Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

J O G T Á R CompLex CD JOGTÁR DEMO TÉMAKÖRÖK Adatbázis Online

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "J O G T Á R CompLex CD JOGTÁR DEMO TÉMAKÖRÖK Adatbázis Online"— Előadás másolata:

1 J O G T Á R CompLex CD JOGTÁR DEMO TÉMAKÖRÖK Adatbázis Online
Keresés a Jogtárban Teljes szövegű keresés Egy joganyag kikeresése Közlönyszám szerinti keresés Tárgyszavak Szöveg Kereszthivatkozások Kapcsolódó anyagok Megjegyzés, könyvjelző Együttmozgás Exportálás Időgép Változásfigyelés Időállapotok Változott bekezdések Szöveghasonlítás Nyomtatás Nyomtatás beállítása Nyomtatási kép Beállítások Színek, fontok Iratminta kitöltő rendszer Kattintson ide a bemutató leállításához Stop

2 ADATBÁZIS A rendszerben a joganyagok az alábbi adatbázisok szerint vannak csoportosítva, de lehetőség van saját adatbázis készítésére is: CompLex CD–Jogtár Hatályos jogszabályok Online jogszabályok Online közbeszerzés Közlönytár Döntvénytár Törvények indokolása Törvényjavaslatok Vámtarifa + KSH Önkormányzati normák Jogi bibliográfia Iratmintatár Jogtár Plusz adatbázisok Adó–TB Önkormányzat CD Munkaügy CD Tűzvédelem HMJ–CD

3 A CD JOGTÁR ONLINE adatbázisa a CD JOGTÁR
előfizetői részére térítésmentesen hozzáférhető. Az ingyenes hozzáféréssel nemritkán naponta többször frissülő adatokat kérhetünk le. Módosított jogszabályok Hatályon kívül helyezett jogszabályok Új jogszabályok Helyesbített jogszabályok Válogatás tárcalapokból Jogtár szerver Otthoni számítógép Internet kapcsolat

4 ONLINE A CompLex CD Jogtár havi előfizetői a nap 24 órájában online kapcsolatba léphetnek a KJK–KERSZÖV számítógépével és onnan letölthetik az utolsó CD lezárása óta bekövetkezett jogszabályváltozásokat. Ezzel a szolgáltatással naprakésszé tehető a CD-s adatbázis. Lehetőség van a CD lezárása óta módosított, hatályon kívül helyezett, helyesbített és új jogszabályok letöltésére is.

5 KERESÉS A JOGTÁRBAN A program számos lehetőséget biztosít a joganyagok keresésére. Minél több információval rendelkezünk a keresett joganyagról, annál nagyobb az esély annak gyors megtalálására. A keresett joganyagra vonatkozó információk alapján állíthatók be az úgynevezett keresési feltételek. A fentiek függvényében kereshetünk a konkrét joganyagra a kibocsátó és szám megadásával, kereshetünk a címben, alcímben, szövegben található szövegrészletre, szóra, szótöredékre, szókombinációra. A program lehetőséget biztosít úgynevezett tárgyszavak szerinti keresésre is, ez esetben a jogszabályokhoz előzetesen mintegy huszonötezer tárgyszó segítségével juthatunk el.

6 KERESÉS AZ ADATBÁZISBAN
Az alábbi feltételek közül bármelyik vagy több feltétel együttes megadásával rákereshetünk a használni kívánt joganyagra: szerint. A keresés eredménye azokat a joganyag-címeket tartalmazza, amelyek eleget tesznek a megadott feltételeknek. A találatokban lehetõség van további keresésre is. 2001 Rádió és televízió a kibocsátó, a megjelenés éve, a joganyag címében elõforduló szövegrészlet, a joganyag teljes szövegében vagy alcímeiben előforduló szó, szókombináció, a szöveghez tartozó jogterület.

7 EGY JOGANYAG KIKERESÉSE
Amennyiben ismerjük a jogszabály pontos nevét, számát vagy közismert rövidítését, akkor a program segítségével közvetlenül megnyithatjuk. A megjelenés éve, a joganyag száma (arab vagy római számmal is megadható) beírásával és a kibocsátó beállításával megjelenik a jogszabály szövege. A paragrafusszám beállítása esetén a szöveg keresett paragrafusánál nyílik meg a joganyag. 1978 4 A Büntető Törvénykönyvről

8 EGY KÖZLÖNY JOGANYAGAI
A rendszer segítségével egy adott közlönyben megjelent joganyagokat is megkereshetjük. Keresési feltételként beállítható a kiadvány neve, évfolyama, száma. A keresés eredményeként megjelenő ablak tartalmazza a megadott számban (számokban) megjelent joganyagokat.

