Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztató a Nyugat-dunántúli Régióban a 2009. évi NYDOP pályázati lehetőségeiről.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztató a Nyugat-dunántúli Régióban a 2009. évi NYDOP pályázati lehetőségeiről."— Előadás másolata:

1 Tájékoztató a Nyugat-dunántúli Régióban a 2009. évi NYDOP pályázati lehetőségeiről

2 NYDOP prioritásai PrioritásKeretösszeg (Ft)Keretösszeg (Eur) Gazdaságfejlesztés21,81 Mrd (15,4 %)83,9 M Turizmusfejlesztés - Pannon Örökség megújítása 33,52 Mrd (23,6 %)128,9 M Városfejlesztés27,01 Mrd (19,0 %)103,9 M Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra 28,46 Mrd (20 %)109,5 M Helyi és térségi közszolgáltatások infrastruktúrája 25,95 Mrd (18,3 %)99,8 M Technikai segítségnyújtás5,17 Mrd (3,6%)19,6 M Összesen:141,8 Mrd545,6 M

3 Nyugat-dunántúli Operatív Program •A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2008. november 26-i ülésén fogadta el a Nyugat- dunántúli Operatív Program (NYDOP) 2009-2010. évi Akciótervét. •A dokumentum ezt követően megküldésre került a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség részére, majd a Kormány 2008. december 17-i ülésén elfogadta azt. •NYDOP 2007-2008. Akcióterv: 59 Mrd Ft •NYDOP 2009-2010. Akcióterv: 66 Mrd Ft

4 Új kiírások 2009-2010 •2007-08 évi tapasztalatok beépítése •Eljárásrendek egyszerűsítése – főként egyfordulós kiírások •Területi preferenciák – támogatás célzottságának növelése •Korrekciók a támogatás minimum-maximum összegei, támogatható tevékenységek és értékelési szempontok tekintetében •Új tématerületek (kkv-k telephely-fejlesztése, kísérletezési projektek, önkormányzati informatikai fejlesztések)

5 Konstrukció rövid címe Megjelentetés tervezett időpontja Eljárásrend 1. Egyedi Regionális Ipartelepítés2009. február/márciusegyfordulós 1. Telephelyfejlesztés2009. február/márciusegyfordulós 1. Vállalati tanácsadás2009. májusközvetett támogatás 1. Regionális Válságkezelő Alap2009. március/áprilisközvetett támogatás 1. Ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak fejlesztése2009. szeptemberegyfordulós 1. Klaszter menedzsment szervezetek támogatása2009. szeptemberegyfordulós 2. TDM2009. februáregyfordulós 2. Turisztikai szálláshelyfejlesztés2009. júliusegyfordulós 2. Turisztikai attrakciófejlesztés2009. májusegyfordulós 3. Kisléptékű településfejlesztés2009. áprilisegyfordulós 3. Szociális célú városrehabilitáció2009. júniuskétfordulós 3. Közösségi közlekedés fejlesztése2009. szeptemberegyfordulós 3. Funkcióbővítő városrehabilitáció2009. szeptemberkétfordulós Pályázati felhívások ütemezése I.

6 Konstrukció rövid címe Megjelentetés tervezett időpontja Eljárásrend 4. Települési hulladéklerakók rekultivációja2009. júliuskétfordulós 4. 2000 LE alatti települések szennyvízkezelése2009. júniusegyfordulós 4. Belterületi utak fejlesztése2009. márciusegyfordulós 4. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése2009. márciusegyfordulós 4. Belterületi csapadék- és belvíz elvezetés2009. szeptemberegyfordulós 5. Akadálymentesítés2009. áprilisautomatikus 5. Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése 2009. április - májusegyfordulós 5. Egészségügyi alap- és járóbeteg ellátás fejlesztése2009. decemberegyfordulós 5. Szociális alapszolgáltatások fejlesztése2009. júniusegyfordulós 5. Bölcsődék és gyermekek napközbeni ellátásának fejlesztése 2009. júniusegyfordulós 5. Rehabilitáció és hosszú idejű ápolási osztályok fejlesztése 2009. májusegyfordulós 5. Közoktatási infrastruktúra fejlesztése2009. októberegyfordulós Pályázati felhívások ütemezése II.

7 1. Regionális gazdaságfejlesztés •1.1.1 Klaszterek szolgáltatásainak fejlesztése •1.2.1 Tanácsadási tevékenység vállalkozásoknak •1.3.1 A befektetési környezet fejlesztése

8 1. Regionális gazdaságfejlesztés 2007-20082009-20102011-2013 1.1.1Klaszterek 0,811,0 0,6 1.2.1Váll. tanácsadás 0,690,39 0,4 1.3.1Befektetési környezet 2,9712,3 1,38 Összesen 4,4713,69 2,38 Mrd Ft

9 1.1.1 Klaszterek szolgáltatásainak fejlesztése 1.1.1/A Regionális jelentőségű klaszterek közös beruházásainak támogatása, szolgáltatásainak kialakítása és fejlesztése Pályázók köre:Gazdasági társaságok, non-profit gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok, alapítványok, kutató intézetek, oktatási intézmények Támogatás kerete: 0,6 Mrd Ft Támogatás mértéke:klaszter menedzsment: maximum 80 % Klaszter közös beruházás: 30 % (kkv esetében 50 %) Egy projekt által igényelhető (minimum és maximum) támogatás:10 millió Ft-30 millió Ft induló klaszter esetén 10 millió Ft-100 millió Ft fejlődő klaszter esetén

10 Támogatható tevékenységek: •A klasztermenedzsment által nyújtott szolgáltatások mennyiségének-minőségének bővítéséhez szükséges építés, átalakítás, bővítés. •A klaszter közös tevékenységeihez kapcsolódó beruházások. •Eszközök beszerzése. •IT fejlesztések (Klasztertagok közös tevékenységéhez szükséges információs technológia-fejlesztés, informatikai platform kialakítás, vagy továbbfejlesztése, on- line megjelenés, e-kereskedelem, egyéb e-szolgáltatás támogatása) •Előkészítő tevékenységek •A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele •Tanácsadás nyújtása, a klasztertagok számára történő igénybevétele •Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása •Projektmenedzsment, a projekthez közvetlenül kapcsolódó oktatás, képzés •Benchmarking klub üzemeltetése •Közös K+F tevékenység megszervezése, •Konferenciák, tanulmányutak és kiállítások, üzletember találkozók szervezése; •A klaszterek tevékenységéhez kapcsolódó adatbázisok létrehozása.

