Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

16. előadás Relativitáselmélet

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "16. előadás Relativitáselmélet"— Előadás másolata:

1 16. előadás Relativitáselmélet
Nemlineáris és komplex rendszerek viselkedése – a káosz fogalma Helyünk a világegyetemben (az Univerzum fejlődéstörténete)

2 A speciális relativitáselmélet

3

4 A Michelson-féle interferométer

5

6 Az Einstein-féle relativitási elv
Az általánosított Galilei-féle relativitási elv A kölcsönhatások véges terjedési sebességének elve

7 Következmények

8 A relativitáselmélet alapfogalmai

9 Az invariáns mennyiség
Ami nem függ a koordináta-transzformációtól A két pont közötti távolság invariáns mennyiség:

10 A négydimenziós téridőben az ívhossz az invariáns mennyiség

11 A Lorentz-transzformáció

12

13 A speciális relativitáselmélet programja: A fizikai törvények Lorentz-invariáns alakban való felírása Elektrodinamika – OK Newtoni mechanika – módosítani kell!

14 Az idődilatáció

15 A Lorentz-kontrakció

16 A sebességösszeadás

17 A transzverzális sebesség

18 A rugalmas ütközés vizsgálata

19 A relativisztikus energia

20 Kis sebességek esete

21 Az energia és az impulzus kapcsolata
Az energia és az impulzus-megmaradás nem két független törvény.

22 Négyesvektorok

23 Nemlineáris és komplex rendszerek viselkedése
(A determinisztikus káosz)

24 Érzékszerveink működése logaritmikus
Weber-Fechner féle pszichofizikai törvény: az érzet erőssége az inger erősségének logaritmusával arányos Hallás Látás

25 Agyunk működése lineáris
Ez mennyi búza? Szalmonella (15 percenként)

26 A valódi világ komplex  (gondolkodásunkkal átlátható) modelleket alkotunk
(a „természettörvények”-re az embereknek van szüksége, nem a természetnek) fizika műszaki tudományok biológia közgazdaságtan ……...

27 Modellek geometriai pont egyenes- tömegpont ponttöltés
harmonikus oszcillátor áramgenerátor ……….

28 Az inga Mozgásegyenlet: linearizálás:

29 A modell egyszerű  a modellt leíró differenciálegyenlet is egyszerű
lineáris, szétválasztható változójú, …. analitikusan megoldható

30 Az ingaóra Christian Huygens és George Graham

31 Ezek a modellek milyen jól leírják a sokkal bonyolultabb valóságot.
Ami meglepő Ezek a modellek milyen jól leírják a sokkal bonyolultabb valóságot.

32 A szerkezet azért bonyolultab (a veszteségeket pótolni kell)

33 Látott-e már valaki pontot egyenest a kör kerülete 2R a narancsé?

34 Mekkora Skandinávia kerülete?
  A gömb felszíne 4R2 A narancsé?  ?

35 Fizikai rendszerek lineáris oszcillátor: nemlineáris oszcillátor:
(harmonikus rezgőmozgás) nemlineáris oszcillátor: kényszerrezgés: hőtágulás:

36 Még bonyolultabb problémák
Háromtest-probléma Naprendszer Csillagpulzáció Időjárás Populációnövekedés Gazdasági növekedés …..

37 Megoldási módszerek Fizikai modell készítés, kísérlet
Számítógépes modell Analóg számítógép Digitális számítógép

38 Érzékeny a kezdőfeltételre
Lorentz 1961-ben nyomtatott lapja Érzékeny a kezdőfeltételre Rayleigh – Bénard konvekció x – a konvekció intenzitása y – hőmérsékletkülönbség z – vertikális hőmérsékletprofil nemlinearitása

39 Korlátozó feltétel nélkül a népesség a végtelenhez tart
Populációdinamika Korlátozó feltétel nélkül a népesség a végtelenhez tart

40 Populációdinamika Volterra-egyenlet
x - nyúl y - róka

41 Korlátozott szaporodás
Populációnövekedési ráta: Ha R=r(>0) (const) korlátozó feltétel:

42

43 Visszacsatolt erősítő
+ > r 1-u u u(1-u) 1V (r=3, )

44 A logisztikus leképezés
r=0,8 r=2,5 r=3,1 r=3,8

45 Optikai visszacsatolás

46 Vizsgálati módszerek Időtartomány - egy állapothatározó és az idô által kifeszített tér, pl. [r(t), t], [x(t), t], [v(t), t], … fázistér - az állapothatározók által kifeszített absztrakt tér, dimenziója megegyezik a rendszer szabadsági fokainak számával, pl. [v(t),r(t)], [P(T),V(T)], ...

47 Definíciók (1) trajektória - a rendszer pályája a fázistérben
attraktor - a fázistér azon alakzata, amely felé a rendszer állapota a vonzástartományba eső kezdőfeltételektől függően konvergál fixpont: az attraktor egyetlen pontból áll határciklus: az attraktor zárt görbe, a rendszer periódikusan oszcillál a fázistérben különös attraktor: végtelen számú egymás melletti rétegbôl álló, nem egész dimenziójú (fraktál természetû) attraktor, a közeli pályák exponenciálisan válnak szét. Kaotikusan viselkedô rendszert ír le.

48 Időbeli és fázistérbeli viselkedés
fixpont határciklus bifurkáció különös attraktor

49 Az előrejelezhetőség reguláris kaotikus Ljapunov idő:

50 Az előrejelezhetőség (számpéldák)
Legyen: (az elektron sugara) (11 millió év) Időjárás T~3..4 nap Laskar tag Dt=500 év 200 milló évre (előre és vissza) Naprendszer T~ milló év belső bolygók T~5 milló év

51 Definíciók (2) bifurkáció - periódus-kettőződés, nem-lineáris egyenletek minőségileg eltérő, új megoldásának megjelenése valamely paraméter változtatásakor. A periódus-kettőződés révén, a bifurkációk végtelen sorozatán át káoszhoz jutunk káosz - a determinisztikus rendszer belső, nem lineáris tulajdonságából adódó szabálytalan (nem periódikus) viselkedése zaj - a rendszer szabálytalan viselkedése külső véletlenszerű hatások (pl. hőmozgás) következtében

52 Nemlineáris RLC kör I. Kirchoff: R L D v U be ki

53 QV-ben nem lineáris – bifurkáció lép fel
Nemlineáris RLC kör II. QV-ben nem lineáris – bifurkáció lép fel

54 Konkluzió Determinisztikus egyenletekkel meghatározott rendszerek látszólag véletlenszerű viselkedést mutatnak A komplex rendszerek viselkedése megfogható, nem számítási hiba eredménye

55 A dimenzió A Hausdorff-dimenzió A felületet lefedni: N=L2/e2.
L - a vonal hossza e - mértékegység Hány e hosszúságú szakasszal lehet lefedni az L vonalszakaszt? N=L/e. A felületet lefedni: N=L2/e2. általában d - a tér dimenziója N=Ld/ed. Dimenzió:

56 Jellemzőjük: az önhasonlóság
Tört dimenziók d=log(2)/log(3) d=2log(2)/log(3) Jellemzőjük: az önhasonlóság

57

58

59

60

61

62

63

64 A különös attraktorok fraktál dimenziójúak

65

66

67 Komplex számok iterációja
Mandelbrot: z0 - fix c - változik Julia: z0 - változik c - fix

68

69

70

71

72

73

74

75

76 Helyünk az Univerzumban
Penzias és Wilson,Bell lab.

77

78

79

80

81

82

83


Letölteni ppt "16. előadás Relativitáselmélet"

Hasonló előadás


Google Hirdetések