Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nagy Zsuzsanna Információs köztér, tájékoztatás és az egyetemi könyvtárak változó feladatai Bibliográfiai műhelyek a társadalomtudományi tájékoztatásért.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nagy Zsuzsanna Információs köztér, tájékoztatás és az egyetemi könyvtárak változó feladatai Bibliográfiai műhelyek a társadalomtudományi tájékoztatásért."— Előadás másolata:

1

2 Nagy Zsuzsanna Információs köztér, tájékoztatás és az egyetemi könyvtárak változó feladatai Bibliográfiai műhelyek a társadalomtudományi tájékoztatásért Budapest, 2009. június 17

3 Nagy Zsuzsanna Bibliográfiai műhelyek a társadalomtudományi tájékoztatásért Budapest, 2009. június 17 A könyvtár és a bibliográfiai munka múltja •1850 – Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Könyvtára •1900-tól nyilvános könyvtár, Szabó Ervin vezetésével korszerű munkamódszerek •1948 – Magyar Közgazdaságtudományi Egyetem, 115 000 kötet öröklött állomány •1955 – MTA Közgazdasági Dokumentációs Központ feladatköre átkerül, legnagyobb közgazdasági gyűjteményű szakkönyvtár, bibliográfiai munka kibővülése

4 Nagy Zsuzsanna Bibliográfiai műhelyek a társadalomtudományi tájékoztatásért Budapest, 2009. június 17 Időszerű gazdasági kérdések szakbibliográfia Új külföldi közgazdasági művek jegyzéke Magyar Közgazdasági Művek 1957-1959 Doktori Értekezések a Közgazdaságtudományi Egyetemen (1958 - 1988) Egyetemi Oktatók Szakirodalmi Munkássága (1948- 1986) Magyar Közgazdasági Irodalom (1970- 1982) Külföldi Közgazdasági Irodalmi Szemle (1956 - 1988) Ser. A. Referátumok, Ser. B. Bibliográfiák A legfontosabb bibliográfiák

5 Változások kora: a 90-es évek •Technológia: számítógépes feldolgozás (munkamódszer, munkaszervezés) számítógépes tájékoztatás •Intézményi-szervezeti környezet (jogszabályi keretek, felsőoktatás intézményrendszere, fenntartó igényei és finanszírozási döntései, nemzetközi hatások, irányzatok, menedzsment szemlélet, hatékonysági követelmények Nagy Zsuzsanna Bibliográfiai műhelyek a társadalomtudományi tájékoztatásért Budapest, 2009. június 17

6 Változások kora: 2000-es évek Társadalmi, technológiai, gazdasági változások (lépték és ütem) (demográfia, globalizáció, IT, kommunikáció, magatartási formák, életpályák-hivatások, stb.) Közvetlen okok •Technika, technológia hatása az információ kezelésére •A tudás előállításának és felhasználásának változása (kutatási folyamat, együttműködés, interdiszciplinaritás, változó, nem végleges tudás…) •Oktatási folyamat változása (gyakorlat-orientált, problémamegoldó, interaktív, csoportos…) •A fiatalok tanulási, információ felhasználási szokásai (Y generáció, Google vagy Z generáció: IT rutinszerű kezelése, mobil eszközök használata, állandó kapcsolattartás (bárhonnan, bármikor), első tájékozódási pont az internet ill. keresőmotorok, gyors áttekintés, forrásokat nem értékelik, nincs stratégia alkotás, „kivág-másol” technika, a könyvtári források nem elég intuitívek számukra, nem kérik a nyomtatott anyagot •Alkalmazkodás kényszere, jelen és jövő Nagy Zsuzsanna Bibliográfiai műhelyek a társadalomtudományi tájékoztatásért Budapest, 2009. június 17

7 Nagy Zsuzsanna Bibliográfiai műhelyek a társadalomtudományi tájékoztatásért Budapest, 2009. június 17

8 Az egyetemi könyvtárak létjogosultsága Mennyiben járulnak hozzá az intézmény fő tevékenységeinek eredményességéhez? •Oktatás és önálló tanulás támogatása •Kutatás támogatása •Az intézmény sikeres önmegjelenítésének támogatása (versenyképesség, forrásszerzési képesség, társadalmi elfogadottság, kapcsolatépítés a köz- és üzleti szférával, szakmai szervezetekkel, a helyi és tágabb közösségekkel ) Nagy Zsuzsanna Bibliográfiai műhelyek a társadalomtudományi tájékoztatásért Budapest, 2009. június 17

