Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Körmend, 2011 március 10. Lunk Tamás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Körmend, 2011 március 10. Lunk Tamás"— Előadás másolata:

1 Körmend, 2011 március 10. Lunk Tamás
I. A települési befektetés-ösztönzési stratégiák fontossága és fő tartalmi elemei Körmend, 2011 március 10. Lunk Tamás

2 Témakörök Néhány előzetes gondolat
Célok, kapcsolódások, a stratégia természete A stratégiakészítés folyamata és tartalma Beavatkozások, kulcsprojektek (szünet) Gyakorlati teendők a befektetők fogadásakor

3 A befektetésösztönzési stratégiák készítésének céljai
A közvetlen célok vonatkozhatnak jellemzően: Új munkahelyek létesítésére A jelenleginél jövedelmezőbb munkahelyek létesítésére Speciális munkaerő-feleleg foglalkoztatására Termelési szerkezet váltásának, korszerűbb ipari vagy szolgáltatási ágak megtelepítésének ösztönzésére Területek, ingatlanok hasznosítására, településfejlesztési célok előmozdítására Vállalkozások megtartására, a termelési szerkezet stabilizálására A közvetett célok általában: Foglalkoztatás – jövedelmek – fogyasztás Helyi adóbevételek Stabilizálódó helyi gazdaság

4 Fő kapcsolódások Helyi gazdaságfejlesztés Versenyképesség
Helyi gazdaságfejlesztés speciális eszköze: speciális célcsoport Versenyképesség Helytállás a befektetőkért folyó konkrét versenyben: az erőforrások „értékesítése” Elvárt hatás: a gazdasági és társadalmi versenypozíció javulása („komplex”értelmezés) Településmarketing Speciális célcsoport (vállalkozások, közvetítő szervezetek), speciális termék (a befektetési lehetőség) Településtervezés A kínálat egyes elemeinek létrehozása IVS egy az integrálandó stratégiák közül…

5 A stratégia természetéről…
Versenystratégia, célja a versenyelőny (nyilvánosság kérdése…) Kettős fókusz: Termékfejlesztés: Erőforrások folyamatos és szisztematikus fejlesztése a célcsoport igényei szerint Marketingkommunikáció: információ (adatok és üzenetek) átvitele, eszközök/csatornák megválasztása, működtetése

6 Erőforrások kiépítésére alapozott stratégia…

7 Erőforrások kiépítésére alapozott stratégia…
települési adottságok, munkaerő, közlekedés, ipari kultúra, stb. 2. Képességek: erőforrás-kombinációk, amelyek a települést egyedivé és a befektetők számára vonzóvá teszik, pl. munkaerő rendelkezésre bocsátásának képessége, telephely gyors biztosításának képessége, közlekedés megszervezésének képessége, innovatív munkakörnyezet és kapcsolatrendszer kialakításának képessége, stb.) 3.Versenyelőny: meghatározzuk, hogy a településnek melyek azok az erőforrás-kombinációi, amelyek versenytársaiknál jobban illeszkednek egyes típusú befektetők (befektetői szegmens) igényeihez 4. Stratégia: célok és cselekvések sorozata – ami a versenyelőnyök kihasználására épít, a külső befektetői környezet adta lehetőségek lehető legjobb kihasználásával 5. Hiányzó erőforrások azonosítása, erőforrások fejlesztése: a fejlesztés eredményeként új erőforrások létrehozása, ezek alapján a versenyképesség javítása.

8 Települési befektetésösztönzési stratégiák készítési folyamata

9 Tervezés és megvalósítás lépései
Értékelés Kezdeményezés/ Előkészítés Lezárás Tervezés Megvalósítás

10 Stratégia alkotás folyamata
JÖVŐKÉP „előzetes” célok kitűzése 1 6 Helyzetelemzés Eredmények mérése 2 5 Célok kitűzése Monitoring Akciók végrehajtása 6 Stratégia megalkotása 3 Akciók megtervezése 4

11 Megcélzott befektetői szegmens kiválasztása
JÖVŐKÉP Külső helyzetelemzés Előzetes célok VISSZACSATOLÁS Belső helyzetelemzés Befektetői döntést befolyásoló gazdasági folyamatok elemzése STRATÉGIAI TERVEZÉS Megcélzott befektetői szegmens kiválasztása VISSZACSATOLÁS Versenytárselemzés Célok kitűzése és meghatározása/USP Alternatíva elemzés és kiválasztás Akciótervezés VISSZACSATOLÁS VISSZACSATOLÁS Stratégia végrehajtása Monitoring, Értékelés

