Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Turizmus gazdaságtan 5..

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Turizmus gazdaságtan 5.."— Előadás másolata:

1 Turizmus gazdaságtan 5.

2 Gazdasági fejlődés és turizmus Helyi, regionális, nemzeti, nemzetközi szinten
Gazdasági növekedés Minőségi, szerkezeti javulás

3 Gazdasági fejlődés és turizmus 2.
Turizmus katalizátor szerepe Igényelt erőforrások Multiplikátor hatás Népességmegtartó szerep Munkahelyteremtés, szociális kiadások csökkenése Életszínvonaljavítás

4 Gazdasági fejlődés és turizmus 3.
Fejlődést meghatározó tényezők GDP/fő Vagyon és jövedelem megoszlása Munkanélküliség mértéke, jellemzői A belföldi piac mérete A helyi ipar fejlettsége Ipar, mezőgazdaság, szolgáltatások aránya Külföldi tulajdon aránya

5 Turisztikai fejlesztés kritériumai
Országos vagy nemzetközi jelentőségű vonzerő (versenyképesség) Infrastrukturális ellátottság Megközelíthetőség Biztonság Turizmussal kapcsolatos attitűdök

6 Versenyképességet meghatározó tényezők
A nyújtott szolgáltatások diverzitása, minősége és árszínvonala A turizmus fejlesztéséért felelős szakmai szervezet kompetenciája Marketingtevékenység A desztináció földrajzi elhelyezkedése (a főbb küldő országok szempontjából) A turisztikai/pénzügyi befektetések jellege és eredete

7 Turizmus és gazdasági fejlődés
Gazdasági szakasz Turizmus jellemzői Hagyományos társadalom Hagyományos szokások Földtulajdonos arisztokrácia Mezőgazdasági többség Nagyon alacsony jövedelem/fő Fejletlen országok Nincs turizmus, kivéve helyenként VFR Afrika nagy része D-K-Ázsia nagy része

8 Turizmus és gazdasági fejlődés
Gazdasági szakasz Turizmus jellemzői Fellendülés előtti szakasz A rendszeren kívülről származó innováció A változás kívánatosságának felismerése Belföldi turizmus fokozatos növekedése (főleg VFR) D- és Közép-Amerika Közel-Kelet Ázsia, Afrika

9 Turizmus és gazdasági fejlődés
Gazdasági szakasz Turizmus jellemzői Fellendülés Változó termelési módszerek és gazdasági struktúra Az ipar & a szolgáltatások szerepe nő Beutazó turizmus mint devizaszerző ágazat támogatása Közel-Kelet D- és Közép-Amerika

10 Turizmus és gazdasági fejlődés
Gazdasági szakasz Turizmus jellemzői Érettséghez vezető szakasz Folytatódik az iparosodás Nehézipart felváltják a diverzifikált, fejlett termékek Már nemzetközi turizmus is Beutazó turizmus mint devizaszerző ágazat támogatása Közel-Kelet Mexikó, D-Amerika

11 Turizmus és gazdasági fejlődés
Gazdasági szakasz Turizmus jellemzői Magas szintű tömeg-fogyasztás Fejlett gazdaság, nagy mennyiségű fogyasztói termék és szolgáltatás, Hangsúly áttevődik a kulturális igények kielégítésére Nemzetközi és belföldi turizmus fő fogadó- és küldőterületei Észak-Amerika Európa nagy része Japán, Ausztrália, Új-Zéland

12 A turizmus gazdasági hatásai
A küldő- és a fogadóterületek gazdaságának jellemzőiben, gazdasági struktúrájában a turizmus fejlődése következtében végbemenő változások Társadalmi-kulturális és környezeti hatások pénzben kifejezett haszna és költsége?

13 A turizmus gazdasági hatásai
A hatásokat élvezők, illetve elszenvedők Turizmusban érdekelt lakosság és vállalkozások Turizmusban nem érdekelt lakosság és vállalkozások Költség-vetés, önkor-mányzat Turisták Kedvező hatások Kedvezőtlen hatások

14 Kedvező hatások Munkahelyteremtés Multiplikátor hatások
Infrastruktúra fejlesztése Árfelhajtó szerep (pl. telekárak) Import növekedése (pl. fejlett technológia) GDP/GNP növekedése (kiegészítő) Jövedelemforrás Regionális fejlődés, egyenlőtlenségek csökkentése Gazdasági szerkezet változása

15 Kedvező hatások 2. Hagyományos tevékenységek támogatása
Devizabevételek növekedése Adóbevételek növekedése Külső források bevonása Szolgáltatásbővülés Vállalkozói kedv növekedése

16 Kedvezőtlen hatások Szezonális foglalkoztatás, fluktuáció Migráció
Infláció Árfelhajtó szerep (pl. élelmiszerek) Import növekedése (pl. hazait felváltó termékek) Erőltetett fejlődés Gazdasági függőség kialakulása Regionális egyenlőtlenségek növekedése Gazdasági szerkezet változása

17 Kedvezőtlen hatások 2. Hagyományos tevékenységek eltűnése
Káros hatások felszámolásának költségei Infrastruktúra túltelítődése Növekvő kormányzati kiadások Jövedelem- (és munkaerő) kiáramlás "Fekete forgalom" fennmaradása/növekedése

18 A turizmus fizikai környezete
Természeti környezet Élettelen természeti erőforrások Élővilág Tájképi forma Épített környezet Ember által mesterségesen telepített, épített környezet

19 A turizmus fizikai hatásai
Közvetett Közvetlen Visszafordítható Visszafordíthatatlan Pozitív Negatív Globális Globális felmelegedés Ózonpajzs elvékonyodása Lokális Vízszennyezés Zsúfoltság

20 A turizmus hatásai a természeti környezetre 1.
A. Hatások a flórára és faunára + - Nemzeti parkok/rezervátumok kialakítása * (*) Kiegészítő források a megőrzésre Vadászat, halászat Védett növények gyűjtése Növényzet összetételének változása

21 A turizmus hatásai a természeti környezetre 2.
B. Szennyezések + - Kommunális szemét kezelése * Szennyvíz Eutrofizáció Zajszennyezés Légszennyezés

22 A turizmus hatásai a természeti környezetre 3.
C. Erózió + - Hegyoldal/partmenti beépítések * Tűzveszély Talajtömörítés Talajcsuszamlások Természetes domborzat megváltozása

23 A turizmus hatásai az épített környezetre 1.
A. Vizuális hatások + - Beépített területek növekedése * Új építészeti stílusok Emberek és csomagjaik Kültéri reklámok, táblák Fokozott használat hatásai

24 A turizmus hatásai az épített környezetre 2.
B. Városiasodás + - Földterületek elsődleges hasznosításból való kivonása * Hidrológiai és egyéb természeti rendszerek változása Elhagyott épületek újbóli hasznosítása Hagyományos építkezés megőrzése

25 A turizmus hatásai az épített környezetre 3.
C. Infrastruktúra + - Úthálózat, vasútvonalak * Autó/buszparkolók Kommunikációs szolgáltatások Kommunális szemét elhelyezés Környezeti menedzsment programok

26 Turisztikai mérleg Mérleg Turisztikai bevételek és kiadások egyenlege
Jelentős többlettel záró országok Fogadóterületek  javítja az ország fizetési mérlegét Jelentős hiánnyal záró országok Küldőterületek  rontja az ország fizetési mérlegét

27 A turizmus átfogó mérlege 1.
Tartozások Követelések Kereskedelmi mérleg Hazaiak által külföldön vásárolt árucikkek Turizmus által indukált áruimport Külföldi látogatók által vásárolt árucikkek Turizmus által indukált áruexport

28 A turizmus átfogó mérlege 2.
Tartozások Követelések Szolgáltatások mérlege Hazaiak által külföldön vásárolt szolgáltatások Turizmus által indukált szolgáltatás-import Külföldiek által vásárolt szolgáltatások Turizmus által indukált szolgáltatás-export

29 A turizmus átfogó mérlege 3.
Tartozások Követelések Jövedelmek és átutalások mérlege Turizmusban foglalkoztatott külföldiek jövedelmének hazautalása Külföldi befektetések profitjának repatriálása Osztalék-fizetés Nyeremények hazautalása Külföldön turizmusban foglalkoztatott hazaiak jövedelmének hazautalása Külföldön történt befektetések profitjának repatriálása Külföldről kapott osztalék

30 A turizmus átfogó mérlege 4.
Tartozások Követelések Tőkemérleg Külföldről kapott hitelek törlesztése Külföldnek nyújtott hitelek törlesztése

31 Sematikus költési struktúra
Turista Turisztikai szolgáltató Végső haszonélvező Szállás Bérek Alkalmazottak Vendéglátás Adók Költségvetés Közlekedés Jutalékok Bank, biztosító Ruházat Bérleti díj Építőipar Szuvenír Biztosítás Tanácsadók Fotóeszközök Nyersanyag Kereskedelem Programok Marketing Közüzemek Egyéb Osztalék Befektetők


Letölteni ppt "Turizmus gazdaságtan 5.."

Hasonló előadás


Google Hirdetések