Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Sik Zoltán Nándor, ENO Advisory Kft.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Sik Zoltán Nándor, ENO Advisory Kft."— Előadás másolata:

1 Sik Zoltán Nándor, ENO Advisory Kft.
Információs hadviselés, információs műveletek és a kritikus infrastruktúrák védelme Sik Zoltán Nándor, ENO Advisory Kft.

2 Tartalom Röviden az információs hadviselésről és az információs műveletekről (IW, InfoOps) Nemzetközi jogi megfontolások (genfi jog - IHL, hágai jog - LOAC) A létfontosságú infrastruktúrák védelme (CIP/CIIP) A szürke slide-ok csak háttéranyagként szolgálnak, nem a vitaindító részei!

3 Az IW fogalma Nehéz meghatározni, körülírni…
Túl bő, túl szűk definíciók Első def: Thomas Rona (1972) Ma használatos (IWS, Google, Wikipedia, stb.): „Az információs hadviselés a hadviselés egy új formája, amikor is az információ, illetve támadások az információ, illetve az információs rendszerek ellen a hadviselés eszközeivé válnak.” De: ez csak a „polgári” felfogás, a katonairól később…

4 Az IW története Egyes részei már igen régiek
Sun Ce (Sun Tzu): A háború művészete (ha ismered ellenségedet és magadat, győzni fogsz…) II. VH (Enigma, Ultra, stb.) Hidegháború (SZER, VoA, BBC, stb.) 1991-es Öbölháború („Sivatagi vihar”) a „második hullám” utolsó, vagy a „harmadik hullám” első háborúja? (ld. Alvin Toeffler: A harmadik hullám) CNN jelenség ma innen számítjuk

5 Az IW története Szun Ce (Sun Tzu):
„A háború művészete” c. könyvének bambuszra írt példánya. Forrás: University of California, Riverside;

6 Az IW területei (1) Martin C. Libicki (1995) – nem definiál, inkább megadja a részterületeket (ezek összefüggenek egymással): Vezetési hadviselés (Kommunikáció vezérelt hadviselés) - Command and Control Warfare (C2W), (régebbi nevén Signals Warfare), Hírszerzés alapú hadviselés (Érzékelés alapú hadviselés) - Intelligence Based Warfare (IBW), Elektronikus hadviselés - Electronic Warfare (EW), Pszichológiai hadviselés (Lélektani hadviselés) - Psychological Warfare (PSYOP), „Hacker” hadviselés - Hacker Warfare, Gazdasági információs hadviselés - Economic Information Warfare (EIW) Kibernetikai hadviselés – Cyberwarfare

7 Az IW területei (2) Libicki könyve óta (1995!) sok idő eltelt:
– WTC, 2004 Madrid, 2005 London Terrorizmus, szervezett bűnözés használja az Internetet (kriptográfia, szteganográfia, stb.) Echelon projekt Az Internet (ARPANET/DARPANET) eredeti célja… megalkotói ellen fordult + Libicki kritikája az általa definiált területek túlságosan átfedők új, katonai felosztás (lásd InfoOps)

8 IW és ICT (1) ICT-re támaszkodik Technológia vezérelt
Elnevezések változása: Signals warfare, C2W, IW, ma már: InfoOps (IO), katonáknál már nincs is IW definíció Németország vezette konzorcium (ma 20 partnerrel): MNIOE – Multinational Information Operations Experiment MNIOE definíció: „Az információs rendszereket – beleértve a rendszerek viselkedését és lehetőségeit – érintő, olyan katonai tevékenységekre való javaslattétel, illetve ezek koordinálása, amelyekkel a kívánt hatások elérhetők”

9 IW és ICT (2) USA: Pentagon: Information Operations Roadmap – Donald Rumsfeld Az USA lehetséges lépései az IW/IO területén Különös tekintettel az Internetre 2003-ban titkosítva 2006-ban feloldva

10 C2W (1) Definíció: Területei:
a vezetési hadviselés az információs hadviselés hadszíntéren történő implementálásának katonai stratégiája, beleértve a fizikai megsemmisítést. Célja az ellenség hadvezetési struktúrájának haderőktől történő elválasztása (DoD Directive TS , 21 December, 1992, „Information Warfare”) Területei: A parancsnoki központ elválasztása a harcoló alakulatoktól A harcoló alakulatok egymástól való elválasztása