12 A befektetésösztönzési stratégia tervezésének lépései
Jövőkép: a város egészére vonatkozó kívánatos helyzet képe ambiciózus, vállalható, mozgósító erejű iránymutatás a stratégia végrehajtásához általános igazodási pont a település fejlesztési stratégiáihoz Belső tényezők értékelése („helyzetelemzés”): a település belső erőforrásai állapotának felmérése Elérhetőség, vonzáskörzet, településszerkezet, gazdaság, társadalom, munkaerőpiac, környezet, közszolgáltatások elérhetősége, stb. Partnerek (érdekeltek) és motivációjuk azonosítása, bevonásuk/kezelésük terve értékelő jellegű megállapítások a jövőkép/értékek/célok fényében

13 A befektetésösztönzési stratégia tervezésének lépései
Külső tényezők értékelése („helyzetelemzés”): Azon tényezők, melyekre a település nem tud hatást gyakorolni A település tágabb – regionális - környezetésnek állapota (Infrastruktúra, gazdaság, környezet, igazgatás, demográfia, képzettség, stb.) Jellemző folyamatok (pl. „steep”: társadalmi, technológiai, gazdasági, környezeti, politikai/intézményi) befektetési döntéseket befolyásoló külső tényezők: gazdasági folyamatok és döntések összefüggéseinek, hatásainak feltárása Befektetői viselkedés és preferenciák általános alakulása Hangsúly a jelenlegi állapot felmérése mellett a i.) jövőbeli fejlesztéseken (tervek, stratégiák) ii.) a folyamatok, trendek felismerésén, előrejelzésén értékelő jellegű megállapítások a jövőkép/értékek/célok fényében

14 A befektetésösztönzési stratégia tervezésének lépései
Előzetes SWOT elemzés: Célja az erőforrások előzetes felmérése „S” / „W” : belső tényező (hatással van rá a település) „O” / „T”: külső tényezők (nincs rá közvetlen hatása a településnek)

15 A befektetésösztönzési stratégia tervezésének lépései
A lehetséges befektetők és piacok szegmentációja Cél: a megcélzott befektetői szegmens(ek) azonosítása, kiválasztása („ki lehet az, aki számára érték, amit nyújtani tudunk) Lehetséges szegmensek: Termelés, szolgáltatás Konkrét iparágak Vállalkozások egyéb jellemzői (méret, stb.) Földrajzi terület (és kombinációik…)

16 A befektetésösztönzési stratégia tervezésének lépései
Módszer (pl. ) Hosszú lista a potenciális iparágakról, amelyek betelepítése szóba jöhet Értékelje, mennyire illeszkedik a település gazdasági struktúrájához és hagyományaihoz, a város jelenlegi erőforrásaihoz és képességeihez, (helyzetértékelés és SWOT alapján), mennyire van összhangban település középtávú fejlesztési céljaival; Eredmény: Rövid lista, azok nélkül, akik igényei nem elégíthetők ki reálisan település képességeire, adottságaira, lehetőségeire alapozva megtelepedése veszélyeztetné a város távlati céljaink elérését (pl. olyan iparág letelepítése, amelyik esetleg veszélyezteti a turisztikai adottságokra építő egyéb fejlesztéseket).

17 A befektetésösztönzési stratégia tervezésének lépései
Versenytárselemzés és visszacsatolás Hasonló adottságú városokkal, hasonló kínálattal rendelkező településekkel való összehasonlítás „benchmarking”: egy-egy szempont szerinti kiválóság keresése Az erősségeink és gyengeségeink összevetésben is megállják a helyüket? Versenytársak gyakorlatának megismerése, tapasztalataik feldolgozása, esettanulmányok, tanulságok

18 A befektetésösztönzési stratégia tervezésének lépései
A befektetésösztönzési célok kitűzése és meghatározása SWOT alapján: „S”: a.) épít rá b.) továbbfejleszt „W” a.) kiküszöböl/mérsékel b.) korrigálja a célokat „O”: a.) épít rá/kihasznál („s” / „w”) b.) átpozícionál („w” → „s”) „T”: a.) mérsékel („s” / „w” /kockázatot kezel) b.) korrigálja a célokat

19 A befektetésösztönzési stratégia tervezésének lépései
Befektetésösztönzési célok kitűzése és meghatározása A „jó” célok: S M A R T Partnerség szerepe Egymással konzisztensek Egyéb stratégiák céljaihoz illeszkednek (pl. IVS) A célmeghatározáshoz kapcsolódnak: Rövidtávú (közbenső) célok, mérföldkövek Indikátorok, mérhetőség Sikerkritériumok Feltételezések és kockázatok

