Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÉLETMÓD BOLDOGULÁS I. Kosd január 30. Abonyi Sándor

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÉLETMÓD BOLDOGULÁS I. Kosd január 30. Abonyi Sándor"— Előadás másolata:

1 ÉLETMÓD BOLDOGULÁS I. Kosd 2011. január 30. Abonyi Sándor

2 PÉLDAKÉPEK – Életmód átadás! Szellemi atyaság – szellemi fiúság
Te pedig követted az én - tanításomat, - életmódomat, - szándékomat, hitemet, hosszútűrésemet, - szeretetemet, türelmemet, - üldöztetéseimet, - szenvedéseimet, amelyek rajtam estek…., de mindezekből megszabadított engem az Úr Tim Emlékezzetek meg a ti előljáróitokról, akik szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életük végére, kövessétek hitüket. Zsidó 13.7

3 A boldogulás receptje „Csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz …! - El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem - gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz (!) és - mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert - (csak) akkor leszel jó szerencsés a te utaidon és akkor boldogulsz.. ….légy bátor és erős? Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz.” Józsué 1.7-9

4 Jézus pedig monda néki: Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek
Jézus pedig monda néki: Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. Márk 9.23.

5 A hit harca „Atyámfiai, magamról nem gondolom, hogy már elértem volna: De egyet cselekszem, - azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nekik dőlvén, - célegyenest - igyekszem az Istennek - a Krisztus Jézusban onnét felülről való - elhívása jutalmára.” Fil „Te azért a - munkának terhét hordozzad, - mint a Jézus Krisztus jó vitéze. - Egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba. - Ha pedig küzd is valaki, nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerűen küzd.” 2 Timótheus

6 Gondolkodásmód váltás
Gondolat – cselekedet – Következmény Ingyen van ! Pénzbe kerül! Haszon vagy veszteség Világi gondolkozásmód: „Mert mindaz, ami a világban van, - a test kívánsága, és - a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból.” 1 János 2.16. Keresztyén gondolkozásmód: Megújult elme! - okos Istentisztelet!

7 Okos Istentisztelet „Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti TESTEITEKET élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. „ Róma

8 Áldások ígérete a szükségek betöltésre
„Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét; hogy - mindenben, mindenkor teljes elégségtek lévén, - minden jótéteményre bőségben legyetek, Amint meg van írva: Szórt, adott a szegényeknek; az ő igazsága örökké megmarad.” 2 Kor

9 „Hangya”életmód „Eredj a hangyához, te rest, - nézd meg az ő útjait, és - légy bölcs! …. - Nyárban szerzi meg az ő kenyerét, aratáskor gyűjti eledelét. Oh te rest, meddig fekszel? - mikor kelsz fel a te álmodból? - Még egy kis álom, még egy kis szunnyadás…, hogy pihenjek; Így jő el …a te szegénységed, és a te szűkölködésed…” „Szegénnyé lesz, aki cselekszik rest kézzel; a gyors munkások keze pedig meggazdagít. Gyűjt nyárban az eszes fiú; álomba merül az aratás idején a megszégyenítő fiú.” Péld ,

10 „Torony” építés példázata
„Mert ha közületek valaki „tornyot” akar építeni, nemde (?) - először leülvén - felszámítja a költséget, - ha van-e mivel elvégezze? Nehogy minekutána fundamentumot vetett, és elvégezni nem bírja, csúfolni kezdje őt mindenki, aki látja, Ezt mondván: Ez az ember elkezdette az építést, és nem bírta véghez vinni!” Luk

11 „Sáfárság” Gazdálkodás kulcsa = Hűség a kevésen
„…Uram, öt tálentumot adtál nékem; ímé más öt tálentumot nyertem azokon. Az ő ura pedig monda néki: Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután; … Előjövén pedig az is, aki az egy tálentumot kapta, monda: Uram, tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, aki ott is aratsz, ahol nem vetettél, és ott is takarsz, ahol nem vetettél; Azért félvén, elmentem és elástam a te tálentumodat a földbe; ímé megvan ami a tied. Az ő ura pedig felelvén, monda néki: Gonosz és rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és ott is takarok, ahol nem vetettem; Mát , 24-26 „Aki hű a kevesen, a sokon is hű az; és a ki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha azért a hamis mammonon hívek nem voltatok, ki bízná reátok az igazi kincset?” Luk

12 Pénzügyi tervezés – napi, havi, éves, 5-10 éves
Bevétel: Kiadás: Munkabér: fizetés, ny.díj, Tized Munkanélküli járulék Lakás CSES, GYED, GYET, Hitel részlet vagy lakbér Családi pótlék Rezsi (közüzemi számlák) - Fűtés, Egyéb anyagi jellegű juttatás Világítás - utazási támogatás, Víz, szennyvíz - étkezési támogatás Étkezés - FT/hó-nap – önellátás (főzés) - üdülési csekk, Ruházkodás – Nem divatkövetés 5. TV, Telefon, internet (alapcsomagok) 6. Egyéb nélkülözhetetlen kiad. (gyógyszer, utazási ktsg., Összes rendszeres szükséges havi kiadás: Megtakarítás havonta: Hangya mentalitás? Összes rendszeres havi bevétel: (háztartási gép, lakás felújítás, ünnepek) Rendkívüli jövedelem (jut., prém.,) Autó használat: adó, biztosítás, benzin, javítás Alkalmi munka díja Gyűjtés hosszabb távú kiad., „Toronyépítés” 13. Havi fizetés Lakásfelújítás, nyaralás, autó felújítás - Háztartási gépek vásárlása, családi ünnepek…

13 Kölcsön, kamat, kezesség
„A gazdag a szegényeken uralkodik, és szolgája a kölcsönvevő a kölcsönadónak. Péld Móz. „Ha pénzt adsz kölcsön az én népemnek, a szegénynek aki veled van; ne légy hozzá olyan, mint a hitelező; ne vessetek reá uzsorát (kamatot).” 2 Mózes 22.25 „Fiam! ha kezes lettél a te barátodért, és kezedet adván, kötelezted magadat másért: Szádnak beszédei által estél tőrbe, megfogattattál a te szádnak beszédivel.” Péld „Teljességgel megrontatik, aki kezes lesz idegenért; aki pedig gyűlöli a kezességet, bátorságos lesz.” Péld

14 Időgazdálkodás „Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Ideje van a születésnek és ideje a meghalásnak; ideje az ültetésnek, ideje annak kiszaggatásának, …Ideje van a megölésnek és ideje a meggyógyításnak; ideje a (le)rontásnak és ideje az építésnek. Ideje van a sírásnak és ideje a nevetésnek; ideje a jajgatásnak és ideje a szökdelésnek. Ideje van a kövek elhányásának és ideje a kövek egybegyűjtésének; ideje az ölelgetésnek és ideje az ölelgetéstől való eltávozásnak. Ideje van a keresésnek és ideje a vesztésnek; ideje a megőrzésnek és ideje az eldobásnak. Ideje van a szaggatásnak és ideje a megvarrásnak; ideje a hallgatásnak és ideje a szólásnak. Ideje van a szeretésnek és ideje a gyűlölésnek; ideje a hadakozásnak és ideje a békességnek.” Péld

15 Igazságban járás – Nem megalkuvás
„Igazság által leszel erős, ne gondolj - a nyomorral, mert - nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert - nem közeleg hozzád. És ha összegyűlvén összegyűlnek, ez nem én tőlem lesz! Aki ellened összegyűl, elesik általad.” Ézs


Letölteni ppt "ÉLETMÓD BOLDOGULÁS I. Kosd január 30. Abonyi Sándor"

Hasonló előadás


Google Hirdetések