11 C2W (2) Technika fejlődése Parancsnokságok változtatják a helyüket
A parancsnokság nincs fizikailag a csatamezőn Kommunikáló egységek beazonosíthatók Nem a hadvezérek, hanem a parancsnokság a fontos célpont Parancsnokságok változtatják a helyüket Új fajta támadások – „soft-kill” pl. telekommunikáció zavarása, lehallgatása, blokkolása, megszemélyesítés, stb. Feltétele a célobjektum „láthatósága”

12 C2W (3) Új fajta védelem: Offenzíva-defenzíva:
„Láthatatlanság” (pl. kriptográfia, CDMA) Mobilitás, miniatürizáció „Rejtőzködés” más célpontok/más típusú (polgári) kommunikáló felek között Redundáns kommunikációs rendszerek (ld. Eredetileg: ARPANET!) Back-up site-ok Költségigényes Bonyolult irányítás Offenzíva-defenzíva: Offenzív oldal: Támadás- nem mindig a kívánt hatást éri el Defenzív oldal: Azonnali alternatív megoldások keresése Offenzív oldal: Támadás a védelem „gyanakvásának” elkerülésével (pl. csak a titkosított kommunikáció blokkolása, reagálás lassítása)

13 IBW (1) Definíció: Területei:
Amikor a hírszerzés közvetlenül az operatív tevékenységek (katonai műveletek) kivitelezését szolgálja, nem pl. a kommunikáció alapú hadviselés (C2W) általános bemeneti információit adja (IBW pl. a célpont meghatározás („targetálás”), károk felbecslése) Területei: Helyzetértékelés Harcmező áttekintése Érzékelői (real-time, near-real-time): Nagy távolságú (űr, szeizmikus, akusztikus, stb.) Közeli helyű (robotrepülőgép, UAV, SAR, elint, stb.) Helyszíni (akusztikus, gravitációs, biokémiai, földi optikai, stb.) Fegyverre szerelt (infra, radar, lidar, stb.)

14 IBW (1) CNN kép egy as USA Védelmi Minisztériumi (US DoD) video alapján, amikor az amerikai és angol haderők egy iraki rádiórelé állomást készülnek szétbombázni egy fontos lézerirányítású bombával. Forrás: AP/Wide World Photos

15 IBW (2) Technika fejlődése:
Elosztott rendszerű szabályozási kör (distributed loop, global loop) Érzékelő szerv (érzékelők) Szabályozó (az operátor) Beavatkozó szerv (fegyver) Távérzékelők komplex, redundáns alkalmazása Pontos és időbeni döntéshozatal megkönnyítése De: Sebezhetőség növekedése

16 IBW (3) Offenzíva-defenzíva:
Gazdasági megfontolások (olcsó érzékelő tönkretétele drága eszközökkel – nem éri meg) Defenzív oldal: imitálás (pl. repülőtér teli repülőkkel), valódi eszközök elfedése Figyelem elterelés, összezavarás (pl. kommunikációba való beavatkozás) Kérdés: valaha is képes lesz-e a technika egyértelműen azonosítani egy célobjektumot? (nulla tévedéssel!) Alacsony technológiai színvonallal is lehet hatástalanítani a drága eszközöket (ld. Pl. II. VH – Calais kontra Normadia, Sivatagi Vihar) – UAV-k: Predator-ok, Dominator-ok hatásosak?

17 EW (1) Def: Amikor a rádiótechnikát, az elektronikát és a rejtjelezést (kriptográfiát) használják a hadviselés eszközeként. Az elektronikus hadviselés célja az információ átvitel elektronikus alapjainak hatástalanná tétele, illetve a kriptográfiai eszközök alkalmazásával az információ oly módon történő átvitele a védetlen csatornán, hogy az az ellenség birtokába ne, vagy csak aránytalanul nagy gazdasági befektetések árán, és az információ elavulása után jusson.

