Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Köszöntjük Önöket az IPA program keretében megvalósuló HUHR/1001/2.1.4./0006 DESONE projekt 2. Workshop rendezvényén 2012. március 13.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Köszöntjük Önöket az IPA program keretében megvalósuló HUHR/1001/2.1.4./0006 DESONE projekt 2. Workshop rendezvényén 2012. március 13."— Előadás másolata:

1 Köszöntjük Önöket az IPA program keretében megvalósuló HUHR/1001/2.1.4./0006 DESONE projekt 2. Workshop rendezvényén 2012. március 13.

2 Kerekasztal beszélgetések lebonyolítása 1. tal á lkoz ó 2. tal á lkoz ó 3. tal á lkoz ó 4. tal á lkoz ó 5. tal á lkoz ó 6. tal á lkoz ó 7. tal á lkoz ó 8. tal á lkoz ó 9. tal á lkoz ó 2011.11.16. Helyszín: Lakócsa Bevont települések: Lakócsa, Tótújfalu Szentborbás, Potony Települések, akik képviseltették magukat: Lakócsa, Tótújfalu Szentborbás, Potony 2011.11.18. Helyszín: Darány Bevont települések: Darány, Istvándi Drávagárdony, Drávatamási, Kastélyosdombó Települések, akik képviseltették magukat: Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Kastélyosdombó 2011.11.21. Helyszín: Kálmáncsa Bevont települések: Kálmáncsa, Szulok Települések, akik k é pviseltették magukat: Szulok, Kálmáncsa 2011.11.24. Helyszín: Csokonyavisonta Bevont települések: Csokonyavisonta Rinyaújlak Települések, akik képviseltették magukat: Csokonyavisonta 2011.11.25. é s 2011.12.06. Helyszín: Barcs Bevont telep ü l é sek: Barcs Települések, akik képviseltették magukat: Barcs 2011.11.28. Helyszín: Babócsa Bevont települések: Babócsa, P é terhida, Somogyaracs Rinyaújnép, Komlósd Települések, akik képviseltették magukat: Babócsa, Somogyaracs, Komlósd 2011.12.02. Helyszín: Bolh ó Bevont települések: Bolhó, Heresznye Települések, akik képviseltették magukat: Bolhó 2011.12.05. Helyszín: Vízvár Bevont települések: Vízvár, Bélavár Települések, akik képviseltették magukat: Vízvár, Bélavár 2011.12.08. Helyszín: Lad Bevont települések: Lad Homokszentgy ö rgy Patosfa Települések, akik képviseltették magukat: Lad Homokszentgy ö rgy Összesen 26 település polgármestere, jegyzője, civil szervezete és vállalkozói kerültek meghívásra. Végeredményül 19 település képviseltette magát a kerekasztal beszélgetéseken.

3 Barcsi kistérség erősségei • gazdag természeti környezet (Duna-Dráva Nemzeti Park, Dráva-folyó) • színes kulturális környezet • Pécs és Kaposvár közelsége, kapcsolódási pontok a szomszédos 2 megyeszékhelyhez • jó adottságok a mezőgazdasági ágazatra • színes nemzetiségi kultúra • közúti határátkelőhely, mely schengeni határaként üzemel • nagyszámú a munkaerőpiacra visszavezethető szabad munkaerő • barnamezős ipari területek, Barcsi Ipari Park • jó minőségű gyógyvíz, melyre gyógyfürdők épültek (Csokonyavisonta, Szulok, Babócsa, Barcs) • kőolaj-földgáz készlet • civil szervezetek aktivitása (hagyományőrzés)

4 A Barcsi kistérség gyengeségei I. •rossz az infrastruktúra, megközelítés nehézkes, fejletlen úthálózat, perifériális elhelyezkedés •kevés a nagy foglalkoztató, a legnagyobb foglalkoztatók az önkormányzat intézményei, nagyvállalatok/cégek/vállalkozások hiánya •elaprózódott mezőgazdasági birtokszerkezet •mezőgazdasági termékek minősége nem egyenletes, időjárás függő •kedvezőtlen településszerkezet (aprófalvas, zsáktelepülések), vannak települések, ahol nem megoldott a szennyvízelvezetés és nincs internet •nem motiváltak a cégek/vállalkozások a betelepülésre, vállalkozói hajlandóság gyenge •a betelepülésre hajlandó cégeknek nem áll rendelkezésre a településeken belül megfelelő ingatlan, áramerősség az energiaellátásba •jelentős a kényszervállalkozók aránya a KKV szektorban, alacsonyak a jövedelmek • korszerűtlen iparszerkezet, kisvállalkozások megszűnése

5 A Barcsi kistérség gyengeségei II. •alacsony iskolai végzettség, magas munkanélküliség • képzett fiatalok nagyszámú elvándorlása, szakképzett munkaerő hiánya, folyamatosan romlik a népességmegtartó erő • hiányosak a jól működő hátáron átnyúló kapcsolatok • a pályázatokból való kiábrándultság, alacsony aktivitás, pályázatokhoz hiányzik az önerő (kisebb a támogatási intenzitás dél-dunántúlon), nem nyert projektek miatti bizalomvesztés • öregedő társadalom •tőkehiány • települések összefogásának hiánya •nem jött létre helyi, térségi beszállítói hálózat •gyenge marketing/kommunikáció

6 Barcsi kistérség veszélyei I. •térség gazdasági lemaradása, a meglévő vállalkozások piacának beszűkülése •foglalkoztatási lehetőségek hiányában az elvándorlás fokozódása, a kistérség lakosságmegtartó képességének csökkenése •munkanélküliség helyzetének további romlása •az elöregedési tendencia erősödése. az eltartott népesség arányának növekedése kapcsán növekvő teher hárul az aktív népességre •a leszakadó társadalmi csoportok létszámának növekedése •elmaradott infrastruktúra következtében izoláció, leszakadás veszélye nő

7 Barcsi kistérség veszélyei II. •élesedő piaci verseny a turizmus területén, a termál- és gyógyturizmus regionális túlkínálata •nemzeti park területének túlzott védelme •a munkanélküliség a potenciális kultúrát igénybevevők arányát csökkenti, csökkenő fizetőképes kereslet •erdőállomány csökkenése, a fiatal erdőkben nincsenek nagy vadak, a meglévő vadászturizmus visszaszorulása •nem megfelelő minőségű és mennyiségű kőolaj és gázolaj •hagyományos önellátó szemlélet kihalása, földtől való elszakadás, gyökértelenné válás

8 Barcsi kistérség lehetőségei I. •logisztikai központ lehetősége a kedvező földrajzi feltételek miatt •barcsi ipari park továbbfejlesztése •meglevő ipari vállalkozások megerősödése •az ökoturizmus fejlesztési lehetőségeinek kihasználása (vízi-, termál-, aktív-, wellness- és gyógyturizmus, falusi és ökoturizmus, vadászturizmus, horgászat) valamint az ezekhez kapcsolódó ingatlanok, fürdők, campingek fejlesztése •az aktív természet-turizmus lehetőségeinek fejlesztése (kerékpáros, horgászturizmus, egyéb sportturizmus)programkínálat szélesítése, a kistelepülések turisztikai szórvány potenciáljának kínálatba szervezése gyorsforgalmi autóutak kialakítása, a Zágráb - Terezino Polje (Barcsi határ) autópálya megépítése •biotermelés kultúrájának terjesztése, piacának bővítése

9 Barcsi kistérség lehetőségei II. •kertészet/biokertészet/melegházak létrehozása, zöldség-gyümölcs termesztés élénkítése •gyógyvíz hasznosítása egyéb területeken (étrend kiegészítők) •EU-s fejlesztési források kihasználása •állattenyésztés és a hozzá kapcsolódó feldolgozóipar fejlesztése •erdőállományra épülő fűrészüzem, fakitermelés, fafeldolgozás, fa brikett gyár (mely szakképzett munkavállalókat igényel) •kőolaj- földgáz kútfúrás •határon átnyúló közös vásárok, együttműködés, visszatérő rendezvények, események, rendezvények kistérségi szinten összehangolt szervezése és marketingje •új mezőgazdasági növénykultúra honosítása

10 SZERETNÉNK EZÚTON IS MEGKÖSZÖNNI MINDAZOKNAK A KISTÉRSÉGI SZEREPLŐKNEK – POLGÁRMESTEREKNEK, ALPOLGÁRMESTEREKNEK, JEGYZŐKNEK, VÁLLALKOZÓKNAK, INTÉZMÉNYVEZETŐKNEK, SZAKEMBEREKNEK, AKIK EGYÜTTMŰKÖDTEK A SWOT ANALÍZIS ELKÉSZÍTÉSÉBEN


Letölteni ppt "Köszöntjük Önöket az IPA program keretében megvalósuló HUHR/1001/2.1.4./0006 DESONE projekt 2. Workshop rendezvényén 2012. március 13."

Hasonló előadás


Google Hirdetések