20 A befektetésösztönzési stratégia tervezésének lépései
A település egyedi ajánlatának („USP”) kidolgozása Egyediség hangsúlyozása Egyedi termék Amit a település kínál Egyedi üzenet Ahogy a célcsoport látja a települést Összhang a termék és az üzenet kommunikációs csatornák és az eszközök között

21 A befektetésösztönzési stratégia tervezésének lépései
Alternatíva elemzés és kiválasztás A célok lehetséges elérési útjainak meghatározása Az összehasonlítás és kiválasztás szempontjainak meghatározása Összehasonlítás, értékelés Az „optimális” elérési út kiválasztása

22 A befektetésösztönzési stratégia tervezésének lépései
A kiválasztott stratégia megvalósításának kidolgozása Tevékenységek („beavatkozások”) meghatározása Kulcs- és kiegészítő tevékenységek Programok és kulcsprojektek Ütemezés Szervezeti rendszer meghatározása Szükséges erőforrások meghatározása és biztosításuk módja Költségek becslése és realitása Monitoring és visszacsatolási mechanizmusok kialakítása Kommunikáció megtervezése Stratégiai kockázatok felmérése, kockázatkezelési koncepció/terv készítése

23 Befektetésösztönzési stratégia beavatkozási területei
Intézkedések Közvetlen hatás Közvetett hatás Városi szervezet- és eszközrendszer Infrastruktúra Humánerőforrás Marketingtevékenység Hogy a befektető jöjjön Hogy tudja, hova kell jönni

24 Beavatkozási területek – intézkedések
Infrastruktúra fejlesztése Cél: elérhető és a befektetők igényeinek megfelelő telephely-kínálat előállítása Közlekedés-fejlesztés, vállalkozásra alkalmas területek létesítése Cél: magas életminőséget biztosító, vonzó települési környezet kialakítása Városközpont, rekreációs területek, kultúra színterei Cél: innováció feltételeinek javítása Innovációs kp., üzleti park, Humán erőforrás fejlesztése Cél: a képzési feltételek biztosítása által képzett munkaerő rendelkezésre állítása Felsőfokú képzés erősítése, szakképzés erősítése Cél: a helyi lakosság alkalmazkodó képességének, kreativitásának egészségi állapotának és munkavégző képességének javítása Alapfokú nevelési-oktatási és egészségügyi intézmények színvonala Vállalkozói készségek fejlesztése 24

25 Beavatkozási területek – intézkedések
Városi szervezet- és eszközrendszer fejlesztése Cél: a helyi gazdaságfejlesztési stratégia és az annak végrehajtását támogató eszközrendszer kidolgozása / frissítése Világos és kiszámítható fejlesztési irányok; átlátható és vonzó üzleti ajánlat, egyszerűbb ügyintézés Cél: az ügyfélbarát önkormányzat és interaktív település megteremtése Város-vállalkozók, ill. vállalkozók-képző intézmények közötti kommunikáció javítása Marketingtevékenység Cél: A befektető szükségleteinek keresletté formálása a városi kínálat megismertetésével Befektetés-ösztönzési kampány Cél: tudatos városmarketing és marketingkommunikáció kialakítása Intézmény és erőforrás biztosítása, marketingkutatás, a város imidzsének javítása

26 Nem beruházási jellegű önkormányzati tevékenységek
helyi adópolitika, támogatáspolitikai eszközök: vállalkozásfejlesztési programok, befektetés-ösztönzési rendeletek, stb.; településrendezési, szabályozási tevékenységek; marketingstratégia és marketingkommunikáció, illetve ezek folyamatos „karbantartása”.

27 Kulcsprojektek A befektetési stratégiához illeszkedő, annak céljainak elérését érdemben és kimutathatóan segítő, reálisan megvalósítható új fejlesztési kezdeményezés. Befektetés-ösztönző projekt Befektetési környezetet javítja Befektetői projekt Befektető részvételére kínál lehetőséget A jó kulcsprojekt: Illeszkedik a befektetés-ösztönzési stratégia céljaihoz, az abban azonosított befektetői célcsoport („szegmens”) igényeihez Egyértelmű és közvetlen befektetés-ösztönzési tartalma van Reális esélye van a megvalósításra Új – vagy csak csírájában létező – kezdeményezés Jelentős, a település egészére kiterjedő pozitív hatást gyakorol.