9 KÖZLÖNYTÁR CD A 2 évnél régebbi (Jogtár lezáráshoz képest) közlönyanyagok túlnyomó részét a Közlönytár CD feltelepítése után érhetjük el. A Közlönytár feltelepítése más adatbázisok – pl. a Döntvénytár – tartalmát is jelentősen megnöveli.

10 TÁRGYSZAVAK Tárgyszavak segítségével is kereshetünk a hatályos adatbázis jogszabályaiban. A tárgyszavakat a kereséskor megjelenő ablak tárgyszólistájából választhatjuk ki. A tárgyszólistában a tárgyszavak kezdőbetűinek megadásával is lehet mozogni. Az Összes tárgyszó gombra kattintva az aktuális adatbázis összes tárgyszava, a Szöveg tárgyszavai gombra kattintva pedig az aktuális jogszabály tárgyszavai láthatók.

11 SZÖVEG A megnyitott joganyag szövegével különböző műveletek végezhetők. A szöveget exportálhatjuk, nyomtathatjuk, a jogszabályszövegbe kapcsolódó anyagokat (pl. Bírósági határozatokat, APEH normákat) szerkeszthetünk, könyvjelzőket, megjegyzéseket szúrhatunk be, továbbá összehasonlíthatjuk a teljes szöveg vagy tetszőleges részletének különböző időállapotait. Lehetőség van a szöveg alcímeinek, tárgyszavainak megjelenítésére, illetve az összes megjegyzés és könyvjelző megtekintésére. Ha a szöveg egyes részleteivel akarunk valamilyen műveletet végezni, előtte a kívánt részleteket ki kell jelölni.

12 KERESZTHIVATKOZÁSOK A szövegben és a lábjegyzetben a más joganyagra hivatkozó részek kék színnel jelölve láthatók. A hivatkozott rész a következő két módon tekinthető meg: Ekkor a program egy újabb szövegablakban megjeleníti a hivatkozott joganyag szövegét. A kurzorral a hivatkozás szövegére állunk és az [ENTER] billentyűt lenyomjuk. Az egérrel duplán a hivatkozásra kattintunk.

13 • • • • • • KAPCSOLÓDÓ ANYAGOK
A joganyagok megnyitásával egyidejűleg lehetőség nyílik az ún. „kapcsolódó anyagok” megjelenítésére. Ezek típusuk szerint lehetnek: kapcsolódó döntvények, kapcsolódó bírósági határozatok, kapcsolódó APEH anyagok, kapcsolódó versenytanácsi határozatok, kapcsolódó számviteli kérdések és kapcsolódó kommentárok.

14 MEGJEGYZÉS, KÖNYVJELZŐ
Megjegyzés készítése: Az időgépes jogszabályoknál minden bekezdés hatályos állapotához egyedi megjegyzés fűzhető. A megjegyzés tényét a bekezdés végén megjelenő kis kék zászló jelzi. Könyvjelző készítése: A joganyagszövegben könyvjelzőket is elhelyezhetünk, amelyek segítségével a jelzett szövegrész bármikor újra kikereshető. A könyvjelző beszúrása után az aktuális bekezdés végén egy kék rajzszög jelenik meg.

15 EGYÜTTMOZGÁS Amennyiben egy aktív jogszabályszöveghez megnyitjuk a hozzá tartozó alcímeket vagy a lábjegyzeteket tartalmazó ablakot, akkor az egyik ablakban lévő szöveg mozgatásával a másik szöveg együttesen, a mozgatott szöveg pozíciójának megfelelően mozog.

16 EXPORTÁLÁS A rendszer lehetőséget nyújt a joganyag-szövegének exportálására. Az exportált szöveg a vágólapra (Clipboard) kerül, ahonnan más programokba (pl. Word) beépíthető. Ha nem az egész joganyag- szöveget akarjuk exportálni, az exportáláshoz ki kell jelölni a szöveg egy részét. A szöveg a „Szöveg menü” „Exportálás” menüpont, vagy a Szöveg export ikon segítségével exportálható.

17 IDŐGÉP A rendszerben a jogszabályok túlnyomó részének nem csak a hatályos, hanem minden időállapota megtekinthető a hatálybalépésének időpontjától a CD lezárásának időpontjáig. A program segítségével megtekinthetjük a jogszabály jövőbeni szövegállapotát is, amennyiben létezik ilyen. Jogszabályszöveg indításakor a rendszer az időállapotot szükség esetén felajánlja. Az időgépes jogszabályok címe előtt a címmutató sorokban kis óra ikon látható.

