Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Optimista modell.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Optimista modell."— Előadás másolata:

1 Optimista modell

2 Pesszimista modell

3 Osszcilláló modell

4 Katasztrófa modell

5 GDP és a szennyezés kapcsolata
Mennyiségi index GDP szennyezés Idő környezetvédelmi ösztönök bevezetése tisztább és hatékonyabb technológiák alkalmazása

6 Környezetvédelmi technikák fejlődése
Védett területek - nemzeti parkok Extenzív környezetvédelem (end of pipe) csővégi technológiák - dugó statégia Intenzív környezetvédelem (preventív) tiszta technológiák alkalmazása Fenntartható fejlődés - racionális szükséglet kielégítés - jövő generációkra gondol - kockázat elutasítása - környezet kímélő eljárások alkalmazása

7

8 Kimerülő energiák problémái
Megoldási lehetőségek: takarékosság felhasználás hatásfokának növelése új bázison történő energia előállítás (atom vagy H technológiák) megújuló / alternatív technológiák (víz, nap, szél, geotermikus és bió)

9

10

11

12 Az emberiség veszélyeztetett egészségügyi helyzete
Egészségügyi szakadék Kemoterápia, antibiotikumok, új hatóanyagú gyógyszerek, vérkészítmény Új civilizációs és degeneratív betegségek POP perzisztens szerves vegyületek Gyors vírus közlekedés GMO (gén módosított élelmiszerek)

13 HIV/AIDS/SARS……… növekvő veszélye
Munkaképes lakosság pusztulása Afrikában Várható élettartam 40 év alá csökkent (Világ helyzete old) Gyógyíthatatlan betegség, nagyobb pusztítás, mint háború esetén 15 millió árva gyerek él Afrikában Újabb vírusok megjelenése: madárinfluenza kergemarha kór, BSE, Creuztfeld Jacobs kór

14 A globális problémák kialakulásának okai
Technológiai kötöttség Pazarló fogyasztás Növekedési kényszer

15 Ökológiai lábnyom Adott területen élő népesség természeti igénybevétele és a termelt hulladék mennyisége föld terület egységben kifejezve Típusai: energia-, beépített-, növénytermelésre használt-, korlátozottan használható (sivatagok) föld területek/fő Nincs egységes módszertan USA, Kanada, Mo, Világátlag, India (CD)

16

17 Összefoglalás helyett
„…A világon minden van, hogy az ember kielégítse szükségleteit, de annyi nincs, hogy kielégítse kapzsiságát…” Mahatma Gandi

18 Javasolt irodalom Kerekes: Környezet-gazdaságtan
Kerényi Attila: Környezettan (2003.) A világ helyzete Újragondolt biztonság Worldwatch Insitute jelentése (Föld Napja) Országvizsgálatok - Magyarország (KVM) Bulla Miklós: Mo környezeti jövőképe M.Wackernagen: Ökológiai lábnyomunk

19 Web oldalak www.greeninfo.hu www.ktm.hu www.kovet.hu www.okocimke.hu

20 …következő témák Hidroszféra: Kovács K. Atmoszféra: Fabula L.
Litoszféra: Búzás G. Hulladékok: Búzás G. Fenntartható fejl.: Mocsy F. Környezet szabályozás: Fabula L.

21 A hazai környezeti szabályozás jellemzői
Medvéné dr. Szabad Katalin 2004. december

22 Fő témák: A hazai szabályozás jellemzői
Esettanulmányok (GMO, energia takarékosság, zöld marketing) Összefoglalás Praktikus ismeretek a vizsgához

23 Mottó: „A környezetet tartósan károsító vállaltok megszűnnek, a környezettudatosok pedig öröklik a világ piacait.” Georg Winter a Nemzetközi KIR elnöke

24 A szabályozás célja és módszerei
Célja: a környezet és a gazdi-társi érdekek hosszútávú harmóniájának biztosítása az ökológiai egyensúly megtartása mellett. Eszközök: közvetlen (törvényi) közvetett (piackonform) komplex (vegyes)

25 A kv. törvény fő jellemzői
Az élővilág védelme Az emberi egészség megőrzése A jövő generációk érdekeinek figyelembe vétele Táj- és műelmék védelem Biódiverzitás

26 1995. LIII. törvény 1976. évi helyett Megelőzés és elővigyázatosság
Fenntartható fejlődés Fizessen a szennyező (a kár okozó felelőssége fontos) KHT vagy KHV Helyettesítés, kbarát technológiák és áruk Takarékos természeti erőforrás felhasz-ra ösztönöz Társ. részvétel joga (közmeghallgatás) nyilvánosság Együttműködés elve

27 Egy nagyvállalat stakeholderei
(partnerek)

28 Települési környezetvédelmi program elemei
Település tisztaság és hulladék gyűjtés Csapadék és szennyvíz elvezetés, tisztítás Ivóvíz ellátás és energiagazdálkodás Közlekedés szervezés Zaj, rezgés és légszennyezés elleni védelem Zöld területek telepítése, fejlesztése Környezeti kárelhárítás

29 A környezet használatáért fizetendő díjak
Környezet terhelési díj (emisszióra) Igénybevételi járulék (felhasználásra) Termékdíj: reklámpapír, üzemanyagok, kőolaj termékek, akkumulátor, gumiabroncs, csomagolás, hűtőberendezések, elektromos és elektronikai berendezések. Betétdíjak

30 Termékdíj törvény céljai
Környezetszennyezés megelőzése Hulladék mennyiségi csökkentése és a hasznosítás növelése Forrásteremtés k.védelmi beruházásokhoz K.tudatos fogyasztói magatartás Nemzetgazdasági kts. csökkentés – munkahely teremtés

31 Specialitások A díjat a belföldi forgalmazó fizeti
Import esetén a vámeljárással együtt fizetendő Hulladék hasznosítás esetén mentesség kérhető Begyűjtést és hasznosítást más szolgáltató is végezheti 2005. jan. 1-én lép hatályba

32 A rendelet gyenge pontjai
A díjtételek nagysága Mértéke kg/Ft A befolyt összegek felhaszn. ellenőrzése Mentesség (50% öko címke, hulladékgyűjtés aránya)

33 Egyéb újdonságok a szabályozásban (264/2004. korm.r.)
Elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavétel A gyártó köteles a visszagyűjtést megszervezni Vevő számára ingyenes - tájékoztatás Újrahasznosítás, ártalmatlanítás kötelező aránya meghatározott 2005. aug. 13-án lép életbe

34 A környezetvédelem szervezetei
NGO (Non Govermental Organisation) WWF Duna kör Föld Napja Alapítvány Egyetemi szervezetek HUMUSz Zőld Adadémia Állami Országgyűlés Kormány Minisztériumok Kvéd. Főfelügyelőség, Orsz. Term.védelmi Hivatal Önkormányzatok

35 Bűvészkedés a génekkel, avagy mi kerül a vásárló kosarába?

36 GMO fogalma Speciális célnak megfelelően átalakított génállomány (donor, akceptor, vektor) Hagyományosan nem hozható létre! Donor bármi lehet (vírus, baktérium, gomba, növény, állat és ember?) Frankenstein (szörny) élelmiszerek létrehozása

37 Új fogalmak Kb. 35.000 emberi gén (2002. június)
Génföldrajz –géntérkép GMO: gén módosított organizmus Génsebészet Génmanipuláció „Génpiszkálás” Green Peace Ausztriában a lakosság 93%a ellenzi! Géntechnológiáról szóló évi XXVII. törvény és a 1/1999. FVM-EüM rendelet

38 Hagyományos és GM összehasonlítása
Távol álló fajokat „kereszteznek” Idegen gént visznek be Sejt ellenőrzés kikapcsolva Vektorokat használ Rövid idő alatt létrehozható az új élőlény Fajon belüli keresztezés Ugyanazon gének variánsait cserélik ki Sejt ellenőrző mechanizmusa működik Nem használnak vektorokat Keresztezés, nemesítés hosszú folyamat

39 Példák a génmanipulációra
Génmanipulált faj A transzgén forrása A génátvitel célja Burgonya Csirke Betegség rezisztencia Baktérium Gyomirtó rezisztencia Ember Nehézfém rezisztencia Kukorica Skorpió Rovarkártevő rezisztencia Paradicsom Lepényhal Hidegtűrés Vírus Vírus rezisztencia

40 GMO lehetséges előnyei
Egészségügyi eredmények (gyógyíthatatlan betegségek) Éhínség csökkenése (nagyobb termésátlagok) Beltartalmi érték növekedés (fehérje és keményítő tartalom nő) Ellenálló növényfajok (zsizsik mentes borsó)

41 GMO szembeni aggályok Allergizáló anyagokat tartalmaznak
Rákos megbetegedések kockázata nőhet Szupergyomok jönnek létre Monokultúrális mg. veszélyei Antibiotikumokkal szembeni rezisztencia kialakulása emberben Kiengedtük a szellemet a palackból? Beláthatatlan hosszú távú következmények

42 Energia takarékosság • Megvalósítás: szokások megváltoztatása vagy beruházás A hőérzet szubjektív (30-70% RPT kell) 2 fokkal alacsonyabb fűtés 12%E megtak. Nyílás-zárok, padló szigetelése, cseréje Világítás (energia takarékos fénycsövek, halogén izzók) Időkapcsolós termosztátok használata

43 EU csatlakozás környezeti aspektusai
Jogharmonizáció teljes mértékű „Gratis effekt” Ágazatonként eltérő követelmények teljesítése (Hulladékgazdálkodás) ISO és KIR szabvány EMAS (Environmental Management and Audit Scheme) EU szabályozás

44 A fenntartható fejlődés
Medvéné dr. Szabad Katalin Budapest,

45 …Mert a világ siet és most kerül dülőre:
Érdemesek vagyunk életre s jövőre?... Ady Endre: A márciusi naphoz

46 Fenntarthatóság fogalma
A jelen igényeinek kielégítése nem veszélyezteti a jövő generációk életfeltételei A fenntarthatóság pillérei: 1. Természet – a környezet állapota (romló) 2. Társadalom - túlszaporodás 3. Gazdaság – erőteljes növekedés

47 Fenntartható és fenntarthatatlan

48 Úton a fenntarthatóság felé 1.
1. A kormányzatok eszköztára EU 6. kvédelmi akcióprogram 2010ig Ökoadók Szubvenciók: állami támogatások Vissza nem térítendő támogatások Közbeszerzés Kedvezményes pénzügyi konsrtukciók

49 Úton a fenntarthatóság felé 2.
2. Az ipar lehetőségei Kiterjesztett termelői felelősség EPR Műszaki fejlődés, technológia korszerűsítés, előrelátó tervezés Tiszta gyártás, zárt rendszer Hulladék mentes előállítás Anyag-, és energia takarékosság Veszélyes anyag felhasználás korlátozása

50 Kiterjesztett termelői felelősség
EPR Extended Producer Resposibility pl: Visszatérő csomagolás Elektromos és elektronikai termékek visszagyűjtése Autó abroncsok hasznosítása Tartós elemek reciklálása Törvények és direktívák az EU országokban

51 Egy főre jutó anyagfelhasználás
Az egy főre eső anyagszükséglet az Egyesült Államokban, Németországban és Japánban (1996)

52 Energia megtakarítás az elsődleges anyagok helyettesítése másodnyersanyagokkal
Alumínium 95 Réz 85 Műanyag 80 Acél 74 Ólom 65 Papír 64

53 Zöld beszerzések egyes vállalatoknál
Bank of America: újrafeldolgozott papír Boeing: energiatakarékos világítás Canon: zöld irodaszer Helwett-Packard: nem alkalmaz veszélyes vegyszereket IKEA: fenntartható erdőből vásárol fát McDonalds’s: komposztálható csomagolás Migros: környezeti kritériumok alapján ellenőrzik a beszállítókat Toyota: csak szélenergiát vásárol

54 Zöld marketing Környezettudatos fogyasztó
Kereslet nő a bio, természetes és környezetet kevésbé károsító áruk iránt 4P zöld értelmezése (Product, Price, Place, Promotion) Logók (komposztálható, lebomló, energia takarékos, újrahasznosítható, szelektíven gyűjthető, stb ...)

55 Úton a fenntarthatóság felé 3.
3. Fogyasztás mérséklése: anyag- és energia takarékosság hosszú életciklusú termékek az eldobó helyett teljes életciklus elemzések: bölcsőtől a bölcsőig szemlélet

56 A legjobb fogyasztás annak a megfontolását jelenti, hogyan mérsékeljük racionálisan vásárlásainkat!

57 Az eltartóképesség és a gazdaság lehetséges kapcsolatainak modellezése
népesség és gazdaság eltartóképesség idő eltartó- képesség a népesség és a gazdaság fizikai nagysága

58 A GDP-ben mért növekedés és a szennyezés közti kapcsolat szétválasztása
Az elméleti modell* mennyiségi index GDP szennyezés idő környezetvédelmi ösztönzők bevezetése tisztább és hatékonyabb technológiák alkalmazása *Forrás: OECD 1991 U.S. Environmental Protection Agency oldal

59 Versenyképesség I. VERSENYELŐNY A kockázatok csökkenése
A nyomásgyakorló csoportokhoz fűződő viszony javulása Javuló médiakapcsolatok VERSENYELŐNY A környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés A kockázatok csökkenése Alacsonyabb biztosítási díjtételek

60 Versenyképesség II. VERSENYELŐNY
Az anyag- és energiaigényesség csökkenése Javuló termékminőség VERSENYELŐNY Az alkalmazottak fokozódó elkötelezettsége a vállalat iránt Javuló kapcsolatok a helyi lakosokkal Költségmegtakarítás

61 Környezeti kulcs mutatók
OECD tagországok alakították ki a rendszert Kiválasztási szempontok: kiemelkedő fontosság egzakt mérhetőség elemzési magalapozottság – következetések- intézkedések

62 Környezeti kulcs mutatók I.
1. ÉGHAJLAT VÁLTOZÁS: CO2 konc. növ. 2. ÓZONRÉTEG: ózonkárosító emisszió növ. 3. LEVEGŐ MINŐSÉG: SOX és NOX növ. 4. HULLADÉKINVÁZIÓ: települési hulladék keletkezés 5. ÉDESVIZEK MINŐSÉGE: közműolló

63 Környezeti kulcs mutatók II.
6. ÉDESVÍZKÉSZLET: vízhasználat intenzítása 7. ERDŐVAGYON: méretének csökkenése 8. HAL ÁLLOMÁNY: mennyiségi csök. 9. ENERGIA FORRÁSOK: kimerülése és energia hatékonyság javítása 10. BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG: fenyegetett ökoszisztémák, élőhelyek és fajok

64 Az egy főre jutó GDP várható alakulása a fejlett és a fejlődő régiókban 1990 és 2030 között
Afrika félsivatagi területei 2030 1990 GDP / fő ezer $ 1990 szinten Ázsia és a Csendes- óceán térsége Latin-Amerika és a Karib-tenger vidéke Közép-kelet és Észak-Afrika Európa és a volt SZU Fejlett országok 5 10 15 35 40 Forrás: Világ Bank évi jelentése

65 Összefoglalás XXI. sz. súlypont eltolódás: termelési folyamatokról a termékekre és a fogyasztásra Ökohatékonyság javult, de fogyasztás üteme ennél gyorsabban nőtt Kedvező tendenciák ellenére a gazdaság túlterheli a Földet Think globally, act locally”

66 Vizsgán való részvétel
Előzetes jelentkezés a Neptun rendszerben Módosítás lehetséges (48 órával korábban ha van szabad hely) INDEX szükséges a vizsgán! Dolgozat megtekintés eredményhirdetéskor Index átvétel munkaidőben a II. 221-ben Csak utóvizsga: jan. 26. Javító vizsga

67 Jegybeírás megfelelő tanárnál!
Nappali tagozat valamennyi szak esetén: Fabula László és Medvéné dr. Sz. K. FSz képzés valamennyi szak esetén: dr. Buzás Gizella és dr. Kovács Katalin

68 Javasolt irodalom: Csutora-Kereskes: A k.barát vállalatirányítás eszközei (KJK Bp ) Kerekes Sándor: A megkérdőjelezett sikerágazat (Az EU környezetvédelmi követelményeinek teljesítése 2003.) Bándi Gyula Környzetvédelmi kézikönyv Kerényi Attila: Környezettan (Mg ) Bulla Miklós: Mo környezeti jövőképe 2003

69 Internet címek www.gov.hu www.kovet.hu kornyzetvedelem.lap.hu
Diploma dolgozati és TDK témák

70 Ábra jegyzék A növekedés új határai c könyvből Ökológiai lábnyom és eltartó képesség 15.old A világ népesedése 28.old A világnépesség növekedési üteme 50.old. Egyenlőtlenségek a világban 63.old. Születési ráták és GNI 56.old A világ városlakó népessége 40.old. Energia felhasználás 104.old Időjárás eredetű gazd. Veszteségek 132.old KSH Földrészek népességének alakulása Magyar demográfia

71 Javasolt évfolyam dolgozati témák
Népesség robbanás és megfékezésének lehetőségei Élelmezési problémák és megoldási lehetőségek Szélsőséges időjárások okai és a károk mérséklésének módszerei Ökológiai lábnyom számítások bemutatása és kritikája A biódiverzitás fogalma és jelentősége ENSZ konferenciák a globális problémákról


Letölteni ppt "Optimista modell."

Hasonló előadás


Google Hirdetések