28 Kulcsprojektek Projektkoncepció
Fizikai elhelyezkedés és hozzávetőleges pénzügyi méret Konkrét projekt-cél és fenntartható működési koncepció Érdekelt partnerek egyértelmű elköteleződése a projekt megvalósítása mellett A projekt további kidolgozása folyamatának főbb mérföldkövei, az ezekhez kapcsolódó részeredmények Kockázatok felmérése és lehetséges kezelésük módja Projektterv (Projektkoncepció kialakítását követően)

29 II. Gyakorlati teendők a befektetők fogadásakor
29

30 Előzmények Adottságok felmérése Célok Stratégia Telephelykínálat
Marketing-kommunikáció Lakossági / civil / helyi politikai egyetértés

31 Marketingkommunikáció tartalmi elemei
Személyesség (pl. hatásos polgármesteri köszöntő, elköteleződés a benne foglalt értékek, célok mellett) Legfontosabb értékek, erőforrások kiemelése (település elhelyezkedése, megközelíthetősége, munkaerő-kínálata, stb.) A település megkülönböztető értékei, nevezetességei (kultúra, történet, egyéb egyedi jellegzetességek) Települési szolgáltatások elérhetősége, színvonala (a település által nyújtott életminőség, települési karakter) Gazdasági helyzetkép (vállalkozások helyzete, jövedelmi viszonyok, termelési és szolgáltatási hagyományok, stb.) Konkrét kínálat bemutatása (telephelyek, Ipari Park, zöldmező, barnamező) A település által kínált szolgáltatások (ügyintézés módja, adó- vagy egyéb pénzügyi kedvezmények, támogatások, szakmai szolgáltatások) Legfontosabb kapcsolatok, elérhetőségek (további információ megszerzése és kapcsolatfelvétel lehetősége)

32 Humán feltételek Személyes felelősség Komplex és stabil team
Célorientált team kompetenciái: Műszaki adatok megadása, megoldások értékelése, problémák megoldása Közvetlen kapcsolat a döntéshozóhoz Idegen nyelű, szakszerű kommunikáció Részletes és konkrét információadás (konkrét árak, adatok ismerete, dokumentációk elérése) Kapcsolatrendszer a bevonandó hatóságok és szolgáltatók irányába (munkaügyi központ, közmű, - energiaszolgáltatók, környezetvédelmi hatóság, támogatásközvetítő hatóság, stb.)

33 Felkészülés a találkozásra
Általános: Térképek, műszaki adatok, kiadványok, helyszínrajzok, fotók/filmek Önkormányzati és nemzeti/regionális szabályozás kivonata idegen nyelven Folyamatok (engedélyezési, esetlegesen forrásszerzési, terület-előkészítési) ábrája, időigénnyel

34 Felkészülés a találkozásra
Konkrét: Befektető iparági sajátosságai (munkaerő, telephely, környezethasználat) Befektető kulturális háttere (vállalati kultúra/nemzeti kultúra) Tárgyalási stratégia és a tárgyalás menetének megszervezése Döntéshozó/vezető jelenléte, üzenete (személyes elkötelezettség) Általános pozitív attitűd Témánkénti felelősök kijelölése (szükség szerint specialisták) Diszkréció hangsúlyozása Rugalmasság és hitelesség, betartható vállalások Prezentáció Tárgyalás dokumentálása (emlékeztető, utólagos értékelés)

35 Felkészülés a találkozásra II.
Előzetes egyeztetés a résztvevők között Célok Álláspontok, mandátumok Stratégia Helyszíni látogatás Egyéb program

36 A befektetés folyamatának segítése
Építési engedély beszerzése Környezetvédelmi engedély beszerzése Közműberuházások koordinációja Tanácsadás, információk (helyi lehetőségek, korlátok, követelmények): Munkajog, cégjog

37 A befektetés folyamatának segítése II.
Adók, vámok Támogatások, pályázatok Munkaerő felkészítése (képzés, átképzés rendszerei) Vezetők letelepedésének támogatása Vízum, munkavállalási engedély Költözés, lakásbérlet/vásárlás Személyes/családi szükségletek (pl. iskola, hobby, stb.) Kiegészítő infrastruktúra-elemek (pályázatos) megvalósítása

38 Szakmai kapcsolat fenntartása („aftercare”)
Igények és javaslatok meghallgatása, kielégítési lehetőségek beépítése az önkormányzat terveibe (Pl. infrastruktúra javítása, képzési szerkezet alakítása, iparűzési adó felhasználása, közszolgáltatások minősége, stb.) Egymás közötti kapcsolatok segítése, ösztönzése Helyi vállalkozók és a befektetők kapcsolatainak segítése

39 Célok Meglevő cégek Stabilizálás Bővítés
Hozzáadott érték növelése (termékfejlesztés, K+F) Új cégek Beszállítók, partnerek vonzása (versenytársak vonzása!) „első fecske” jelenség: bizalomépítés

40 Köszönöm a figyelmüket.


Letölteni ppt "Körmend, 2011 március 10. Lunk Tamás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések