Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Jeles napok multimédiás szolgáltatás az oktatásban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Jeles napok multimédiás szolgáltatás az oktatásban"— Előadás másolata:

1 A Jeles napok multimédiás szolgáltatás az oktatásban
„Köd száll, lomha madár” (Radnóti Miklós) Mindig azon kapom magam, hogyha előadást kérnek a Jelesről, hogy nemcsak az határozza meg mit mondok, hová megyek, mennyi időt kapok, milyen szempont szerint kérik az előadást, HANEM az is, hogy milyen évszakban, hónapban, ünnepkörben készülök. A nyitókép is erről tanúskodik. A tél elején járunk. A címben olvasott metafora nemcsak amolyan felütés, vagy díszítő elem, hanem tükre az emberi gondolkodásnak is, amely mélyén KÉPEK, SZIMBÓUMOK és NEM LOGIAKAI SOROK vannak. Azaz a gondolkodásunk EREDENDŐEN a képzettársításokra, a metaforákra és a metonímiákra épül. ÉS EZ A GONDOLAT VOLT – ha rejtetten is - forrása a Jeles napok szolgáltatásnak is és az a tény, hogy a KALENDÁRIUM MAGA, az európai és a magyar kultúra lenyomata, amely UA. máig élő, alakuló eleven valóság. Azt is mondhatnám, hogy ha van eredendően,organikusan multikulturális dolog, akkor a naptár az. A Jeles napok multimédiás szolgáltatás az oktatásban , december 7.

2 Az előadás vázlata Attitűdváltás és az internetes kultúra
Az év ritmusa – a tanév lüktetése A Jeles napok bemutatása A szolgáltatás az iskolai gyakorlatban Lehetséges szempontok a földrajz tanár számára Az előadás első két része általános szempontokat ad: az iskolában még intenzívebben megélt IDŐ, a RITMUS és egyfajta általános elmélkedés az attidűdváltásról, amely minket kultúraközvetítőket kötelez. Jobban kellene ismernünk diákjainknál az interneten fellelhető tartalmakat. A másik két pont a Jeles napokról magáról szól; a gyakorlati hasznosításról. A világ teremtése Bible Moralisée kb © Österreichische Nationalbibliothek, Wien

3 Cél: a minőségi internet használat!
1. Attitűdváltás – és az internetes kultúra Éhes vagy, etetlek, agyam, egyél, egyél: étel és ital van a könyvben, rokoni hús, rokoni vér. Terülj-asztalkám és gyümölcskert a könyvtár sok dús polc-sora, egyél, jó barátok között vagy s nemes kéj ez a lakoma! Szabó Lőrinc: Könyv és álom (részlet) A szellemi éhségérzet felkeltése „Légy sok könyvű és sok honlapú tanár”! Szelíden irányítva nevelni… internetes „gyorsbüfé” – virtuális „kisvendéglő” –digitális „étterem” Cél: a minőségi internet használat!

4 HÁLÓ; inter+net közvetítő a médium medium, -i n medius 3 A médiában …
inter+acc HÁLÓ; inter+net

5 Helyzete (elvileg) egyszerre „konzervatív” és „modern”
A tanár többszörös mediator szerepe a tantárgyán keresztül a digitális írástudás közvetítése által az identitás elemeinek hordozójaként Helyzete (elvileg) egyszerre „konzervatív” és „modern”

6 minőségi internet használat
A felelősségről a kultúraközvetítő személy (tanár, könyvtáros stb.) alapfeltétel : „a műveltség élmény, mint a napsütés” élethosszig való tanulás (vö.: a jó pap is…) – tartalom és a közvetítő közegek ismerete (az internet is!) az európai és magyar hagyományos műveltség (tradíció) és az új tartalmak közvetítése mit? és hogyan? – mit? és mikor? – arányok, mérték minőségi internet használat

7

8

9

10 2. Az év ritmusa – a tanév lüktetése avagy „Isten veled, jelöletlen idő.”
(Nemes Nagy Ágnes) )

11 2009 DECEMBER KARÁCSONY HAVA A „TIZEDIK” TÉLELŐ ÁLOM HAVA BAK HAVA
ADVENT A TIZENKETTEDIK HÓNAP

12 a Mikulás-ünnepség adventi koszorú készítése adventi gyertyagyújtás, rorate; istentisztelet karácsonyi kézműveskedés karácsonyi gyűjtés, karitatív munka Luca-búza, Lucázás madarak etetése a karácsonyi műsor próbája „húzás” karácsonyi koncert, jön a szünet! stb.