18 EW (2) Nem újdonság: Eszközök: II VH: Enigma kontra Ultra Radarok
Zavarják, felderíthetők Megoldások: CDMA (frequency hopping) Frekvencia elnyelés – de: túlvezérlés Digitális szűrés, digitális jelfeldolgozás Zavarás zavarása, impulzus üzem, stb. ENIGMA rejtjelező gép

19 EW (2) Eszközök (folytatás): Kommunikáció blokkolás
Megoldás: CDMA (freq hopping, + ITU szabványok (IMT-2000): direct sequence (DS), multi carrier (MC), time division (TD), single carrier (SC), frequency time (FT)) A CDMA Frequency Hopping nem újdonság - Hedy Lamarr, 1941! (de hasznosítása csak 1962 óta) Hibatűrő, redundáns rendszerek, alternatív csatornák Beszéd és adattömörítés (pl. TETRA) Kommunikáló felek behatárolása Beszéd kommunikáció jellemző „mintái” Mint fent Adatkommunikációra való áttérés (pl. VoIP, Video over IP) Minták „eltüntetése” (pl. töltelék zaj) Kriptográfia

20 EW (3) Eszközök (folytatás): Kriptográfia
Mai kódolás „erős” Aszimmetrikus/nyilvános kulcsú (public key) kulcsú technológiák (Diffie-Hellmann, RSA, stb.) PKC: számítástechnikai kapacitás növekedésére rezisztens PKC: lassú Megoldás: szimmetrikus kulcsú technikákkal (blokk és stream kódolás) vegyesen alkalmazva (blokk pl. TripleDES, IDEA, Blowfish, Twofish, stream pl.: SEAL, SOBER-128, RC4) PKC alkalmazása e-signo-ra, PKI - „barát/ellenség” azonosítás Vegyesen alkalmazott technológiák: CDMA+PKC+PKI – gyakorlatilag feltörhetetlen kommunikáció

21 PSYOP (1) Def: Területei:
a pszichológiai hadviselést az információnak az emberi elme elleni használata, az információval való manipulálás, „operálás” („műveletek”). Területei: Nemzeti akarat ellen Ellenfél hadvezetése ellen Ellenséges haderők ellen Kulturális konfliktusok

22 PSYOP (2) Nemzeti akarat ellen: Offenzív oldal: Defenzív oldal:
DBS műholdak (csak nagy „tömeg” esetén) Célorientált médiumok (pl. iránysugárzó antennák) Szűrt, cenzúrázott információ, dezinformáció Nem új: ld. Hidegháború (pl. SZER, VoA) Defenzív oldal: Alternatív információforrások (Internet,nemzetközi médiumok) Másképpen interpretált információk Érdektelenség (inkább a „valóságshow”…) „Szintetikus” tartalmak Célközönségre alakítva: akik mindent elhisznek, akik semmit sem hisznek, akik mindig az ellenkezőjét hiszik

23 PSYOP (3) Ellenséges hadvezetés ellen: Ellenséges haderők ellen:
Félrevezetés (sokféle: pl. szituáció téves megítélése, fegyverek hatásosságának előrejelzése) Pszichológiai (kognitív és emocionális) befolyásolás (nem új, ld. II. VH – Calais kontra Normandia) Kiszivárogtatás – De: gyanús!, különösen a mai technológiák mellett (ezért alternatív csatornákon keresztüli megerősítés) Ellenséges haderők ellen: Haláltól való félelem Az otthon melege és a harcmező közti különbség Harcok feladására való biztatás Ma már a harcmezőn is van TV (anno csak rádió volt: ld. Vietnam), sőt személyre szabott üzenet is továbbítható

24 PSYOP (4) Kulturális konfliktusok Kultúrák különbözősége
Türelmetlenség kihasználása Szuperhatalmi státusz kihasználása Propaganda Kulturális értékek exportja Nation building Multinacionális vállalatok – hová soroljuk?

25 Hacker Warfare (1) Winn Schwartau: a számítógépes hálózatok elleni támadásokat tekinthetjük úgy, mint maga az információs hadviselés Hacker warfare: „Informatikai” hadviselés A hálózatok biztonsági réseinek kihasználása Nem tényleges, hagyományos értelemben vett harc Céljai: lehallgatás, megszemélyesítés, beavatkozás

26 Hacker Warfare (2) Lehetséges célok:
Számítógépes rendszerek megbénítása Megbízhatatlan működés előidézése, pl. adathibák generálásával Adatlopás pl. pénzszerzési, vagy értékesítési céllal Jogosulatlan használat, vagy ilyenhez adatgyűjtés, adathalászat Megszemélyesítés, mind felhasználói oldalon, mind szolgáltatást tettetve Információgyűjtés hírszerzéshez, pl. lehallgatással, rendszer működés megfigyelésével Hamis adatok bevitele a rendszerbe Fenyegetés, zsarolás, illetve ezekhez a fentiek igénybe vétele

