Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Üvegház concerto G-dúrban és f-mollban Zágoni Miklós.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Üvegház concerto G-dúrban és f-mollban Zágoni Miklós."— Előadás másolata:

1 Üvegház concerto G-dúrban és f-mollban Zágoni Miklós

2 Mars és Vénusz: más-más okból, de havária.

3 A megoldás: a Föld. Víz, pára, légkör és felhő.

4 Az üvegház-hőmérséklet A Föld felszínének átlaghőmérséklete: T S = T E + T Ü, ahol  T S a globális átlagos hőmérséklet, kb. +15 Celsius-fok, avagy 288 Kelvin,  T E az „effektív” vagy alaphőmérséklet, kb. –18 °C, avagy 255 K,  T Ü az üvegház-hőmérséklet, 33 °C (Ebből a tiszta égboltú üvegházhatás kb. 27.8 °C, hosszúhullámú felhőjárulék kb. 5.2 °C)

5 5 Az üvegház-effektus •Az üvegház-tényező (G) a felszín hosszúhullámú felsugárzásnak (S U ) és a kimenő hosszúhullámú sugárzásnak (OLR) a különbsége (Raval and Ramanathan, 1989) : G = S U – OLR (S U =  T S 4 ; OLR=  T E 4 ). •A g normált üvegház-tényező (vagy üvegház-függvény) g = G / S U. •Az f transzfer-függvény eképpen definiálható: f = OLR / S U (f = 1 – g). •A továbbiakban G, g és f lesznek a főszereplőink.

6 • HARTCODE: High Resolution Atmospheric Radiative Transfer Line-by-Line Code — MISKOLCZI 1989 http://miskolczi.webs.com/hartcode_v01.pdf • Verification: Kratz-Mlynczak-Mertens-Brindley-Gordley-Torres- Miskolczi-Turner: An inter-comparison of far-infrared line-by-line radiative transfer models. Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer No. 90, 2005. • Miskolczi and Guzzi: Effect of nonuniform spectral dome transmittance on the accuracy of infrared radiation measurements using shielded pyrradiometers and pyrgeometers. Applied Optics, Vol. 32. No. 18., 1993. • Rizzi-Matricardi-Miskolczi: Simulation of uplooking and downlooking high-resolution radiance spectra with two different radiative transfer models. Applied Optics, Vol. 41. No. 6, 2002. Ha G -t (ill. g -t vagy f -et) összefüggésbe akarjuk hozni a légkör üvegházgáz-tartalmával, radiativ transzfer kódot kell alkalmazni.

7 7 ADATBÁZIS 1 : TIGR global radiosonde archive Kb. 20 profil minden csoportban

8 8 PROJEKT BEJELENTÉS: MISKOLCZI, IDŐJÁRÁS 2001: CÉL: A Kiehl-Trenberth 1997 (BAMS) globális energiamérleg ellenőrzése

9 Kiehl-Trenberth 1997

10 10  G =1 —> S G =S U

11 11 S T (T=288K) =62 Wm -2 EREDMÉNYEK — MISKOLCZI, IDŐJÁRÁS 2004

12 12 T A =S T /S U (w=2.62prcm) =0.1586

13 13  A = –ln(T A ) (T A =0.1586, w=2.62 prcm) = 1.868

14 14 A földi légkör globális átlagos IR optikai mélysége (  A ) :  A =1.868 — >  A = – ln (T A )

15 15 E D =S U –S T =A A E U =S U /2

16 16 Összefoglalva: MISKOLCZI, IDŐJÁRÁS 2004: KÉT ÚJ ÖSSZEFÜGGÉS S U = 2E U, S U *A = A A = E D és   = 1.868

17 17 (1) F + P + K + A A – E D – E U = 0 (2) F 0 + P 0 + E D – F – P – K – S U = 0 (3) F 0 + P 0 = OLR Klasszikus egyensúlyi energia egyenletek: NETTÓ LÉGKÖR NETTÓ FELSZÍN EGYENLEG FENT KÖVETKEZTETÉSEK: MISKOLCZI, IDŐJÁRÁS 2007

18 18 • Eq (1) (légkör) ezzé válik: (5) E U = F + K + P (”1a”) • Eq (2) (felszín) pedig ezzé: (6) S U – OLR = E D – E U (”2a”) (4) S U *A = A A =E D (1) F + P + K + A A – E D – E U = 0 (2) F 0 + P 0 – S U + E D – F – P – K = 0 : Következmény (1) -re és (2) -re: +ÚJ:

19 19 Ez az egyenlet egy nettó felfelé és egy nettó lefelé irányuló fluxus egyenlőségét írja le. S U – OLR fűti a légkört, E D – E U a légkör válasza erre a hatásra: fenntartja az energetikai egyensúlyt a felszínen. (E két hosszúhullámú fluxus jelenléte a légkörben az IR-aktív gázok, GHG-k következménye.) (6) G = S U – OLR = E D – E U

20 20 (S U – OLR) + (E D – E U ) forrása a bejövő elérhető F 0 + P 0 fluxus. Írhatjuk tehát: (7)(S U – OLR) + (E D – E U ) = F 0 + P 0 = OLR (6) felhasználásával (7) –ből kapjuk: (8) S U = 3 OLR/2 G = S U – OLR = E D – E U = S U /3 g = G/S U =1/3.

21 21 2006

22 22 ( OLR = S U – G ) g = 1/3 tapasztalati tény (IPCC 2006)

23 23 Első következmény: • A g = G/S U normált üvegház-faktor a Föld légkörére nem véletlenszerűen, hanem szükségszerűen egyenlő 0.333 -mal; • kritikus (vagy egyensúlyi) értéke 1/3. • Ez közvetlen aritmetikai következménye Miskolczi A A =E D egyenletének.

24 24 Történelmi kitérő f -ért

25 25

26 26 Eddington flux Radiative equilibrium Planck blackbody source function Planparalel hemispheric S-M. eq.

27 27

28 28 S U =

29 29 Általános megoldás MISKOLCZI, IDŐJÁRÁS, 2007:

30 30 Eq (8) -ban ezt kaptuk: S U = (3/2)OLR Itt pedig ezt: (9) S U = (3/2)OLR = OLR / f, ahol f = 2/(1 +  A + exp(-  A )). Az új összefüggések együtt az OLR / S U = f = 3/5 + 2T A / 5 egyenlethez vezetnek, melynek megoldása  A = 1.86756....

31 31 Megfigyelés (2004, HARTCODE számolások a TIGR -en):  A =1.868 Elméleti levezetés 2007, Eqs 8 - 18 ):  A =1.86756 • A különbség 0.1 %. • Miskolczi e levezetését az elméleti fizika történetének legszebb eredményei közé sorolom.

32 32 Második következtetés •Az üvegház-függvény g =1/3 és az átviteli függvény f = 2/3 értékét teljes egészében alátámasztják a megfigyelések és egyértelműen megalapozza az elmélet; •S U és OLR az S U =OLR/f összefüggés révén össze vannak kötve a  globális átlagos IR optikai mélységgel az f =2/(1+  + exp(-  )) reláció által.

33 A Miskolczi-elv •Az üvegházhatás nem szabad változó. •A Föld légköre, részleges felhőborítása és elegendő víztartaléka segítségével, energetikailag maximált (konstans, egyensúlyi, ‘telített’, kibocsátásokkal nem növelhető) üvegházhatást tart fenn.

34 NYILVÁNOS KRITIKA: ELŐADÁS, 2010. január 19.: “Ha valaki pl., a légkör és felszín közötti hőcserét kihagyja az üvegházhatás számításából, akkor arra a következtetésre is juthat, hogy a légköri üvegházhatás „energetikailag maximált”, vagyis az emissziók növekedése esetén már nem növekedhet tovább. (Ha az előzetes feltevés eleve tartalmazza a konklúziót, az ilyen következtetésen nem is lehet csodálkozni.) A valóságban a klíma alakulását az „éghajlati rendszer” működése határozza meg, amibe beletartozik maga a légkör, valamint a légkörrel alulról érintkező, és vele dinamikus kölcsönhatásban álló világóceán, szárazföldi felszín, sarkvidéki és egyéb jégakkumulációk, továbbá a bioszféra is. A külső, vagy belső feltételek bármilyen megváltozása (pl. a Nap sugárzásának erősödése, vagy gyengülése, a víz körforgalma, az üvegházhatás erősödése, vagy gyengülése, a légköri aeroszol koncentrációjának, vagy összetételének megváltozása stb.,) valamit megváltoztathat a légkör, vagy az óceán cirkulációjában, és végső soron ez dönti el, hogy az egyes földrajzi övezetek és régiók klímája hogyan alakul. ”

35 Miskolczi Ferenc, 2007, 3. oldal: Miskolczi, 2007. Fig.1. Az energiamérlegben figyelembe vett tagok. F 0 : bejövő elérhető napsugárzás, OLR : kimenő hosszúhullámú sugárzás, S T : átengedett felszínsugárzás, E U : légköri hosszúhullámú felsugárzás, F : légköri rövidhullámú (felhő+aeroszol) elnyelés, A A : légköri hosszúhullámú elnyelés, S G : felszíni hosszúhullámú felsugárzás, E D : légköri hosszúhullámú lesugárzás, K : légkör és felszín közötti hőcsere, P : geotermikus hőfluxus.

36 (1) F + P + K + A A – E D – E U = 0 (2) F 0 + P 0 + E D – F – P – K – S U = 0 (3) F 0 + P 0 = OLR (4) S U *A = A A =E D (5) E U = F + K + P Miskolczi 2007, 3. oldal:

37 NOAA NCEP/NCAR GLOBAL DATABASE © Miskolczi, 2009 Légköri IR abszorpció

38 A hőmérséklet csak a bejövő elérhető energia mennyiségének függvénye } Pusztán kibocsátásoktól lehetetlen.

39 39 Irodalom: fmiskolczi@cox.net miklos.zagoni@gmail.com

40 Tisztelt konferencia! Ettől még: •az energiatakarékosság •az importfüggés csökkentése •az innováció •a megújulók használata •a fenntarthatóság ugyanolyan fontos! Csak nem a globális felmelegedés rémképével való fenyegetés, hanem saját józan belátásunk miatt.

41 Ezen véleményem miatt elveszítettem az állásomat. Ezt az előadásomat már munkanélküliként mondtam el Önöknek.

42 Köszönjük figyelmüket.


Letölteni ppt "Üvegház concerto G-dúrban és f-mollban Zágoni Miklós."

Hasonló előadás


Google Hirdetések