Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mit csináljak, ha jön az ellenőr?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mit csináljak, ha jön az ellenőr?"— Előadás másolata:

1 Mit csináljak, ha jön az ellenőr?

2 Milyen céllal illetve szándékkal?
Honnan jöhet? Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságtól ÁNTSz-től sok más hatóságtól (NMHH, NAV, munkaügy, tűzoltóság, stb.) Milyen okból? országos, (vagy helyi) témavizsgálatra * lásd. utóellenőrzésre (ez a kettő nem befolyásolható) panaszkivizsgálásra (ez elkerülhető, ha…) Milyen céllal illetve szándékkal? Piacfelügyeleti jogkörben a 79/1998.(IV.29.) Korm. egyébként Fgytv. alapján elvileg a fogyasztó megvédésére, gyakorlatilag hibakeresés és bírságolási céllal jön. „Az ellenőrzésnek provokatívnak kell lenni!” Mit ellenőriz? Fgytv. 45/A.§-ban foglaltakat, nevezetesen:

3 a fogyasztóknak forgalmazott termék minőségére, összetételére, csomagolására, megfelelőség értékelésére, megfelelőségi jelölésére, a fogyasztóknak értékesítésre szánt, illetve értékesített áru mérésére, hatósági árára vagy egyébként kötelezően megállapított árára, a fogyasztói panaszok intézésére, a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézésére, a termék forgalmazása vagy szolgáltatás nyújtása során az egyenlő bánásmód követelményére, továbbá a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó rendelkezések betartását, jogosult minta és ellenminta vételére a termék biztonságosságának, minőségének, illetve összetételének vizsgálata céljából. A minta költségét is tartalmazó mintavételi költség, továbbá a laboratóriumi, illetve az egyéb vizsgálatok költsége eljárási költség, amit a jogsértésért felelős vállalkozás viseli, ha a minta az előírt követelményeknek nem felel meg.

4 elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését,
Mihez van joga? elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését, megtilthatja a jogsértő magatartás további folytatását, határidő tűzésével a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezheti a vállalkozást azzal, hogy az a hibák, hiányosságok megszüntetése érdekében tett intézkedéséről köteles értesíteni a fogyasztóvédelmi hatóságot, a jogszerű állapot helyreállításáig feltételhez kötheti vagy megtilthatja az áru forgalmazását, illetve értékesítését, elrendelheti a fogyasztó életére, egészségére, testi épségére veszélyes termék forgalomból való kivonását vagy visszahívását, elrendelheti a fogyasztó életére, egészségére, testi épségére veszélyes termék megsemmisítését a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével, a jogszerű állapot helyreállításáig terjedő időtartamra elrendelheti a jogsértéssel érintett üzlet ideiglenes bezárását, ha az a fogyasztók életének, testi épségének, egészségének védelme vagy a fogyasztók széles körét érintő kárral fenyegető veszély elhárítása érdekében szükséges, fogyasztóvédelmi bírságot szabhat ki. (Leginkább ezt gyakorolja.)

5 nem árt, ha tudjuk… Mindezek érdekében jogosult
belépni az áru biztonságosságának ellenőrzéséhez szükséges valamennyi helyiségbe, telephelyre, akadályoztatás esetén a rendőrséget igénybe venni, az ellenőrzéshez szükséges valamennyi dokumentumot megtekinteni, és azokról másolatot készíteni, az ellenőrzés lefolytatásához szükséges hang- és képfelvételt készíteni, Mindezt csak törvényes keretek között a KET (200.évi CXL. tv.) szerint teheti és csak akkor, ha az áru biztonságosságáról van szó! A fentiekből következően tehát nincs joga önkényeskedéshez, azonnali, szóbeli parancs osztogatáshoz házkutatáshoz, áru eladótérből való eltávolíttatásához, lefoglaláshoz kivéve ha… előítéleteken alapuló, diszkriminatív intézkedéshez A fogyasztóvédelmi eljárás a helyszíni ellenőrzéssel kezdődik, a laborban majd az íróasztal mellett folytatódik. A „mérkőzés” kimenetele nagymértékben az első fázistól függ, ezért nem árt, ha tudjuk…