11 1.1.1 Klaszterek szolgáltatásainak fejlesztése 1.1.1/B Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttműködések fejlesztése Pályázók köre:Gazdasági társaságok, non-profit gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok, alapítványok, kutató intézetek, oktatási intézmények Támogatás kerete:0,2 Mrd Ft Támogatás mértéke:Költségvetési szervek, non-profit szervezetek: 90 %, Hálózatok kialakítása esetén max. 80 %, egyéb esetben: 30 (kkv-k esetében 50%) Egy projekt által igényelhető (minimum és maximum) támogatás: 5 millió Ft - 50 millió Ft

12 Támogatható tevékenységek: •Gyakorlati képzés lehetőségét biztosító tanműhely kialakítása és fejlesztése a vállalatnál •Meglévő szakképző intézmények képzéséhez szükségek eszközök és berendezések beszerzése •B44 képzési módszertan kidolgozása •Regionális felsőoktatási együttműködési hálózat közös projektjeinek megvalósítása, képzési igények feltárása és annak megfelelő programok indítása, közös szolgáltatások kialakítása, közös tananyagfejlesztés és képzésfejlesztés •Információs rendszer fejlesztése, adatbázis építés, fejlesztés, karbantartás •Közös szolgáltatások és tanácsadás kialakítása, közös projektek fejlesztése •Közös kutatás-fejlesztési tevékenység megszervezése, szerzői tevékenység, tanulmányok készítése, igényfeltáró kutatások lefolytatása és regionális disszemináció •Előadásokon, konferenciákon, hazai és külföldi tanulmányutakon és tapasztalatcsere programokon való részvétel, jó megoldások feltárása és adaptálása

13 1.1.1 Klaszterek szolgáltatásainak fejlesztése 1.1.1/C Kísérletezési projektek Pályázók köre:Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, valamint ezen szervezetek által létrehozott társulások; gazdasági társaságok, szövetkezetek; gazdaság- és vállalkozásfejlesztő non-profit szervezetek. Támogatás kerete:0,2 Mrd Ft Támogatás mértéke:90% Egy projekt által igényelhető (minimum és maximum) támogatás: 5 millió Ft - 40 millió Ft

14 Támogatható tevékenységek: •A projekt végrehajtásához szükséges épületek létesítése, felújítása •A projekt végrehajtásához szükséges eszköz és gépbeszerzés •A projekt végrehajtásához szükséges kísérleti bemutató helyek kialakítása (labor, bemutató terem) •Marketing és PR tevékenység, kiadványok készítése •Innovatív, gazdaságfejlesztési és foglalkoztatás bővítési kezdeményezések megvalósítása, külföldi példák adaptálása, és ezekhez kapcsolódóan a végrehajtás és a megvalósult eredmények dokumentálása •A projekt végrehajtásához szükséges eszköz és gépbeszerzés •A projekt végrehajtásához szükséges kísérleti bemutató helyek kialakítása (labor, bemutató terem) •Gazdasági szemléletmódot kialakító képzések szervezése •Projektfejlesztés •Szakértői tevékenység

15 1.2.1.Tanácsadási tevékenység vállalkozásoknak 1.2.1/A Tanácsadási tevékenység vállalkozásoknak Pályázók köre:Gazdasági társaságok, szövetkezetek; egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok; alapítványok, közalapítványok Projekt kiválasztás eljárása: közvetett támogatás Támogatás kerete:0,39 Mrd Ft Támogatás mértéke:100% Egy projekt által igényelhető (minimum és maximum) támogatás: 0,2 millió Ft és 10 millió Ft

16 1.2.1/ATanácsadási tevékenység vállalkozásoknak Támogatható tevékenységek: •Alap- és emeltszintű tanácsadási tevékenységek •A projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások •Előkészítő tevékenységek •Projekt menedzsment •Marketingtevékenység •Eszközök beszerzése •Egyéb igénybevett szolgáltatások (pl. tanácsadási folyamat minőségbiztosítása)

17 1.3.1.Befektetési környezet fejlesztése 1.3.1/AIpari parkok fejlesztése Pályázók köre:Az „Ipari Park” cím tulajdonosa vagy működtetője Támogatás kerete:1,12 Mrd Ft Támogatás mértéke:30% (kkv esetében max. 50%) Egy projekt által igényelhető (minimum és maximum) támogatás: 10 millió Ft és 500 millió Ft

18 Támogatható tevékenységek: •A pályázó által nyújtott szolgáltatások mennyiségének és minőségének bővítéséhez szükséges építés, átalakítás, bővítés •Eszközök beszerzése •IT fejlesztések (hardver, szoftver) •Termelő tevékenységekhez kapcsolódó üzemcsarnok, tároló építése •Előkészítő tevékenységek •A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele •Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása •Projektmenedzsment, a projekthez közvetlenül kapcsolódó oktatás, képzés •Kármentesítés •Földterület vásárlás •Telekhatáron belüli alapinfrastruktúra kiépítése, fejlesztése •Befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó marketingtevékenység

19 1.3.1.Befektetési környezet fejlesztése 1.3.1/BIpari területek fejlesztése Pályázók köre:Ipari terület fejlesztése esetében a terület tulajdonosa, vagy működtetője Támogatás kerete:1,12 Mrd Ft Támogatás mértéke: 30% (kkv esetében max. 50%) Egy projekt által igényelhető (minimum és maximum) támogatás: 10 millió Ft és 400 millió Ft

20 Támogatható tevékenységek: •A pályázó által nyújtott szolgáltatások mennyiségének és minőségének bővítéséhez szükséges építés, átalakítás, bővítés •Eszközök beszerzése •IT fejlesztések (hardver, szoftver) •Termelő tevékenységekhez kapcsolódó üzemcsarnok, tároló építése •Előkészítő tevékenységek •A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele •Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása •Projektmenedzsment, a projekthez közvetlenül kapcsolódó oktatás, képzés •Kármentesítés •Földterület vásárlás •Telekhatáron belüli alapinfrastruktúra kiépítése, fejlesztése •Befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó marketingtevékenység

21 1.3.1.Befektetési környezet fejlesztése 1.3.1/C Inkubátorházak – szolgáltatás-fejlesztéssel egybekötött – építése, bővítése és fejlesztése Pályázók köre: Költségvetési szervek, gazdasági társaságok, non-profit szervezetek Támogatás kerete:1,29 Mrd Ft Támogatás mértéke:max. 30 % (kkv esetében max. 50%) önkormányzati és non-profit szervezetek esetében CBA alkalmazásával max. 80 % Egy projekt által igényelhető (minimum és maximum) támogatás: 10 millió Ft és 400 millió Ft

22 Támogatható tevékenységek: •A pályázó által nyújtott szolgáltatások mennyiségének és minőségének bővítéséhez szükséges építés, átalakítás, bővítés •Eszközök beszerzése •IT fejlesztések (hardver, szoftver) •Termelő tevékenységekhez kapcsolódó üzemcsarnok, tároló építése •Előkészítő tevékenységek •A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele •Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása •Projektmenedzsment, a projekthez közvetlenül kapcsolódó oktatás, képzés •Kármentesítés •Telekhatáron belüli alapinfrastruktúra kiépítése, fejlesztése

23 1.3.1.Befektetési környezet fejlesztése 1.3.1/DTelephelyfejlesztés Pályázók köre: Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, valamint ezen szervezetek által létrehozott társulások, Gazdasági társaságok, szövetkezetek. Támogatás kerete:3,02 Mrd Ft Támogatás mértéke:30% (kkv esetében max. 50%) Egy projekt által igényelhető (minimum és maximum) támogatás: 10 millió Ft és 100 millió Ft

24 Támogatható tevékenységek: •A pályázó által nyújtott szolgáltatások mennyiségének és minőségének bővítéséhez szükséges építés, átalakítás, bővítés •Telekhatáron belüli alapinfrastruktúra kiépítése, fejlesztése •Termelő tevékenységekhez kapcsolódó üzemcsarnok, tároló építése •Előkészítő tevékenységek •A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele •Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása •Projektmenedzsment •Kármentesítés

25 1.3.1.Befektetési környezet fejlesztése 1.3.1/EEgyedi regionális beruházások támogatása Pályázók köre: Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások;többségében önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, gazdasági társaságok. Támogatás kerete: 3 Mrd Ft Támogatás mértéke: 30% (kkv esetében max. 50%) Egy projekt által igényelhető (minimum és maximum) támogatás: 10 millió Ft és 1 milliárd Ft

26 Támogatható tevékenységek: • A pályázó által nyújtott szolgáltatások mennyiségének és minőségének bővítéséhez szükséges építés, átalakítás, bővítés • - Telekhatáron belüli alapinfrastruktúra kiépítése, fejlesztése • - Termelő tevékenységekhez kapcsolódó üzemcsarnok, tároló építése és korszerűsítése • - Előkészítő tevékenységek • - A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele • - Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása • - Projektmenedzsment, a projekthez közvetlenül kapcsolódó oktatás, képzés • - Kármentesítés • - Telekhatáron kívüli infrastruktúra kiépítése, fejlesztése

27 1.3.1.Befektetési környezet fejlesztése 1.3.1/FRegionális Válságkezelési Alap Pályázók köre: gazdasági társaságok Támogatás kerete: 2,78 Mrd Ft Támogatás mértéke: kidolgozás alatt Projekt kiválasztás eljárása: közvetett támogatás Egy projekt által igényelhető (minimum és maximum) támogatás: kidolgozás alatt Támogatható tevékenységek: Tőkefinanszírozási, hitelnyújtás, a proramhoz kapcsolódó tanácsadás, szakmai szolgáltatás nyújtása

28 2. Turizmusfejlesztés •2.1.1 A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása, valamint a természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok fejlesztése (Fürdőfejlesztésre alacsony, kulturális örökség megőrzésére és vonzerőfejlesztésre magas pályázói érdeklődés) •2.2.1 Kereskedelmi szálláshelyek kapacitásainak bővítése és szolgáltatásainak fejlesztése •2.3.1 Helyi, térségi desztináció menedzsment szervezetek létrehozása, fejlesztése

29 2. Turizmusfejlesztés 2007-20082009-20102011-2013 2.1.1Attrakció 10,1513,19 3,98 2.2.1Szálláshely 2,690,87 0 2.3.1TDM 0,250,49 0 Összesen 13,0914,55 3,98 Mrd Ft

30 A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása, valamint a természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok fejlesztése 2.1.1/AKiemelt, nemzetközi jelentőségű gyógyfürdők fejlesztése Pályázók köre: Költségvetési szervezetek és intézményeik,non- profit szervezetek, egyház,állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok Támogatás kerete: 1,98 Mrd Ft Támogatás mértéke: 30 % Projekt kiválasztás eljárása: kiemelt Egy projekt által igényelhető (minimum és maximum) támogatás: 500 millió Ft és 1,5 milliárd Ft Támogatható tevékenységek: 'Meglévő gyógy- és termálfürdők, illetve egyéb gyógy tényezőkön alapuló egészségturisztikai helyszínek technológiai és szolgáltatásfejlesztése 'Turisztikai szolgáltatások kialakítása, fejlesztése (amelyek működése attrakciókhoz és szálláshelyekhez közvetlenül nem kötődik)

31 A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása, valamint a természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok fejlesztése 2.1.1/B A régió nemzetközi jelentőségű kulturális és világörökségi helyszíneinek fenntartható turisztikai célú hasznosítása Pályázók köre: Költségvetési szervezetek és intézményeik,non- profit szervezetek, egyház,állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok Támogatás kerete: 5,09 Mrd Ft Támogatás mértéke: 85 % Projekt kiválasztás eljárása: kiemelt Egy projekt által igényelhető (minimum és maximum) támogatás: 600 millió Ft és 2 milliárd Ft Támogatható tevékenységek: 'Épített kulturális örökség turisztikai célú hasznosítása (infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztés)

32 A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása, valamint a természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok fejlesztése 2.1.1/C Gyógy- és egyéb fürdők minőségi fejlesztése Pályázók köre: Költségvetési szervezetek és intézményeik, Non-profit szervezetek, egyház,Gazdasági társaságok Támogatás kerete: 1,48 Mrd Ft Támogatás mértéke: 30 % Projekt kiválasztás eljárása: egyfordulós Egy projekt által igényelhető (minimum és maximum) támogatás: 20 millió Ft és 500 millió Ft Támogatható tevékenységek: 'Meglévő fürdők, illetve egyéb gyógytényezőkön alapuló egészségturisztikai helyszínek technológiai és szolgáltatásfejlesztése

33 A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása, valamint a természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok fejlesztése 2.1.1/D A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása Pályázók köre: Költségvetési szervezetek és intézményeik, Non-profit szervezetek, egyház,Gazdasági társaságok Támogatás kerete: 2,03 Mrd Ft Támogatás mértéke: 85 % Projekt kiválasztás eljárása: egyfordulós Egy projekt által igényelhető (minimum és maximum) támogatás: 50 millió Ft és 600 millió Ft Támogatható tevékenységek: 'Épített kulturális örökség turisztikai célú hasznosítása (infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztés)

34 A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása, valamint a természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok fejlesztése 2.1.1/E Kisléptékű tájegységi, öko- és aktív turisztikai programcsomagok fejlesztése Pályázók köre: Költségvetési szervezetek és intézményeik,Non-profit szervezetek, egyház,Gazdasági társaságok Támogatás kerete: 1,94 Mrd Ft Támogatás mértéke: 85 % Projekt kiválasztás eljárása: egyfordulós Egy projekt által igényelhető (minimum és maximum) támogatás: 20 millió Ft és 500 millió Ft

35 Támogatható tevékenységek: • 'Aktív turizmushoz kapcsolódó tematikus létesítmények és kalandparkok kialakítása •'Turisztikai célú kerékpárutak kialakítása és fejlesztése •'Természeti és környezeti értékek ökoturisztikai célú fejlesztése, ennek részeként látogatóközpontok, túraútvonalak, tanösvények kialakítása, fejlesztése •'Természetes vizek mentén üzemeltetett és szabad strandok turisztikai célú fejlesztése •'Kikötők és egyéb vízi sportoláshoz kapcsolódó szolgáltató létesítmények és egységek turisztikai célú fejlesztése és kiépítése •'Helyi jelentőségű egyházi létesítmények, kegyhelyek fejlesztése •'Bor- és pálinka bemutató helyek turisztikai célú kialakítása és fejlesztése

36 A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása, valamint a természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok fejlesztése 2.1.1/F A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése Pályázók köre: Költségvetési szervezetek és intézményeik,Non-profit szervezetek, egyház,Gazdasági társaságok Támogatás kerete: 0,67 Mrd Ft Támogatás mértéke: 85 % Projekt kiválasztás eljárása: egyfordulós Egy projekt által igényelhető (minimum és maximum) támogatás: 20 millió Ft és 200 millió Ft

37 Támogatható tevékenységek: •'Aktív turizmushoz kapcsolódó tematikus létesítmények és kalandparkok kialakítása •'Turisztikai célú kerékpárutak kialakítása és fejlesztése •'Új önálló konferencialétesítmények kialakítása, meglevő és működő önálló létesítmények infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztése •'Természeti és környezeti értékek ökoturisztikai célú fejlesztése, ennek részeként látogatóközpontok, túraútvonalak, tanösvények kialakítása, fejlesztése •'Természetes vizek mentén üzemeltetett és szabad strandok turisztikai célú fejlesztése •'Kikötők és egyéb vízi sportoláshoz kapcsolódó szolgáltató létesítmények és egységek turisztikai célú fejlesztése és kiépítése •'Helyi jelentőségű egyházi létesítmények, kegyhelyek fejlesztése •'Bor- és pálinka bemutató helyek turisztikai célú kialakítása és fejlesztése

38 A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása, valamint a természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok fejlesztése 2.1.1/G Turisztikai célú beruházások előkészítéséhez kacsolódó infrastruktúra fejlesztés Pályázók köre: kidolgozás alatt Támogatás kerete: kidolgozás alatt Támogatás mértéke: 30 % Projekt kiválasztás eljárása: kiemelt Egy projekt által igényelhető (minimum és maximum) támogatás: kidolgozás alatt Támogatható tevékenységek: Turisztikai célú beruházások előkészítéséhez kacsolódó infrastruktúra fejlesztés (alapinfrastruktúra, közművek kiépítése)

39 Kereskedelmi szálláshelyek bővítése és szolgáltatásainak minőségi fejlesztése 2.2.1/AMagas komfortfokozatú kereskedelmi szálláshelyek minőségi fejlesztése Pályázók köre: Költségvetési szervezetek és intézményeik,non- profit szervezetek, egyház,gazdasági társaságok Támogatás kerete: 0,68 Mrd Ft Támogatás mértéke: 30 % Projekt kiválasztás eljárása: egyfordulós Egy projekt által igényelhető (minimum és maximum) támogatás: : 10 millió Ft és 200 millió Ft Támogatható tevékenységek: Meglévő vagy újonnan létesülő kereskedelmi szálláshelyek kapacitásnövelése és szolgáltatásainak fejlesztése 4*-os vagy annak megfelelő kategóriába kerülés céljából.(4*-os szálloda/1. osztályú panzió/3-4*-os kemping)

40 Kereskedelmi szálláshelyek bővítése és szolgáltatásainak minőségi fejlesztése 2.2.1/B Kapacitásnövelés és szolgáltatásfejlesztés az alacsony kategóriájú szálláshelyeken Pályázók köre: Költségvetési szervezetek és intézményeik,non- profit szervezetek, egyház,gazdasági társaságok Támogatás kerete: 0,19 Mrd Ft Támogatás mértéke: 30% (kkv-k esetében 40%) Projekt kiválasztás eljárása: egyfordulós Egy projekt által igényelhető (minimum és maximum) támogatás: : 10 millió Ft és 100 millió Ft Támogatható tevékenységek: Meglévő vagy újonnan létesülő legfeljebb 3*-os vagy annak megfelelő kategóriájú kereskedelmi szálláshelyek kapacitásának és szolgáltatásainak fejlesztése kategória váltás nélkül (legfeljebb 3*-os szálloda és annak megfelelő egyéb kereskedelmi szálláshely)

41 Helyi, térségi desztináció menedzsment szervezetek létrehozása, fejlesztése 2.3.1/A Helyi és térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetek fejlesztése Pályázók köre: Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek, egyház,gazdasági társaságok Támogatás kerete: 0,36 Mrd Ft Támogatás mértéke: 85 % Projekt kiválasztás eljárása: egyfordulós Egy projekt által igényelhető (minimum és maximum) támogatás: : 5 millió Ft és 40 millió Ft Támogatható tevékenységek: - TDM szervezet- és hálózatfejlesztési projektek; - TDM szervezet infrastruktúra-fejlesztései és eszközbeszerzései; - TDM e-turisztikai fejlesztések: desztináció-menedzsment rendszerek, informatikai, értékesítési és kommunikációs rendszer fejlesztések; - TDM turisztikai szakmai fejlesztési tervek, akciótervek készítése és szakmai fejlesztési projektek előkészítése, megvalósítása. - Termék alapú turisztikai klaszterek kialakítása

42 Helyi, térségi desztináció menedzsment szervezetek létrehozása, fejlesztése 2.3.1/B Balatoni turisztikai desztinációs menedzsment rendszer kialakítása és a szervezetek működésének segítése Pályázók köre: Költségvetési szervezetek és intézményeik,non-profit szervezetek, egyház,gazdasági társaságok Támogatás kerete: 0,13 Mrd Ft Támogatás mértéke: 85 % Projekt kiválasztás eljárása: egyfordulós Egy projekt által igényelhető (minimum és maximum) támogatás: : 5 millió Ft és 40 millió Ft Támogatható tevékenységek: - TDM szervezet- és hálózatfejlesztési projektek; - TDM szervezet infrastruktúra-fejlesztései és eszközbeszerzései; - TDM e-turisztikai fejlesztések: desztináció-menedzsment rendszerek, informatikai, értékesítési és kommunikációs rendszer fejlesztések; - TDM turisztikai szakmai fejlesztési tervek, akciótervek készítése és szakmai fejlesztési projektek előkészítése, megvalósítása. - Termék alapú turisztikai klaszterek kialakítása

43 3. Városfejlesztés  3.1.1 Városközponti területek és leromlott városrészek fejlesztése  Megyei jogú városok  Nem megyei jogú városok  3.2.1 Helyi és helyközi közösségi közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása

44 3. Városfejlesztés 2007-20082009-20102011-2013 3.1.1Városfejlesztés 9,968,79 0,30 3.2.1Közösségi közlekedés 1,731,792,96 Összesen 11,6910,58 3,26 Mrd Ft

45 Városközponti területek és leromlott városrészek fejlesztése 3.1.1/A Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban Pályázók köre: A MJV-ok kivételével a városi jogállású települések, illetve azok a nem városi jogállású települések, melyek lakosságszáma meghaladja az 5000-et, és népsűrűségük a 100 fő/km2-t.; Konzorciumi partnerek: önkormányzati intézmény,központi költségvetési szerv, non-profit szervezetek, egyházak önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, állami gazdálkodó szervezet, kis- és középvállalkozás Támogatás kerete:2,67 Mrd Ft Támogatás mértéke: 80 % Projekt kiválasztás eljárása: kétfordulós Egy projekt által igényelhető (minimum és maximum) támogatás: : 50 millió Ft és 540 millió Ft

46 Támogatható tevékenységek : Lehatárolt akcióterületen belül: Önkormányzat vagy KKV által tulajdonolt gazdasági szolgáltatóház, kiskereskedelmi egységek felújítása, kialakítása; Rendezvény- és konferenciaközpont felújítása; Közterek, parkok, települési zöldfelületek, játszóterek építése, felújítása; Vonalas infrastruktúralétesítmények felújítása; Közlekedési fejlesztések: belterületi utak, kerékpárutak, járdák, felszíni parkolók építése, felújítása; Középületek felújítása; Könyvtári és muzeális intézmények épületének külső felújítása, továbbá közművelődési intézmények külső-belső felújítása Közcélú sport- és szabadidős létesítmények és kiszolgáló épületének felújítása; Templom, egyházi épület külső felújítása. Önállóan nem, csak a fenti tevékenységekkel együtt támogatható tevékenységek: Városi barnamezős terület fejlesztése esetén tényfeltárás, műszaki beavatkozás, kármentesítés; Közbiztonság és közlekedésbiztonság fejlesztése; Szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek megteremtése; Barnamezős területek fejlesztése; ESZA típusú fejlesztések (pl. közösségszervezés, képzés, szociális szolgáltatás stb.); Akadálymentesítés, azbesztmentesítés, terület előkészítés, energiahatékonyság; Városmarketing.

47 Városközponti területek és leromlott városrészek fejlesztése 3.1.1/B Városközpontok funkcióbővítő megújítása a megyei jogú városokban, valamint integrált városrehabilitációs tevékenységek leromlott városi lakóterületeken vagy leromlással fenyegetett lakótelepeken Pályázók köre: Megyei jogú városi jogállású önkormányzat; Konzorciumi partnerek: mint az A) komponens Támogatás kerete: 5,77 Mrd Ft Támogatás mértéke: 70%/85% Projekt kiválasztás eljárása: kiemelt Egy projekt által igényelhető (minimum és maximum) támogatás: 200 millió Ft és 900 millió Ft

48 Támogatható tevékenységek: Lehatárolt akcióterületen belül: Önkormányzat vagy KKV által tulajdonolt gazdasági szolgáltatóház, kiskereskedelmi egységek felújítása, kialakítása; Rendezvény- és konferenciaközpont felújítása; Közterek, parkok, települési zöldfelületek, játszóterek építése, felújítása; Vonalas infrastruktúralétesítmények felújítása; Közlekedési fejlesztések: belterületi utak, kerékpárutak, járdák, felszíni parkolók építése, felújítása; Középületek felújítása; Könyvtári és muzeális intézmények épületének külső felújítása, továbbá közművelődési intézmények külső-belső felújítása Közcélú sport- és szabadidős létesítmények és kiszolgáló épületének felújítása; Templom, egyházi épület külső felújítása. Önállóan nem, csak a fenti tevékenységekkel együtt támogatható tevékenységek: Városi barnamezős terület fejlesztése esetén tényfeltárás, műszaki beavatkozás, kármentesítés; Közbiztonság és közlekedésbiztonság fejlesztése; Szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek megteremtése; Barnamezős területek fejlesztése; ESZA típusú fejlesztések (pl. közösségszervezés, képzés, szociális szolgáltatás stb.); Akadálymentesítés, azbesztmentesítés, terület előkészítés, energiahatékonyság; Városmarketing. Szociális városrehabilitációs elemek a fent részletezetteken túl: A többcsaládos lakóépületek közös részeinek felújítása, az épület műszaki berendezései, energiahatékonyság javításával kapcsolatos tevékenységek; A hatósági tulajdonban vagy nonprofit szolgáltató tulajdonában lévő szociális lakóépületek felújítása.

49 Városközponti területek és leromlott városrészek fejlesztése 3.1.1/C Kisléptékű, pontszerű kisvárosi fejlesztések Pályázók köre: A MJV-ok kivételével a városi jogállású települések, illetve azok a nem városi jogállású települések, melyek lakosságszáma meghaladja az 5000- et, és népsűrűségük a 100 fő/km2-t.; Konzorciumi partnerek: önkormányzati intézmény, központi költségvetési szerv, non-profit szervezetek, egyházak Támogatás kerete: 0,35 Mrd Ft Támogatás mértéke: 90% Projekt kiválasztás eljárása: egyfordulós Egy projekt által igényelhető (minimum és maximum) támogatás: 10 millió Ft és 100 millió Ft Támogatható tevékenységek:Közterek, zöldfelületek, parkok, játszóterek, közcélú szabadtéri sportpályák felújítása, kialakítása; Középületek felújítása; Önmagában nem, csak a fenti tevékenységekkel együtt támogatható tevékenységek: Forgalomcsillapított övezetek, járdák, parkolók, buszöblök, kerékpárutak építése, felújítása; Térburkolat és térvilágítás megújítása; Közbiztonság és közlekedésbiztonság fejlesztése; Településközpont kábelmentesítése; Kegyeleti hely, templom, egyházi épület infrastruktúrájának fejlesztése; Szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek megteremtése; Településmarketing.

50 Helyi és helyközi közösségi közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása 3.2.1/A Közlekedési szövetségek megalapozása és alakítása Pályázók köre: Helyi önkormányzatok,Önkormányzati társulások,Magyar Közút Kht, Központi költségvetési szervek és intézményeik, NIF Zrt; Közösségi közlekedés feladatainak ellátására jogosult, közszolgáltatási szerződéssel rendelkező gazdasági társaságok; non-profit gazdasági társaságok, MÁV Zrt. Területfejlesztési Tanácsok által alapított non-profit kft. Támogatás kerete: 0,4 Mrd Ft Támogatás mértéke: 90% Projekt kiválasztás eljárása: egyfordulós Egy projekt által igényelhető (minimum és maximum) támogatás: 10 millió Ft és 50 millió Ft Támogatható tevékenységek: Regionális és agglomerációs közlekedési szövetségek megalakításának és infrastrukturális hátterének, valamint feladatai ellátásának támogatása.‘ - Közösségi közlekedés fejlesztését megalapozó tanulmányok, tervek, felmérések készítése, - Eszközbeszerzés, (pl.: közlekedési rendszerek elektronizálása, utasforgalom kiszolgálásának és tájékoztatásának, forgalomirányítási és irányítástechnikai rendszereknek a kiépítése, fejlesztése) - Közösségi közlekedés fejlesztését megalapozó tanulmányok, tervek, felmérések készítése

51 Helyi és helyközi közösségi közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása 3.2.1/B Közösségi közlekedési infrastrukturális beruházások Pályázók köre: Helyi önkormányzatok,Önkormányzati társulások,Magyar Közút Kht, Központi költségvetési szervek és intézményeik, NIF Zrt; Közösségi közlekedés feladatainak ellátására jogosult, közszolgáltatási szerződéssel rendelkező gazdasági társaságok; non-profit gazdasági társaságok, MÁV Zrt. Területfejlesztési Tanácsok által alapított non-profit kft. Támogatás kerete: 1,39 Mrd Ft Támogatás mértéke: 90% Projekt kiválasztás eljárása: egyfordulós Egy projekt által igényelhető (minimum és maximum) támogatás: 30 millió Ft és 600 millió Ft

52 Támogatható tevékenysége: Az intermodális kapcsolatrendszer fejlesztése forgalomtechnikai eszközök fejlesztésével, térségi tervek alapján megvalósítandó P+R, B+R, rendszerek; - buszsávok, buszöblök, megállóhelyek kialakítása, fizikai állapotának javítása - autóbusz pályaudvarok, végállomások, vasúti várótermek fejlesztése utasforgalmi szempontok szerint, a közösségi közlekedést szolgáló forgalomirányító-helyek létesítése, meglévő épületek rekonstrukciója, bővítése, korszerűsítése. (autóbusz-öblök és vasúti várótermek fejlesztése csak abban az esetben, ha egy integrált, intermodalitáson alapuló fejlesztés részeként, forgalmi adatokkal alátámasztott módon valósulnak meg) - kiszolgáló létesítmények építése, felújítása, korszerűsítése az utasforgalmi szempontok figyelembevételével - járműtelepek fejlesztése, ill. létesítése, a telepeken található épületek fejlesztése, megállóhelyeinek rekonstrukciója, bővítése, új javító-karbantartó, diagnosztikai célú épületek létesítése, meglévők - felszereltségének fejlesztése, járműtelepeken a járművek üzemanyag ellátását biztosító infrastruktúra fejlesztése. irányítás-technológiai és forgalomtechnikai, valamint utas-tájékoztatási beruházások megvalósítása. - fogyatékossággal élő emberek autóbusz-közlekedését elősegítő, nem járműhöz kötött infrastruktúra fejlesztése. - környezetbarát városi közlekedési megoldások bevezetése; - Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése (pl.: elkülönített közlekedési folyosók, intermodális csomópontok, kiszolgáló-, közlekedésforgalmi-, közlekedési építmények, P+R, B+R rendszerek kialakítása, kiépítése és fejlesztése) - Eszközbeszerzés (pl.: közlekedési rendszerek elektronizálása, e-ticketing, utasforgalom kiszolgálásának és tájékoztatásának, forgalomirányítási és irányítástechnikai rendszereknek a kiépítése, fejlesztése) - Közösségi közlekedés fejlesztését megalapozó tanulmányok, tervek, felmérések készítése

53 4. Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra  4.1.1 Helyi környezetvédelmi infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése  4.2.1 Felszíni vizek minőségének javítása és felszíni vizek okozta kockázatok csökkentése  4.3.1 Térségi közlekedési kapcsolatok fejlesztése

54 4. Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra 2007-20082009-20102011-2013 4.1.1Környezetvédelmi szolg. és infrastr. 3,654,21,8 4.2.1Felszíni vizek 3,850,00 4.3.1Közlekedés 5,086,57 1,73 Összesen 12,5810,77 3,53 Mrd Ft

55 Környezetvédelmi infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése 4.1.1/A Kistelepülések szennyvízkezelése Pályázók köre: helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, többcélú kistérségi társulások Támogatás kerete:2,48 Mrd Ft Támogatás mértéke: 90 % Projekt kiválasztás eljárása: egyfordulós Egy projekt által igényelhető (minimum és maximum) támogatás: : 10 millió Ft és 500 millió Ft

56 Támogatható tevékenységek: - Közcsatorna hálózat kiépítése; - Költség- és környezetkímélő szennyvíztisztítási technológiák és a szennyvíztisztító telepre történő szennyvízszállítást biztosító csatornahálózat kiépítése - Közcsatornázást nem igénylő szakszerű egyedi szennyvíz-kezelési kislétesítmények, egyedi szennyvíztisztító kisberendezés alkalmazása (egyedi szennyvízelhelyezés létesítményeinek kialakítása) - Települési folyékony hulladékok egyedi kezelése (TFH tengelyen történő szállításának eszközbeszerzése önállóan nem támogatható) - Települési szennyvíz összegyűjtése csatornahálózat kiépítésével, vagy tengelyen történő elszállítással - Építéssel érintett közúthálózati sáv helyreállítása - Védelem és megközelítés beruházásai - Fentiek optimalizált, kombinált megoldásai

57 Környezetvédelmi infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése 4.1.1/B Belterületi vízrendezés Pályázók köre: helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, többcélú kistérségi társulások, területileg illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok Támogatás kerete: 1,078 Mrd Ft Támogatás mértéke: 100 % Projekt kiválasztás eljárása: egyfordulós Egy projekt által igényelhető (minimum és maximum) támogatás: : 10 millió Ft és 350 millió Ft

58 Támogatható tevékenységek: - A csapadékvíz belterületi elvezetését ill. mikrotérségi megtartását szolgáló rendszerek kialakítása ill. rekonstrukciója a külterületi vízgazdálkodási létesítményekkel összhangban - az elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat tervezése, kiépítése, rekonstrukciója, fejlesztése - belterületet veszélyeztető vízfolyások és belvízcsatornák rekonstrukciójának, építésének tervezése, kivitelezése - belterületet védő dombvidéki árvízcsúcs-csökkentő tározók, záportározók és átemelők, valamint síkvidéki belvíztározók rekonstrukciójának, építésének tervezése, kivitelezése - belterületet védő övárok-rendszer rekonstrukciójának, kiépítésének tervezése, kivitelezése - településről elvezetett vizek visszatartását, tározását, közösségi célú gazdálkodását, vízpótlását biztosító rendszerek rehabilitációjának és kiépítésének tervezése, kivitelezése - bel- és/vagy csapadékvíz elvezetését biztosító eszközök beszerzése, korszerűsítése

59 Környezetvédelmi infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése 4.1.1/C Helyi és kistérségi szintű rekultivációs programok elvégzése Pályázók köre: helyi önkormányzatok helyi önkormányzati társulások, gazdasági társaságok, amennyiben rendelkeznek az érintett önkormányzatokkal kötött, a EU-s jogszabályoknak is megfelelő közszolgáltatási szerződéssel Támogatás kerete: 0,45 Mrd Ft Támogatás mértéke: 90 % Projekt kiválasztás eljárása: kétfordulós Egy projekt által igényelhető (minimum és maximum) támogatás: : 10 millió Ft és 400 millió Ft Támogatható tevékenységek: Települési szilárd és folyékony hulladéklerakókat, valamint állati hulladéktemetőket érintő helyi szintű rekultivációs projektek megvalósítása; - Bontás, előkészítés; - Rekultivációs munkálatok; - Rekultivációs utógondozás (növénytelepítés, figyelőkutak, elkerítés stb.); - Terület használatbavételéhez kapcsolódó beruházások; Rekultivációs terv készítése

60 Környezetvédelmi infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése 4.1.1/D A környezet megóvásához kapcsolódó szolgáltatások kialakítása Pályázók köre: önkormányzatok, non-profit szervezetek, non-profit gazdasági szervezetek, nemzeti park igazgatóságok, felsőoktatási intézmények Támogatás kerete: 0,2 Mrd Ft Támogatás mértéke: 90 % Projekt kiválasztás eljárása: egyfordulós Egy projekt által igényelhető (minimum és maximum) támogatás: : 5 millió Ft és 20 millió Ft

61 Támogatható tevékenységek: - Közterek, parkok, települési zöldfelületek felmérése, megújítása, kialakítása, különös tekintettel a helyi védelem alatt álló területekre - Védelmi infrastruktúra fejlesztése belterületeken és egyéb, a projekt megvalósításához feltétlenül kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések, Önállóan nem támogatható, de a fenti tevékenységekkel együtt, kizárólag a projektekhez kapcsoltan támogatható tevékenységek: - Projekt előkészítéséhez kapcsolódó beruházások (pályázati háttér-dokumentáció – műszaki tervek, engedélyek, tanulmányok – készítése), amelyek nem önálló tevékenységként, hanem elszámolható költségként jelennek meg. - A beavatkozások helyi elfogadtatását, megfelelő végrehajtását és sikerét, valamint az érintett lakosság bevonását, a környezettudatosságot és helyi kötődést szolgáló tevékenységek (pl. fórumok, információs és tájékoztatási intézkedések, a lakossági vélemények megismerése és beépítése, stb.). - A településfejlesztési tevékenységekhez, a területek megóvásához, fenntartásához, bemutatásához kapcsolódó helyi társadalmi akciók megszervezésének és eszközigényének támogatása. - Településmarketing akciók. - Helyi védetté nyilvánítás.

62 Térségi közlekedési kapcsolatok fejlesztése 4.3.1/A Településeket összekötő utak fejlesztése Pályázók köre: Magyar Közút Kht., Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Támogatás kerete: 4,35 Mrd Ft Támogatás mértéke: 100 % Projekt kiválasztás eljárása: kiemelt Egy projekt által igényelhető (minimum és maximum) támogatás: : 100 millió Ft és felújítás: 800 millió F, új építés: 1000 millió Ft Támogatható tevékenységek: - Négy- és öt-számjegyű kül- és belterületi utak burkolatának és alépítményeinek felújítása, útburkolatának szélesítése. - Zsáktelepülések zsákjellegének megszüntetését elősegítő új út építése. - Két települést összekötő új út építése.

63 Térségi közlekedési kapcsolatok fejlesztése 4.3.1/B Kerékpárforgalmi-hálózat fejlesztése Pályázók köre: Helyi önkormányzatok, Önkormányzati társulások Központi költségvetési szervek és intézményeik Támogatás kerete: 0,71 Mrd Ft Támogatás mértéke: 90 % Projekt kiválasztás eljárása: egyfordulós Egy projekt által igényelhető (minimum és maximum) támogatás: : 10 millió Ft és 200 millió Ft

64 Támogatható tevékenységek: A konstrukció keretében támogatást lehet igényelni új kerékpáros forgalmi létesítmény építéséhez, valamint ahhoz szorosan kapcsolódó biztonságos kerékpártároló építmények építéséhez. Támogatás igényelhető: -Egy, két és három számjegyű főutak átkelési (belterületi) szakaszai mentén, négy- és ötszám jegyű (összekötő, bekötő) utak külterületi, illetve belterületi átkelési szakaszai, valamint egyéb nyomvonalon vezetett, a mindennapos közlekedés részére, közlekedésbiztonsági, hivatásforgalmi kerékpárforgalmi létesítmények építésére. -A pályázat keretében megépülő kerékpáros út állhat kerékpárútból, kerékpársávból, indokolt esetben elválasztott közös gyalog– és kerékpárútból, illetve különösen indokolt esetben osztatlan gyalogos- kerékpáros útból, valamint további, a vonatkozó ÚME által megnevezett hálózati elemekből. A kerékpárforgalmi létesítmények tervezésénél az ÚT 2-1.203:2009 Útügyi Műszaki Előírást kell figyelembe venni.

65 Térségi közlekedési kapcsolatok fejlesztése 4.3.1/C Belterületi utak fejlesztése Pályázók köre: Önkormányzatok Támogatás kerete: 1,51 Mrd Ft Támogatás mértéke: 75 % Projekt kiválasztás eljárása: egyfordulós Egy projekt által igényelhető (minimum és maximum) támogatás: : 30 millió Ft és 250 millió Ft Támogatható tevékenységek: - A közlekedésbiztonság növelését szolgáló beruházások, csomópontok közlekedésbiztonsági célú átépítése - Új, meglévő útszakaszhoz kapcsolódó belterületi gyűjtőút építése, vagy meglévő kiszolgáló utak gyűjtőúttá fejlesztése a központi lakott területek tehermentesítése érdekében

66 5. Helyi és térségi közszolgáltatások fejlesztése  5.1.1 Szociális ellátás fejlesztése  5.2.1 Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése  5.3.1 Kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése  5.4.1 A regionális információs társadalom kiteljesítése

67 5. Helyi és térségi közszolgáltatások fejlesztése 2007-20082009-20102011-2013 5.1.1Szociális 1,072,13 1,46 5.2.1Egészségügy 2,642,91 0,31 5.3.1Oktatás 8,404,55 0 5.4.1Informatika 0,001,00 0 Összesen 12,1110,51,77 Mrd Ft

68 Szociális ellátás fejlesztése 5.1.1/A Szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása Pályázók köre: Helyi önkormányzat, Kisebbségi önkormányzat, Önkormányzati társulás, Jogi személyiségű non-profit szervezetek, Egyházak, Szociális szövetkezet Támogatás kerete: 0,84 Mrd Ft Támogatás mértéke: 90 % Projekt kiválasztás eljárása: egyfordulós Egy projekt által igényelhető (minimum és maximum) támogatás: : 10 millió Ft és 50 millió Ft Támogatható tevékenységek: Az egyes szociális alapszolgáltatásokhoz (kivéve tanya- és falugondnoki szolgálat), illetve gyermekjóléti alapellátásokhoz (kivéve az átmeneti ellátások és a bölcsőde) kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés (épületbővítés, rekonstrukció, állapotjavítás, akadálymentesítés), indokolt esetben új építés, ingatlanvásárlás. A komponens keretében egyedi és komplex fejlesztés is támogatható. Kiegészítő tevékenységként lehetőség van a szükséges eszközök, gépek, berendezések beszerzésére, külső tér kialakítására, parkoló-hely létesítésére, valamint komplex fejlesztés esetén szervezetfejlesztésre és gépjármű-beszerzésre.

69 Szociális ellátás fejlesztése 5.1.1/B Bölcsődék fejlesztése Pályázók köre: Helyi önkormányzat, Kisebbségi önkormányzat, Önkormányzati társulás, Jogi személyiségű non-profit szervezetek, Egyházak, Szociális szövetkezet Támogatás kerete: 0,72 Mrd Ft Támogatás mértéke: 90 % Projekt kiválasztás eljárása: egyfordulós Egy projekt által igényelhető (minimum és maximum) támogatás: : 10 millió Ft és 80 millió Ft Támogatható tevékenységek: Bölcsődék épületének bővítése, felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítése, új bölcsőde létesítése esetén új építés, ingatlanvásárlás. Kiegészítő tevékenységként támogatható az ellátáshoz szükséges eszközök, gépek, berendezések beszerzése, külső tér kialakítása, parkoló-férőhely létesítése. Bölcsődék fejlesztése keretében csak kapacitásbővítést eredményező fejlesztés támogatható. Támogatható óvodához integrált bölcsőde, ebben az esetben kizárólag a bölcődei infrastruktúra fejleszthető.

70 Szociális ellátás fejlesztése 5.1.1/C Önkormányzati felelősségi körbe tartozó intézmények utólagos akadálymentesítése Pályázók köre: Helyi önkormányzat, Kisebbségi önkormányzat, Önkormányzati társulás, Jogi személyiségű non-profit szervezetek, Egyházak, Szociális szövetkezet Támogatás kerete: 0,57 Mrd Ft Támogatás mértéke: 85 % Projekt kiválasztás eljárása: automatikus Egy projekt által igényelhető (minimum és maximum) támogatás: : 5 millió Ft és 40 millió Ft Támogatható tevékenységek: - Fizikai akadálymentesítés - Infokommunikációs akadálymentesítés A program keretében kizárólag komplex módon kivitelezett akadálymentesítési átalakítások megvalósítására lehet támogatást elnyerni. Jelen konstrukció keretében egészségügyi alapellátást biztosító intézmények akadálymentesítése nem támogatható.

71 Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése 5.2.1/A Alapellátás fejlesztése, helyi egészségházak kialakítása Pályázók köre: Önkormányzat, Kisebbségi önkormányzat, Önkormányzati társulás, Jogi személyiségű non-profit szervezetek, Önkormányzatok, önkormányzati társulások által létrehozott non-profit gazdasági társaságok, melyekben az önkormányzatok többségi tulajdonrésszel rendelkeznek Támogatás kerete: 0,56 Mrd Ft Támogatás mértéke: 90 % Projekt kiválasztás eljárása: egyfordulós Egy projekt által igényelhető (minimum és maximum) támogatás: : 10 millió Ft és 50 millió Ft Támogatható tevékenységek: Támogatandó tevékenység a meglévő, működő orvosi rendelők infrastruktúra- fejlesztése, akadálymentesítése: építés, bővítés, átalakítás, illetve az eddig más célra használt ingatlan orvosi rendelővé/egészségházzá vagy központosított alapellátási ügyeletté való kialakítása. Épület-infrastruktúra fejlesztéssel együtt támogatható a 60/2003. ESZCSM rendeletben foglalt minimumfeltételeknek megfelelő orvos technikai műszer, gép, eszköz, berendezések beszerzése, illetve eszközbeszerzés támogatása önállóan is.

72 Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése 5.2.1/B Kistérségi önálló járóbeteg szakrendelők fejlesztése Pályázók köre: Önkormányzat, Kisebbségi önkormányzat, Önkormányzati társulás, Jogi személyiségű non-profit szervezetek, Önkormányzatok, önkormányzati társulások által létrehozott non-profit gazdasági társaságok, melyekben az önkormányzatok többségi tulajdonrésszel rendelkeznek Támogatás kerete: 1,15 Mrd Ft Támogatás mértéke: 90 % Projekt kiválasztás eljárása: egyfordulós Egy projekt által igényelhető (minimum és maximum) támogatás: : 50 millió Ft és 400 millió Ft Támogatható tevékenységek: Meglévő járóbeteg-szakrendelő bővítése, átépítése, felújítása a jogszabályi és a szakmai minimum feltételeknek megfelelően, és az akadálymentesítés szempontjainak figyelembevételével. Épület-infrastruktúra fejlesztéssel együtt támogatható a szakmai minimum feltételeknek, továbbá a szakmai programjának megfelelő új, orvos-technológiai gép-műszerek beszerzése, illetve eszközbeszerzés támogatása önállóan is. Informatikai rendszer és eszközfejlesztés: intézmény és intézményközi információ cserére alkalmas info-kommunikációs eszközök beszerzése.

73 Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése 5.2.1/C Egészségügyi rehabilitációs ellátási központok kialakítása Pályázók köre: Önkormányzat, Kisebbségi önkormányzat, Önkormányzati társulás, Jogi személyiségű non-profit szervezetek, Önkormányzatok, önkormányzati társulások által létrehozott non-profit gazdasági társaságok, melyekben az önkormányzatok többségi tulajdonrésszel rendelkeznek Támogatás kerete: 0,8 Mrd Ft Támogatás mértéke: 90 % Projekt kiválasztás eljárása: egyfordulós Egy projekt által igényelhető (minimum és maximum) támogatás: : 100 millió Ft és 500 millió Ft Támogatható tevékenységek: - Épület felújítása, átalakítása, bővítése, vagy indokolt esetben új tömbépület építése, akadálymentesítése - Korszerű diagnosztikai, terápiás, rehabilitációs és ápolási eszközök és gép- műszerek beszerzése - Informatikai rendszer és eszközfejlesztés:intézmény és intézményközi információ cserére alkalmas info-kommunikációs eszközök beszerzése.

74 Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése 5.2.1/D Idősellátás térségi egészségügyi szolgáltatásainak fejlesztése Pályázók köre: Kidolgozás alatt Támogatás kerete: 0,4 Mrd Ft Támogatás mértéke: 90 % Projekt kiválasztás eljárása: egyfordulós Egy projekt által igényelhető (minimum és maximum) támogatás: : 10 millió Ft és 50 millió Ft Támogatható tevékenységek: Kidolgozás alatt

75 Kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése 5.3.1/A Kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése Pályázók köre: Önkormányzat, Önkormányzati társulás, Jogi személyiségű non- profit szervezetek Támogatás kerete: 3,55 Mrd Ft Támogatás mértéke: 90 % Projekt kiválasztás eljárása: egyfordulós Egy projekt által igényelhető (minimum és maximum) támogatás: : 20 millió Ft és 300 millió Ft Támogatható tevékenységek: - Energiatakarékos és korszerű közoktatási intézmények kialakítása, felújítása, bővítése, az akadálymentesítés követelményeinek figyelembevételével, - Az oktatási- nevelési feladatok ellátásához szükséges eszközbeszerzés - Intézmény által érintett településekre vonatkozó Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési Terv.

76 Kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése 5.3.1/B Óvodák fejlesztése Pályázók köre: Önkormányzat, Önkormányzati társulás, Jogi személyiségű non- profit szervezetek Támogatás kerete: 1,0 Mrd Ft Támogatás mértéke: 90 % Projekt kiválasztás eljárása: egyfordulós Egy projekt által igényelhető (minimum és maximum) támogatás: : 5 millió Ft és 60 millió Ft Támogatható tevékenységek: - Energiatakarékos és korszerű óvodák építése, felújítása, bővítése az akadálymentesítési követelmények betartásával - kapcsolódó eszközbeszerzés

77 A regionális információs társadalom kiteljesítése 5.4.1. Kapcsolódás az EKOP regionális alkalmazásszolgáltató rendszereihez Pályázók köre: Önkormányzat, Önkormányzati társulás Támogatás kerete: 1,0 Mrd Ft Támogatás mértéke: 90 % Projekt kiválasztás eljárása: Kidolgozás alatt Egy projekt által igényelhető (minimum és maximum) támogatás: : Kidolgozás alatt Támogatható tevékenységek: Kidolgozás alatt

78 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Tóth Gábor Program-végrehajtási igazgató Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 9400 Sopron, Csatkai Endre u. 6. Tel.: (99) 512 910 Fax: (99) 512 919 http://www.westpa.hu


Letölteni ppt "Tájékoztató a Nyugat-dunántúli Régióban a 2009. évi NYDOP pályázati lehetőségeiről."

Hasonló előadás


Google Hirdetések