Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A BÜNTETÉSTAN TÖRTÉNETÉBEN, ELMÉLETI ALAPVETÉSSEL

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A BÜNTETÉSTAN TÖRTÉNETÉBEN, ELMÉLETI ALAPVETÉSSEL"— Előadás másolata:

1 A BÜNTETÉSTAN TÖRTÉNETÉBEN, ELMÉLETI ALAPVETÉSSEL
A KEZDET … MINT MEGANNYI ESETBEN A BÜNTETÉSTAN TÖRTÉNETÉBEN, MOST SEM ELMÉLETI ALAPVETÉSSEL INDUL

2 A rövid tartamú szabadságvesztés és az ő helyettesítői
Í Ő K FELTÉTELES ELÍTÉLÉS PÉNZBÜNTETÉS MUNKABÜNTETÉSEK „KOKTÉL”-BÜNTETÉSEK HELYREÁLLÍTÓ SZANKCIÓK

3 Az alternatív- közösségi és ambuláns szankciók térnyerése
Ó D S Z E R ☛ Az alternatív – közösségi és ambuláns szankciók – a kezdetek: ■ az első alternatívák jelentkezése ■ korai börtönügyi ajánlások ☛ A rövid tartamú szabadságvesztés funkciója és helyettesítésének problémája ☛ kitekintés a kortárs világra: ■ nemzetközi ajánlások ■ néhány európai megoldás ☛ magyar kodifikácíós ötletek

4 Az angolszász empirizmus – próbára bocsátás
Az amerikai célszerűség – gyakorlatra orientáltság – kísérletező kedv ☞ Boston John Augusztus „kezesség”- vállalása 1878 törvény a próbára bocsátásról (Massachusetts) „ polgármester évente kijelöl alkalmas személyt a próbára bocsátási tisztviselői funkció ellátására” 1925 szövetségi törvény a próbára bocsátásról

5 Az angol – szintén praktikus - út
☞1841 M.D. Hill birminghami saját kezdeményezésére a fiatalkorúak ügyében: - névleges büntetés+ szabadon bocsátás + ellenőrzés 1879/1887 törvény a próbára bocsátásról 1907 bíróság mellett működő próbára bocsátási tisztviselők intézményesítése a rendszer továbbfejlesztése

6 A próbára bocsátás elterjedése …
■ 1905 DÁNIA ■ 1908 MAGYARORSZÁG (fiatalkorúaknak) ■ 1915 HOLLANDIA ■ 1918 SVÉDORSZÁG ■ 1919 NORVÉGIA ■ 1920 AUSZTRIA ■ 1937 SVÁJC ■ 1958 FRANCIAORSZÁG ■ 1964 BELGIUM

7 TÖRVÉNYHOZÁSI ÚTON ÚJ MEGOLDÁST
A FELTÉTELES ELÍTÉLÉS MÁSIK FORMÁJA: A VÉGREHAJTÁSÁBAN FELFÜGGESZTETT SZABADSÁGVESZTÉS ◆ 1888 FRANCIAORSZÁG ◆ 1891 BELGIUM TÖRVÉNYHOZÁSI ÚTON ÚJ MEGOLDÁST VEZETTEK BE: „az első ízben elítélt rövid tartamú, legfeljebb 3 hónapig terjedő szabadságvesztés végrehajtását legfeljebb 5 évre feltételesen felfüggeszthető”

8 A XIX. SZÁZADVÉG FELISMERÉSE
A SZABADSÁGVESZTÉS MINT TÖKÉLETES BÜNTETÉS KUDARCOT VALLOTT, ALKALMATLAN A BŰNÖZÉS MEGFÉKEZÉSÉRE NINCS NAGY MEGOLDÁS: A TÖKÉLETES BÖRTÖNRENDSZER NEM ALAKÍTHATÓ KI

9 AZ ALKALMI ELKÖVETŐKKEL SZEMBEN
A SZABADSÁGVESZTÉS VÉGSŐ ESZKÖZ … AZ ÚN. KÖZVETÍTŐ ISKOLA „FELKAROLTA” A FELTÉTELES ELÍTÉLÉS GONDOLATÁT MINT A SZABADSÁGVESZTÉS ALTERNATÍVÁJÁT Franz von Liszt SERDÜLETLENEKKEL SZEMBEN A RÖVID TARTAMÚ SZABADSÁGVESZTÉS HELYETT AZ ALKALMI ELKÖVETŐKKEL SZEMBEN