6 A hatóság elsődlegesen a vállalkozást, (annak üzletét, telepét) ellenőrzi, ami azonban nem zárja ki, hogy „eljárás alá vont” legyen az ellenőrzéskor jelen levő személy is, ha mondjuk nem ad nyugtát, többet számol vagy egészségügyi, munkaügyi papírjai nincsenek rendben. Amennyiben az ellenőrzést követően fogyasztóvédelmi eljárás indul a vállalkozás ellen, úgy az eljárás az ellenőrzés napjával indul, amelyről a hatóság 8 napon belül Végzést küld a vállalkozás vezetőjének, aki a továbbiakban ügyfél minőségben szerepel. A évi CXL. tv. (Ket.) 4.§ /1/ alapján az ügyfélnek/jelenlevő személynek joga van a tisztességes ügyintézéshez, amelyhez már az ellenőrzés alatt ragaszkodni kell. A hatósági „közeg” köteles vélelmezni a vállalkozást éppen akkor képviselő személy jóhiszeműségét, tehát kérdései, megállapításai nem sérthetik annak emberi méltóságát és ez fordítva is így van.

7 Egy ellenőr nem ellenőr és ezzel a hatóság is tisztában van
Egy ellenőr nem ellenőr és ezzel a hatóság is tisztában van. A másik ellenőr lehet éppen a társhatóság embere is, de ragaszkodjunk hozzá, hogy annak neve, beosztása és aláírása is szerepeljen a jegyzőkönyvön. Ha a jegyzőkönyvnek van melléklete is (pl. munkalap), amelyen a vállalkozásra vonatkozó adatok, megállapítások szerepelnek, úgy annak másolatához is ragaszkodjunk. A jegyzőkönyv közokirat, okmány, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy mi kerül az „ellenőrző hatóság megállapításai” fejezetbe. Ha az ellenőr téves (netán valótlan) adatot, megállapítást rögzít és ezt azonnal, vagy későbbi nyilatkozatban nem kontrázzuk, biztosan bukott pernek nézünk elébe. A nyilatkozattétel, a jegyzőkönyv aláírása illetve átvétele nem kötelező. Amennyiben az ellenőrzésnél nem a nyilatkozattételre jogosult személy van jelen, és a jegyzőkönyv nem negatív, úgy az aláírás és átvétel megtagadása javasolt. Bármit állít a „hatósági közeg” ennek semmilyen következménye nincs. Ilyen esetben a Ket. 92.§ /4/ alapján a jegyzőkönyvet 10 napon belül megküldik a vállalkozás vezetőjének és 3 napon belül lehet átgondolt, írásbeli nyilatkozatot

8 De mitől lesz elégedett a vásárló?
Az ellenőr helyszíni nyilatkozata az eljárás indításáról, vagy nem indításáról nem jelent semmit. Utólag meggondolhatja, esetleg a főnöke mást gondol. Ha a jegyzőkönyv termékre kifogásokat tartalmaz, az eredményes védekezés érdekében célszerű azonnal felvenni a kapcsolatot a beszállítóval és összeszedni a forgalmazás jogosságát igazoló dokumentumokat. Az elégedett vásárló és hatóság érdekében főnöknek, alkalmazottnak törekedni kell a saját szintjén szükséges termékforgalmazási ismeretek megszerzésére és betartására! Ha ezt tettük nyugodtan jöhet az ellenőr. De mitől lesz elégedett a vásárló? ha igényeinek megfelelő terméket/szolgáltatást kap megfelelő áron tisztességes, szakszerű kiszolgálásban van része megfelelő környezetben és választékból Az elégedett vásárló a gazdasági szereplők együttműködésének lehet az eredménye.