18 VÁLTOZÁSFIGYELÉS Dátumhatárok beállításával a Változásfigyelés segítségével megtekinthetjük a megadott időpontok között megváltozott jogszabályok listáját.

19 IDŐÁLLAPOTOK Az Időgép funkció segítségével megtekinthető a jogszabály összes időállapotának felsorolása. A felsorolásból kiválaszthatjuk a szükséges időállapotot. Kiválasztás után megtekinthető a jogszabály adott időállapotának megfelelő, hatályos szövege.

20 • • • VÁLTOZOTT BEKEZDÉSEK
A rendszer lehetőséget biztosít a szövegben történt változások követésére is. A változások megtekinthetők: a „Keres” menü, „Változott bekezdések” menüponttal, a [Ctrl-V] billentyűk együttes használatával, a kézfejet ábrázoló ikonnal.

21 SZÖVEGHASONLÍTÁS Egy kiválasztott joganyag két különböző időállapotához tartozó szövege összehasonlítható. A műveletet végezhetjük a teljes szövegen vagy kijelölt részletén. A program a későbbi időállapotból kimaradó, hatályon kívül helyezett vagy módosított szövegrészt egyenes piros vonallal húzza át, a későbbi időállapotba bekerülő új szöveget hullámos kék vonallal húzza alá.

22 NYOMTATÁS A program lehetőséget nyújt tetszőleges ablak (címmutató, joganyag-szöveg, alcímek, összes lábjegyzet) teljes tartalmának és részletének kinyomtatására. A nyomtatás megkezdése előtt be kell állítanunk a nyomtatási tulajdonságokat, illetve ha szövegrészletet kívánunk nyomtatni, azt előzetesen ki kell jelölni.

23 • • • • • • NYOMTATÁS BEÁLLÍTÁSA
A nyomtatás megkezdése előtt beállítható a papír mérete, a nyomtatás a papírra álló vagy fekvő helyzetben történjen, hálózati nyomtatás esetén az alapnyomtató, a teljes joganyag vagy részlet nyomtatása, oldalak nyomtatása, a nyomtatás speciális tulajdonságai.

24 NYOMTATÁSI KÉP A program segítségével nyomtatás előtt megtekinthetjük a joganyag nyomtatás utáni nézetét. Lapozással lehetőség van az összes nyomtatandó oldal nézetének előhívására.

25 BEÁLLÍTÁSOK A program lehetőséget biztosít számos rendszertulajdonság beállítására, amely a CompLex CD Jogtár egyedi igények szerinti használatát segíti elő. A beállítások során az alapbeállításhoz képest funkciókat kapcsolhatunk be, illetve ki. Kikapcsolhatjuk pl. a tippek, a szűkítési feltételek megjelenítését és beállíthatjuk, hogy szöveg- megnyitáskor először az alcímek jelenjenek meg.

26 SZÍNEK, FONTOK Fontok: A rendszerrel beállítható a jogszabályok betűinek megjelenési, illetve nyomtatáskori mérete és típusa. Színek: A program lehetőséget ad a címmutatók, szövegablakok színeinek beállítására, továbbá alternatívát biztosít a színes vagy fekete-fehér nyomtatás között. Az egyedi színek beállításához a rendszer a Windows Standard Színbeállító Dialógus alkalmazását kínálja fel.

27 IRATMINTA KITÖLTŐ RENDSZER
A rendszerhez tartozik egy új iratminta kitöltő program, amely segítségével gyorsan és egyszerűen kitölthetők az Iratminta adatbázisban található irat és nyomtatványminták. Fontos, hogy az Iratminta kitöltő program csak 32 bites Windows operációs rendszer alatt működik.

28 CompLex CD Adó-TB Jogtár Plusz, CompLex CD Önkormányzat Jogtár Plusz,
Tisztelt ügyfeleink és leendő ügyfeleink! Köszönjük, hogy ezt a rövid bemutatót megtekintették. Felhívjuk figyelmüket további elektronikus kiadványainkra: CompLex CD Adó-TB Jogtár Plusz, CompLex CD Önkormányzat Jogtár Plusz, CompLex CD EU Jogtár, CompLex CD Iratmintatár, CompLex CD HMJ, CompLex CD Munkaügy, CompLex CD Tűzvédelem, CompLex CD Céghírek. Kilépés


Letölteni ppt "J O G T Á R CompLex CD JOGTÁR DEMO TÉMAKÖRÖK Adatbázis Online"

Hasonló előadás


Google Hirdetések