13 „óh szent Ritmus, örök szerelem nagy ritmusa, évek
ritmusa, Isten versének ritmusa – mily kicsi minden emberi történés!” (Babits Mihály) „Oh, a szárnyas idő hirtelen elrepűl, S minden míve tünő szárnya körül lebeg! Minden csak jelenés; minden az ég alatt, Mint a kis nefelejcs, enyész.” (Berzsenyi Dániel)

14 3. A Jeles napok bemutatása
Multimédiás oktatási segédanyag Az induláskor – 2006 májusa – 672 ünnepoldal, az adatbázis kb elem Jelenleg: több mint 1500 ünnepoldal; az adatbázis tartalma kb elem

15 Visszatekintés – 2003 nyara: Az IHM és az OM közös pályázati kiírása
– 2003 ősze: Nyertes pályamű a Jeles napok! – 2004 márciusa: szerződés a Minisztériumok és a Neumann-ház között – 2005 januárja: a pályázat teljesítési határideje Elkészült a majd 8000 önálló elemet tartalmazó oktatási segédanyag, 672 ún. lap (ünnepoldal) – Legyen saját honlap!

16 Szolgáltatásban a Jeles napok multimédiás oktatási segédanyag
2006. május 15. Szolgáltatásban a Jeles napok multimédiás oktatási segédanyag

17 Magyar Elektronikus Könyvtár
A Neumann-ház három szolgáltatása és nyolc munkatársa az OSZK-ban 2007 januárjától Magyar Elektronikus Könyvtár „A Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ Kht. Digitális Könyvtár Igazgatóságának küldetése, hogy részt vegyen a magyar kulturális örökség megőrzésének és közkinccsé tételének nagy feladatában.” (Küldetésnyilatkozat/Neumann-ház )

18 2006 december: majd 30 000 látogató

19 http://jelesnapok.oszk.hu 2007. január 1-jétől
szolgáltatja és gondozza az Országos Széchényi Könyvtár Tartalomszolgáltató osztálya

20 Ciklikus idő és lineáris idő A kalendárium az égi mozgások tükre
Az idő – teremtett valóság/történeti, filozófiai kérdés „Legyen!” A falikárpit hasonlat K(k)ronosz és kairosz Ciklikus idő és lineáris idő A kalendárium az égi mozgások tükre A bibliai kifejezés – Legyen! Utal az időre, mint filozófia kérdésre…

21 A hozzáadott szellemi tartalom
az ünneplista elkészítése az ún. anyaggyűjtés – irodalmi és szakirodalmi szövegek válogatása (rész és egész!) klasszikus szerkesztői munka (megrendelők is vagyunk!) digitalizáltan nem hozzáférhető és/vagy nem publikálható részletek válogatása (szerzői jogok!) ún. ünnepleírások készítése játékok tartalmának elkészítése a Jeles napok, mint a gyarapítható, bővíthető és fejleszthető rendszer

22 Az ünnepek csoportjai nemzeti ünnepek
egyházi ünnepek, egyházi eredetű ünnepek jeles napok (néphagyomány) világnapok, nemzetközi napok napfordulók, zodiákus jegyek kiemelt magyar napok magyar Nobel-díjasok magyar szentek és boldogok a magyar irodalom nagyjai – kanonizált klasszikusok és kortársaink a magyar történelem nagyjai zeneszerzők képzőművészek a magyar tudománytörténet nagyjai

