Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bagi Attila Magyar Energia Hivatal Budapest, február 26.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bagi Attila Magyar Energia Hivatal Budapest, február 26."— Előadás másolata:

1 Bagi Attila Magyar Energia Hivatal Budapest, 2010. február 26.
Konzultáció a kötelező átvétel meghosszabbítására vonatkozó eljárásról különös tekintettel a évi VII. törvényben foglaltakra Bagi Attila Magyar Energia Hivatal Budapest, február 26.

2 Előzmények Az 56/2002. (XII. 29.) GKM rendelet
Hatályos december 31-ig Nem határozza meg közvetlenül A kötelező átvétel (KÁT) időtartamát Az átveendő mennyiséget DE: Már közlönyállapotban kimondja magáról, hogy december 31-én hatályát veszíti [6. § (4)] Ezt erősíti meg a VET (2007. évi LXXXVI. Törvény) 171. § (5) bekezdése: A régi értékesítési jogosultság december 31-ig él 2

3 A KÁT meghosszabbíthatósága
A VET 171. § (5) bekezdése Speciális esetekben lehetőséget ad a 2010 végén lejáró KÁT értékesítési jogosultság meghosszabbítására A hatályos szöveg többször változott 3

4 KÁT hosszabbítás feltételei 2009. július 1. előtt
KÁT értékesítési jogosultság az előző VET (2001. évi CX. törvény), illetve az ennek alapján kiadott 56/2002. GKM rendelet alapján Lakossági távhő célú hőértékesítés A villamosenergia-felhasználók teherbíró képességét figyelembe véve Legfeljebb december 31-ig 4

5 KÁT hosszabbítás feltételei 2009. július 1. – 2010. január 29. (1)
Jogosultság az előző VET, illetve az 56/2002. GKM rendelet alapján Kérelem benyújtása augusztus 31-ig A hő legalább 70%-a lakosság vagy külön kezelt intézmény számára, távhőként kerül értékesítésre A KÁT-ból származó előny kimutathatóan eljut a távhőfogyasztókhoz Erőművi teljesítőképesség felajánlása rendszerszintű szolgáltatásra – alkalmassá tétel december 31-ig 5

6 KÁT hosszabbítás feltételei 2009. július 1. – 2010. január 29. (2)
Az előző feltételek teljesülése esetén a KÁT legfeljebb december 31-ig meghosszabbítható, figyelembe véve: A távhő felhasználók teherbíró képességét Az egyes termelési eljárások átlagos megtérülési idejét 6

7 Jogszabályi változás – 2010. évi VII. törvény
Módosította a VET 171. §-ának KÁT hosszabbításról szóló (5) és (6) bekezdéseit [25. §] Hatályos január 29-től A VET 171. § (5) és (6) alapján január 29-ig már meghozott KÁT hosszabbítási határozatait a Hivatal – kérelemre – megváltoztatja a hatályos szöveg változása alapján szükséges módon [51. § (8)] Döntés március 31-ig 7

8 KÁT hosszabbítás feltételei 2010. január 29-től (1)
Jogosultság az előző VET, illetve az 56/2002. GKM rendelet alapján, ha az engedély még nem a 389/2007. Korm. rendeletre való hivatkozással került kiadásra, vagy az engedély a 389/2007. Korm. rendeletre való hivatkozással került kiadásra, de nem tartalmazza A KÁT időtartamát A KÁT alá eső mennyiséget a nem engedélyköteles termelő január 1-jét megelőzően kezdett értékesíteni a KÁT-ban Ha volt korábbi határozat és nem került ilyen alapon elutasításra, akkor rendben van. 8

9 KÁT hosszabbítás feltételei 2010. január 29-től (2)
2. Értékesítés lakossági távhő célra vagy külön kezelt intézménynek A hő legalább 70%-a az alábbi formában kerül értékesítésre: Lakosság vagy külön kezelt intézmény számára távhőként, vagy Közvetlenül külön kezelt intézmény számára 9

10 KÁT hosszabbítás feltételei 2010. január 29-től (3)
2. Értékesítés lakossági távhő célra vagy külön kezelt intézménynek (folyt.) Külön kezelt intézmény definiciója: VET 3. § 74. központi költségvetési szerv, központi költségvetési szerv költségvetési intézménye helyi önkormányzat, helyi önkormányzat költségvetési intézménye normatív állami támogatásban részesülő, közfeladatot ellátó, nem nyereség- és vagyonszerzési célt szolgáló egyéb intézmény 10

11 KÁT hosszabbítás feltételei 2010. január 29-től (4)
2. Értékesítés lakossági távhő célra vagy külön kezelt intézménynek (folyt.) A Hivatal a évi adatokból indul ki Ha a év alapján a feltétel nem teljesül, de a év alapján igen, akkor részletesebb vizsgálat A feltételnek folyamatosan fenn kell állnia a KÁT meghosszabbított időtartama alatt – különben kizárás [VET 171. § (5)] 11

12 KÁT hosszabbítás feltételei 2010. január 29-től (5)
3. A KÁT-ból származó előny kimutathatóan eljut a távhőfogyasztókhoz Ez 50 MW alatti termelő esetén akkor teljesül, ha a kapcsoltan termelt hőenergia teljes kereskedelmi üzemidőre számított átlagára alacsonyabb a termelő által elérhető – ugyanezen időszakra vonatkozó – közüzemi (egyetemes szolgáltatói) földgáz átlagárnál A közüzemi és egyetemes szolgáltatói árak megtalálhatóak a Hivatal honlapján Árelőkészítés / hatósági árak / földgáz árak / hatósági díjak 2009. július 1-től az egyetemes szolgáltatók árainak súlyozott átlagát vesszük figyelembe (lásd honlap) A KÁT meghosszabbított időtartama alatt folyamatosan álljon fenn 12

13 KÁT hosszabbítás feltételei 2010. január 29-től (6)
4. Erőművi teljesítőképesség felajánlása rendszerszintű szolgáltatásra alkalmassá tétel december 31-ig az elvárt követelményeket a november 25-én publikált Módszertan tartalmazza / engedélyezés, felügyelet / villamosenergia-ipari engedélyezés / Kapcsolt hosszabbítás végső változat További részletek: Kereskedelmi Szabályzat módosítás javaslat a Hivatal honlapján – konzultációs céllal 13

14 KÁT hosszabbítás feltételei 2010. január 29-től (7)
4. Erőművi teljesítőképesség felajánlása rendszerszintű szolgáltatásra (folyt.) Tercier szabályozás (ENTSO-E üzemviteli kézikönyv) Beépített teljesítőképesség 60%-a feletti tartomány Valós idejű üzemirányítási mérés Legalább 1 MW/1,5 perc Legalább napi 4 óra, megszakítással is igénybe vehető Díjazás, kiválasztás: normál eljárás Szabályozási központok 20 MWe alatti erőművek Legalább 5 MW szabályozási képesség Azonos mérlegkör 14

15 KÁT hosszabbítás feltételei 2010. január 29-től (8)
Az előző feltételek teljesülése esetén a KÁT legfeljebb december 31-ig meghosszabbítható, figyelembe véve az alábbiakat: A távhő felhasználók teherbíró képességét Az egyes termelési eljárások átlagos megtérülési idejét 50 MW alatti termelők esetében a kötelező átvétel legalább 7,5 évig tartson a kereskedelmi üzem kezdetétől 15

16 KÁT hosszabbítás feltételei - összefoglalás
2009. Július 1. előtt 2009. Július 1 – január 29. 2010. Január 29-től Ki lehet jogosult? Előző VET alapján KÁT-os Kit ellátók jogosultak? Távhő lakosságnak Távhő lakosságnak vagy KKI*-nek (Min. 70%) Távhő lakosságnak vagy KKI-nek vagy KKI-nek közvetlenül (Min. 70%) KÁT előny - KÁT előny továbbadása KÁT előny továbbadása (közüzemi / ESZ gázárak) Szabályozó kapacitás felajánlása ig alkalmassá tétel Benyújtási határidő Csak közvetve, javasolt Értékelési szempontok Villamosenergia-felhasználók Távhőfelhasználók; átlagos megtérülési idő Távhőfelhasználók; átlagos megtérülési idő; min. 7,5 év 16

17 Tervezett döntési eljárás
Változik a szükséges feltételek megítélése Közvetlenül külön kezelt intézménynek értékesítők is jogosultak Másként történik a KÁT előny továbbadásának elbírálása (közüzemi / e.sz. gázár) Gázmotor: A megtérülési idő a Módszertan alapján számítódik, de legalább 7,5 év Csak néhány speciális esetre vonatkozóan tervezünk változást a Módszertanban Nem gázmotor: egyedi vizsgálat, legalább 7,5 év (50 MW alatt) 17

18 Megtérülési idő számítása (1)
„Alap” megtérülési idők a Módszertanból Hőértékesítési ár = benchmark gázár esete Zöldmezős és nem zöldmezős beruházások Méret és kihasználási óraszám függvényében 18

19 Megtérülési idő számítása (2)
Hőértékesítési ár: Kapcsoltan termelt hőre vonatkozik Szükség esetén belső megosztás bemutatása A nem kapcsoltan termelt hőre vonatkozó feltételezéseit újra megvizsgálja a Hivatal Távhőszolgáltató esetén a benchmark gázár 80%-a Alternatív megoldások megvizsgálása: Kérelmező alapos indokolása és igazolásai alapján eltérés Távhőszolgáltató átlagos hozzáadott értéke A figyelembe vett időszak: 2004 – 2009, egész naptári évek Tulajdonosváltás esetén tulajdonosváltástól Alapszabályként a közvetítő cég árrése is beszámít, kivéve Műszakilag, gazdaságilag elengedhetetlen Hozzáadott érték 19

20 Megtérülési idő számítása (3)
A megtérülési idők korrekciói Hőértékesítési ár Osztás az „y” tényezővel y = 0,7448x + 0,2589, ahol x = átlagos hőértékesítési ár / benchmark földgáz ár X>1 esetén is lehet hosszabbítás Legfeljebb 15 év megtérülési idő Támogatás aránya Csökkentés a támogatás beruházási költséghez viszonyított arányának megfelelően Legalább 7,5 év 20

21 A KÁT időtartam záró dátuma:
A hosszabbítás A KÁT időtartam záró dátuma: Kereskedelmi üzem kezdete + megtérülési idő Hónap végére kerekítve Legalább december 31. Legfeljebb december 31 Az átveendő mennyiség: Villamos teljesítmény x kihasználási óraszám Mindkettő beépített teljesítményre Kihasználási óraszám a 2004 – 2008 teljes naptári évek számtani átlaga alapján Változó teljesítmény => többlépcsős beruházás 21

22 Benyújtási határidő Nincs közvetlenül meghatározott benyújtási határidő, de A KÁT meghosszabbítása esetén április 30-ig szerződést kell kötni a MAVIR-ral A már meghozott határozatokra irányuló kérelmek esetében március 31-ig dönteni kell Ehhez a Hivatalnak legkésőbb március 16-ig rendelkeznie kell a szükséges adatokkal Ha a szükséges adatok nem állnak teljes körűen rendelkezésre, akkor a Hivatal megszüntetheti az eljárást vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt. A fentiek alapján a javasolt benyújtási határidő: 2010. március 1 22

23 A kérelemhez benyújtandó dokumentumok
A kérelemhez benyújtandó dokumentumok listája megtalálható a Hivatal honlapján: Engedélyezés, felügyelet [bal oldali menü] Villamosenergia-ipari engedélyezés A kötelező átvétel meghosszabbítása során benyújtandó dokumentumok_ verz A dokumentumokat be kell nyújtani Papíron és Elektronikusan CD-n a kérelemmel, vagy 23

24 A már meghozott határozatokra irányuló kérelmek (1)
A korábban már benyújtott dokumentumokat nem kell újra benyújtani. Ellenőrizzék, hogy valóban benyújtották-e a megfelelő formában és tartalommal! Ha a korábbi döntés meghosszabbítás, vagy megtérülés miatti elutasítás volt, akkor a benyújtott dokumentumok megfelelőek voltak. Ha az elutasítás más okból történt, akkor ez nem feltétlenül van így! 24

25 A már meghozott határozatokra irányuló kérelmek (2)
Biztosan be kell nyújtani: Lakossági távhő és külön kezelt intézmények aránya az értékesítésből (D8. pont és 5. sz. melléklet) Távhőszolgáltató igazolása a lakosság és külön kezelt intézmények arányáról távhőszolgáltató értékesítési portfoliójában (2008. és évekre) Hőértékesítési árak igazolása a kereskedelmi üzem kezdetétől december 31-ig (D9. pont és 3. sz. melléklet) A gázköltségek meghatározásához, ellenőrzéséhez szükséges adatok (D10. pont, 4. sz. melléklet) 2200 Ft illetékbélyeg! 25

26 Benyújtandó dokumentumok (1)
Értékesítés lakossági távhő célra vagy külön kezelt intézménynek (D8.; 5. sz. melléklet) 2008 2009 1. Értékesített hasznos hő összesen GJ 2. Értékesítés távhőszolgáltatónak vagy távhőszolgáltatóként 3. Távhőszolgáltató értékesítéséből lakosságnak vagy külön kezelt intézménynek % 4. Értékesítés lakosság vagy külön kezelt intézmény részére a távhőrendszeren keresztül 5. Értékesítés közvetlenül külön kezelt intézménynek 6. Értékesítés lakosságnak és külön kezelt intézménynek összesen 7. #ZÉRÓOSZTÓ! A 3. sorszámú sor esetében szükséges az érintett távhőszolgáltató igazolása! Az adatokat kérjük a Kérelemben szereplő egységre vonatkozóan adják meg! (a 3. sor kivételével) 26

27 Benyújtandó dokumentumok (2)
2. Hőértékesítési árak igazolása (D9.; 3. sz. melléklet) Termelő neve: Távhőszolgáltató vagy külön kezelt intézmény neve: Kérjük adja meg az alábbi adatokat éves bontásban a kereskedelmi üzem kezdetétől december 31-ig terjedő időszakra. Év Értékesített mennyiség (GJ) Hődíj bevétel (MFt) Hődíj (Ft/GJ) Egyéb, hőeladáshoz kapcsolódó tétel* (MFt) Összes árbevétel (MFt) Teljes átlagár (Ft/GJ) ######### #ZÉRÓOSZTÓ! * Egyéb, hőeladáshoz kapcsolódó tétel: alapdíj, teljesítménydíj, csökkentő tételként esetlegesen bérleti díj, stb. Kérjük szövegesen is indokolják. 27

28 Benyújtandó dokumentumok (3)
2. Hőértékesítési árak igazolása (folyt.) Tulajdonosváltás esetén is a kereskedelmi üzem kezdetétől Amennyiben közvetlen igazolás nem lehetséges, akkor az igazolt adatokból belső elszámolási árak levezetése: Kapcsolt és nem kapcsolt termelés Más – az adott kérelem által nem érintett – kapcsolt egység A hőtermelő távhőszolgáltató is 28

29 Benyújtandó dokumentumok (4)
3. Földgáz árak (D10.; 4. sz. melléklet) Engedélyes neve: Telephely: Kapcsolt egység kereskedelmi üzemének kezdete (év, hónap, nap): Kérjük adja meg az alábbi tényadatokat havi bontásban a kereskedelmi üzem kezdetétől december 31-ig terjedő időszakra. Év Hónap Villamos energiával kapcsoltan termelt hő Nem villamos energiával kapcsoltan termelt hő Hőtermelés összesen Vásárlás közüzem (egyetemes szolgáltatás) keretében? Szállítóvezetéki fogyasztó? "Kedvezményezett" földgázvásárlás aránya Lakossági távhő célú földgázvásárlás aránya Gázmérő mérete Lekötött teljesítmény Vásárolt földgáz mennyisége Gázdíj Teljesítménydíj Alapdíj1 Alapdíj2 Gázárkompenzáció Egyéb* Kiadások összesen Átlagár 29

30 Benyújtandó dokumentumok (5)
3. Földgáz árak (folyt.) A kereskedelmi üzem kezdetétől (tualjdonosváltás esetén is!) Teljes telephelyi adatok Tényadatok (szabadpiaci vásárlás esetén is) Egyéb költségek indokolása, részletezése Szükség esetén szöveges kiegészítés 30

31 Köszönöm a figyelmüket
Köszönöm a figyelmüket! Bagi Attila Tel: 31


Letölteni ppt "Bagi Attila Magyar Energia Hivatal Budapest, február 26."

Hasonló előadás


Google Hirdetések