10 MAGYARORSZÁGON 1908:XXXVI. törvény VEZETTE BE A FELTÉTELES ELÍTÉLÉS
AZ 1908:XXXVI. törvény VEZETTE BE A FELTÉTELES ELÍTÉLÉS MINDKÉT FORMÁJÁT

11 Fiatalkorúak próbára bocsátása
☛ A bíróság ítélethozatal nélkül megfelelő figyelmeztetés után 1 évi próba időre, szigorú szabályok között, felügyelet mellett feltételesen szabadlábon hagyja. ☛ A felügyeletet a fiatalkorúak törvényes képviselője, ha pedig erkölcsi fejlődése szempontjából kívánatos állami menhelyre, vagy más e végből szervezett hi- vatalra, gyermekvédő egyesületre …bízza.

12 A felnőttek feltételes elítélése: felfüggesztett szabadságvesztés
☛A bíróság az 1 hónapot meg nem haladó fogház-büntetést (pb-t), különös méltány- lást érdemlő okból 3 évre felfüggesztheti. Ha ettől az elítélt magaviseletére, életviszonyainak és az eset össze körülményeire figyelemmel kedvező hatás várható. ☛ kihágás esetén az 1 hónapnál hosszabb tartamú elzárást 3 évre felfüggesztheti

13 Nemzetközi Büntetőjogi Egylet
TÖBB KONGRESZUSÁN FOGLALKOZOTT A RÖVID TARTAMÚ SZABADSÁGVESZTÉS HELYETTESÍTÉSÉNEK PROBLÉMÁJÁVAL, ÉS JAVASOLTA: az1-2, illetve 6 hónapos szabadságvesztés helyett: - pénzbüntetés, - feltételes elítélés - bírói megdorgálás alkalmazását. (pl. Párizs,1895., Washington,1910.)

14 A PÉNZBÜNTETÉS ÚJ SZEREPBEN
A (RÖVID TARTAMÚ) SZABADSÁGVESZTÉS HELYETTESÍTÉSE SZOCIÁLIS PROBLÉMÁK A GYAKORLATBAN MÉGIS SOK AZ ÁTVÁLTOZTATÁS … 14

15 A pénzbüntetés térnyerése
„Vétség és kihágás esetén a bíróság válasz-tása szerint a szabadságvesztés büntetés mellőzésével, főbüntetésként megfelelő súlyú pénzbüntetést alkalmazhat.” (1928:X. tc.) A JOGALKOTÓ SZERINT LÉTEZETT VAGYONI BÜNTETÉSSEL ÉRDEMBEN FENYEGETHETŐ, VISZONYLAG SZÉLES BŰNELKÖVETŐI KÖR

16 REMÉNY: AZ ÚJ TÍPUSÚ PÉNZBÜNTETÉS
A BÜNTETÉS ARÁNYOSÍTÁS = IGAZSÁGOSSÁGA A „NAPI TÉTELES” PÉNBÜNTETÉS A BÜNTETÉSKISZABÁS KÉT MOZZANATÚ: A.) A BŰNCSELEKMÉNY SÚLYA = NAPI TÉTEL SZÁM B.) EGY NAPI TÉTEL ÖSSZEGE = AZ ELÍTÉLT JÖVEDELMI+ VAGYONI VISZONYAI

17 A második világháború utáni nyugati konszolidációban
ÚJRA MEGFOGALMAZZÁK A RÖVID TARTAMÚ (VÉGREHAJTANDÓ) SZABADSÁGVESZTÉS KIVÁLTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGÉT

18 AZ ENSZ ÚN. BŰNMEGELŐZÉSI KONGRESSZUSAI
►A rövidtartamú szabadságvesztés: - hátrányos, nem kívánatos, de - (jelenleg még) nélkülözhetetlen, - teljes eltörlése nem időszerű, de legszűkebb körre kell visszaszorítani, ► alternatívái: - felfüggesztett szabadságvesztés, - pénzbüntetés, - közmunka II. Kongresszus ( London, 1960)

19 III. Kongresszuson ( Stockholm, 1965)
közvetlenül nem foglalkoztak a kérdés- sel, azonban a főtéma: a bűnmegelőzés keretében rögzítették: „ …a szabadságelvonás nélküli szankciók rendszerint jobban elősegítik a bűnmegelőzési célok érvényesülését…”

