Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÖZMEGHALLGATÁS 2013.  Beszámoló a 2012. év önkormányzati gazdálkodásáról és főbb eseményeiről  Tájékoztatás a 2013. évi önkormányzati költségvetésről.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÖZMEGHALLGATÁS 2013.  Beszámoló a 2012. év önkormányzati gazdálkodásáról és főbb eseményeiről  Tájékoztatás a 2013. évi önkormányzati költségvetésről."— Előadás másolata:

1 KÖZMEGHALLGATÁS 2013.  Beszámoló a 2012. év önkormányzati gazdálkodásáról és főbb eseményeiről  Tájékoztatás a 2013. évi önkormányzati költségvetésről és a tervezett fejlesztésekről

2 A közmeghallgatás elsődleges célja, hogy a Képviselő-testület – a helyi újságban és az önkormányzati honlapon közölt információkon túl - élő szóban is tájékoztatást nyújtson az önkormányzat gazdálkodásáról és a településünket érintő legfontosabb eseményekről. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata értelmében a közmeghallgatást a költségvetési rendelet megalkotásának két fordulója között kell megtartani, lehetőséget biztosítva a lakossági vélemények és javaslatok beépítésére. Ennek megfelelően a napirendek tárgyalását követően – a vegyes ügyek keretében - kérjük és várjuk hozzászólásaikat, kérdéseiket, javaslataikat! Bevezető gondolatok

3 A 2010 októberében megalakult Képviselő-testületnek nehéz örökséggel – emberek, csoportok között feszülő megosztottsággal és kezelhetetlennek tűnő csődhelyzettel – kellett szembenéznie. Mindnyájan tisztában voltunk azzal, hogy nagyon nehéz feladatra vállalkoztunk, de azt is tudtuk, hogy együtt gondolkodva, közösen cselekedve megoldást fogunk találni a település gondjaira. Mindenekelőtt a katasztrofális pénzügyi helyzetre kellett sürgősen gyógyírt találnunk. Szakemberek bevonásával körültekintően megvizsgáltuk a pénzügyi és jogi lehetőségeinket, majd 2010 novemberében döntést hoztunk, kezdeményeztük az adósságrendezési eljárás azonnali megindítását. Az elmúlt két és fél év eseményei és eredményei igazolták, hogy kellő időben, és jól döntöttünk. Nehéz örökséggel kezdtük

4 Félidőben Nehéz, küzdelmes, de sikerekben és eredményekben gazdag két és fél év áll mögöttünk, melyre úgy gondolom, mindnyájan büszkék lehetünk. Elmondhatjuk, hogy túl vagyunk a nehezén. Az elmúlt két és fél esztendőben – a válságköltségvetés szigorú béklyója ellenére - olyan eredményeket értünk el, és olyan értékeket teremtettünk, melyekre bárki, bármikor, még egy gazdasági fellendülés idején is büszke lehetne. Az előző időszak értelmetlen, rosszindulatú csatározásai után községünkben, és a falu kisebb-nagyobb közösségeiben végre békességet, nyugalmat teremtettünk. Ez minden további fejlődés fundamentuma, ha úgy tetszik ez az a bizonyos „kőszikla”, amire a továbbiakban biztonsággal építhetjük falunk jövőjét.

5 2012. évi bevételek I. Intézményi működési bevételek:  Bérleti és lízingdíj bevételek, intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése, szolgáltatások ellenértéke) címen: 25.024 eFt Támogatásértékű működési bevételek:  Mozgáskorlátozott közlekedési támogatása : 77 eFt  Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása: 795 eFt  A védőnői tevékenység ellátásához (OEP) támogatás : 3.297 eFt  Közfoglalkoztatás - Munkaügyi Központ (bér, járulék, és dologi kiadásaihoz) : 5.427 eFt  Mozgókönyvtári feladatok ellátására biztosított forrást (VKTT) 560 eFt  Társulás - falunapi rendezvény támogatása (VKTT) 96 eFt Működési célú pénzeszköz átvétel:  Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíj (adomány): 264 eFt Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról

6 Közhatalmi bevételek:  Magánszemélyek kommunális adója: 10.659 eft  Iparűzési adó: 14.916 eFt  Pótlékok, bírságok: 1.064 eFt  Jövedelemkülönbség mérséklése: 54.625 eFt  Gépjárműadó: 8.946 eFt  Személyi jövedelemadó helyben maradó része: 13.663 eFt  Talajterhelési díj: 806 eFt  Egyéb sajátos bevételek: 223 eFt Önkormányzat költségvetési támogatása:  Normatív hozzájárulások feladatmutatóhoz kötött: 54.075 eFt  Normatív hozzájárulások lakosságszámhoz kötött: 8.852 eFt  Központosított előirányzatok: 434 eFt  Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása 38.000 eFt  Kiegészítő tám. egyes közoktatási feladatokhoz: 8.158 eFt  Egyes szociális feladatok támogatása: 19.753 eFt  Egyéb központi támogatás. 5.907 eFt  Előző évi kiegészítések, visszatérülések: 1.136 eFt 2012. évi bevételek II.

7

8 Személyi juttatások: Az Önkormányzat és fenntartásában lévő intézmények által fogl. Munkavállalók (55fő) 108.843 eFt Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2012. évi járulékok összege: 28.520 eFt Dologi kiadások: Az Önkormányzat kötelező feladatellátásához kapcsolódó főbb kiadási összegek:  Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése. 1.262 eFt  Zöldterület kezelés: 885 eFt  Közvilágítás. 4.485 eFt  Községgazdálkodás: 1.682 eFt  Szociális étkeztetés. 4.494 eFt  Közfoglalkoztatás: 505 eFt  Köztemető fenntartás: 313 eFt 2012. évi kiadások I.

9 Támogatásértékű működési kiadások: Eötvös Károly Megyei Könyvtár részére (mozgókönyvtári feladatok ellátásához : 134 eFt Várpalota Kistérség Többcélú Társulása részére tagdíj (TNGK működtetéséhez): 2.603 eFt Önkormányzat által folyósított ellátások: Rendszeres szociális segély: 4.297 eFt Foglalkoztatást helyettesítő támogatás: 11.718 eFt Lakásfenntartási támogatás: 5.923 eFt Ápolási díj: 2.062 eFt Átmeneti segély: 298 eFt Temetési segély: 220 eFt Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása: 783 eFt Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: 483 eFt Köztemetés: 268 eFt Közgyógyellátás: 26 eFt Rászorultságtól függő normatív kedvezmények: 6.064 eFt Beruházási kiadások: A közfoglalkoztatás keretében megvásárlásra került 1 db fűkasza 209 eFt Ősi Általános Iskola részére 1 db Taninform szoftver 127 eFt 2012. évi kiadások II.

10

11 A közmunka programról 2012. évben az alábbi közfoglalkoztatók voltak Ősi községben: Ősi Község Önkormányzata31 fő Oktatási Központ 4 fő Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 2 fő Római Katolikus Plébánia 3 fő Vízügyi Igazgatóság 5 fő Bakonyerdő Zrt. Balatonfüredi Erdészet 21 fő Várpalotai Kistérség Többcélú Társulása (parlagfű) 3 fő Összesen:69 fő Közfoglalkozatás a következő területeken történt: -önkormányzat intézményeinek, épületeinek takarítása -közterületek felújítása (járdaépítés) -csapadékvíz-elvezető árkok karbantartása -utak, közterületek karbantartása, gondozása (padkázás) -zöldterületek kezelése, parkgondozás, fűnyírás, parlagfű-mentesítés -közfoglalkoztatással kapcsolatos adminisztráció Foglalkoztatásuk 2012-ben és 2013-ban : 2 hónap időszakra szólt, napi 6 órás munkaidővel 2012-ben 80-%-os támogatás + dologi, 2013-ban 70%-os támogatás, dologi kiadásokra nincs