27 Hacker Warfare (3) Lehetséges technikák pl.:
Vírusok Férgek Logikai bombák Trójaiak Snifferek „social engineering” (pl. phising-hez) Különbség a katonai és polgári célpontok elleni támadásnál (katonaiak a nyilvános hálózatokról leválasztva) Támadás fajták: fizikai, szintaktikai, szemantikai Hacker warfare - szintaktikai Cyberwarfare – szamentikai (ld. ott)

28 Hacker Warfare (4) Kritikus (létfontosságú) infrastruktúrák kiemelt védelme (Critical Infrastructure Protection – CIP, Critical Informations Infrastructure Protection - CIIP), pl.: Közművek ICT Energetika, energiaellátás Bank, pénzátutalás Biztonsági rendszerek Disaster recovery planning, contingency planning Támadás szimulálás Log file analízis Szoftverhibák Time to market miatt Szándékos (trap door, back door)

29 Hacker Warfare (5) Hackerek tudása összeadódik – Internet! – hackerek száma gyorsabban növekszik, mint a hálózat nagysága Összehangolt támadások –pl. DoS, DDoS, zombik, botnet-ek Defenzíva: CIP/CIIP, informatikai biztonság, védelmi célú hacker támadás, hacker támadások tapasztalatai Támadás nem mindig a szándékolt célt éri el Szakemberek figyelmét felhívja Katasztrófa is lehet Megelőzés, detektálás, elhárítás, kárviselés, stb. Adott intézmény feladata Állami beavatkozás is szükséges! (pl.: CIP, szabályozás, ellenőrzés)

30 EIW (1) Def: a gazdasági hadviselés és az információs hadviselés közös metszete Területei: Információs blokád Információs dominancia (információs imperializmus) Fejlettebb országok élnek vele (pl. USA) Ellenkezője is lehetséges (pl. Észak-Korea) Nehéz kivitelezni: Fejlett államok sokkal inkább információ függőek Infrastruktúrák kevéssé ellenőrizhetők Szándékoltan redundánsak

31 EIW (2) „Elsötétítés” lehetetlen,vagy csak korlátozott, mert kellene hozzá: Elkötelezettség Fegyelem Szabálykövetés Együttműködés Pont-pont kommunikáció blokkolása még nehezebb Azonosítani kell a kommunikáló feleket Nem kívánt káoszt kelthet Zavarja a készenléti szervek munkáját az érinteni nem kívánt területeken is Shunt-ölés, feketepiac Az országok mára rájöttek saját sebezhetőségükre A globalizáció egyik hatása Inkább az információ közös kihasználása lehet cél

32 EIW (3) Információs dominancia
adott ország információs előnyének kihasználása, gazdasági fölénnyé való fordítása A fölény birtokában más, befogadó országok befolyásolása, piacainak kihasználása Hadviselés-e egyáltalán? Hová soroljuk a multinacionális vállalatokat? Saját stratégia Saját kultúra Saját érdekszféra „Nemzetek felett” állnak

33 Cyberwarfare (1) Def: Területei:
A kibernetikai hadviselés a kibertérben zajlik, és mint olyan eléggé megfoghatatlan, utópisztikus. Itt egyes területeken csak trendekről, kibontakozó irányokról beszélhetünk, más oldalon viszont van tényleges hadviselési gyakorlat is. Területei: Információs terrorizmus Szemantikai támadások Szimulált háborúk Gibson hadviselés – 4GW (5GW) (ld. William Gibson: Neuromancer)

34 Cyberwarfare (2) Információs terrorizmus Szemantikai támadások
Hacker hadviseléshez hasonló, de Jól szervezett csoportok Célok: terrorizmus, szervezett bűnözés Szemantikai támadások Hamisadatok betáplálása A végeredmény is hamis Rossz döntések Pl.: tömeghisztéria, bank/tőzsdepánik, látszatkeltés Defenzíva: adathelyesség, pontosság, megbízhatóság ellenőrzés, integritás ellenőrzés Teljességgel ez sem zárja ki! (adatokban való „vakon” megbízás, negligencia, luxúria, stb.)

35 Cyberwarfare (3) Szimulált háborúk
Még csak jövőbeni elképzelés Tréningezni lehet Döntéstámogatás Játékelmélet Esélylatolgatás, kárszámítás, költségbecslés, kockázatelemzés Gibson hadviselés (4th generation warfare 4GW) 1G – muskéta, tűzfegyverek 2G – koncentrált tűzerő 3G – mobil hadviselés, „villámháború” 4G – Gibson hadviselés

36 Cyberwarfare (4) Gibson hadviselés (folytatás):
Nem államok az államok ellen Hagyományos katonai összecsapások eltűnnek Hátország megszűnik (totális háború) Cél: nem a csaták, hanem a közvélemény megnyerése (ld. Orwell: 1984) Módszerei: Gerilla hadviselés, terrorizmus (= aszimmetrikus hadviselés) Szabotázsok Cyberwarfare! Nem hagyományos hadviselési formák

37 Információs hadviselés
IW és IT biztonság Információs hadviselés IT biztonság Fókusz: információ Offenzív/defenzív terület Állami hatáskör a szektoriális hatáskör mellett Teljes társadalomra, kultúrára, gazdaságra hatással van Fókusz: technika, ICT Defenzív terület Az adott cég, intézmény adott szektor hatásköre Szektoriális érdekek

38 InfoOps (IO) Hadsereg által használt kifejezés
Cél az információs fölény megszerzése – és megtartása Az információs fölény huzamosabb megléte információs dominanciához vezet Információs fölény definíció (DoD, JP 1-02, 1998): Valamely fél saját erőinek vezetésében való relatív előnye az ellenfelekhez képest. Az információs fölény, vagy dominancia elérhető mind a saját vezetők kiképzésével úgy, hogy azok a rendelkezésükre bocsátott, fölényt biztosító technikai információk segítségével gyors és megfelelő döntéseket tudjanak hozni, illetve annak érdekében tett erőfeszítések az ellenfél ugyanilyen képességeinek rombolására és lehetetlenné tételére, egyidejűleg a saját képességek védelmével.

39 Az IO területei (1) Információs műveletek definíció (JP 1-02, JP 3-13): Az ellenség információit és információs rendszereit érintő cselekmények, a saját információk és információs rendszerek védelme mellett. JP 3-13 szerinti felosztás: Fizikai megsemmisítés (Phisical Destruction – PD) Katonai megtévesztés (Military Deception – MILDEC) Műveleti biztonság (Operation(al) Security – OPSEC) Pszichológiai műveletek (Psychological Operations – PSYOP(S)) Számítógépes hálózati hadviselés (Computer Network Operations – CNO) + Civil-katonai együttműködés (Cicil-Military Cooperation – CIMIC) + Tömegtájékoztatás (Public Information – PI)

40 Az IO területei (2) Katonai szempontból ez világosabb, kevésbé átfedő felosztás További felosztás – támadó és védelmi típusú műveletek Az ezzel foglalkozó katonai doktrínák, definíciók is változnak, fejlődnek (USA): Information Operations (FM 100-6, 1996) Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms (JP 1-02, 2001) Operations (FM 3.0, 2001) Information Operations Roadmap (DOD 2003)  Joint Doctrine for PSYOPS (JP ) Joint Doctrine for Civil Affairs (JP ) Information Operations (FM 3-13, 2003 – FM utóda) Joint Doctrine for Public Affairs (JP )  Information Operations (JP )  Joint Doctrine for Military Deception (JP )   Joint Doctrine for Electronic Warfare (JP )

41 „Adatfeldolgozó” koncepció
Alapfeltevés, hogy az emberi agy is adatfeldolgozó, a feldolgozás eredménye a viselkedés és a döntések Az emberi agy is az IO célpontja lehet, sőt, ez lehet az elsődleges célpont, ugyanúgy, mint a gépi adatfeldolgozó egységek is célpontok Cél, az agy működésének befolyásolása azért, hogy a viselkedés és az emberi döntések befolyásolhatók legyenek Hamis információt kaphat az eddigi célpontként kezelt információs rendszerektől (input manipulálás) Közvetlenül az agy befolyásolása (feldolgozás manipulálás)

42 IO az emberi agy ellen (1)
Eddigi célpontok Új célpontok Output (viselkedés, döntések) Input (érzékelés) Feldolgozás (agy) Input Feldolgozás Output Információs rendszerek Ember

43 IO az emberi agy ellen (2)
Technikák Befolyásolás (teljesítmény, viselkedés, döntés): PSYOP, Megtévesztés Szórólapok Hangosbeszélők Hologramok Egymásba áttűnő („morph”) képek Virtuális valóság Drogok Pillanatnyi „kikapcsolás”: Nem halálos fegyverek Akusztikus fegyverek Kábító fegyverek Mentális pusztítás ??