9 Az oktatás és tanulás támogatása •Tananyag ellátás (beszerzés, feldolgozás, e-források biztosítása, saját tananyag kezelése, irodalomlisták és tananyagok integrált kezelése, → virtuális tanulási környezet) •Információs írástudás oktatása (oktatási folyamat része, oktatók bevonása, moduláris szerkezet, a fiataloknak megfelelő módszerek, interaktivitás pl. játék) •Tájékoztatás, tanácsadás (Személyre szabott, eseti, előre megtervezett) elektronikus eszközök: katalógusok, adatbázisok (bibliográfiai, teljes szöveges aggregátor, statisztikai, üzleti, jogi, stb), e-folyóiratok, intézményi és szakterületi adattárak, repozitóriumok + ∞ egyéb e-forrás Nehézség: kevés a magyar elektronikus szakmai tartalom (e-folyóiratok, digitalizált tartalom szabványos metaadatokkal, kereshető és olvasható) •Fizikai tér (csendes tanulás, csoportmunka, közösségi tér, szakmai támogatás és technológia egy helyen→tanulási/információs köztér) Nagy Zsuzsanna Bibliográfiai műhelyek a társadalomtudományi tájékoztatásért Budapest, 2009. június 17

10 Kutatás támogatása •Szakirodalom ellátás ( e-források túlsúlya, könyvek iránti igény tudományterületenként változik, eseti dokumentum beszerzés, igények és kínálat összehangolása) •Információkeresés segítése (elérhető források láthatóvá tétele, oktatás-tréning, egyedi-eseti segítség, kutatási tudásbázis szétszórtsága: nyílt hozzáférésű és előfizetett források, informális hálózatok hatása,) •Információ menedzsment támogatása (az egyén szintjén történik, önkéntes közösségek, bibliográfia kezelő eszközök: Refworks, Endnote, CiteUlike, Zotero, csoportos tudásmenedzsment eszközök, könyvtárosi segítséggel, VRE –virtuális kutatási környezet) •Tudományos kommunikáció, értékelés, publikálás támogatása (tudománymetriai tanácsadás, folyóiratlisták, impakt faktorok, hivatkozások gyűjtése, gyakorlati tudnivalók, konferenciák, finanszírozási források, szakmai közösségek, stb) Nagy Zsuzsanna Bibliográfiai műhelyek a társadalomtudományi tájékoztatásért Budapest, 2009. június 17

11 Az intézmény sikeres önmegjelenítésének támogatása •Szellemi tőke, kutatási eredmények megjelenítése –Oktatói, kutatói profilok –Publikációs adatbázis –Intézményi repozitórium (teljes szöveggel, stb.) – szabványos megoldások, intézményi metaadatok proaktív kezelése, művek, adatok azonosítása, adat konzisztencia, korrekció, … •Akkreditációk, rangsorok (versenyhelyzet, márka, nemzetköziesedés, •Szellemi tulajdonjogok, szerzői jogok kezelése (tanácsadás, oktatás, részvétel az intézményi politika kialakításában) Nagy Zsuzsanna Bibliográfiai műhelyek a társadalomtudományi tájékoztatásért Budapest, 2009. június 17

12 A siker titka? •„A sikert elősegíti a könyvtárosok alkalmazkodási készsége, különböző tudásokkal, készségekkel rendelkező munkatársak alkalmazása, a könyvtári munka és szolgáltatások átszervezése a kialakulóban lévő oktatási, kutatási és tanulási gyakorlat igényei szerint, és a könyvtárak elkötelezettsége a kísérletezés, az innováció és a kockázatvállalás iránt” •Transformational Times: An Environmental Scan Prepared for the ARL Strategic Plan Review Task Force, 2009. február •http://www.arl.org/bm~doc/transformational-times.pdf Nagy Zsuzsanna Bibliográfiai műhelyek a társadalomtudományi tájékoztatásért Budapest, 2009. június 17

13 Köszönöm a türelmüket! zsuzsanna.nagy@uni-corvinus.hu


Letölteni ppt "Nagy Zsuzsanna Információs köztér, tájékoztatás és az egyetemi könyvtárak változó feladatai Bibliográfiai műhelyek a társadalomtudományi tájékoztatásért."

Hasonló előadás


Google Hirdetések