Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kétfordulós eljárásrendi képzés VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kétfordulós eljárásrendi képzés VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht."— Előadás másolata:

1 Kétfordulós eljárásrendi képzés VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.

2 Képzés témai 1.Kétfordulós eljárásrend 2.Projektfejlesztés lényege 3.ÚMFT – Tájékoztatási kötelezettség 4.Kitekintés a megvalósítás időszakára

3 ÚMFT intézményrendszere Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ, www.nfu.hu)www.nfu.hu ROP Irányító Hatóság – NFÜ szervezeti keretei között működő főosztály Közreműködő Szervezet (KSZ) – VÁTI Kht. Pénzügyminisztérium Ellenőrzésre feljogosított szervek: KEHI, ÁSZ KSZ feladatai: Projektkiválasztás Szerződéskötés Megvalósítás Finanszírozás Ellenőrzés

4 Kétfordulós eljárás képzés célja Képzésünk célja: •Általános információszolgáltatás a kétfordulós eljárásról •Általános információszolgáltatás a projektfejlesztés szakaszáról •Felkészülés az útvonalterv kidolgozására, mérföldkövek meghatározására •Kitekintés a megvalósítási időszak egyes kérdéseire

5 Kétfordulós eljárás felépítése A kétfordulós eljárás felépítése: •1. forduló » Pályázat » Előzetes támogatói döntés •Két forduló között : Projektfejlesztés •2. forduló » Pályázat » Végleges (kötelezettségvállalást tartalmazó) támogató döntés A kétfordulós eljárás célja: •Költséghatékonyság •A projektek lehető legjobb minőségben kerüljenek kidolgozásra. »Eszköze: Projektfejlesztés Előzetes támogató döntés: kötelezettségvállalás nélküli döntés, nem jelenti a támogatás automatikus megítélését. A támogatási szerződés megkötésére a második fordulós döntés után kerül sor.

6 A projektfejlesztés alapelvei A projektfejlesztés lényege, elemei: -A két forduló között a projektfejlesztés egy előre (közvetlenül az első fordulót követően) meghatározott útvonalterv mentén halad. -Az útvonaltervet a KSz és a pályázó közösen dolgozza ki, az első személyes egyeztetés alkalmával. -Az útvonalterv részeként mérföldöveket (időpontokat) határoznak meg. -Az útvonaltervben meghatározott mérföldköveket a projektfejlesztési szakaszban teljesíteni kell. -A mérföldkövek megtételét a KSz értékeli és igazolja. (projektfejlesztő és minőségbiztosító munkatárs) -A második fordulós pályázati dokumentáció kidolgozása teljes egészében a projektgazda feladata, azonban a KSz testreszabott szolgáltatásokkal segítheti a projektek megfelelő minőségben történő kidolgozását. -Amennyiben a projektgazda az előírt mérföldköveket nem teljesíti, úgy az előzetes támogatási döntés visszavonásra kerül. -a pályázó kérelmezheti az útvonalterv módosítását a Közreműködő Szervezetnél, mely mérlegelési jogkörében dönt a kérelem elfogadhatóságáról. Az útvonalterv módosítása csak abban az esetben lehetséges, ha az annak alapjául szolgáló körülmény a projektgazdának nem felróható és a módosítás nem veszélyezteti a projektfejlesztésre rendelkezésre álló (vég)határidő betartását. -A KSZ a mérföldkövekhez tartozó teljesítések esetében hiánypótlással élhet. A pályázónak a HP kézhezvételtől számított 5 munkanap áll rendelkezésére.

7 A kétfordulós eljárásrend szereplői, és feladatatok A projektgazda feladatai: - A projektfejlesztési szakaszban a második fordulós pályázati dokumentáció teljeskörű kidolgozása és a projektvégrehajtásra való felkészülés - az útvonalterv meghatározása a KSz-szel közösen; - részvétel a projektfejlesztéssel kapcsolatos személyes egyeztetéseken; - a mérföldkövekhez kapcsolódó projektfejlesztési dokumentumok benyújtása - a második fordulós pályázat benyújtása a végső beadási határidőig; - együttműködés a KSz-szel a projektfejlesztés határidőre történő, eredményes elkészülése érdekében. A Közreműködő szervezet feladatai: - az útvonalterv meghatározása a projektgazdával közösen; - szükség szerint a projektfejlesztéssel kapcsolatos személyes egyeztetés biztosítása a projektgazda részére; - a mérföldkövekhez kapcsolódó projektfejlesztési dokumentumok értékelése; - a második fordulós pályázat értékelése; - a projektfejlesztő és a minőségbiztosító munkatárs kiválasztása

8 Személyes egyeztetés, útvonaltervről való lemondás Az első személyes egyeztetés kötelező Az első személyes egyeztetésen a projektgazdának két lehetősége van: 1. Útvonaltervezést igényel 2. Lemond az útvonaltervezésről 2.1. A KSz munkatársai a nyilatkozattételt megelőzően tájékoztatják a kért dokumentumok köréről, formai és tartalmi követelményeiről, ezt a felek az emlékeztetőben rögzítik 2.2. A lemondó nyilatkozat aláírásától számított 5 munkanapon belül be kell nyújtani a második fordulós pályázati dokumentációt 2.3. A benyújtott dokumentumokat a befogadási kritériumok mentén (jogosultság és teljesség) ellenőrzik a KSz munkatársai (4 szem elve) A dokumentumok megfelelőek:A dokumentumok nem megfelelőek: szakmai értékelésre bocsátható1. hiánypótlás, ahol jogszabály (útmutató) ezt lehetővé teszi 2. az előzetes támogatási döntés érvényét veszti, ha hiánypótlásra nincs lehetőség a jogszabály (útmutató) szerint

9 Projektfejlesztési útvonalterv Az útvonalterv mérföldkövei: -A KSz projektfejlesztő munkatársa és a projektgazda az útvonaltervben mérföldköveket határoznak meg, megjelölve a mérföldkő pontos napját. -Egy mérföldkőig egy időpont, mely több, időrendben és logikailag összefüggő lépést tartalmazhat. -A projektfejlesztési útvonalterv elkészítésére az előzetes döntést követően 30 munkanap áll rendelkezésre -A projektfejlesztési útvonalterv akkor tekinthető véglegesnek, ha az minden fél részéről aláírásra került. -A közoktatási intézmények fejlesztését célzó beruházásoknál átlagosan 2-3 mérföldkövet tervezünk, mely több elemet tartalmaz.

10 Kötelező tevékenységek, pl: 1.Költségracionalizálás 2.Pénzügyi elemzés készítése (Bevétel keletkezése esetén) 3.Bíráló Bizottság által meghatározott feltételek teljesítése 4.Pályázat hiányosságainak feltérképezése és korrigálása 5.Szakmai tartalom megerősítése (pl. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv benyújtása) 6.Kiváltott ingatlanok kezelése, stb…

11 Feladatok az első személyes találkozó előtt Kérjük Pályázóinkat, hogy: •A kapcsolattartásra kijelölt személy, olyan személy legyen, aki részleteiben ismeri a pályázat tartalmát! •Az első személyes találkozó előtt tekintsék át a pályázati anyagot és gondolják át és számoljanak be a KSZ-nek a pályázat benyújtása óta bekövetkezett változásokról (Dokumentum szinten is!) •Az első személyes találkozó előtt gondolják át: •A pályázat költségvetését •Projektmenedzsmentet •A pályázat szakmai - műszaki tartalmát (tervdokumentáció, eszközlista) •A partnerséget – konzorcium tagjait •A Bíráló Bizottság által szabott feltételek teljesítését (alternatívák kidolgozása)

12 A mérföldkövek teljesítésének igazolása A mérföldkövek ellenőrzésének lépései: A dokumentumok beérkezése ( a projektfejlesztés útvonaltervében meghatározott időpontra) A projektfejlesztő ellenőrzi a dokumentumokat ( formai szempontból) A minőségbiztosító ellenőrzi a dokumentumokat ( tartalmi szempontból) Mérföldkő elfogadvamérföldkő elutasítva »hiánypótlásra való felszólítás

13 Kitekintés a megvalósítás idejére I. – Kommunikációs elvárások Az európai uniós és a hazai szabályozás is több és szigorúbb kommunikációs kötelezettséget ír elő, mint korábban. Az intézményrendszer és a pályázók közös feladata, hogy hatékonyan tájékoztassák a nyilvánosságot a támogatások felhasználásáról. Ehhez készült segítő dokumentumok: -ÚMFT Arculati kézikönyv -Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei

14 Dokumentumok A jelenleg (2007 októbere óta) hatályos dokumentumok elérhetősége: -az NFÜ honlapján: -bal oldali menüsorban SAJTÓ – Arculatok – Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei -ugyanitt: ÚMFT Arculati kézikönyv és a kézikönyv elemei is megtalálhatóak (logók, sablonok, stb.) -a VÁTI Kht. honlapján: -bal oldali menüsorban ROP 2007-2013 – Megvalósulás - Arculat

15 Arculati kézikönyv Arculati Kézikönyv felhasználása: - grafikusok és nyomdák számára készült, -tartalmazza az összes formai követelményt, -A Kézikönyvben szereplő előírások betartása kötelező! Az NFÜ által előírt táblák a konstrukcióhoz: (csak ezek az elnevezések helyesek, "B" típusú emlékeztető tábla, "D" típusú plakát, stb. már nem érvényes!) -125 millió forintos támogatás felett a „B” típusú hirdető táblát kell kitenni a projekt megvalósulása alatt -125 millió forint alatt a „C” típusút -a „D” típusú emlékeztető táblát minden esetben kötelező kihelyezni a projekt lezárása után

16 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei Tartalmazza a kötelező kommunikációs tevekénységeket: -segítség a szakszerű és hatékony kivitelezéséhez, -részletes magyarázatokkal és sablonokkal. Kötelező kommunikációs csomagok (6. oldal): -125 millió forintos támogatás felett a III. számú csomagot kell megvalósítani -125 millió forintos támogatás alatt a IV. számú csomagot (X – kötelező elemek, A – ajánlottak)