9 Néhány esettanulmány…
Panasz Kezembe került az Áruház akciós újságja, amelyben négyégős, korszerűnek tűnő gáztűzhelyt reklámoztak 39 ezerért. Ez igen kedvezőnek tűnt. A meglevő ugyan még működött, de harminc évére és elhasználódási fokára tekintettel megérett a cserére. Megvettem az újat és üzembe helyezésére kihívtam a szakszervizt. Az első meglepetés ekkor ért, ugyanis a szerelő nem kötötte be. Helyette adott egy szakvéleményt ötezerért, miszerint több súlyos hibát tapasztalt és a készülék életveszélyes. Ajánlotta, hogy 72 órás cserére vigyem vissza. Taxit hívtam, lecipeltük a 6. emeletről és irány az Áruház. Itt ért a következő meglepetés, ugyanis nem vették át, mondván, hogy a vásárlás óta már eltelt 3 nap, tehát vigyem a szervizbe. Hiába mutattam a szakvéleményt az sem hatott. Mit tehettem, hazahoztam. Kifizettem a szerelő kiszállási díját, az oda-vissza fuvart és ráadásul tűzhelyem sincs. Mit tehetek?

10 2. Panasz „Az Áruházban közel 320 eFt értékben rendeltem konyhabútort. A szállítást 2 hétre vállalták, de én a lakás felújítási munkák ütemezése miatt 3 hétre kértem. A bútor megérkezett és még aznap este elkezdtem (volna) összeszerelni. Kiderült azonban, hogy:* a fogantyúkhoz rövidek a csavarok * a mosogató elem ajtót rossz pozícióban szerelték * több elemről lehagyták az él fóliát * egyes fiókok nagyon nehezen csúsznak (azért mert alul a bútorlap meg van repedve és deformálódott). Annak ellenére, hogy 3 hét állt rendelkezésükre, egy szerelhetetlen, összecsapott bútort adtak. Másnap reklamáltam. A hibalapot felvették, továbbították és közölték, hogy innentől kezdve semmi dolguk, a többit a gyártó intézi. Egy hét múlva elfogyott a türelmem és telefonon előkerítettem a gyártót. Egy József keresztnevű úr azt ígérte, hogy beszél a garanciális dolgokat intéző kollegájával, aki majd felveszi velem a kapcsolatot. Újabb két hét telt el és se javítás, se csere, amelynek következtében heteket csúszik a vízszerelő- és burkoló munka is.”

11 Ki, miben hibázott és mi lett volna, ha ezután jön az ellenőr?
3. Panasz „Interneten keresztül vásároltam egy ASUS MYPAL A696 típusú pda-t, amely pár napig jól működött, utána viszont egyre több hibát produkált. Telefonon egyezkedtem az eladóval és 8 munkanapon belül, a terméket – csomagolással, iratokkal együtt kompletten - futárral visszaszállították. A kísérőlevélben leírtam a hibajelenséget és cserét kértem. Pár nap múlva felhívtak, hogy a terméknek semmi baja és nem cserélik ki. Erre én - törvény adta jogomnál fogva – közöltem, hogy elállok a vásárlástól és kérem vissza a pénzemet. A válaszuk: a termék csomagolását megbontottam, üzemeltettem, tehát már használtnak számít és legfeljebb a vételár 80%-át hajlandók visszafizetni. Ez egyszerűen nevetséges. Hogyan tudtam volna kipróbálni, ha nem bontom ki?” Ki, miben hibázott és mi lett volna, ha ezután jön az ellenőr?

12 Néhány hasznos link

13 OKSz „A fogyasztóvédelmi joganyag változásai, gyakorlati kérdések” című szakmai nap
2012. május 30. Köszönöm figyelmüket Szalkai Péter gépészmérnök, munkavédelmi szakmérnök 15 éven át fogyasztóvédelmi felügyelő, most tanácsadó 20/


Letölteni ppt "Mit csináljak, ha jön az ellenőr?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések