Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Falugondnoki szolgáltatás a bonyhádi kistérség 3 településén

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Falugondnoki szolgáltatás a bonyhádi kistérség 3 településén"— Előadás másolata:

1 Falugondnoki szolgáltatás a bonyhádi kistérség 3 településén
Varga Gabriella Katalin Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar III. évfolyam, szociális munka szak

2 A dolgozatomban bemutatom
A kistelepülések helyzetét, jellemzőit A falugondnoki szolgáltatás elméleti megközelítését, elindításának történetét A falugondnoki szolgálat törvényi hátterét A szolgálat működésének feltételeit A falugondnoki szolgáltatás során ellátandó, ellátható feladatokat A szolgáltatás adminisztrációját A szolgáltatás vizsgálatát az érintett településeken

3 A kistelepülések jellemzői
Hátrányos földrajzi fekvés Intézmény-, infrastruktúra- és szolgáltatás-hiányok Munkahelyek hiánya, növekvő szociális feszültségek, elszegényedés Az etnikai összetétel változása Értelmiség hiánya

4 A falugondnokság (tanyagondnokság) alapértékei
Egy ember „mikrobusszal”, aki biztosítja a szolgáltatások elérését: ez a falugondnok.  Kis befektetés (egy ember munkaideje és egy mikrobusz fenntartási költségei) - nagy eredmény elve. A kistelepülések gyakran egyetlen szociális/ közösségi szolgáltatása. Nem ellátásjellegű, hanem bizalmon alapuló, személyes segítségnyújtás.

5 A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás elterjedtsége Magyarországon

6

7 Mi a különbség a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás között?
A falugondnoki szolgálat hatszáz lakosnál kisebb településen, illetve külterületi lakott helyen működik. A tanyagondnoki szolgálatnál a szolgáltatást végző személy legfeljebb 400 külterületi lakossal tart rendszeres kapcsolatot, naponta maximum 80 km utat megtéve.

8 Falugondnoki szolgáltatás
A hátrányos földrajzi fekvésre és az infrastruktúra- és szolgáltatás-hiányra adott intézményesült válasz. Célja, hogy biztosítsa az aprófalvak és tanyás térségek esélyegyenlőségét és a fenti hiányosságokat pótolandó a települési komfortérzetet növelő szolgáltatásokhoz való hozzáférést lehetővé tegyék. 1990 óta működik Magyarországon, hungarikumnak számít. Szociális alapellátási forma, amelyet a főállású, közalkalmazotti jogviszonyban lévő falugondnok lát el.

9 Áruszállításra is alkalmasnak kell lennie.
A falugondnoki feladatellátás feltétele a falugondnoki képzés elvégzése Vértesacsán, amelyről a képzést elvégzők tanúsítványt kapnak. A szolgáltatás alapvető tárgyi feltétele egy 8+1 férőhelyes gépjármű, amellyel biztonságosan szállíthatók: gyermekek idősek mozgáskorlátozottak Áruszállításra is alkalmasnak kell lennie.

10 A falugondnoki szolgáltatást az 1993. /III
A falugondnoki szolgáltatást az 1993./III. törvény „A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról” szabályozza.

11 A szolgáltatás igénylése
a falugondnok személyes megkeresésével telefonon történő értesítésével meghatározott személyeknél A szolgáltatás általában térítésmentes. Finanszírozás: állami normatíva ha szükséges, a települési önkormányzat kiegészíti a képviselő-testület határozata alapján

12 A kutatás helyszínei: A helyszín (személyes érintettségemből fakadóan) 3 Tolna megyei kistelepülés a bonyhádi kistérségben: Kisvejke, Mucsfa és Závod.

13 A kutatás módja: 1. A települések falugondnokaival készített interjú
2. Dokumentum-elemzés 3. Kérdőív

14 Hipotézisek: Ahogy a szociális ellátórendszer összes többi szegmensében, a falugondnoki szolgáltatásnál is nagyon pontosan kidolgozott az alapszolgáltatás adminisztrációja. A szolgáltatást az egyedül élő idősek, a nagycsaládosok és a rossz egészségi állapotban lévők, tehát a legkiszolgáltatottabbak veszik elsősorban igénybe. A szolgáltatás igénybevétele gyakoribb az olyan háztartásokban, ahol nem található gépkocsi. A szolgáltatások igénybevevői pozitívan vélekednek a falugondnoki szolgáltatásról.

15 A falugondnokok feladatai
Közreműködés az étkeztetésben a házi segítségnyújtásban közösségi és szociális információk szolgáltatásában az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosításában, így: - a háziorvosi rendelésre szállítás - az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás - a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállításában

16 A falugondnokok feladatai
az ételszállítás önkormányzati intézménybe az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére a falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása

17 A falugondnokok feladatai
a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása egyéb lakossági szolgáltatásokban és a meghatározottakon kívül egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés

18 A falugondnokok tapasztalatai
Mindannyian forráshiányra panaszkodnak. Feladataik hasonlóak, településenként mégis eltérést mutatnak, igazodva a települési igényekhez. A három település adottságai hasonlóak, ezért a szolgáltatás igénybevétele is hasonlóan alakul. Rendkívül hasznosnak találták a vértesacsai képzést, amely támpontot nyújt a munkavégzéshez

19 Az adminisztráció útvesztői
Jelenleg nincs kötelezően előírt adminisztráció Ajánlás ( Magyar Falu- és Tanyagondnoki Szövetség) - Igényfelmérés a falugondnoki szolgáltatás igénybevételéhez - Megállapodás a falugondnoki szolgáltatás igénybevételére - Szolgáltatási napló - Menetlevél - Átvételi elismervény

20 A vizsgált településeken eltérő a szolgáltatások adminisztrációja
Kisvejke: csak menetlevél Mucsfa: menetlevél és szolgáltatási napló Závod: a felsoroltakon kívül megállapodás a szolgáltatás igénybevételére, átvételi elismervény és félévente igényfelmérés

21 Igénybevevők jellemzői, véleménye
Mindhárom településen magas az egyedül élők aránya, az ő ellátásukban fontos szerep jut a falugondnoknak. A lakosság többsége elégedett a szolgáltatás minőségével. A gépkocsival nem rendelkező háztartások gyakrabban veszik igénybe a szolgáltatást. A 40 év feletti megkérdezettek többsége igényelte. .

22

23

24 A kutatásból levont következtetések, ajánlások:
Szolgáltatás sztenderdizálása Általános minőség-biztosítás Tapasztalatok beépítése a kistérségi szolgáltatás-tervezési koncepcióba A lakosság véleményének eljuttatása a települések döntéshozó személyeihez, testületeihez

25 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Falugondnoki szolgáltatás a bonyhádi kistérség 3 településén"

Hasonló előadás


Google Hirdetések