Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ökoiskola jó gyakorlatok

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ökoiskola jó gyakorlatok"— Előadás másolata:

1 Ökoiskola jó gyakorlatok
Ökoiskola konferencia Budapest

2 Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen

3 Iskolánk névadója Gönczy Pál reformer pedagógus volt
Iskolánk névadója Gönczy Pál reformer pedagógus volt. Az 1800-as évek derekán a mellettünk lévő erdőben Zeleméren svájci mintára árvaházat működtetett (két helyi földbirtokos támogatásával). Az itt kialakított (mai nyelven pedagógiai programját) nevelési tevékenységét méltán tekinthetjük a kompetencia alapú oktatás és az ökoiskola elvi alapjának. Később Eötvös József minisztériumának Államtitkáraként alkalma nyílt pedagógiai nézeteit átültetni a hivatalos közoktatásba. Nevét ma három iskola viseli, s nevelőtestületünk felvállalta pedagógiai örökségének gondozását is. Iskolánk tevékenységét meghatározza elhelyezkedése is. Sajátos környezetben egy nagyvárosi falusi iskola vagyunk. Fenntartónk Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az ország egyik legnagyobb iskolafenntartója, ugyanakkor az intézmény 17 tanulócsoporttal, közel négyszáz kisdiákkal a város északi részén erdővel körülvett Józsa kertvárosi-falusi településrészen működik.

4 Művészeti nevelés, hagyományőrzés

5 Ezekre a hagyományokra és feltételekre épülve pedagógiai programunk három kiemelt nevelési területet határoz meg. Művészeti nevelés – hagyományőrzés Elsősorban kézműves tevékenységekkel foglalkozunk. Egyedi kézműves technika, technika-életvitel tantervünk szerint tanítványaink az első négy évfolyamon megismerkednek különféle népi kismesterségek alapanyagaival, fogásaival, majd a felső tagozaton megválaszthatják mely tevékenységi körben kívánnak elmélyülni, alkotni. Természetesen ezek mellett a képzőművészet, a zene, a tánc és a drámajáték is fontos eleme nevelőmunkáknak.

6 Környezettudatosság Iskolánk tantárgyi rendszerében kiemelten kezeli a természettudományos tárgyakat, s igyekszünk a lehetőségeken belül maximális óraszámot biztosítani. A tanórai munkát gazdag tanórán kívüli tevékenységrendszer segíti. Ennek egyik fő szervezője az iskolánkban működő civil szervezet a Felsőjózsai 4H Klub Egyesület. A 4H 4 angol szó kezdőbetűje (Head, Heart, Hands, Health). Az egyesület szakköröket, diákköröket működtet. A klubban végzett munka segíti a fiatalokat, abban, hogy - megtanuljanak gondolkozni, döntést hozni és folyton új és hasznos ismeretekre tegyenek szert. - kimutathassák a mások érdekében történő gondoskodásokat, képesek legyenek felelősséget vállalni, képesek legyenek megfogalmazni milyen értékeket és magatartásformákat fognak támogatni az életben és, hogy megtanuljanak másokkal együtt dolgozni. - újabb és újabb képességekre tegyenek szert, fejlesszék azokat. Az elvégzett munka büszkeséggel töltse el őket és tiszteljék mások erőfeszítéseit is. - egészségesen éljenek, gondoskodjanak saját és mások közérzetéről és a szabadidő alkotó felhasználásáról. Iskolánk ebben a tanévben a város támogatásával létrehozta Ökológiai Oktatóközpontját, mely saját tanulóinkon túl a város összes intézményének nyújt különféle lehetőségeket, elsősorban rendhagyó tanórák és foglalkozások megtartását. Központunk rendkívül népszerű, idén közel 800 látogatónk volt, s több pedagógus csoportnak is tartottunk továbbképzést.

7 Egészséges életvitel testi, lelki egészség

8 Fontos célunk, hogy iskolánk a család mellett az egészségnevelés, fejlesztés kiemelkedő színterévé váljon, együttműködve a környezetünkben található intézményekkel és civil szervezetekkel. Ennek érdekében egészségnevelési projektet működtetünk, melynek témakörei évről-évre visszatérnek, évfolyamonként bővülő ismeretkörrel. Fő témáink: 1. Az emberi természet. Önismeret – lelki egészség. Társas kapcsolatok konfliktuskezelés. 2. Az egészség, mint érték. Az egészség megőrzése. Az egészséges életmód. Táplálkozástani ismeretek és gyakorlatok. A rendszeres mozgás. Testápolás. Szűrővizsgálatok, a betegségek megelőzése. 3. Élvezeti szerek hatása szervezetünkre. Drogprevenciós program megvalósítása. 4. Fiúk-lányok kapcsolata. Kamaszkori problémák. Szerelem, szexualitás. Veszélyek. 5. Egészséges környezet – egészséges ember. Ökoiskola program megvalósítása. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink aktívan vegyenek részt életvitelük, környezetük alakításában, ezért Munkaiskola programot működtetünk, melyben a gyerekek önkéntesen munkát vállalhatnak a kertészetben, a takarítók mellett vagy az iskola konyháján.

9 Központi épületünk

10 Rózsavölgyi Gyermekkert

11 Mindehhez a hátteret a Rózsavölgyi Gyermekkertben működő intézményegységünk szolgáltatja. 5 kézműves műhelyünk van itt (kézművesház, fazekasház, faművesműhely, ökológiaterem, háztartásterem), nyári konyha, állatfarm: szürkemarhák, lovak, kecskék, stb., gyakorlókert, üvegház, kerti tó.

12 Iskolakert

13 Előzmények Középkori kolostorkertek Botanikus oktatókertek
1800-as évek végétől: népiskolai program: évi VII. tc. a „mezőgazdasági népesség érdekeit szolgáló népiskolák felállításáról és fenntartásáról”

14 Az iskolakert típusai Haszonkert Szakiskolákra irányult
Konyhának termelt Magas hozam Ökológia-ökonómia közötti konfliktus Értékesítés nehézségei

15 Az iskolakert típusai Oktató-, gyakorlókert
A kertészeti oktatást szolgálja A kerttechnika elsajátítása a cél Gyakorló ágyások kialakítása

16 Az iskolakert típusai Pihenőkert Kertben való felü- dülés
Ülőhelyek, játszó- helyek kialakítása Grillkert, szalonna- sütő Gyepfelület

17 Az iskolakert típusai Biológiai/ökoló- giai kert
Kísérletek, kutatás színhelye Összhang a biológia tárggyal Gyomkert Komposztálási kísérletek Madárvédelem Meteorológiai állomás

18 Az iskolakert részei Sziklakert Nagyobb beruházást igényel
Igazi színfolt (eltérő tájegység növényei)‏ Munkaigényes Növénygyűjtemény kialakítására alkalmas

19 Az iskolakert részei Kerti tó Kevés ápolás
Vízi élőlények tanulmányozása Betelepülési, betelepítési kísérletek Egy összetett élőhely tanulmányozása

20 Az iskolakert részei Gyógy- és fűszernövénykert Egészséges életvitel
Gyógyteák készítése Helyes fűszerezés Biogazdálkodás

21 Az iskolakert részei Gyümölcsöskert Biológiai gazdálkodás
Betakarítás nehézsége Feldolgozás (aszalás, lekvárkészítés)‏ Gyerekek körében kedvelt Jutalmazás

22 Az iskolakert részei Parasztkert Egykori életvitel bemutatása
Régi eszközök (technikatörténet)‏ Esztétikai szerep „Múzeum”

23 Az iskolakerti munka a környezeti nevelésben
Gondozói magatartás Természet-közeli kertművelés Biotópok, ökológiai kísérletek, fajvédelem Megfigyelések Újrahasznosítás, hulladékkezelés Ismeretterjesztés Tágabb környezetre hatás (település)‏

24 Miért jó az iskolakert? Kertészeti ismeretek szerzése Intenzív művelés
Modell a természet és a technika; a természet és az ember kapcsolatára „Gondozói” magatartás kialakítása Ok-okozat tanulmányozása (elmulasztott öntözés, gyomlálás stb.)‏ Életfeltételek tanulmányozása Természeti tapasztalat a biológia oktatásához A „fej-szív-kéz” egyensúly Más minőségű értékelést teszt lehetővé A munka értékelése, értékítélet, értékrendszer Ökológiai körfolyamatok fenntartása Szociális cselekvés (egymás segítése, csapatmunka)‏ A saját munka gyümölcsének öröme

25 Nehézségek Szervezési nehézségek (órarend, közlekedés)‏
Szakképzés hiányosságai Személyi feltételek „Piszkos munka”. Átértékelés szükséges A szünidő Csalódások, eredménytelenség, a fárasztó munka hiábavalósága Kiadások Időjárásfüggő Takarítás Folyamatosság hiánya

26 Palántanevelés üvegházban

27

28

29

30

31

32 Távoli tájak növényei

33

34

35

36

37

38 Zöldségeskert

39

40

41

42

43

44 Állatfarm

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54 Sziklakert, kerti tó

55

56

57

58 A Tócó patak biológiai vízminőség- vizsgálata
BISEL A Tócó patak biológiai vízminőség- vizsgálata

59 Mintavétel

60

61

62

63

64

65

66 Vizsgálat

67

68

69

70

71

72

73

74 Jegyzőkönyv elkészítése

75

76

77 Értékelés

78

79


Letölteni ppt "Ökoiskola jó gyakorlatok"

Hasonló előadás


Google Hirdetések