44 IW és nemzetközi jog (1) Kérdések - a Nemzetközi Humanitárius Jog, ill. a Háborús Jog nem ad választ pl. a következőkre: Vitatott, hogy egyáltalán hadviselés-e? Erőszakos, ill. fegyveres támadás-e? Mi jelenti a „károkat”? Mi számít békeidőnek? Létezhet-e „semleges” fél? (Értelmezhetők-e egyezményes jelek?) Válasz hagyományos eszközökkel agresszió-e? További kérdések: Hogyan azonosítható a támadás? Hogyan azonosítható a támadó? Polgári és katonai célpontok megkülönböztetése? – lehetséges? Kik harcolnak kikkel? – ma már nem nemzetek közti harc

45 IW és nemzetközi jog (2) Nemzetközi Humanitárius Jog főbb forrásai:
ENSZ Alapokmány (1945, 1965, 1968) Genfi Egyezmények (1949, 1977) Hágai Egyezmény (1954) Genfi egyezmények alapján nem minősül fegyveres konfliktusnak Támadás: fizikai behatolás IW nem fizikai behatolás Nem illik a terrorizmus definíciójába sem Támadó személye, jogállása, egyáltalán támadás-e, nem mindig kideríthető

46 IW és nemzetközi jog (3) Háborús jog (LOAC – Law of Armed Conflict):
Jus ad bellum – a háború igazolhatósága Ha objektíve jogos ügy Ha őszinte szubjektív szándék motiválja Ha megfelelő volt a hadüzenet Ha ez az utolsó elérhető eszköz az igaz ügy előmozdítására Ha észszerű esély van a sikerre Ha a sérelemmel arányban vannak az okozott károk Jus in bello – a hadviselő feleknek kell bizonyítani, hogy A polgári lakosság védettséget élvez, nem lehet célpont Az akciók a célokkal arányban vannak (TöpFe tiltott!) Tartózkodnak a helytelen eszközök használatától (pl. népirtás, tömeges nemi erőszak, kémiai és biológiai fegyverek)

47 IW és nemzetközi jog (4) Háborús jog alapelvei:
Reguláris erők szükségességének elve Vírusok, trójaiak nem illenek ide Humanitáriusság elve - minél kisebb károkozás a fegyverekkel Vírusok, trójaiak nem fegyverek Mit jelent a fizikai károsodás (logikai bombával pl. lehet, de pl. ellenséges propagandával nem) Lovagiasság elve - háborús cselek, megtévesztések, csalások, árulások, hitszegések Egyezményes jelzések nem alkalmazhatók (pl. fehér zászló) Semlegesség nem értelmezhető polgári és katonai célpontok nehezen választhatók szét

48 IW és nemzetközi jog (5) A támadás ténye Támadás, vagy hiba?
Mulasztás, vagy szándékosság? Azonosítani kell, de nehéz! Hálózatok határon átnyúlnak, nyomozati szervek jogköre nem Nemzetközi egyezmények, vagy hiányuk Együttműködés elutasítása – pl. nemzetbiztonságra való hivatkozás Bürokrácia, lassúság, engedélyek beszerzése Ellenlépések megtétele nehézségekbe ütközik

49 IW és nemzetközi jog (6) IW nemzetközi jogi megítélése nem kiforrott
Bármely állam sebezhető! Megfontolások: Hiányosságok, kétségek tisztázása szükséges Nemzetközi összefogás kell (ilyen pl. a Cybercrime Egyezmény, Budapest, 2001) Kritikus infrastruktúrák védelme (CIP) Nemzetek közti együttműködés és nemzetközi szervezetekkel való együttműködés (ENSZ, OECD, ITU,stb.) (Korlátozhatók-e az IW eszközök? Tartózkodás az offenzív IW alkalmazásától?)

