Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

 Minden olyan valós logisztikai tevékenységhez kapcsolódó információáramlás, › amely a logisztikai vállalkozások, azok szerveződései, a logisztikai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: " Minden olyan valós logisztikai tevékenységhez kapcsolódó információáramlás, › amely a logisztikai vállalkozások, azok szerveződései, a logisztikai."— Előadás másolata:

1

2

3  Minden olyan valós logisztikai tevékenységhez kapcsolódó információáramlás, › amely a logisztikai vállalkozások, azok szerveződései, a logisztikai szolgáltatásokat igénybe vevő vállalatok között zajlik.  „E”= Internet alapú megoldások térhódítását jelenti. www.klaszter.hu/tanulmanyok_cikkoldal.php?cikk_id=46

4  Közúti szállítás további erős előretörése  IT és logisztika elválaszthatatlan partnersége  City-logisztika növekedő fontossága  Új cégek születőben  Építőipari és irodaszer logisztika az élen járók

5 Anyagi folyamatok iránya Információáramlás fő iránya B. (Beszállí tók) T. (Termelő ) N. (Nagyker, nagyfog yasztók) K. (Kiskere skedők, kisfo- gyasztók ) V. („Vevők” végfogya sztók) H. (Hulladék újra hasznosít ók) Sz. Szállítá s R. Raktározá s Sz. Szállítá s R. Raktározá s Sz. Szállítá s R. Raktározá s Sz. Szállítá s R. Raktározá s Sz. Szállítá s R. Raktározá s Fizikai áru, anyag Tulajdonjog Promóció Terméket kísérő információk VIRTUÁLIS TERMÉK (információ) Logisztikai funkciókat aktivizáló információk - Elektronikus megrendelés - Elektronikus igényfelmérés - Elektronikusan aggregált kereslet - Azonnali visszacsatolási információ B. (Beszállít ók) T. (Termelő ) N. (Nagyker, nagyfogy asztók) V. („Vevők” végfogy asztók) H. ( Hulladék újra hasznosít ók) Sz. Szállít ás R. Raktározás @. Kiberközvetít ők Sz. Szállít ás R. Raktározás @. Kiberközvetít ők Sz. Szállít ás R. Raktározás @. Kiberközvetít ők Sz. Szállít ás R. Raktározás @. Kiberközvetít ők Kihatás után

6  Dezintermediációnak azt a jelenséget nevezzük, hogy az értéklánc egyes tagjai kiiktatódnak, vagy teljesen megszűnnek. Az előző ábra azt mutatja be, hogy a végfogyasztó közvetlen kapcsolatot építhet ki a nagykereskedővel, sőt akár a termelővel is.  A reintermediáció fogalma azt fejezi ki, hogy már meglévő szereplők helyzete átértelmeződik és a korábbinál erősebb, vagy gyengébb központosító szerepet töltenek be. Például, ha a termelő, a kiskereskedő, vagy a szállító átvállalja a nagykereskedő szerepét.  Az intermediáció azt fejezi ki, hogy teljesen új közvetítő típusok is megjelenhetnek, ezek az úgynevezett kiberközvetítők. A kiberközvetítők a logisztikai lánc több pontján is megjelenhetnek és interface-ként kapcsolják össze az egyes tagokat.  Kiberközvetítők : mindazok a szolgáltatók, akik az elektronikus termékcsere megvalósításán közreműködnek. Pl.: •az áru fizikai mozgását segítő, szállító, raktározó cégek, az áru ellenértékének kifizetését lehetővé tevő banki és hitelesítő szolgáltatók, az informatikai kommunikációban résztvevő e-piactér szolgáltatók, internet szolgáltatók, struktúra szolgáltatók, reklámügynökségek.

7 -A logisztika központi szerepe lehetővé teszi a fizikai és az informatikai összhang megteremtését. -Modellben: - a szállító és a vevő felcserélhető ill. behelyettesíthető más szereplővel; fontos szerepe van a pénzintézet informatikai szolgáltatásának és a hitelesítőknek, akik lehetővé teszik az elektronikus üzletkötés résztvevőinek jogvédett szerződéses kapcsolatának kialakítását. Pénzintézet e-bank 4 PL Informatikai szolgáltató 4 PL Szállító értékesítő 1 PL Logisztikai szolgáltató 3 PL Vevő fogyasztó 2 PL e-Hitelesítő 4 PL

8 Saj á toss á gokHagyom á nyos logisztika E-logisztika Tipikus á runem Ö mlesztettDarab á ru Vevő Strat é giai Gyakran ismeretlen Csatorna t í pusaNyom á sos (PUSH)Sz í v á sos (PULL) K é szletek/rendel é si folyamatEgyir á ny ú K é tir á ny ú Á tlagos rendel é si t é telnagys á g MagasAlacsony Sz á ll í t á s ir á nyaKoncentr á ltSz é tsz ó rt Vevői ig é nyekStabilak, á lland ó kSzezon á lisak El é rhetős é g Egy adott kapcsolat A teljes ell á t á si l á ncban

9  Általános fogalom, › amely a kereskedelmi tranzakciók informatikai eszközökkel, › számítógép hálózatok közvetítésével történő lebonyolításán túl, › a technikai eszközöket, módszereket és szolgáltatásokat jelenti. www.mimi.hu/informatika/elektronikus_kereskedelem.html

10  gyakran keveredik az e-business fogalmával, ezért célszerű, és egyre inkább elfogadott az e-tevékenység kategóriájának kettébontása.  E-Commerece= e- kereskedelem : SAP [2001]

11  az internetes kommunikációtól,  az adat átvitelen,  az elektronikus beszerzésen,  a pénzügyi tranzakciókon,  az aukciókon,  a távfelügyeleten,  és a kontrollon keresztül egy sor olyan tevékenységet jelöl, › amely digitalizált kommunikáció segítségével megy végbe.  Az e-business része az elektronikus kereskedelem.

12  6 síkon jelenik meg: › a cégek egymás közötti üzletkötései során (Business-to-Business), › a vállalkozások és a fogyasztók között (Business- to-Consumer), › illetve ide sorolják még a cégek és a közigazgatás (Business-to-Administration), › a fogyasztók egymás közötti (Consumer-to- Consumer), › a közigazgatás és a fogyasztó között létrejövő (Consumer-to-Administration) › és a közigazgatási szervek egymás között létrejövő (Administration-to-Administration) kapcsolatait is.

13 www.odin.agr.unideb.hu/magisz/Palyazat/Diploma2006/Berecz%20Patricia.pdf

14 ProblémaKiküszöbölése Vásárlók felismerése, az hogy mit és hogyan szeretnek vásárolni Irányított piackutatás Nagyobb webáruházak esetén tapasztalt szakemberek hiánya Felvétel Versenyhez való akaraterő hiányaMotiváció Versenykörnyezet várható reakcióinak megjóslására való képtelenség Versenytársak megismerése, és a piackutatás Működéshez szükséges erőforrások félrebecsülése Átfogó erőforrás-tervezésre és munkaerő- képzésre van szükség Legfelső cégvezetés érdeklődésének, motivációjának hiánya Ha a csúcsvezetést már az elején bevonja a fejlesztőcsapat a munkába Elkészítéshez szükséges idő alábecslése Projekt-tervezés, és fejlett analízis módszerek használatával kiküszöbölhető Projekt-terv követésének meghiúsulása Nagyobb lépések figyelésével többnyire megelőzhető http://hu.wikipedia.org/wiki/E-kereskedelem

15  http://www.dcs.vein.hu/heckl/web/iparialk/files/Pannon%20Egyetem%20VI- 20071122.ppt#300,8,Tendenciák az „e-logisztikában”  http://www.bp.gtk.szie.hu/kgg/ebusiness/kieglev/elogisztika.ppt#283,14,Az e- technológia kihatásai a logisztikai folyamat szerkezetére  http://hu.wikipedia.org/wiki/E-kereskedelem http://hu.wikipedia.org/wiki/E-kereskedelem  www.odin.agr.unideb.hu/magisz/Palyazat/Diploma2006/Berecz%20Patricia. pdf www.odin.agr.unideb.hu/magisz/Palyazat/Diploma2006/Berecz%20Patricia. pdf  www.mimi.hu/informatika/elektronikus_kereskedelem.html


Letölteni ppt " Minden olyan valós logisztikai tevékenységhez kapcsolódó információáramlás, › amely a logisztikai vállalkozások, azok szerveződései, a logisztikai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések