Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egészséges életmód Andrási Szabolcsné

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egészséges életmód Andrási Szabolcsné"— Előadás másolata:

1 Egészséges életmód Andrási Szabolcsné
„Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés –Innovatív intézményekben” TÁMOP / /0065 Moduláris oktatás Az egészséged a Te kezedben van!

2 1. Ajánlás A család, a nevelés, a közvetlen környezet társadalmi normái alakították ki jó és rossz szokásainkat. Ezek közül talán a helytelen táplálkozási hagyományainkat a legnehezebb megváltoztatni.. Nagy akaraterő, önbizalom, önismeret, határozott dönteni tudás és az egészséges táplálkozás ismeretei szükségesek, hogy a nagy elhatározást megtegyük, megkezdjük a kezdeti lépéseket, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy új életet kezdjünk az étkezés terén is. Az ismeretanyag feldolgozásakor fontos szerepe van a feladatok megoldása során a helyes értelmezésnek, ezáltal a lényeges dolgok kiemelésének. A kooperatív tanulási módszerek alkalmazása jótékonyan hat az osztály légkörére, a diákok önbecsülésére, önkontrolljára, szerepvállalási képességére, esélyegyenlőségre. A javasolt 9 tanítási óra határait átléphetjük, hiszen a délutáni foglalkozások tanórai kereteken kívül történnek. Az elméleti ismeretek elsajátításáról adnak számot a tanulók akkor amikor az évfolyamok számára vetélkedőt szervezünk, az elkészített munkákból kiállítást készítünk. Amennyiben sikerül megvalósítani, akkor egy nagyobb kóstoló parti szervezésekor dietetikus segíthet a problémás kérdések megválaszolásában, az új ízek bevezetésében, a receptek elkészítésében. A modul egységei szabadon felhasználhatók, felcserélhetők, önálló egységei beépíthetők az egyes tantárgyak – technika, egészségtan, etika, osztályfőnöki, biológia - tananyagába a követelményeknek megfelelően. A modulok egy-egy rövid témát dolgoznak fel, természetesen számos gondolatmenet, variáció létezik, az ötletek a gyakorlati megvalósítás során születnek. Tanév közben a megfelelő ismeretek elsajátítása mellett sor kerülhet aktuális pályázatokon való részvételre, lehet ösztönözni a tanulóinkat, esetleg a legszebb rajzokat be lehet nevezni.

3 A modulok egységei: 1. A táplálkozás, mint életszükséglet Akkor mit együnk? 3. Az egészségtudatos táplálkozás Élelmiszerfogyasztásunk Étkezési szokások 6. Reklám és vásárlás 7. Add tovább! 8. Vital- egészséges táplálkozás Szakértő lettem!

4 2. A modul célja · Tudatosuljon a gyerekekben, hogy a táplálkozás az életmódunk egyik legfontosabb elem, melyet az életkoruknak megfelelően kell alakítani. A gyerekek áttekinthetik saját, családjuk és mások étkezési szokásaikat. Ismerjenek alternatív étrendeket, merjenek az étkezési szokásaikon változtatni. Ismerkedjenek meg az egészséges és kevésbé egészségtelen ételek fogalmával, a tápanyagtartalommal, azok élettani hatásaival. Fontos beszélni arról, hogy a divat és a reklám mennyire befolyásolja az étkezéssel kapcsolatos döntéseinket. Legyenek tisztában azzal, hogy az egészség vagy a jóllét az egyén személyes életében hozzásegít a környezethez való alkalmazkodáshoz, a teljesítőképesség növekedéséhez. Tudatosságra törekedjenek a táplálék megválasztásában, hiszen ők a felelősek a jövőbeni egészségükért.

5 3. Modulkapcsolódási pontok
Életvitel és gyakorlati ismeretek 5osztály: Életvitel, háztartástan A család egészsége, táplálkozás Az egészséges életmód, megalapozása (napi testmozgás, korszerű táplálkozás) A tisztaság az egészséges élet alapfeltétele Következetes és rendszeres testápolás. A környezet tisztán tartása. Az egészséges táplálkozás fontossága. Rendszeres étkezés. Egyszerű ételkészítési eljárások. Értse meg az egészséges életvitelnek meghatározó szerepét. (szociális és állampolgári kompetencia).

6 6.osztály – Konyhatechnológia
A kornak megfelelő, energiát és tápanyagot tartalmazó táplálékok. A tápanyagszükséglet, az energiaszükséglet és az életmód összefüggései. Egészséges tápanyagarányok és étrend.

7 7. osztály: Táplálkozás és konyhatechnikai eljárások
Az egészséges táplálkozás szabályai, a korosztálynak, az évszakoknak, a megterhelésnek és a személyi adottságoknak megfelelően. Tápanyagaink közelebbről. Az ételkészítés alapelemei. Konyhatechnikai eljárások: előkészítő, elkészítő és kiegészítő műveletek. Ételsor tervezése. Az ételkészítés helyre és eszközei. Élelmiszervásárolási szempontok: ár és minőség összevetése.

8 8. osztály: Konyhatechnikai eljárások
Élelmiszerek tartósítása. A tartósítás célja. Nagyüzemi és házi körülmények között alkalmazható élelmiszertatosító eljárások: szárítás, hőkezelés, soványítás, hűtés, fagyasztás, mélyhűtés, pácolás, füstölés. Étrend, heti étrend tervezése. Az ételkészítés és az évszak összehangolása. Átgondolt vásárlási szempontok. Az élelmiszerek tárolása.

9 Osztályfőnöki óra 5. osztály: Életmód és táplálkozás
6. osztály: Amiről én döntök: Mit eszem? 7. osztály: Változások kora: Hogy nézek ki? Hogy érzem magam? 8. osztály: Alternatív étrendek Változtassunk: Táplálkozás

10 Biológia 8. osztály:A táplálkozás A táplálkozás szerveinek elhelyezkedése. A táplálkozás funkciója a szervezet fenntartásában. A bélcsatorna szerkezete és működése. A legfontosabb tápanyagok. A vitaminok. A táplálkozás higiénéje és az egészséges táplálkozás.

11 Etika 7. osztály: Életszínvonal, életmód és életminőség Jólét és jól-lét. Munkaidő, szabadidő, szórakozás. Otthonteremtés.. Ünnep és ünneplés. Az élet értelme az értelmes élet.

12 Egészségtan 6. osztály Az étrend fontossága, szerepe az egészség megőrzésében. Javaslatok az étrend megváltoztatására.

13 4. A megvalósítás szervezeti kereti, időtartama
Tanórák: egészségtan, biológia, etika, technika, osztályfőnöki óra Tanórán kívüli foglalkozások: rajzszakkör, sportfoglalkozások Szabadidős foglalkozások: hagyományőrző délután, vetélkedő lebonyolítása, Kóstoló – bemutató A tanév bármely szakaszában megvalósíthatók a délutáni programok, de érdemes a tanév utolsó szakaszára tervezni, mert az elméleti anyag feldolgozása a tanév folyamán folyamatosan történik.

14 5. A megvalósításban részt vevők:
Tanulók:A téma feldolgozása minden felső tagozatos osztályt érint. Egyrészt tanórai keretek között az egyes tantárgyak tantervi anyagába építve, másrészt pedig tanórán kívül foglalkozás keretében valósítható meg az évfolyamonkénti vetélkedő, a kiállítás elkészítése. Szabadidős foglalkozások keretében nyílik lehetőség a sporttevékenységek megvalósítására, esetleg kézműves foglalkozásokon a hűtőmágnes, és az egészséges táplálkozással kapcsolatos rajzok befejezésére. Pedagógusok és segítők: Mivel nem kíván semmilyen speciális szaktárgyi tudást az egyes témakörök feldolgozása, ezért az egyes tantárgyakat tanító pedagógusok számára is könnyen megvalósíthatók ezek a tanórák. A pedagógus munkáját segíti az iskolavédőnő, az iskolaorvos, a rajztanár/kiállítás megtervezése/, a DÖK vezető/vetélkedő megszervezése/, azok az ügyes kezű pedagógusok, akik a technikai produktumok elkészítésében részt vesznek, a testnevelő tanárok, akik a sporttevékenység lebonyolításában segíthetnek.

15 6.Tárgyi feltételek Tanulói eszközök: olló, reklámújságok, ragasztó, élelmiszercsomagolások, előre elkészített sablonok, a csoportmunkákhoz szükséges munkalapok, szövegek, értékelő eszközök Taneszköz:táplálkozás szervrendszere modell IKT eszközök:prezentáció, DVD film, számítógép, projektor, interaktív tábla

16 8.Várható eredmény Pedagógusok:
Képes lesz kompetenciafejlesztésben gondolkodni Szakmai kultúrája fejlődik, minőségi változást eredményez a tanítási órán. Eszköztár bővítésére alkalmassá válik. Tudatosan használja az új tanulási módszereket. Ismerni fogja a fejlesztési területeket egyéni és csoportszinten. Tanulók: Képesek lesznek az információk újszerű feldolgozására. Együttműködési képességük, érvelési technikájuk fejlődik. Képesek lesznek több szempontból vizsgálni az eredményeket. Tisztában lesznek a helytelen táplálkozási mód következményeivel. Mérlegelni fogják a szokásokat, képesek lesznek a tudatos döntésre. Szerepvállalásuk, önbizalmuk erősödik. Az ismereteket beépítik a mindennapi életükbe, azokat továbbadják. Csoport: Csoportkohézió erősödik. Egymás segítségét elfogadják. Tiszteletben tartják a másik véleményét. A csoportban történteket nem beszélik ki.

17 9.Tapasztalatok Az egyes modulok külön-külön jól felhasználhatók az egyes tanórai foglalkozásokon. Változatos és sokszínű módszer segítségével dolgozható fel a témakör. A gyerekek szívesen vesznek részt a játékos feladatokban, legkedveltebbek az interaktív játékok voltak. A tanórán kívüli és a szabadidős foglalkozásokon is jeleskedtek a diákok, hiszen itt volt alkalmuk a gyakorlatban is alkalmazni az elméleti ismereteket, a fantáziájuk, kézügyességük, kreativitásuk is kibontakozott. A kiállításon megtekinthették saját és mások munkáját.


Letölteni ppt "Egészséges életmód Andrási Szabolcsné"

Hasonló előadás


Google Hirdetések