23

24 …és válogatott egyéb tartalmak az internetről (url-ek)
Egy régi-új ünnep: február 14. Szent Bálint nap – „Valentin nap” Szakirodalmi szövegek az ünnep eredetéről, tartalmáról (Bálint Sándor, Jankovics Marcell) „Bálint nap” – két vers: Ágh István, Csokonai Vitéz Mihály Balassi Bálint, a szerelem költője (versek és megzenésítések) Szerelemi költészet – az Énekek éneke és egy csokor a bibliai szöveg ihletette művekből – „Ébren maga csak az egy szerelem”; összeállítás a magyar szerelmi költészetből „Valentin nap” – az ünnep ma… …és válogatott egyéb tartalmak az internetről (url-ek)

25

26 A Jeles napok interaktív játékai
puzzle – 25 ünnephez kapcsolódó kép memória – ünnepnevek és szimbólumaik párosítása kvíz – minden hónaphoz kérdés, irodalmi idézettel keresztrejtvény – minden hónaphoz; a megfejtés egy ünnep elnevezése

27 4. A Jeles napok az iskolai gyakorlatban, avagy a kalendárium mindig aktuális
Oktatási cél: az időben való jelen-lét élménye, a kultúra egységének tudatosítása (a kalendárium mint „lingua franca”) Nevelési cél: válaszokat (keresési irányokat) adni korunk emberének összetett identitásproblémájára (!)

28 Társadalmi jelenség: a kulturális háló lazulása, az egyén definiálatlansága, a téves szabadság fogalom, a gyökértelenség, a mentálhigiénés, a pszichés és a biológiai problémák. Az iskola lehetőség: a tanév rendje, az ünnepek meghatározta szünetek, az iskola belső életének ritmusa (saját ünnepek), az idő természetes „lüktetése”, ritmusa – a hétköznapok, előkészület az ünnepre és az ünnepek (profán idő és szent idő). Cél a sokrétű öndefiníció: „kapaszkodók”: család, szakma, hobbi, lakóhely, környezet, nemzet stb. – az ünnepek, a jeles napok és az évfordulók tudatosítása.

29 Felhasználási lehetőségek
tanórai munka – óravázlatok; kiegészítő anyagok (osztályfőnöki óra; magyar nyelv és irodalom; történelem; művészettörténet; hittan; ének; környezetismeret; földrajz; biológia; fizika; számítástechnika – vö.: a NAT műveltségterületei!) tanórán kívüli munka – autodidakta tanulás; kiselőadások készítése az iskolai élet egyéb területei – ünnepélyek, speciális szakkörök

30 „jelen-lét”: november 1. Mindenszentek – november 2
„jelen-lét”: november 1. Mindenszentek – november 2. halottak napja; „hallowen” pl. osztályfőnöki órán az ünnep története az ünnepek rétegzettségének bemutatása (térben, időben) a kultúrába ágyazottság; vö.: szépirodalmi vonatkozások az ünnep gyökere és a kereskedelem (vö.: globalizáció) saját helyünk, személyes viszonyunk kialakítása

31 „Az érett, kimunkált személyiség egyik fontos ismérve, hogy tudatosan kapcsolódik néphez, nemzethez, hazához. Csak az az ember válhat a korszerű Európa lélekben és gondolkodásban felnőtt tagjává, akinek öndefiníciójához hozzátartozik a múltba ágyazottság, a kisebb közösségekhez való tartozás, a saját identitásának megőrzése a sokszínű Európa népeinek forgatagában. A fiatalok számára fontos tudatosítani a kultúra tér- és időbeli egységét, azt, hogy a jeles napok, a történelmi és egyéb évfordulók, a szimbolikus történések, a naptár ciklikusan visszatérő eseményeinek felidézése nem pusztán folklór-elem, »nemzeti dekoráció«, hanem kapaszkodó: az összetartozás tudatának erősítője.”

32 5. Lehetséges szempontok a földrajz tanár számára
– a tantárgyán keresztül – a digitális írástudás közvetítése által – az identitás elemeinek hordozójaként Decemberben például: Nemzetközi hegynap Luca-nap A hűség napja Magyarországon A vasúti összeköttetés létrejötte Pest és Bécs között Az emigránsok napja A kisebbségek napja Magyarországon Bak hava stb.

33 „a környezettudatos nevelés”
február 1. – a Tisza élővilágának emléknapja február 2. – a vizes élőhelyek napja március 6. – nemzetközi energiatakarékossági világnap március 22. – a víz világnapja április 22. – a Föld napja május 15. – az állat- és növényszeretet napja Magyarországon május harmadik vasárnapja – a madarak és fák napja június 5. – környezetvédelmi világnap június 8. – az óceánok világnapja június 17. – az elsivatagosodás és kiszáradás elleni küzdelem világnapja augusztus 6. – a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja szeptember második vagy harmadik hétvégéje – takarítási világnap szeptember 16. – az ózonpajzs megőrzésének nemzetközi napja szeptember 22. – autómentes világnap szeptember 23. – nemzetközi hulladékgyűjtő nap szeptember 26. – a tiszta hegyek napja október eleje – gyalogló világnap október második szerdája – a természeti katasztrófák csökkentésének világnapja

34 Nemzeti parkjaink kapcsán…
május 24. – Az európai nemzeti parkok napja január 10. – A Hortobágyi Nemzeti Park megalapítása – 1973 január 1. – A Kiskunsági Nemzeti Park megalapítása – 1975 …és tovább: az összes nemzeti park alapításának napja, mint ünneplista-bővítés. Az égi mozgások kapcsán… december 21. – Téli napforduló, a csillagászati tél kezdete december 22… – Bak hava… … és tovább: minden hónapban.

35 Tudománytörténeti évfordulók kapcsán…
január 5. – ifj. Lóczy Lajos születésnapja január 6. – Endresz György születésnapja március 2. – id. Faller Gusztáv születésnapja április 4. – Körösi Csoma Sándor születésnapja május 29. – Harsányi János születésnapja közgazdasági Nobel-díj: 1994 szeptember 20. – Benyovszky Móric születésnapja november 4. – Lóczy Lajos születésnapja stb. A Jeles napok ünneplistája a jövőben tovább bővül(het) ebben az irányban is.

36 Jeles napok a Jeles napokban
december 13. – Szent Lúcia – „Luca napja” december 21. – Szent („hitetlen”) Tamás apostol december 24. – Ádám és Éva – „szenteste” december 25. – Karácsony – Jézus Krisztus születése december 26. – Karácsony másnapja; Szent István diakónus december 27. – Szent János apostol december 28. – Aprószentek december 31. – Szent Szilveszter pápa – „szilveszter” január 1. – újév január 6. – vízkereszt január 6-ától – vízkereszttől – hamvazószerdáig farsangi idő Népszokások és „polgári szokások”– eredet, hagyomány, rétegződés Minden hónap elején beszélgetés a hónap nevéről, legfontosabb ünnepeiről, természeti jelenségeiről

37 Minden hónap téma lehet...

38

39 Feladatok, tervek: Felmerült ötlet:
Javítások (megváltozott elérési utak – url-ek ) További böngészési lehetőségek Gyarapítás – Legyen tartalmilag is OSZK-s szolgáltatás! Bővítés – újabb ünnepoldalak Fejlesztés – szemantikus keresés az ünnepek között… Felmerült ötlet: Többrétegű pályázat kiírása diákoknak, tanároknak… a 2010/2011-es tanévre… Többrétegű, mert több korosztály, több téma, több műfaj, művészeti ág.

40 Tartalomszolgáltató Osztály nevében.
Köszönöm a figyelmet a Tartalomszolgáltató Osztály nevében. Sudár Annamária


Letölteni ppt "A Jeles napok multimédiás szolgáltatás az oktatásban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések