Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vízió 2012-re AISB-nek vezető szerepe lesz az európai nemzetközi iskolák között, mely elismerést a kiemelkedő tanulóink, az elkötelezett tanári kar, a.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vízió 2012-re AISB-nek vezető szerepe lesz az európai nemzetközi iskolák között, mely elismerést a kiemelkedő tanulóink, az elkötelezett tanári kar, a."— Előadás másolata:

1 Vízió 2012-re AISB-nek vezető szerepe lesz az európai nemzetközi iskolák között, mely elismerést a kiemelkedő tanulóink, az elkötelezett tanári kar, a kíváló létesítmények, és a gazdag, kihívásokkal teli diák és közösségi programok révén vívott ki.

2 Az iskolai változásokkal járó dinamikus húzóerő

3 1.rész – A dilemmák 2.rész – Észrevételek a dilemmákkal kapcsolatban 3.rész – 21. századi technológiák – videó 4.rész – 21. századi készségek – kutatási eredmények 5.rész – Hogyan értelmezik mindezt az iskolák? 6.rész – Egy példa

4 1. rész: A dilemmák Mi, felnőttek, még egy, a maitól teljesen eltérő értékeken alapuló iskolai rendszerben tanultunk, mint most gyermekeink. Az első dilemma

5 A második dilemma Hajlamosak vagyunk elfogultan és megértéssel emlékezni iskolai élményeinkre, mert sok érzelem köt minket hozzájuk.

6 A harmadik dilemma Az iskolák komoly külső tényezőket is figyelembe kell, hogy vegyenek, melyek a tanulókra is nagy hatással vannak, például a GCSE, SAT, IB vizsgák, és az egyetemek felvételi követelményei. Azonban ezek nem feltétlenül fedik le azon készségeket és tudást, amire a mindennapi munkájuk során is szükségük lesz.

7 A negyedik dilemma A munka világában olyan emberekre van szükség, akiknek jó a problémamegoldó képességük, csapatban tudnak, dolgozni és kreatívak.

8 Az ötödik dilemma Az iskola régi módszereken alapuló üzemeltetése nem szolgálja tanulóink (a jövő munkaereje) érdekeit.

9 A hatodik dilemma A jelenlegi végzőseinkre vonatkozó egyetemi felvételi követelmények nem lesznek ugyanazok, mint a mostani elsőseink jövőbeni felvételi követelményei.

10 A hetedik dilemma Bizonyos munka világának bizonyos területein, illetve a használt eszközöket illetően, nagy változások lesznek a jövőben. Ebből kifolyólag az iskolák fejlődése előre kell mutasson.

11 A nyolcadik dilemma A technológia nagyon fontos szerepet tölt majd be az oktatás jövőjében. De pontosan melyik technológia? Az elsőseink olyan technlógiákat használnak majd középiskolás korukra, amit még fel sem találtak!

12 A kilencedik dilemma Jelenleg még egy életképes alternatívája sincs az aktuális rendszernek.

13 Az iskolák NAGY dilemmája Az összes dilemmát szem előtt tartva, hogyan feleljünk meg a jelenlegi diákok igényeinek a fejlődésük egyes szakaszai alatt?

14 2. rész Észrevételek a dilemmákkal kapcsolatban

15 Az iskola régi módszereken alapuló üzemeltetése nem szolgálja tanulóink érdekeit.

16 Miért?  A jelenlegi első osztályosok előtt majdan álló felvételi követelmények mások lesznek, mint a mostani végzőseinké.  Az iskola változásának, evolúciójának szükségessége vitán felül áll.  Az iskoláztatás, ahogy eddig ismertük, meg kell, hogy változzon, amennyiben továbbra is szeretnénk meghatározóak lenni diákjaink számára.  El kell fogadni korszakunk kettős realitását, t.i. azt, hogy az egyetemi felvételi követelmények/külső vizsgák egészen mást követelnek meg, mint amire problémamegoldóként, csapatban dolgozva munkájuk során szüksége lesz.

17 Első tény A gyorsan változó világra az iskolának is reagálnia kell, ha továbbra is a való életben használható készségeket és értékeket akarunk nyújtani a tanúlók számára.

18 Második tény Nagyon fontos az egyensúly megtalálása ahhoz, hogy érdemi változtatásokat hajtsunk végre.

19 Harmadik tény A gyerekek napról napra önállóbb tanulókká válnak, írányítják tanulmányikat, sokszor a szülőt és a tanárt is kihagyva ebből a folyamatból.

20 Kérdés: Feláldozhatóak vagyunk?

21 Az iskoláknak továbbra is meghatozó szerepet kell betölteniuk a tanulóik életében. „A diákoknak szükségük van szakértelemünkre és támogatásunkra a globális hálózatkiépítés, a tanulás és a kommunikáció által létrehozott hatalom megértéséhez és kezeléséhez.” (Bieber) NEM

22 Az előttünk álló kihívás az, hogy intézményeinket átalakítsuk oly módon, hogy azok megfeleljenek a 21. századi tanuló igényeinek. Ez azt jelenti, hogy vezetjük őket és felvértezzük őket kellő tudással, hogy a rendelkezésükre álló számtalan digitális eszköz nyújtotta hatalmat kihasználhassa.

23 3. rész 21. századi technológiák

24 Az iskolai változás gyakran lassan megy végbe. Azonban az ajtónkon dörömbölő technológia segíthet a változások kivitelezésének gyorsításában is. Oktatás és a technológia jövője A video megtekintéséhez kattintson a fenti linkre

25 4. rész Kutatási eredmények 21. századi készségek keretrendszere 1. Eredeti, átfogó politikai nyomás 2. A NECREL felől érkező nyomás 3. Az egyetemek felől érezhető nyomás 4. A munkaerőpiac felől érezhető nyomás

26 A kulcskérdés? A 21. századi készségekeket illetően, milyen hasonlóságok vannak a különböző struktúrák között?

27 A „21. Századi készségek” kidolgozásának alapvető okai

28 Mi a különbség a 20. századhoz képest? Azon képességek, melyek a munkához, a polgári normák betartásához, illetve az önmegvalósításhoz kellenek.

29 Miért is?  a nagyon kifinomult információs és kommunikációs technológiák elterjedése miatt  a munkaerőpiac azon területének csökkenése miatt, amely a rutinszerü kognitív munkán vagy kétkezi munkán alapszik  amiatt, hogy a nemzet munkaerejének egyre növekvő százaléka helyezkedik el olyan állásban, ahol fontos a kreatív gondolkodás és az összetett kommunikációs készség, t.i. olyasmi, amit a számítógép nem tud (Levy és Murname)

30  Az együttműködés természete egyre inkább az összetett készségekre tolódik (közvetett kölcsönhatás)  További kulcsfontosságú fejlődés: az a képesség, hogy haltalmas mennyiségű beáramló adatot megszűrjünk és kivonjuk belőle a döntéshozatalhoz fontos információt „összefüggéses” képesség: hozzáférés, kezelés, integrálás, értékelés  Időt kell fordítani számos készség fejlesztésére: a csoportosan történő értelmezésre, az közös jelentés megtárgyalására, és a problémamegoldás szerkezetének kialakítására

31 A 21. századi oktatás legfőbb célja: Az egyéni és kollektív kifejezés, tapasztalat és értelmezés szolgáltába állítani az információ- és kommunikációs technológia teljes erejét

32 Hogyan alakítják ki ezeket a kepességeket azok a szervezetek, amelyek szószólói a 21. századi készségeknek?

33 21. századi készség-rendszer a 21. századi tanulás szolgálatában

34 i. Egy gyermeket sem hagyunk lemaradni (2001-es törvény az Egyesült Államokban)

35 Tanuláshoz, illetve gondolkodáshoz köthető készségek Életreszóló készségek: - Kritikus gondolkodásmód és problémamegoldó készségek - Kommunikációs készségek - Kreativitás és innováció - A csapatmunkára való képesség - Információs és média-kultúra készségek

36 Az élethez szükséges képességek Vezetői készség Etika Felelősség Alkalmazkodó képesség Produktív munkavégzés Személyes felelősségvállalás Szociális képességek Önirányítás Szocális felelősségvállalás

37 ii. EnGauge Framework Metiri / NCREL 2003 (Észak Középrégió Oktató Laboratórium)

38 Találékony gondolkodásmód Alkalmazkodás, az összetett dolgok kezelése, önmagunk irányítása •K•Kíváncsiság, kreativitás, kockázatvállalás •A•Az ismeretek hierarchikus rendszerezése és helytálló érvelés

39 Hatékony kommunikáció Csapatmunka, együttműködés, és személyközi készségek •S•Személyes, szociális és polgári felelősségvállalás •I•Interaktív kommunikáció

40 Gazdasági Együttm ű ködés és Fejlesztési Szervezet (OECD), 2005

41 Első kompetencia kategória: Az eszközök interaktív használata A nyelv, szimbólumok és szövegek interaktív használata • A tudás és az információ interaktív használata • A technológia interaktív használata

42 Második kompetencia kategória: Heterogén csoportokban való interaktivitás Másokkal jó kapcsolatot teremteni • Kooperáció, csapatmunka • Konfliktusok kezelése és megoldása

43 Harmadik kompetencia kategória: Autonom módon való viselkedés A teljes kép tudatában való cselekvés • Az élet-tervek és személyes projektek kidolgozása és kivitelezése • A jogok, érdekek és határok megvédése és érvényesítése

44 iv. Amerikai Egyetemek és F ő iskolák Egyesülete (2007) A felsőoktatást elvégzők Nélkülözhetetlen Tanulási Eredményeinek keretprogramja

45 Intellektuális és gyakorlatias készségek, többek közt • Vizsgálat és elemzés • Kritikus és kreatív gondolkodásmód • Írásos és verbális kommunikáció • Nagyfokú műveltség • Információs műveltség • Csapatmunka és problémamegoldás Alaposan begyakorolva a tanterv teljes hosszában az egyre nagyobb kihívást jelentő problémák, projektek és teljesítmény szabványok kontextusában

46 v. Technológia az Oktatásban Nemzetközi Társasága ITC Készségek (2007)

47 Kreativitás és innováció A technológia segítségével a gyerekek demonstrálhatják kreativitásukat, tudást építhetnek, és innovativ termékeket és eljárásokat fejleszthetnek

48 Kommunikáció és együttműködés A diákok ma már a digitális médián keresztül és digitális környezetben kommunikálnak és dolgoznak össze, akár messziről is, hogy ezzel is elősegítsék az egyéni tanulást és hozzájáruljanak a többiek tanulásához is.

49 A kutatás és az információ befolyása A diákok digitális eszközök révén gyűjtik, elemzik és hasznosítják az információt.

50 Kritikus gondolkodás, problémamegoldás, döntéshozatal A tanulók kritikus gondolkodásmód készségek révén tervezik és hajtják végre kisérleteiket, kezelik a projekteket, oldják meg a problémákat, és hoznak tájékozott döntéseket, a megfelelő digitális eszközök és az erőforrások kihasználásával.

51 Digitális állampolgárság A diákok értik az emberi, kultúrális és társadalmi technológiához köthető problémákat és törvényes, etikus magatartásformát gyakorolnak.

52 Társulás a 21. századi Készségek a 21. századi Tanulásban Keretprogram

53 5. rész Hogyan értelmezik ezt az iskolák? • Hogyan fog kinézni a 21. századi iskola modellje? • Hogyan vezessük be a 21. századi, készségeken alapuló oktatást?

54 Az oktatás vezetői egy közösségbe tömörülve, elkötelezetten kell, hogy bevezessék a kritikus gondolkodásmódot, a kommunikáció és együttműködés szükségességét, és a kreativitást az oktatási rendszerbe.

55 A 4 K: • Kritikus gondolkodás • Kommunikáció • Közös munka • Kreativitás

56 A vezetőség a 21. század oktatásában Ha egyetlen tényezőt kellene kiemelni, ami meghatározza a sikeres 21. századi iskolát, az az erős vezetőségi csapat. Egyes tanárok intergrálhatják ugyan a 21. századi gyakorlatot az osztályba, igazán csak akkor hat ez a diákokra, ha az egész iskola magáévá teszi és együtt dolgozik ezen vízió megvalósításáért.

57 Észrevételek Van-e az iskolánknak konkrét elképzelése a 21. századi oktatásról, illetve implementációs terve, hogy mindez meg is valósuljon? A 21. századi iskolává válás 7 lépése A video megtekintéséhez kattintson a fenti linkre

58


Letölteni ppt "Vízió 2012-re AISB-nek vezető szerepe lesz az európai nemzetközi iskolák között, mely elismerést a kiemelkedő tanulóink, az elkötelezett tanári kar, a."

Hasonló előadás


Google Hirdetések