17 Kommunikációs tevékenység -Minden kommunikációs tevékenységről szükséges előre tájékoztatni a TSZ-ben megnevezett programmenedzsert. Különösen fontos ez, amennyiben közbeszerzési eljárás kiírására kerül sor. -Kivitelezés előtt küldje meg a készülő táblák, meghívók, sajtóközlemények, ajándéktárgyak, stb. arculati tervét ellenőrzésre szintén a programmendzsernek. -Mindenkinek érdeke a pontos és jól megvalósított kommunikációs tevékenység, amihez a VÁTI Kht. munkatársai minden segítséget megadnak!

18 Kötelező tevékenységek - Pénzügyi elemzés Elkészítése kötelező: Amennyiben a projekt megkezdésétől 1 számított 15 éven belül a projekthez kapcsolódóan bevétel 2 keletkezik. 1 A teljes - minden tevékenységet (az előkészítés költségeit is) tartalmazó - beruházás megkezdésének dátuma 2 A fejlesztés igénybevételét közvetlenül a felhasználókat terhelő díjakból eredő, vagy föld, vagy épületek értékesítését - különös tekintettel a kiváltandó épület hasznosításából eredő pénzügyi bevételek - vagy bérbeadás, vagy bármely más, ellenszolgáltatás fejében történő szolgáltatásnyújtásból eredő

19 Pénzügyi elemzés Elemzés célja: •Fenntarthatósági vizsgálatok: az érintett intézmény tekintetében releváns összes bevételi forrás hosszú távon elegendő fedezetet nyújt a felmerülő összes kiadás (pl. közvetlen kiadások) finanszírozására, biztosítva ezáltal az intézmény hosszú távú fenntarthatóságát •Jövedelemtermelés: a fejlesztéssel érintett intézmény vonatkozásában a projekt során keletkező többlet bevételek szembeállítása a felmerülő többlet költségekkel.

20 Fenntarthatósági vizsgálatok Fenntarthatósági vizsgálatok (megtérülési mutatószámok): –FNPV (pénzügyi nettó jelenérték) megmutatja a projekt időtartama alatt keletkező pénzáramok (bevételek és kiadások) jelenre diszkontált értékét –FRR (pénzügyi belső megtérülési ráta): Azt a diszkontrátát fejezi ki, amelynél az FNPV=0. Az EU útmutatók szerint egy tevékenység akkor jogosult támogatásra, ha: –FNPV negatív, –az FRR alacsonyabb, mint az alkalmazott pénzügyi diszkontráta (8%);

21 Jövedelemtermelés Jövedelemtermelés:a megítélhető támogatási összeg meghatározása: „Segédlet jövedelemtermelő projekt pénzügyi elemzéséhez” kiadvány, valamint az ez alapján készített segédtábla alapján. Az EU útmutatók szerint egy tevékenység akkor jogosult támogatásra, ha igazolható, hogy csak a megvalósuláshoz szükséges mértékű támogatást kapja a projekt, túl-támogatás nem történik.

22 Kitekintés a megvalósítás idejére II. – Elszámolás •Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró •A támogatási szerződés megkötése után a kifizetések a projekt terhére, forintban, folyamatosan történnek. •A megítélt támogatás kifizetése a projekthez közvetlenül kapcsolódó számlák, illetve a projekt tevékenységek elvégzését, a költségek felmerülését igazoló egyéb dokumentumok alapján összeállított időközi és záró kifizetési igények alapján történik. •A támogatás folyósításának feltétele, hogy a Kedvezményezettnek ne legyen köztartozása.

23 Kitekintés a megvalósítás idejére II. – Előleg •Az előleg maximális mértéke a pályázati felhívásban került rögzítésre. •A Kedvezményezett köteles visszafizetni az előleget, amennyiben nem nyújt be időközi kifizetési kérelmet az előleg fizetésétől számított 6 hónapon belül, illetve a benyújtott fizetési kérelem a támogatás nem rendeltetésnek megfelelő használatát bizonyítja. •Az előleg felhasználásával a Kedvezményezett legkésőbb a projekt zárásakor köteles elszámolni. •Az előleg kifizetésének feltételei 1.A támogatási szerződés minden fél általi aláírása, 2.A szabályszerűen kitöltött Előlegfizetési kérelem benyújtása a szerződéskötést követő 3 hónapon belül, 3.Az előírt biztosítékok megléte, 4.Az első kifizetési kérelem még nem került benyújtásra

24 Köszönjük figyelmüket! Elérhetőségek: VÁTI Kht. Pécsi Területi Iroda 7621 Pécs, Rákóczi út 62-64. Tel: 72/513-450 Mayer Viktória vmayer@vati.hu


Letölteni ppt "Kétfordulós eljárásrendi képzés VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht."

Hasonló előadás


Google Hirdetések