50 IW esetek Eddig nyilvánosságra került esetek
1999, Moonlight Maze – USA ellen irányult, Oroszországnak tulajdonítják 2003, Titan Rain – USA ellen irányult, Kínának tulajdonítják érintettek: Lockhead-Martin, Sandia National Labs, Redstone Arsenal, NASA Shawn Carpenter (haditengerészet veteránja) 2005-re „felgöngyölítette” 2007, Észtország elleni, Oroszországnak tulajdonított DDoS akció elsősorban Hacker Warfare, EIW, Cyberwarfare területeket érint Botnet bérlés, nem követhető vissza (KGB?, Nashi ifjúsági szervezet?)

51 CIP/CIIP (1) Eredetileg nem az IW-hez, hanem a terrorizmus elleni harchoz kötődik USA: 2001/09/11 után létrehozza a Department of Homeland Security-t Nemzetközi szervezetek: IWWN – International Watch and Warning Network FIRST – Forum of Incident Response Teams TF-CSIRT – Task Force of Computer Security Incident Response Teams EU: 2004-es madridi és 2005-ös londoni metró robbantások után ban EPCIP és CIWIN EPCIP Green Paper (COM (2005) 576 final) EPCIP –European Program for Critical Infrastructure Protection (COM(2006) 786 final – 2006/12/12) EPCIP része a CIWIN - Critical Infrastructure Warning Information Network

52 CIP/CIIP (2) EPCIP dimenziói: Az EPCIP által kijelölt területek:
NCI – létfontosságú nemzeti infrastruktúrák ECI – EU szempontból is fontos infrastruktúrák Az EPCIP által kijelölt területek: Energia Nukleáris ipar Infokommunikációs technológiai (ICT) ipar Vízügy Élelmiszeripar Egészségügy

53 CIP/CIIP (3) EPCIP által kijelölt területek (folytatás):
Pénzügy Szállítás Kémiai ipar Űrkutatás, űrtechnológia Kutatás-fejlesztés AzEU koordinatív szerepet kíván játszani ICT területen – ENISA - European Network and Information Security Agency (2004-től létezik) …ha lesz EU hírközlési „szuperhatóság”, úgy annak a részévé kívánják tenni (lásd még: NRF – New Regulatory Framework)

54 CIP/CIIP (4) A CI minden területen tartalmaz CII-t is:
Funkcionális ICT (pl.: IT, távközlés, műsorszórás, távérzékelés, navigáció, irányítás, vezetési és vezérlési rendszerek, stb.) Támogató ICT (pl. energetika, logisztika, bankok, K+F, stb.) ITU ajánlás a CIIP struktúrára A CIIP pillérei, funkciói: Megelőzés, figyelmeztetés Detektálás, észlelés Reagálás Krízis kezelés, „utógondozás”, helyreállítás Megelőzés Detektálás Reagálás Krízis kezelés

55 CIP/CIIP (4) CIIP szervezet (ITU ajánlás): Állami koordináló szerv
Állami koordináló szerv – Stratégia és felügyelet Szituáció kezelő központ – Adatgyűjtés és analízis Nemzeti CERT – Információ biztonsági technikai kérdések Nemzeti CERT Szituáció kezelő központ Állami koordináló szerv

56 CIP/CIIP (5) EPCIP Pilot Project (Decision C/2006/5025 – 2006/10/26):
2007 Call for Proposal – 3m Euro EU a megfelelő költségekhez 70%-ban járul hozzá A kritikus infrastruktúrára (CI) vonatkozó területek: A CIP fejlesztése érdekében tett lépések A CI sebezhetősége, rugalmassága, fejlesztési metódusok CI kockázat mérséklési stratégiák, veszélyek megbecslése Üzemben tartási tervek készítése Közös védelmi szabványok fejlesztése, CIP innovatív technológiák Nemzetek közti projektek, amelyek min két tagállamot, illetve egy tagállamot és egy jelentkező államot vonnak be

57 CIP/CIIP (6) Futó EU-s projektek (még FP6 alapján): FP7
Specific Targeted Research Projects (STREP) CRUTIAL - Critical utility infrastructural resilience Integrated Projects (IP) IRRIIS – Integrated Risk Reduction of Information-based Infrastructure Systems - Coordination Actions (CA): GRID - A coordination action on ICT vulnerabilities of power systems and the relevant defence methodologies CIR2CO - Critical information infrastructure research coordination – FP7 ICT-SEC Critical Infrastructure Protection - 40mEuro keretösszeg ICT prioritások: CI-k összekapcsolása biztonságos, ellenálló és mindig rendelkezésre álló információs infrastruktúrákkal SEC prioritások: biztonságos, ellenálló és mindig rendelkezésre álló energia- és közlekedési infrastruktúrák

58 FP7 kooperációs programok keretösszege összesen: 32413 mEuro!
CIP/CIIP (7) FP7 kooperációs programok keretösszege összesen: mEuro!

