Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Sinkó Eszter Egészségügyi Menedzserképző Központ

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Sinkó Eszter Egészségügyi Menedzserképző Központ"— Előadás másolata:

1 Dr. Sinkó Eszter Egészségügyi Menedzserképző Központ sinko@emk.sote.hu
Az egészségügyi rendszerek alapvető jellemzői és aktuális szakmapolitikai kérdések Dr. Sinkó Eszter Egészségügyi Menedzserképző Központ

2 Az előadás tartalma Alapmodellek az egészségügyben
Országok vizsgálati dimenziói Néhány EU ország egészségügyi rendszere Amerikai Egyesült Államok mint ellenpélda A magyar egészségügy 2006 utáni történések Új kormány Tanulságok

3 Az egészségügyi rendszerek két alapmodellje
Beveridge modell Állami egészségügy modellje Bismarck modell Biztosítás alapú egészségügy modellje Átjárások a modelltípusok között

4 Beveridge modell létrejöttének feltételei
Helyszín: Anglia Időpont: II. világháború Területek: egészségügy és szociálpolitika egész területét átölelő 1946. Elfogadás 1948. Bevezetés – NHS Jogosultak köre: mindenki, azaz állampolgári jogon járó ellátás

5 Állami típusú modellek működésének jellemzői
Egészségpolitikai célok mindenki minden megszervezett ellátáshoz térítésmentesen hozzáférjen A szereplők köre: az állam mint szerephalmozó a tulajdonos az ellátásszervező a finanszírozó az irányító az ellenőrző orvos – alárendeltje az államnak beteg – alárendeltje az államnak és az orvosnak egyaránt

6 Állami típusú modellek működésének különbségei
Beveridge modell: GP-k nem alkalmazottak GP-k nem fix fizetést kapnak Az egészségügy társadalmi beágyazottsága, környezete contractuális (piacgazdaság, stb.) Sorban állás Semashko modell (Kelet-Európa): Nincsenek kivételek A tervezés mindenhatóságába vetett hit uralkodása Paraszolvencia megjelenése Szakrendelők megjelenése önálló ellátási szintként

7 Bismarck modell létrejöttének feltételei
Helyszín: Németország Időpont: 1883. Területek: betegség, üzemi baleset, öregségi és rokkantsági nyugdíjbiztosítás Jogosultak köre: munkavállalók

8 Társadalombiztosítás típusú modellek működési jellemzői I.
Egészségpolitikai célok mindenki, akire nézve kötelező a társadalombiztosítási ellátásban való részvétel minden megszervezett ellátáshoz, de korlátozott gyakorisággal nem feltétlenül térítésmentesen férjen hozzá A szereplők köre: az állam már nem szerephalmozó az irányító az ellenőrző orvos – már nem alárendeltje az államnak beteg – már nem alárendeltje az államnak és az orvosnak egyaránt

9 A modellek működési jellemzői II.
A szereplők új köre: Az egészégbiztosítás önkormányzata A tulajdonos települési önkormányzatok Kamarák, érdekképviseleti szervezetek megjelenése A hatalomgyakorlás új eszközei: Egyeztetések, nyílt színi alkuk

10 Társadalombiztosítás típusú modellek strukturális jellemzői
Ellátáshoz való hozzáférés alapja: biztosítotti jog Az államilag garantált feltételek között szervezett ellátásban való részvétel: kötelező – „kiszállás” lehetősége néhol adott Az ellátás az igénybevételkor általában térítésmentes, de terjed a co-payment Egészségügyi intézmények tulajdonjoga: vegyes Egészségügyi intézmények „kezelési joga”: menedzsment

11 Vizsgálati dimenziók Tulajdonviszonyok Irányítási rendszer
Finanszírozási csatornák, Finanszírozási technikák: Ármegállapítás mechanizmusa Betegek helyzete Szolgáltatók helyzete

12 Anglia I. Tulajdonviszonyok: Állami tulajdon
Irányítási rendszer: központi logika, helyi állami szervezetek Finanszírozási csatornák, forrásteremtés: központi adó Finanszírozási technikák: fejkvóta; vegyes (DRG-féleséggel próbák) Ármegállapítás mechanizmusa: diktált ár Betegek helyzete: betegcharta, szabad orvosválasztás az alapellátásban Szolgáltatók helyzete: nincs szabad piacra lépés

13 Anglia II. Közfinanszírozáson és közszolgáltatáson alapuló rendszer
Thatcher idején: belső piac megteremtése a szolgáltatói és finanszírozói szerep kettéválasztásával +verseny GP Fundholding: HMO minta, azóta PCT-á alakulás T. Blair: hosszú távú megállapodások, szükségleteken alapuló tervezés Hosszú, bár egyre rövidülő várólisták (kórház félév, járó 3 hónap) PFI kísérletek (8 milliárd Font helyett 53 milliárd 30 év alatt) Alapítványi kórházak Új miniszterelnök,D. Cameron: vissza a GP Fundholdinghoz

14 Németország I. Tulajdonviszonyok: Önkormányzati és magán - tulajdon
Irányítási rendszer: tartományi szintű Finanszírozási csatornák, forrásteremtés: társadalombiztosítási járulék Finanszírozási technikák: FFS; DRG, ápolási nap Ármegállapítás mechanizmusa: megegyezéses ár Betegek helyzete: szabad orvosválasztás az alapellátásban Szolgáltatók helyzete: kórház kivételével szabad a piacra lépés, de a közfinanszírozásba befogadás kérdéses

15 Németország II. Döntően közfinanszírozáson és közszolgáltatáson alapuló rendszer Kötelező társadalombiztosításon alapul Decentralizált rendszer, decentralizált tb. alapok (kb. 110 alap) Verseny az alapok között 1996 óta Eltérő járulékmértékek – csökkenő különbségek Azonos benefit package Erős és magas színvonalú alapellátás

16 Franciaország I. Tulajdonviszonyok: Önkormányzati és magán tulajdon (erős for-profit orientáció) Irányítási rendszer: központi Finanszírozási csatornák, forrásteremtés: társadalombiztosítási járulék Finanszírozási technikák: fejkvóta; DRG, Ármegállapítás mechanizmusa: megegyezéses ár Betegek helyzete: szabad orvosválasztás az alapellátásban és a kórházi szektorban Szolgáltatók helyzete: kórház kivételével szabad a piacra lépés

17 Franciaország II. Döntően közfinanszírozáson és közszolgáltatáson alapuló rendszer Kötelező társadalombiztosításon alapul Monolit, centralizált rendszer Erős kiegészítő biztosítás (Mutualite) Magas önrészesedés ( co-payment) Gyenge alapellátás WHO listán 1. hely (2000.)

18 Hollandia I. Tulajdonviszonyok: non-profit magántulajdon
Irányítási rendszer: központi kézben az ár és a kapacitás szabályozás Finanszírozási csatornák, forrásteremtés: társadalombiztosítási járulék Finanszírozási technikák: fejkvóta; DRG, ápolási nap Ármegállapítás mechanizmusa: megegyezéses ár Betegek helyzete: szabad orvosválasztás az alapellátásban Szolgáltatók helyzete: kórház kivételével szabad a piacra lépés, de a közfinanszírozásba befogadás kérdéses

19 Hollandia II. Döntően közfinanszírozáson és non-profit magánszolgáltatáson alapuló rendszer Kötelező társadalombiztosításon alapul (kiszállás lehetősége nem biztosított az állampolgároknak, szemben a korábbi évekkel) Profitorientált magánbiztosítás alapok 2006 óta Verseny az alapok között 2006-ban 25% cserélt alapot, 2007-ben 6% Erős, bár csökkenő állami kontroll az árak és a kapacitások terén

20 Szlovákia I. Tulajdonviszonyok: állami, önkormányzati, magán
Irányítási rendszer: egyelőre az állami kontroll erős, de biztosítás felügyelet is működik Finanszírozási csatornák, forrásteremtés: társadalombiztosítási járulék Finanszírozási technikák: fejkvóta; DRG-féleség Ármegállapítás mechanizmusa: megegyezéses ár (biztosítónként eltérő ár) Betegek helyzete: szabad orvosválasztás az alapellátásban Szolgáltatók helyzete: kórház kivételével szabad a piacra lépés, de a közfinanszírozásba való befogadás kérdéses

21 Szlovákia II. Közfinanszírozáson és közszolgáltatáson alapuló rendszer
Kötelező társadalombiztosításon alapul Jelenleg a holland rendszerhez hasonlít leginkább Decentralizált tb. alapok – monolit rendszer: 13 alapról – 2005-re 5-re csökkent a választható alapok száma, de 2007-ben újra emelkedik hatra, azután lemegy ötre, Verseny az alapok között Privát GP, állami kórházak és szakrendelők átalakulása részvénytársasággá

22 Köz-, és magánkiadások alakulása a GDP százalékában
Forrás: OECD

23 Amerikai Egyesült Államok I.
Tulajdonviszonyok: for-profit és non-profit magántulajdon, de 45%-os a szövetségi és állami tulajdon aránya Irányítási rendszer: decentralizált, kivéve a Medicaid, Medicare felett Finanszírozási csatornák, forrásteremtés: vegyes Finanszírozási technikák: vegyes Ármegállapítás mechanizmusa: megegyezéses ár Betegek helyzete: szerződés függvénye, mire van joga Szolgáltatók helyzete: szabad piacra lépés, de a közfinanszírozásba befogadás csak akkreditáció útján mehet (korlátokkal)

24 Amerikai Egyesült Államok II.
Döntően magánfinanszírozáson (55%) és magánszolgáltatáson alapuló rendszer Medicaid és Medicare állami és szövetségi program (45% közkiadás) Magas a biztosítás nélküliek aránya (17%, 47 millió) Managed care (HMO, PPO, stb.) programok DRG A legdrágább rendszer (GDP-n belül 16% az egészségügyi kiadások aránya) Kontroll nélküli piac Obama új törvénye: 37 millió fő biztosításhoz juttatása

25

26 Magyar egészségügy 1990 előtt (Semashko - Beveridge modell)
Tulajdonviszonyok: döntően állami Irányítási rendszer: centralizált, megye szintű Finanszírozási csatornák, forrásteremtés: döntően adó Finanszírozási technikák: input finanszírozás Betegek helyzete: rendezetlen, alávetettség Orvosok munkajogi státusza: alkalmazott, de … Szabad piacra lépés: kijárásos rendszer Ármeghatározás mechanizmusa: nincs ár

27 Magyar egészségügy 1990 után (Bismarck modell?)
Tulajdonviszonyok: vegyes Irányítási rendszer: decentralizálás irányába lépések Finanszírozási csatornák, forrásteremtés: döntően tb. járulék Finanszírozási technikák: HBCS, németpont, fejkvóta Betegek helyzete: semmit nem javult (1997-ig még törvény sem védte jogaikat) Orvosok munkajogi státusza: háziorvosok vállalkozók Szabad piacra lépés: kezdetben kötetlenebb, később kontroll alatt tartott (szektorsemleges finanszírozás)

28 Magyar egészségügy 2006-ig
Tulajdonviszonyok: vegyes, profitorientált vállalkozások engedélyezése a kórházi szektorban Irányítási rendszer: bürokratizálás és centralizáció irányába lépések (1994 óta) Finanszírozási csatornák, forrásteremtés: változóban, de még mindig az Eü. Alap bevételeinek 50%-a tb. járulékból származik – már nem sokáig Finanszírozási technikák: ugyanaz, mint korábban, de… (2004 óta TVK) Betegek helyzete: jogilag rendezett Orvosok munkajogi státusza: változóban Szabad piacra lépés: korlátozott

29 Új reformelemek a magyar egészségügyben 2006-ban
5 törvény hat hónapon belül: Kamarák kötelező tagságának megszüntetése Gyógyszer-gazdaságosság „Saláta” (vizitdíj, szolgáltatás csomag meghatározás) Biztosítás felügyelet megalakítása Kapacitás szabályozás (elsősorban kórházak szintjén)

30 Reformkényszer okai a kormány álláspontja szerint
Nem finanszírozható, Nem hatékony, Alig működőképes a magyar egészségügy (Forrás: Kormányelőterjesztés, július 19.)

31 SZDSZ típusú egészségügyi modell - a tervek szintjén
Piaci viszonyok megteremtése az egészségügyben (piaci szereplők megjelenése, szabad szerződéskötés) Kötelező társadalombiztosítás keretei között Egységes szolgáltatás csomag Profitorientált magánbiztosítókon alapul A hazai nomenklatúra szerint ezek ún. elismert pénztárak lennének Versengés mind az alapok, mind a szolgáltatók között

32 ESKI ábrája nyomán Evetovits és Gaál, 2007.
Ausztria Svédország Spanyolország Portugália Olaszország Németország Nagy-Britannia Málta Luxemburg Litvánia Lettország Lengyelország Írország Hollandia Görögország Franciaország Finnország Észtország Dánia Csehország Ciprus Belgium Egy szolgáltatásvásárló Funkcionálisan egy szolgáltatásvásárló régiónként Nem versengő több szolgáltatásvásárló Szlovénia Magyarország Románia Bulgária Horvát-ország Szerbia Bosznia Macedónia Albánia Svájc Versengő több szolgáltatásvásárló, nem profitorientált Szlovákia Versengő több szolgáltatásvásárló, nyereségérdekelt Versengő több szolgáltatásvásárló, nyereségérdekelt, kötelező magánbiztosítás ESKI ábrája nyomán Evetovits és Gaál, 2007.

33 További kormányzati intézkedések – 2006-ban
Daganatos betegek ellátásának finanszírozási változásai, betegutak átalakítása „Színlelt” szerződések körüli bonyodalmak 95%-os teljesítményplafon 100%-os ágykihasználtsági plafon 5 perces szabály

34 Kormányzati intézkedések következményei 2007-ben és 2008-ban
6 új törvény példátlanul gyors elfogadása Szufficites E. Alap 2007-ben és 2008-ban ezer új biztosított, új bevételek 16 ezer aktív ágy megszüntetése, 7 ezer krónikus ággyal bővülés Várakozási idő megnövekedése Mentőszolgálat létszámleépítése, a mentés és a szállítás kettéválasztása

35 Népszavazás és annak következménye
Három kérdésben 2008. március 9. Vesztett a kormány Visszavonások a népszavazás következtében Új egészségügyi miniszter Kisebbségi kormányzás nyarától „Biztonság és partnerség” új program – MOTESZ-en keresztül bonyolítás

36 Biztosítói rendszer új tervei – 2009-ben
Regionalitás 7 alappal Szolgáltatásvásárlói szerepkör – minőségi komponensekkel Finanszírozási protokollok szerinti finanszírozás Felfelé való eltérés lehetősége az árakban (plusz 10 %) Megújuló minimumfeltételek ÁNTSZ megerősítése

37 Az Egészségbiztosítási Alap bevételei és kiadásai, 1993- 2010 (Mrd Ft)
2 000 -500 Forrás: OEP

38 A gyógyító-megelőző kassza kiadásai és az E. Alap kiadásai
Forrás: OEP

39 Eb. járulék bevételek egyenértéke a keresetek százalékában és járulékfizetők száma
Forrás: OEP

40 2010 – új kormány érkezik Mit talál? Mit nem talál?
Szétzillált ellátórendszert Megromlott orvos-beteg kapcsolatot Hatalmas adósságokat Rosszul szétosztott fejlesztési forrásokat Mit nem talál? A rendszer átalakításának stratégiáját Fejlesztési koncepciót Átfogó betegutakat

41 Az eddigi történések következtetései
Nincs ideális modell Változtatási igények az egészségpolitikai célok mentén: Hozzáférés (access) Méltányosság, igazságosság (equity) Költségkontrollálás (cost-containtment) Hatékonyság (efficiency)

42 Hozzáférhetőség Milyen alapú az állampolgárok jogosultsága a hozzáféréshez? (Vegyes: állampolgári és biztosítási alapú) Milyen típusú szolgáltatásokhoz lehet hozzáférni? (definíció szerint minden szükséges ellátáshoz, de szűkítés várható) Milyen gyakorisággal lehet igénybe venni a szolgáltatásokat? (szabályozások mindenütt) Mik a beteg választási jogosítványai? (alapellátásban általában van, feljebb korlátozások)

43 Méltányosság Mennyire méltányos a rendszer a finanszírozás tekintetében? (Az EU-ban általában az, USA kevésbé) (Magyarországi változások az ellátásra jogosultság kérdésében) Mennyire méltányos a rendszer a szolgáltatások terítésében, némileg átfedésben a hozzáférhetőség kérdésével? (Területi aránytalanságok a lefedettségben)

44

45

46 Költségkontrollálás, költségcsökkentés
Felülről korlátos finanszírozás bevezetése (risk sharing)(kasszák a tb-ben, a gyógyszerkiadások zárt kasszává átalakítása) Új típusú finanszírozási technikák bevezetése (risk sharing) (HBCS) Co-payment szélesebb körű alkalmazása (cost sharing) (önrész, vizitdíj, receptdíj) Kiegészítő biztosítások bevezetése (cost-sharing)

47 Hatékonyság Bizonyítékokon alapuló gyógyítás (EBM)
Protokollok, klinikai guideline-ok alkalmazása Költséghatékonysági vizsgálatok, befogadáspolitika Technológia értékelés Szervezeti formaváltás, amely a menedzsment számára nagyobb hatáskört ad Verseny a szolgáltatók között (?) Innováció bekapcsolása miatt van erre szükség Kapacitások szabályozása Betegút szabályozás, a beteg együttműködési készségének javítása

48 Melyik az a rendszer, amelyik potenciálisan jobban kezelheti a problémát?
Ahol az ellátás folyamatát „egyben” kezelik Ahol a prevenció és gondozás az alaptevékenységek közé tartoznak; Ahol a betegnek van „gazdája”; Ahol van esély az allokációs hatékonyság növelésére, a szereplők érdekeltségének megteremtése révén Ezért Ellátásszervezői szerepkör intézményesítése a rendszer keretei között nélkülönözhetetlen. Egy kézben tartott ellátási felelősség és érdekeltség – erős állami kontroll mellett.

49 Irányított betegellátás (IBM/IBR) 1999-2004/5
Virtuális folyószámla alapú Korrigált fejkvótán alapul az ellátásszervező bevétele, az Ellátásszervezők csak kimutatásokat kapnak évközben Ellátásszervező csak szolgáltató lehet A megtakarításokat az ellátásszervezőnek vissza kell forgatnia az egészségügyi ellátásba Betegút tervezés, prevenciós tevékenység végzésére ösztönzők elemek, protokollok Háziorvosok kontrollja, oktatása – kapuőri szerep erősítése

50 Az új kormány nyara Új típusú kormányzati modell: államtitkárság és nem miniszter irányítja az ágazatot Első intézkedések: ágazati békét szolgáló intézkedések Patikaalapítási moratórium fél évig Kötelező kamarai tagság visszaállítása Rezidensekre vonatkozó szabályok átalakítása Adósságállomány felmérése a kórházi szaktorban Minimumrendelet hatálybalépésének felfüggesztése

51 Törvénykezések és egyéb történések 2010-ben
Kamarák új jogállása– MOK elnöke vétójogot kért a szerződésekhez, de nem kapta meg Rezidensek röghöz kötésének felszámolása – kevésnek bizonyul 2010 őszén Gyógyszertárak tulajdonjogának megváltoztatása 2014-ig, majd 2017-ig EBF megszüntetése Háziorvosok kényszer képzésének megszüntetése – korbácsrendelet folyománya 27,5 + 3, 1 milliárdnyi friss pénz érkezett

52 Semmelweis Terv 1. Kiindulási pont: alapvető és drasztikus kapacitás-átrendezésre/átalakításra van szükség, ilyenkor kell, hogy a kormánynak nagyobb legyen a mozgástere a stratégiai irányítás kérdéseiben De ebből még nem következik az állami tulajdonbavétel Köztes kategóriát álmodtak meg a ST-ben: állami intézményfelügyelet

53 Semmelweis Terv 2.  Térségi Egészségszervezési Igazgatóságok (valószínűsíthető) feladatai az alábbi területeken jelentkeznek: Nagytérségi betegút szabályozás Kapacitásrendezés Szervezeti és/vagy funkcionális integráció A szolgáltatók közötti kooperáció Kistérségi betegút szervezés Közremű-ködés és támogatás nyújtása

54 Küzdelmek a ST körül 1.  Megyei önkormányzatok, kórházak egyéni akciói sorjáztak – kész helyzet elé kívánták állítani az Államtitkárságot Másképpen értelmezett térségi csoportosulások rajzolódtak ki Eddigi szerves fejlődés/együttműködés eredményeképpen már kialakult struktúrák vannak, amelyek több helyen ellentmondhatnak a Tervnek

55 Küzdelmek a ST körül 2.  Államosítás - nem államosítás kérdése eldőlt: lesz, kivéve alapellátás Vita még: Kormányhivatalok kontra államtitkárság – ez is eldőlt: államtitkárság Főváros: már elkészült a kormányelőterjesztés ebben az ügyben, ami államosítást indítványoz

56 Humánerőforrás gondok
Exponenciálisan növekvő elvándorlás (2009-ben 887, 2010-ben 1111 orvos regisztráltatta magát az EEKH-ban, 2011-ben hasonló mértékek látszanak) Rezidensek: 2010-ben 781 helyre 377 fő jelentkezett be Nővérek – 4000 fő hiányzik legalább SZJA módosítások kedvezőtlen hatása

57 Orvostársadalom válasza
Petíció: A miniszterelnöknek szóló közvetlen levélben a Rezidensszövetség május 15-ig adott lehetőséget a kormány számára pozitív reakcióra – elmaradt a válasz Most: felmondó levelek leletétbe helyezése cseh minta másolása – ott sikeres volt, itt vajon az lesz? MOK támogatása

58 Új próbálkozások a kormány részéről
Ösztöndíj formájában plusz havi Ft adása a programban részvételt vállaloknak Cserébe sokat kérnek: paraszolvencia mentességet, itthonmaradást a szakképzés idejével megegyező mértékig Bizonytalan kimenetel

59 Forrás: Banai Péter, NGM, 2011

60 Forrás: Banai Péter, NGM, 2011


Letölteni ppt "Dr. Sinkó Eszter Egészségügyi Menedzserképző Központ"

Hasonló előadás


Google Hirdetések