20 IV. Kongresszus ( Kyoto, 1970)
Teljesen új szempontból: a költség-haszon elemzés tükrében vizsgálták a szabadságvesztést és a szabadságvesztés lehetséges alternatíváit. VIII. Kongresszus (Milánó, 1985) ♦ A fiatalkorúakkal kapcsolatban egy sor közösségi - alternatív szankciót vett fel az ajánlásába; ♦ Az áldozatok védelme érdekében: kártalanítás, helyreállítás eszközeinek megteremtését hang- súlyozta;

21 Az ENSZ ún. Tokyói ajánlása (1989)
► a szabadságelvonás mellőzése a büntetőeljárás során: - a letartóztatás csökkentése, - a büntető útról elterelés ( vádelhalasztás, stb.) ► a bíróságok gyakran alkalmazzanak alternatív, közösségi szankciókat, mégpedig: - szóbeli rosszallást, - pénzbüntetést, - egyes jogoktól való megfosztást, - az áldozat kártérítésére alapozott szankciót, - feltételes elítélés + magatartási szabályok, tiltások, - közérdekű munkát ► a büntetés-végrehajtás során: - időszakos végrehajtás, pl. félszabadság - nyitott intézetbe utalás, - lakóhelyen történő végrehajtás ( elektronikus megfigyelés) - feltételes szabadon bocsátás

22 Az Európa Tanács (Miniszteri Bizottsága) hasonló szellemű ajánlásokat fogadott el
►Rec (76) 10. A börtön-büntetés helyett alkalmazható bizonyos alternatív intézkedések ►R (92) 16 A közösségben végrehajtandó büntetések és intézkedések ►Rec (2000)22 A közösségben alkalmazandó szankciók és intézkedések

23 A legkorábbi ajánlás: A felfüggesztett büntetés, a próbára bocsátás és a börtönbüntetés egyéb alternatívái [Resolution (65) 1]: az államoknak törekedniük kell – mind a törvényhozásban, mind a joggyakorlatban – arra, hogy elkerüljék a bebörtön- zést; s továbbá arra is, hogy a próbaidő alatt olyan ellenőrző és segítő programok ((szervezetek) működjenek, amelyek egyaránt szolgálják az elítélt magatartásának felügyeletét és a társadalomba való visszavezetését

24 A börtönbüntetés helyett alkalmazható egyes alternatív intézkedések [Rec.(76) 10]
A.) sorra veszi a „klasszikus” megoldásokat: - próbára bocsátás; - pénzbüntetés - különböző jogfosztó, ill. tiltó intézkedések (pl. járműve- zetéstől eltiltás, vagyonelkobzás, stb.) B.) ajánlja továbbá, hogy a nemzeti törvényhozások legyen nyitva az új módszerek előtt: - a bűnösség kimondása büntetés(kiszabás) nélkül; - felfüggesztett büntetés + ellenőrzött magatartás; - köz(érdekű) munka; - félfogság

25 a közérdekű munka büntetés szabályait részletezi:
A közösségben végrehajtható büntetésekről és intézkedésekről [ R. (92) 16.] Lényegében: a közérdekű munka büntetés szabályait részletezi: ● törvényi keretek ● bírói garanciák és fellebbezési eljárás ● az alapvető jogok tiszteletben tartása ● az együttműködés és konszenzualitás elve ● a végrehajtási személyzet és pénzügyi feltételek ● a közösségbe illesztés és a közösség részvétele ● a (tényleges) végrehajtás szabályai ● a (tényleges) munka – módszerek ● eljárás a végrehajtás sikertelensége esetén

26 A törvényhozás és bíróságok figyelmébe összefoglaló mód’ ajánlja:
A közösségben alkalmazott szankciók és intézkedések európai szabályainak javításáról Rec (2000) 22 A törvényhozás és bíróságok figyelmébe összefoglaló mód’ ajánlja: ► a büntetőeljárásban – a letartóztatás visszaszorítását, ► a szabadságvesztés helyett: - feltételes elítélés mindkét változatát, - közérdekű munka-büntetést, - mediációt - különféle( kábítószer, alkohol, mentális) gyógykezelést - fokozott ( pártfogói)felügyeletet - mozgásszabadság elvonását (elektronikus felügyelet) - feltételes szabadságra bocsátást

27 Büntetéstani szempontból:
Mit mond a tudomány? Büntetéstani szempontból: ☛ valóban teljesen célszerűtlen rövid tartamú szabadságvesztés, és/vagy ☛ a közösségi - alternatív szankciók jobban megfelelnek a „bűnözés-kontroll” feladatának?

28 BŰNKIEGYENLÍTÉS ELVE bűnösség arányosságot feltételez,
NEM VÁLASZT KI BÜNTETÉS-FAJTÁT GENERÁLIS PREVENCIÓ ☛ POZITÍV NEM JELÖL MEG KONKRÉT (NORMASTABILITÁS) BÜNTETÉSI NEMET ☛ NEGATÍV „CÍMZETTEK” MAGATARTÁ- (ÁLTALÁNOS SÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ELRETTENTÉS) NEM A SZANKCIÓRENDSZER HATÓKÖRÉBE TARTOZNAK, DE A BÖRTÖNTŐL VALÓ „FÉLELEM” KIMUTATHATÓ!

29 SPECIÁLIS PREVENCIÓ MÚLIK, DE „BÖRTÖN”-ÉLMÉNY EREJE
☛POZITÍV DESZOCIALIZÁL, ( REINTEGRÁCIÓ) DEZINTEGRÁL ☛NEGATÍV A HATÁS NAGYRÉSZT (EGYÉNI ELRETTENTÉS) A VÉGREHAJTÁSON MÚLIK, DE „BÖRTÖN”-ÉLMÉNY EREJE

30 ELMÉLETI -ÖSSZEGZÉS AZ ÁLTALÁNOS ÉS EGYÉNI ELRETTENTÉS
ELVÁRÁSAINAK VALÓ MEGFELELÉS TEKINTETÉBEN A RÖVID TARTAMÚ SZABADSÁGVESZTÉS MINDENFÉLEKÉPPEN VERSENYBEN VAN AZ ALTERNATIV SZANCIÓKKAL. A REINTEGRÁCIÓ IGÉNYEINEK A RÖVID TARTAMŰ SZABADSÁGVESZTÉS NEM TUD MEGFELELNI

31 A BÜNTETÉSTANI ISKOLÁK VÁLASZA
☛ (NEO)KLASSZIKUS: „A CÉLRA NEM TEKINTŐ, SZIMBOLIKUS, JOGÉPSÉGI MEGTORLÓ BÜNTETÉS EGYET JELENT AZ ARÁNYOS BÜNTETÉS ELVÉVEL…” ☛ (NEO)TREATMENT: A RÖVID TARTAMÚ SZABADSÁG- VESZTÉS MÁR CSAK TARTAMA MIATT SEM KÉPES POZITÍV ÁT- ALAKÍTÁSRA ☛ „RESTORATÍV” TEÓRIA SZÁMÁRA ÉRTELMEZHETETLEN A SZABAD- SÁGELVONÁS AZ ELMÉLET SZERVES RÉSZE A KÖLTSÉG/HASZON ÉRZÉKENYSÉG

32 A XX. SZÁZAD ÚJÍTÁSA: A SZIMBOLIKUS MUNKABÜNTETÉS
KÖZÖS JELLEGZETESSÉGE: A DEKLARÁLTAN KÖZÖSSÉG SZÁMÁRA VÉGZETT JÓVÁTÉTELI JELLEGŰ MUNKAVÉGZÉS TEHÁT: NEM: MUNKÁRA, S MUNKÁVAL NEVEL

33 A SZIMBOLIKUS MUNKABÜNTETÉS TÍPUSAI
★ SZOVJET TÍPUSÚ JAVÍTÓ-NEVELŐ MUNKA ( TERMÉSZETESEN CSAK A MEGTÉVEDT DOLGOZÓK SZÁMÁRA …) ➲ ANGOL TÍPUSÚ KÖZÉRDEKŰ MUNKA

34 MUNKABÜNTETÉSEK HONI HISTÓRIÁJÁNAK ELMÚLT ÖTVEN ÉVE
➨ SZOVJET TÍPUSÚ JAVÍTÓ-NEVELŐ MUNKA (1950 – 1993 ) = SZIMBÓLIKUS ➨ SZIGORÍTOTT JAVÍTÓ –NEVELŐ MUNKA (1984 – 1993 ) = SZÁNDÉK SZERINT: MUNKÁVAL NEVELŐ SZANKCIÓ – A GYAKORLATBAN: „FÉL-SZABAD” BÖRTÖN ➨ KÖZÉRDEKŰ MUNKA ( 1987 – SZIMBÓLIKUS

35 A SZOVJET TÍPUSÚ HONI JAVÍTÓ – NEVELŐ MUNKA
► AZ ELÍTÉLT A KÖZÖSSÉG (MUNKAHELYI KOLLEKTÍVA: A SZOCIALISTA BRIGÁD) FOLYAMATOS ELLENŐRZÉSE ALATT ÁLL ► MUNKABÉRCSÖKKENTÉS

36 SZIGORÍTOTT JAVÍTÓ – NEVELŐ MUNKA
➲ A (JOG)POLITIKAI CÉL: MUNKAKERÜLŐK RENDES MUNKÁS ÉLETRE SZOKTATÁSA ➲ ESZKÖZE: KIJELÖLT HELYEN TARTÓZKODÁS ÉS (NEHÉZ) FIZIKAI MUNKA-VÉGZÉSE KONTRA-LEGEM EREDMÉNY: ELSŐ HAZAI FÉLSZABAD BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI FORMA

37 A KÖZÉRDEKŰ MUNKA MAGYAR(OS) SAJÁTOSSÁGAI
➧ A KONSZENZUÁLIS ELEM HIÁNYA ➧ A JÓVÉTELI SZIMBOLIKA ‘FÉNYTÖRÉSE’: A MUNKA JELLEGENEM NON – PROFIT ➧ TEHÁT: A KÖZÉRDEKŰ MUNKA KONKURRENCIAKÉNT JELENIK MEG A SZABAD MUNKAERŐ PIACON ➧ A VÉGREHAJTÁSBAN TÚL SOKAN VESZENK RÉSZT AHHOZ, HOGY LEGYEN IGAZI GAZDÁJA …

38 A rövid tartamú szabadságvesztés alternatívái - Európában
► ELTERELÉS A BÜNTETŐ ÚTRÓL: - VÁDEMELÉS ELHASZTÁSA - MEDIÁCIÓ ► A SZANKCIÓ-RENDSZER RÉGI/ÚJ ESZKÖZEI: - FELTÉTELES ELÍTÉLÉS + MAGATARTÁSI SZABÁLYOK EGYÜTT: „KOKTÉL”-BÜNTETÉSEK - KÖZÉRDEKŰ MUNKA ( ÖNÁLLÓ+ JÁRULÉKOS) - PÉNZBÜNTETÉS ► VÉGREHAJTÁSI MEGOLDÁSOK: - FÉLFOGSÁG/FÉLSZABADSÁG - NAPI VÉGREHAJTÁS

39 Elterelés - európai dokumentumokban
➮ Európa Tanács ajánlása: R.(87)18. a büntető igazságszolgáltatás egyszerűsítése R.(99)19. mediáció a büntető ügyek ➮ Európai Unió Tanácsa: 2001/220/IB kerethatározat a sértett büntetőeljárásbeli jogállásáról

40 Mediáció R(99) 19. sz. ET MB ajánlás
☛ a bünteő eljárás lényeges eleme: az elkövető és a sértett közötti megállapodás, és az így létrejött jóvátétel súlyának megfelelő elismerése ☛ csak a „felek” szabad akaratán nyugvó egyetértésén alapulhat ☛kívánatos az , hogy az eljárás minden szakaszában elérhető legyen ☛a mediáció titkos, az ott elhangzottak a büntető eljá-rásban nem használhatók fel ☛a mediáció eredményességének megítélés az igaz-ságszolgáltatási hatóságok hatáskörébe tartozik

41 klasszikus közösségi büntetések szankciók
SZIMBOLIKÁJA: SZABADSÁGTÓL, IDŐTŐL, TULAJDONTÓL MEGFOSZTÁS ÜZENETE: HELYTELENÍTÉS „ELÍTÉLÉS” CÍMZETTJE: TÁRSADALOM (ÁRTALMATLANNÁ TÉTEL …) SZIMBOLIKÁJA: SÉRELEM/KÁR JÓVÁTÉTELE FELELŐSSÉGVÁLLALÁS ÉS A„MEGBOCSÁTÁS” ELNYERÉSE ÜZENETE: A NORMA TÁRSADALMILAG HASZNOS CÍMZETTJE: A KONFLIKTUS SZEREPLŐI A NORMA TÁRSADALMILAG HASZNOS

42 A restoratív teória hatása a magyar büntető igazságszolgáltatásra
☛ büntető eljárási reform: ◆ vádemelés elhalasztása - fiatalkorúak (1995) - felnőttek (1998) ◆ közvetítői eljárás ☛ pártfogó szervezet reformja (2003) ☛ Btk kodifikációs elképzelések

43

44 A 2003-as reform óta a restoratív igazságszolgáltatás „motorja”: a pártfogó (felügyelő)
► közreműködés az „elterelésben” ► vélemény-adás: a büntetéskiszabás segítése érdekében ► a végrehajtás koordinátora: közérdekű munka ► a végrehajtás irányítója, szervezője: - próbára bocsátás, - felfüggesztett büntetés - feltételes szabadság

45 önálló mellékbüntetés/
szankciók arány szabadságvesztés, ebből 3O % végrehajtandó 11(34) % felfüggesztett 2O(66) % közérdekű munka 6 % 48 % pénzbüntetés 16 % önálló mellékbüntetés/ intézkedés, ebből próbára bocsátás 13 %

46 felnőtt korúak fiatalkorúak
Közérdekű munka felnőtt korúak fiatalkorúak ÖSSZES: ~ végrehajtották (56 %) (6O%) ~ szabadságvesztésre átváltoztatás (18%) (25%) ~ elévült …

47 Pártfogó felügyelet felnőtt korúak fiatalkorúak ►VÁDEMELÉS
ELHALASZTÁSA ebből „kábítószeres” ► PRÓBÁRA BOCSÁTÁS ► FF. SZABADSÁGVESZTÉS O ► FELT. SZABADSÁGVESZTÉS O2 ►ideiglenes elbocsátás JIN ÖSSZES: O4 PÁRTFOGOLTAK SZÁMA: O O86

48 KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉG
felnőtt korúak fiatalkorúak ☛ ügyészi határozattal ☛ bírósági határozattal ÖSSZESEN: ………… Eredményesség: % %

49 Btk reform a legutóbbi elképzelés szerint …
A RÖVID TARTAMÚ SZABADSÁGVESZTÉS HELYETTESÍTŐI ☛ A SZABADSÁGVESZTÉS KERETÉBEN: - RÉSZBEN FELFÜGGESZTETT ~: ( 5> SZABADSÁGVESZTÉS ESETÉN A ‘/2 LETÖLTÉSE UTÁN „ELLENŐRZÖTT” SZABADSÁG) ☛ „KOKTÉL” – SZANKCIÓK: A FŐ ÉS MELLÉKBÜNTETÉSEK KÖZÖTTI HATÁRVONAL FELSZÁMOLÁSA RÉVÉN …

50 RESTORATÍV IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS SZANKCIÓRENDSZERE
► ELTERELÉS – VÁDEMELÉS ELHALASZTÁSA - KÖZVETÍTŐI ELJÁRÁS ► ALTERNATÍV SZANKCIÓK JELLEGE: 1.) SZABADSÁGKORLÁTOZÁS + MUNKAVÉGZÉS +SPECIÁLIS PREVENCIÓT SZOLGÁLÓ REHABILITÁLÓ PROGRAMOK + KÖZÖSSÉG REINTEGRÁLÓ SZEREPE 2.) AZ ELÍTÉLT EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRE ALAPOZ, NEM SZAKÍT KI A KÖRNYEZETBŐL 3.) KOMBINÁLT SZANKCIÓK = „KOKTÉL”-BÜNTETÉSEK: FELTÉTELES ELÍTÉLÉS + PÁRTFOGÓ FELÜGYELET

51 A pártfogó felügyelet megújulása - egy elképzelés szerint
♦ EGYSZERŰ: - KAPCSOLATTARTÁSI KÖTELESSÉG - MEGHATÁROZOTT HELYEN TARTÓZKODÁS - MEGHATÁROZOTT TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE, OKTATÁSON RÉSZVÉTEL - MEGHATÁROZOTT KEZELÉSEN VALÓ RÉSZVÉTEL - SÉRTETTI JÓVÁTÉTEL

52 FOKOZOTT PÁRTFOGÓI FELÜGYELET
EGYSZERŰ FELÜGYELET - KIJELÖLT SZÁLLÁSHELYEN, GONDOZÓ INTÉZETBEN TARTÓZKODÁS, - INTEZÍV PROGRAMOKON RÉSZVÉTEL - HOSSZABB IDŐTARTAM ( 1-3 ÉV)

53 Ami a Btk tervezetéből hiányzik…
A szabadságvesztés büntetés- végrehajtásának reformja: AZAZ AZ AMBULÁNS VÉGREHAJTÁS KERETEINEK MEGTEREMTÉSE: A közösségi szankciók sikertelensége esetén, annak (részben) pénzbüntetésre, közérdekű munkára való átváltoztatása. AZAZ A SZABVESZTÉS ELKERÜLÉSE


Letölteni ppt "A BÜNTETÉSTAN TÖRTÉNETÉBEN, ELMÉLETI ALAPVETÉSSEL"

Hasonló előadás


Google Hirdetések