59 Hazai erőfeszítések (1)
Eddigi hazai jogszabályok 2004. évi CV. Törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről 2236/2003 (X. 1.) Korm. határozat a Magyar Honvédség közötti időszakra vonatkozó átalakításának és új szervezeti struktúrájának kialakításáról 2073/2004 (IV. 15.) Korm. határozat a Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiájáról 2112/2004 (V. 7.) Korm. határozat a terrorizmus elleni küzdelem aktuális feladatairól 2151/2005 (VII. 27.) Korm. határozat a Terrorizmus Elleni Akcióterv felülvizsgálatáról 2046/2007 (III. 19.) Korm. határozat a terrorizmus elleni küzdelem aktuális feladatairól szóló 2112/2004 (V. 7.) Korm. Határozat módosításáról 1/2007 (III. 29.) Kormányzati Koordinációs Bizottság határozat 81/2008 (IV. 4.) Korm. Rendelet a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006 (XII. 23.) Korm. Rendelet módosításáról

60 Hazai erőfeszítések (2)
Mi történik most? Hazai Zöld Könyv készül (még nem publikált) CIP/CIIP hazai koordináció Kormányzati Koordinációs Bizottság (KKB) Ágazati CI-k felmérése- szaktárcák IRM kijelölt jogszabály-előkészítési felelősséggel Jogszabály előkészítés… Védelmi és biztonsági ipar stratégiájának előkészítése Védelmi és Biztonsági Együttműködési Fórum (VBEF) GKM projektet alapított rá, több főosztály bevonásával PTA CERT tevékenysége

61 Hazai erőfeszítések (3)
Megfontolások az állami feladatvállaláshoz:: Érintett minden állami szerv, amely az információval kapcsolatos tevékenységet fejt ki Az állam kellő figyelmet kell fordítson a területre, a védekezésre, a megelőzésre, illetve a megadott struktúrák védelmére Csak partikuláris területeken léteznek nemzetközi együttműködések (hatásossága és hatékonysága sokszor vitatott) Sürgető a feladatok részletezése és a megfelelő stratégiák megalkotása, operatív intézkedések kidolgozása

62 Hazai erőfeszítések (4)
Elsősorban a védelemre kell összpontosítani Célok: a gazdaság működőképességének fenntartása, a társadalom, a kultúra védelme és fejlődési ütemének biztosítása Állami szinten védeni a kritikus (információs) infrastruktúrákat (CIP/CIIP) Minősített időszakban pl.: Tömegtájékoztatás Információk biztosítása Hírközlési szolgáltatások fenntartása (koordináció!) EKG, EDR/TETRA, stb.

63 Hazai erőfeszítések (5)
Az állami feladatvállalás területei: A térség, ezen belül az ország helyzetének, lehetőségeinek, veszélyeztetettségének felmérése Nemzetközi erőfeszítésekben való részvétel, nemzetközi együttműködések kialakítása Feladatok felvázolása, meghatározása Védelmi stratégiaalkotás, részstratégiák egyeztetése, stratégia lebontása és végrehajtása Szervezetek kijelölése, kialakítása Költségvetés készítése, és a források biztosítása Szabályozási lépések (nemzetközi jogi és hazai bázison) Felelősségek, feladatok telepítése, kötelezettségek előírása Operatív intézkedések, állami közvetlen beavatkozások Együttműködések a gazdaság szereplőivel, társadalmi szervekkel

64 Mi hiányzik még? Ki védi az agyunkat?

65 sikzoltan@enoadvisory.com www.enoadvisory.com Sik Zoltán Nándor
ENO Advisory Kft.


Letölteni ppt "Sik Zoltán Nándor, ENO Advisory Kft."

Hasonló előadás


Google Hirdetések