Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ZÁRÓKONFERENCIA „Reflektív szociális képzési rendszer a 21. században” című, TÁMOP-5.4.4-09/2-C-2009-0008 projekt megvalósításának tapasztalatai Gyurokné.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ZÁRÓKONFERENCIA „Reflektív szociális képzési rendszer a 21. században” című, TÁMOP-5.4.4-09/2-C-2009-0008 projekt megvalósításának tapasztalatai Gyurokné."— Előadás másolata:

1 ZÁRÓKONFERENCIA „Reflektív szociális képzési rendszer a 21. században” című, TÁMOP-5.4.4-09/2-C-2009-0008 projekt megvalósításának tapasztalatai Gyurokné dr. Bódi Csilla - szakmai igazgató Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. Pécs, 2012. 06. 13. Civil Közösségek Háza

2 A projekt hosszú távú céljai  A szociális szakember reflexív modelljének hazai környezetben történő megvalósítása, az oktatás és a szakma gyakorlatának közelítése.  A szociális képzések kompetencia-alapú irányultságának megerősítése. Az interprofesszionális együttműködés kompetenciáinak elterjedése, európai és nemzetközi elemek erősödése  A képzési rendszer elemei közötti munkamegosztás továbbfejlesztése, az elemek közötti továbblépés megkönnyítése. A képzési rendszer fejlesztésében a hallgatók, illetve a leendő munkáltatók szerepének erősítése.

3 A projekt rövid távú céljai  A kiválasztott képzési elemek továbbfejlesztése, új képzési elemek létrehozása, azokban korszerű tanulásirányítási módszerek, valamint adekvát készségfejlesztő módszerek alkalmazása.  Idegen nyelvű képzési modulok, szakirányú továbbképzések kidolgozása és meghirdetése külföldi partnerek támogatásával.

4 DDRFK tevékenységei  A képzésfejlesztésben résztvevő szakemberek képzésmetodikai továbbképzése, ill. a tanterv (kurrikulum)- és képzésfejlesztésre történő felkészítése (közös tevékenység a PTE-vel)  Szociális szakemberek szakmai továbbképzési programjai  Modulrendszerű szociális szakképzés – Középfokú OKJ-s szakképzés – Felsőfokú szakképesítést nyújtó OKJ-s képzési programok  Tananyagfejlesztés összehangolása a munkaerő-piaci elvárásokkal, munkaerő-piaci szereplők bevonása a tananyagfejlesztésbe

5 Szociális szakemberek szakmai továbbképzési programjai  Megtörtént a képzések tananyagának és módszereinek kifejlesztése.  21 db programot nyújtottunk be akkreditálásra, melyből 19 kapott minősítést.  A szociális szakmai továbbképzési rendszerben benyújtott és engedélyt kapott tematikák listáját és a kredit pontokat a következő két dia tartalmazza.

6 CímKépzés típusaEngedélyszámPontszám „Financial Education - A pénzügyi írástudatlanság felszámolása, a lakosság eladósodásának megelőzése, kezelése a szociális munkások képzésével„ c. szakmai műhely MűhelyM-01-007/201120 „Szociális munka speciális csoportokkal” c. szakmai műhelyMűhelyM-01-012/201110 „Szervezeti hatékonyságfejlesztés a szociális szférában„ c. szakmai műhely MűhelyM-01-009/201110 „Szociális munka aktuális módszerei” című szakmai műhelyMűhelyM-01-010/201110 Demens ellátottak a tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben tanfolyamT-01-008/201145 Komplex rehabilitációs mentortanfolyamT-01-009/201144 Pszichiátriai és szenvedélybetegek testi - lelki segítése professzionális módon tanfolyamT-01-034/201146 Szociális munka fogyatékossággal élő személyekkeltanfolyamT-01-035/201140 „ A kliens, a segítő… és még sokan mások” – rendszer- kompetencia fókuszú esetmegbeszélő-csoport szociális segítő szakemberek számára szakmai személyiség- fejlesztő foglalkozás S-01-019/201133 Kommunikációs tréning szakmai személyiség- fejlesztő foglalkozás S-01-020/201133 V. Regionális konferencia Konferencia - tanácskozás K-01-002/20115 Pszicho szociális tanácsadás és szolgáltatásokMűhelyM-01-038/201118

7 Alternatív módszerek a segítő tevékenységben Tréning (szakmai személyiség- fejlesztő foglalkozás) S-01-021/201130 Személyiségfejlesztés/Szakmai kompetencia- fejlesztés - A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás intézményeiben, szolgáltatásaiban dolgozó szakemberek számára, különös tekintettel a gyermekjóléti szolgáltatásokban dolgozó szakemberek számára Tréning (szakmai személyiség- fejlesztő foglalkozás) S-01-013/201130 SzocioNet Alapszolgáltatási Műhely MűhelyM-01-005-201120 SzocioNet Fogyatékos ügyi Műhely: az életminőség javításának lehetőségei a fogyatékkal élők intézményi ellátása során MűhelyM-01-006-201115 A lét peremén - család központú komplex szociális munka mélyszegénységben élőkkel Konferencia - tanácskozás K-01-054/20117 A lét peremén - család központú komplex szociális munka mélyszegénységben élőkkel MűhelyM-01-077/201120

8 Középfokú OKJ-s szakképzés  Az OKJ szociális szakmacsoportjába tartozó szakképesítések követelménymoduljainak elemzése (pl. átfedések keresése) és összehangolása a szociális munka BA és MA szak moduljainak a tartalmával.

9 MODULSZAKKÉPESÍTÉS 1868-06 Gyermekellátási alapfeladatok Házi időszakos gyermekgondozó (részszakképesítés) Gyermek- és ifjúsági felügyelő (részszakképesítés) Kisgyermekgondozó, -nevelő (elágazás) Gyermekotthoni asszisztens (elágazás) Nevelőszülő (alap-szakképesítés) Csecsemő-és gyermeknevelő-gondozó (alap-szakképesítés) 1878-06 Házi időszakos gyermek-felügyeleti feladatok Házi időszakos gyermekgondozó (részszakképesítés) Gyermek- és ifjúsági felügyelő (részszakképesítés) Kisgyermekgondozó, -nevelő (elágazás) Gyermekotthoni asszisztens (elágazás) 1879-06 Gyermekfelügyelői feladatok Házi időszakos gyermekgondozó (részszakképesítés) Gyermek- és ifjúsági felügyelő (részszakképesítés) Kisgyermekgondozó, -nevelő (elágazás) 1880-06 Gyermek-felügyeleti dokumentációs feladatok Házi időszakos gyermekgondozó (részszakképesítés) Gyermek- és ifjúsági felügyelő (részszakképesítés) Kisgyermekgondozó, -nevelő (elágazás) 1851-06 Gondozási-ápolási alapfeladatok Gerontológiai gondozó (elágazás) Pszichiátriai gondozó (elágazás) Szenvedélybeteg-gondozó(elágazás) Szociális gondozó, szervező (elágazás) Fogyatékossággal élők gondozója (elágazás) Szociális gondozó és ápoló (elágazás) 1852-06 A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a szociális szakgondozásban Gerontológiai gondozó (elágazás) Pszichiátriai gondozó (elágazás) Szenvedélybeteg-gondozó (elágazás) Szociális gondozó, szervező (elágazás)

10 1853-06 Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén Gerontológiai gondozó (elágazás) Pszichiátriai gondozó (elágazás) Szenvedélybeteg-gondozó (elágazás) Szociális gondozó, szervező (elágazás) 1356-06 A szociális segítés alapfeladatai Rehabilitációs nevelő, segítő (elágazás) Szociális asszisztens (elágazás) Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (elágazás) Ifjúságsegítő (alap-szakképesítés) 1361-06 Részfeladatok a szociális problémamegoldásban Rehabilitációs nevelő, segítő (elágazás) Szociális asszisztens (elágazás) 1362-06 Önálló szociális segítő feladatok Rehabilitációs nevelő, segítő (elágazás) Szociális asszisztens (elágazás) 1363-06 Elsősegélynyújtási feladatok Rehabilitációs nevelő, segítő (elágazás) Szociális asszisztens (elágazás) 1899-06 Bevezetés a jelnyelvi tolmácsolásba Jelnyelvi tolmács (alap-szakképesítés) Relé jelnyelvi tolmács (részszakképesítés) Társalgási jelnyelvi tolmács (részszakképesítés) 1900-06 Általános feladatok a jelnyelvi tolmácsolásban Jelnyelvi tolmács (alap-szakképesítés) Relé jelnyelvi tolmács (részszakképesítés) Társalgási jelnyelvi tolmács (részszakképesítés) 1901-06 Orális tolmácsolás hallássérültek részére Jelnyelvi tolmács (alap-szakképesítés) Társalgási jelnyelvi tolmács (részszakképesítés) 1903-06 A társalgási tolmácsolás módszereinek alkalmazása a halló és a hallássérült igénybevevők elvárásai alapján Jelnyelvi tolmács (alap-szakképesítés) Társalgási jelnyelvi tolmács (részszakképesítés) 1904-06 Jelnyelvi tolmácsolás halló és hallássérült igénybe vevőknek Jelnyelvi tolmács (alap-szakképesítés) Társalgási jelnyelvi tolmács (részszakképesítés) 1905-06 A jelnyelvi tolmácsoláshoz szükséges folyamatos szakmai fejlődés feladatai Jelnyelvi tolmács (alap-szakképesítés) Társalgási jelnyelvi tolmács (részszakképesítés)

11 Középfokú OKJ-s szakképzés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján megvizsgáltuk, hogy az egyes szakképesítések mely munkakör/-ök betöltésre jogosítanak fel. Összehasonlítottuk egymással az ágazati törvényben foglalt szakmai standardokat és munkaköri elvárásokat, a konkrét szolgáltatói munkaköri leírás tartalmakat és az OKJ-ban szereplő szociális szakmacsoportba tatozó szakképesítések ún. Szakmai és Vizsgakövetelményeit.

12 Középfokú OKJ-s szakképzés Az elemzés tartalmazza még a középfokú OKJ-s képzések és a szociális munka BA képzések moduljainak összehangolásához, modulrendszerbe történő rendezéséhez szükséges legfontosabb kompetencia megállapításokat. Fő cél: a szociális szakemberek karrierpálya-modelljének és a modulösszhang-vizsgálat (középfokú OKJ – szociális munka BA) elkészítéséhez értékelő megállapítások megfogalmazása, kompetencia fókusszal.

13 Felsőfokú szakképesítést nyújtó OKJ-s képzési programok  A szociális szakemberek körében végzett szükséglet- és igényfelmérés alapján a felsőfokú szakképzések során kialakítandó és fejlesztendő kompetenciák meghatározása és definiálása.  Indokoltság esetén a képzések tananyagának, módszereinek a kidolgozása.

14 „SZOCIÁLIS SZAKKÉPZÉS: A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS ÉS A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS” - 2012. május 15. A felsőfokú szakképzés dilemmái  Dr. Reisz Terézia által bemutatásra került egy az NSZFI megbízásából készült kutatás, mely a hazai felsőfokú szakképzés hatékonyságát vizsgálta. A kutatás mintája: a hazai felsőoktatási intézmények és középfokú intézmények. Az adatközlők: szakvezetők, intézményvezetők, jelenlegi 2. és 4. évfolyamos hallgatók, végzős középiskolai tanulók, valamint korábbi években felsőfokú szakképzésben végzettek, Oktatási Hivatal.  A jelenlévő fsz-ben is oktató szakemberek többsége úgy vélte, hogy a fsz-k többsége parkolópályaként funkcionál.  Ifjúságsegítő felsőfokú szakképzés: nagyon minimális az elhelyezkedési lehetőség az ifjúságsegítésben, továbbá a munkáltatók nem igen tudnak mit kezdeni ezzel a szakképesítéssel.  Miután a munkaerőpiacon nem igen tudják hasznosítani ezt a szakképzetségüket (kivéve ha már rendelkeznek másmilyen végzettséggel / szakképzettséggel és ezt egyfajta kiegészítésként szükséges a munkájához), ezért az oktatók a felsőoktatásba való újra-felvételizést javasolják a tanulóknak.

15 Tananyagfejlesztés összehangolása a munkaerő- piaci elvárásokkal, munkaerő-piaci szereplők bevonása a tananyagfejlesztésbe (10 db)  9 db szakmai workshop került megrendezésre  1. workshop: - „KOMPETENCIÁK ÉS A MUNKAVÁLLALÁS” Időpont: 2011. június 08.  2. workshop: „KOMPETENCIÁK ÉS A HAZAI FELNŐTTOKTATÁSI RENDSZER (A SZOCIÁLIS SZAKMACSOPORTBA TARTOZÓ KÉPZÉSEK) Időpont: 2011. október 6.  3. workshop: „KOMPETENCIÁK ÉS A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉSI RENDSZER (A SZOCIÁLIS SZAKMACSOPORTBA TARTOZÓ KÉPZÉSEK)” Időpont: 2011. november 3.  4. workshop: „TÖRVÉNY ÉS VALÓSÁG” Időpont: 2011. december 6.  5.workshop: „A SZOCIÁLIS SZAKEMBEREK KÉPZÉSI SZÜKSÉGLETEI ÉS IGÉNYEI” Időpont: 2012. január 19.  6.workshop: „A SZOCIÁLIS SZAKEMBEREK KÉPZÉSI SZÜKSÉGLETEI ÉS IGÉNYEI II.” Időpont: 2012. március 13.  7.workshop: „A TANANYAGTARTALMAK FEJLESZTÉSE EREDMÉNYEINEK MEGOSZTÁSA A MUNKAERŐ-PIAC SZEREPLŐIVEL I.” Időpont: 2012. április 19.  8.workshop: „A TANANYAGTARTALMAK FEJLESZTÉSE EREDMÉNYEINEK MEGOSZTÁSA A MUNKAERŐ-PIAC SZEREPLŐIVEL II.” Időpont: 2012. május 03.  9.workshop: „A SZOCIÁLIS SZAKEMBEREK KÉPZÉSI SZÜKSÉGLETEI ÉS IGÉNYEI III.” Időpont: 2012. május 31.  10.workshop: „KARRIERPÁLYA A SZOCIÁLIS KÉPZÉSEKBEN ” Időpont: 2012. június 13.

16 A képzésfejlesztésben résztvevő szakemberek képzésmetodikai továbbfejlesztése, ill. a curriculum- és képzésfejlesztésre történő felkészítése (PTE-vel közös tevékenység) A szakképzésben és a felsőoktatási képzésekben oktatók képzésmetodikai továbbképzése és képzésfejlesztési felkészítése megtörtént az alábbi időpontokban és témákban. 2011. április 12., 26.  A reflektív tanulás, ill. annak kapcsolata a terepmunkával - Dr. Szöllősi Gábor  Kooperatív tanulás, projekt alapú oktatás - Arató Ferenc  A kompetencia alapú tanulás környezete - Dr. Budai István  A probléma alapú (problem based) tanulás környezete – Prof. Dr. habil. Baráth Árpád  A reflexív praxis a szociális szakmában – Dr. habil Kelemen Gábor  E-learning és blended learning lehetőségei a felnőttképzésben - Fodorné Tóth Krisztina  A tényalapú (evidence based) tanulás környezete - Kozma Judit

17 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Elérhetőségek: Gyurokné dr. Bódi Csilla Szatmári Réka Tel.: 72/514-100; Fax: 72/514-101 E-mail: ddrfk@ddrfk.hu; kepzesinfo@ddrfk.huddrfk@ddrfk.hukepzesinfo@ddrfk.hu Honlap: www.ddrfk.hu


Letölteni ppt "ZÁRÓKONFERENCIA „Reflektív szociális képzési rendszer a 21. században” című, TÁMOP-5.4.4-09/2-C-2009-0008 projekt megvalósításának tapasztalatai Gyurokné."

Hasonló előadás


Google Hirdetések