12 A lakosság, az egyházi és civil szervezetek, a helyi vállalkozók összefogásával, a támogatók segítségével szebbé, otthonosabbá és élhetőbbé tettük környezetünket. A válságköltségvetés szűkös lehetőségei ellenére:  kinyitottuk a sportcsarnokot,  felújítottuk a település árokrendszerét,  újraaszfaltoztattuk a vadászházhoz vezető utat,  Több száz méternyi gyalogjárdát építettünk,  helyrehoztuk a megsüllyedt csatornafedeleket,  kiharcoltuk a Malomcsatorna kotrását, felújítását,  jelentős földmunkát végeztünk a katolikus templomkertben és a temetőben,  osztálytermeket, hivatali helyiségeket újítottunk fel,  széppé tettük a település zöldterületeit, parkjait. Eredményeink

13 Helyreállítottuk a falu árokrendszerét (Kossuth utca, Ságvári utca, Béke utca, Kert-köz, Ipar utca, Kiridó-árok, déli öv-árok)

14 Több száz méternyi járdát újítottunk fel (Kossuth utca páros oldala, Sallai utca)

15 Grédereztünk, kátyúztunk, murváztunk, aszfaltoztunk (Árpád utca gréderezése, Sziget utcai összekötö,murvázása, vadászházhoz vezető út újraaszfaltozása, megsüllyedt Ladányi utcai csatornafedelek kiemelése)

16 Szépítettük a környezetünket (Civil park, Sissi park, temető, II. Világháborús emlékmű, zöld területek)

17 Kiharcoltuk a Malom-csatorna mederrendezését (Korszerű mederkialakítás és védelem)

18 Jelentős földmunkát végeztünk a templomkertben és a temetőben (Több mint 200 teherautónyi föld elterítése)

19 …és amiről még nem esett szó (Sportcsarnok kinyitása, hirdetőtáblák, játszóvár, színvonalas rendezvények, településünk elismerése)

20 A költségvetés összeállítását meghatározó fontosabb tényezők:  Az adósságrendezési eljárás még nem zárult le, így 2013. évre vonatkozóan továbbra is válságköltségvetés készült. (Csak a kötelező önkormányzati feladatok ellátására nyílik lehetőség.) Az adósságrendezési eljárás lezárását követően új költségvetést kell készíteni.  Az Ősi Általános Iskola 2013. január 1-től állami fenntartásba került A szakmai irányítás, az intézmény fenntartás és működtetés feladatait teljes egészében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, (a továbbiakban KLIK) látja el. Így az idei évtől kezdődően az általános iskola költségvetése már nem jelenik meg az önkormányzat költségvetésében.  2013-tól külön elemi költségvetéssel rendelkezik a Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, az Ősi Polgármesteri Hivatal, és Ősi Község Önkormányzata.  A járási hivatalok létrehozásával lényeges szervezeti átalakítás történt a közigazgatásban. Csökkent a polgármesteri hivatalban foglalkoztatható köztisztviselők száma.  2013-ban csökkenni fog az önkormányzat adóbevétele,mivel a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó csupán 40 %-a marad az önkormányzatnál.  Az eddigi normatív finanszírozást a feladatfinanszírozás rendszere váltja fel. Önként vállalt feladatokat az önkormányzat, csak a saját bevételei terhére vállalhat. Önkormányzatunk 2013. évi költségvetéséről

21 a)2013. évi költségvetési bevételén belül aa) működési költségvetési bevételét 165.596 eFt ab) felhalmozási bevétel 0 eFt ac) finanszírozási bevételét 77.046 eFt b) 2013. évi költségvetési kiadásán belül ba) működési költségvetési kiadását 165.596 eFt - személyi juttatás kiadások 6 2.759 eFt - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16.578 eFt - dologi jellegű kiadások 48.538 eFt - ellátottak pénzbeli juttatásai 34.751 eFt - egyéb működési kiadások 515 eFt - működési célú támogatásértékű kiadások 1.311 eFt - tartalékok 1.144 eFt bb) Felhalmozási költségvetési kiadás 0 eFt bc) finanszírozási kiadását 77.046 eFt c) 2013. évi költségvetési hiányát 0 eFt Az Önkormányzat 2013. évi (válság) költségvetése Bevételi főösszeg: 242.642 ezer Ft Kiadási főösszeg: 242.642 ezer Ft

22  Mivel jelenleg még nem záródott le az adósságrendezési eljárás, ezért az Képviselő-testület a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően továbbra is válságköltségvetést fogadott el. A válságköltségvetés pedig csak a kötelezően önkormányzati feladatok ellátását teszi lehetővé (óvodai ellátás, egészségügyi ellátás, közvilágítás, stb.). Az adósságrendezési eljárás lezárásáig az önkormányzat nem tervezhet önként vállalt feladatokat (civil szervezetek támogatása, fejlesztések, beruházások) és nem fizethet tiszteletdíjat a Képviselő-testület tagjainak. (A Képviselő-testület tagjai két és fél éve nem vettek fel tiszteletdíjat!)  2013. február 28-ig minden adósságainkat rendezni tudtuk. Jelenleg Ősi Község Önkormányzatának fennálló tartozása nincs!  Az adósságrendezési eljárás lezárását kimondó bírósági végzést követően a Képviselő- testület módosítja a 2013. évi költségvetési rendeletét (gyakorlatilag új költségvetés készül).  Az elmúlt két év szigorú gazdálkodásának eredményeként önkormányzatunk jelentős megtakarítást ért el. (Ezt jelenleg kevés önkormányzat mondhatja el magáról!) Megtakarításaink ésszerű felhasználása érdekében keresnünk kell a pályázati lehetőségeket, mellyel jelenlegi pénzmaradványunk akár 100-150 milliós beruházás önrészét is képezheti.  Mivel egyszerre minden lakossági igényt nem tudunk kielégíteni, ezért fontossági sorrend alapján ütemeznünk kell a tervezett fejlesztéseinket és támogatásainkat (lakossági kérdőív). Terveinkről

23

24

25

26  Gyermekfutball támogatása  Óvoda épületének szigetelése, ablakainak javítása  Út építése a ravatalozóhoz  Utcanév táblák kihelyezése  Művelődési Ház felújítása  Az óvoda felé vezető gyalogjárda kiépítése  Szőlőhegyi utak javítása  Fogorvosi rendelő  Csatornafedelek helyreállítása  Lomtalanítás, szelektív hulladékgyűjtés, mennyiség alapú szemétdíj  Egészségmegőrző szűrővizsgálatok szervezése  Fiatalok számára gördeszka-, kerékpár-, illetve krosszpálya építése  Könyvtár támogatása, fejlesztése, reklámozása  Kábel tv., kábel net. kiépítése  Iskola előtti parkoló kialakítása Egyéb lakossági javaslat I.

27  A lakosság tájékoztatása érdekében a hangosbemondó kiépítése  Bankautomata létesítése  A feleslegessé vált telefonpóznák eltávolítása  Művelődési Ház jobb kihasználása  Buszmegállók rendben tartása, szemetesek kihelyezése  Szigetpuszta utcákat összekötő mellékút és az Árpád utca aszfaltozása  Kábel tv., internet kiépítése  Áruház létesítése (CBA, LIDL, Aldi, Tesco)  Játszó-, és szabadidő hasznos eltöltését szolgáló tér kialakítása  Információs térkép a bevezető utaknál, parkban  Családi parkok kialakítása  Általános iskola előtti parkoló kialakítása  Temetőbejárat rendbetétele (út, parkoló)  Civil ház helyiségének laminált padlóval való burkolása Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy a fejlesztések és támogatások javasolt sorrendje még nem garancia a megvalósulásra, csupán iránymutatás, amit a Képviselő-testület döntései során mindig szem előtt tart !!! (Elképzelhető ugyanis, hogy némelyik, számunkra égetően fontos fejlesztésre egyáltalán nem írnak ki pályázatot, míg egy kevésbé jelentősre igen.) Egyéb lakossági javaslat II.

28 Harcoltunk az elemekkel 2010-ben a belvízzel 2013-ban a hóval és a széllel Köszönet segítségért és az összefogásért !

29 Kotzó László polgármester Önkormányzatunk nevében köszönöm az eddigi bizalmat, türelmet, támogatást és a példa értékű települési összefogást!


Letölteni ppt "KÖZMEGHALLGATÁS 2013.  Beszámoló a 2012. év önkormányzati gazdálkodásáról és főbb eseményeiről  Tájékoztatás a 2013. évi önkormányzati költségvetésről."

Hasonló előadás


Google Hirdetések