Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kooperatív tanulás – szakmai gyakorlaton

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kooperatív tanulás – szakmai gyakorlaton"— Előadás másolata:

1 Kooperatív tanulás – szakmai gyakorlaton
Didaktikai háttér, „kedvcsináló” és „minta” a Modell Divatiskolában tartott bemutató óra kapcsán…

2 Mi a projektmódszer? Falus Iván: Didaktika
„A projektmódszer a tanulók érdeklődésére, a tanárok és diákok közös tevékenységére építő módszer, amely a megismerési folyamatot projektek sorozataként szervezi meg.”

3 Mi a projekt? „A projektek olyan komplex feladatok, amelyeknek a középpontjában egy gyakorlati természetű probléma áll. A témát a tanulók széles körű, történeti, technikai, gazdasági összefüggésben dolgozzák fel, így a hagyományos iskolai tantárgyi rendszer fellazítását igényli a módszer alkalmazása.”

4 Példák projektekre Miről tanúskodnak a fák évgyűrűi?
(Finnországi terep- és laboratóriumi feladat) Tantárgyi kapcsolatok: Földrajz (hová utazunk?) Növénytan (milyen fákat vizsgálunk?) Rajz-ábrázolás Fényképezés és az előhívás fizikája, kémiája Meteorológia (milyen időjárás volt x évvel ezelőtt? (Az évgyűrűket befolyásolja!) Történelem( milyen események voltak az évben?) Tanulmányi kirándulás megszervezése „Bemutatkozunk” műsor szervezése Erdei iskola egy helyi környezetvédelmi problémára építve Epochális tantárgyi tanítás egyes magyar iskolákban

5 A projekt néhány jellemzője
Hosszú időn át tart –többnyire hónapokig. A cél nem a tanulás, hanem valami produktum, ennek elkészítése a tanulást INDIREKT módon biztosítja. A tanulás nem cél, hanem eszköz jellegű a projektmunka során. Nagyfokú a tanulók szabadsága a cél kiválasztásától a tervezés, munkamegosztás, kivitelezés, bemutatáson át az értékelésig. A produktum egy színdarab, rádiójáték, kiállítás, videojáték… Az értékelés szempontjait, részpontszámait előre kell közölni.

6 Mi a kooperatív tanulás-oktatás?
A kooperatív oktatási módszer a tanulók 4 -6 fős csoportokban végzett tevékenységén alapul. A konkrét ismeretek megszerzésén túl, az intellektuális készségek, a tantárgyakhoz is köthető kompetenciák fejlesztésén túl kiemelt jelentősége van a „negyedik oktatási stratégia” céljaként emlegetett szociális készségek, együttműködési képességek kialakításában. (Ez utóbbiak az EU-ban kívánatos munkavállalói képességek listája első helyén állnak.)

7 Példák kooperatív tanulásszervezési módokra
Csoportos tanulás – egyéni teljesítménymérés (Részletek tanfolyamon!) Csoportos tanulás – egyéni „vetélkedő” „Mozaiktanulás” – ismeretek összeillesztése csoportban Csoportos kutatás Lépés a projekt-oktatás felé…

8 A kooperatív tanulás néhány jellemzője, egyben előnyök bemutatása
Egyéni felelősség és egymás segítésének „kényszere”: A csoport céljainak elérése csak akkor lehetséges, ha minden tanuló eléri a (rá vonatkozó) kitűzött célt. Egyenlő esély a sikerre: A tanuló a saját VISZONYLAGOS fejlődésével tud hozzájárulni a csoport sikeréhez. A csoportszervezés, munkamegosztás és az értékelés technikáit lehet megtanulni tanfolyamokon!

9 További – nyílt és „rejtett” - előnyök
Kutatások szerint mintegy 60%-kal jobb eredmény Fejlődnek az osztályon belüli kapcsolatok Pozitívabbá válik az iskolával szembeni attitűd Enyhülnek a „fegyelmezési” gondok

10 Tanórai részlet a MDI-ból
Molnárné Csikos Katalin

11 Az óra módszertani felépítése
Folyamat Módszertan Érdeklődés felkeltése Koncentráció a témakörrel Bevezető Ismétlés Meglévő ismeretek felidézése Induktív gondolkodás fejlesztése Gyakorlás Feladatlap Vizuális elemek dominanciája Folyamatos szöveges - egyéni és csoport - értékelés Projekt munka Komplex ismeretek alkalmazása: = gyakorlat = technológia = anyag- és áruismeret Problémamegoldó képességek fejlesztése Önértékelés Önértékelő lap kitöltése Házi feladat megbeszélése Önálló munka

12 Az óra módszertani felépítése
Folyamat Módszertan Érdeklődés felkeltése Koncentráció a témakörrel Bevezető Ismétlés Meglévő ismeretek felidézése Induktív gondolkodás fejlesztése Gyakorlás Feladatlap Vizuális elemek dominanciája Folyamatos szöveges - egyéni és csoport - értékelés Projekt munka Komplex ismeretek alkalmazása: = gyakorlat = technológia = anyag- és áruismeret Problémamegoldó képességek fejlesztése Önértékelés Önértékelő lap kitöltése Házi feladat megbeszélése Önálló munka

13 Végignyitott záródások női blúzoknál
Készítette Molnárné Csíkos Katalin

14 Elejeszél készítése elejére szabott elejealátéttel

15 Elejeszél eldolgozása különszabott elejealátéttel

16 Elejeszél eldolgozása szimpla gombolópánttal

17 Kooperatív órarészlet
Előkészítve: Színes modellképek (3) Kis szabásminta- másolatok (A4-es) Szabásminták (3) Alapanyagminták (több) Közbélés – minták (több) 3 feladatlap (csoportonként egy) Ragasztók, ollók, gombostűk Értékelő lap tanulónként

18 Mi történt munkaszervezéskor?
3 csoport (spontán) kialakítása A feladat tisztázása: a kapott divatképnek megfelelő - elejeszél eldolgozási mód - szabásminta hozzá illő alapanyag hozzá illő ragasztós közbélés kiválasztása, indoklással Technológiai sorrend leírása, részletekkel (vasalási előírás, öltések, stb.)

19 A 3 csoport feladata Feladatok

20 Projekt munkához feladatlap
Elejeszél eldolgozási mód megnevezése: …………………. 1.Szabásminta kiválasztása, jelölésekkel való ellátása: ……… (A kis mintát ragaszd ide, a nagyot helyezd a paravánra) 2.Alapanyag kiválasztása (indoklással): ……………………. (A kis mintát ragaszd ide, a nagyot, helyezd a paravánra) 3.Ragasztós közbélés kiválasztása (indoklással): ……………… 4.Technológiai sorrend leírása:…………………………………. ………………………………………………………………… 5.Vasalásra vonatkozó utasítások: ……………………………… 6.Alkalmazott öltések és varratok, cérnatípus, öltésnagyság: (Elrendezés a paravánon – spontán kialakult csoportvezető)

21 Mi történt a csoportmunka során és utána?
A rész-feladatok szétosztása csoporton belül (segítséggel) Végrehajtás egyénenként és a közös lapra összeállítás (6 részfeladat – a három, 6-6 fős csoportnak) Csoportonként egy fő paravánra rögzítve és szóban is bemutatja a csoport munkájának eredményét Önértékelés a csoportmunkában tapasztaltak alapján (célja többféle lehet)

22

23 A bemutatót készítette: Vantsó Erzsébet FPI
Köszönöm Molnárné Csikos Katalin kolléganő hozzájárulását a közzétételhez! A bemutatót készítette: Vantsó Erzsébet FPI


Letölteni ppt "Kooperatív tanulás – szakmai gyakorlaton"

Hasonló előadás


Google Hirdetések