Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1.4. Modern fizetési formák

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1.4. Modern fizetési formák"— Előadás másolata:

1 1.4. Modern fizetési formák

2 Vásárlás kézbesítéskori fizetéssel (1)
Postai utánvét, futárszolgálat =a vevővel áll fenn a kapcsolat, nem a közvetítővel =ha külföldre értékesítik, akkor a feladás helye (Mo.) a teljesítési hely, és áfa-mentes, ha unión belüli jogi személy adózó a vevő, de áfá-s ha magánszemély a vevő (magyar áfával 5,18,27%), =ha a magyar adóalany rendszeresen postáz a külföldi nem adóalanynak és meghaladja a célország küszöbértékét, akkor a teljesítési hely a fogadó ország lesz, oda le kell jelentkezni a magyar félnek és adóbevallást kell benyújtania a külföldi hatóság felé =láncértékesítésnél, amikor A elad B-nek, az pedig C-nek, de ezt a számlázási utat nem követi a termék, mert A közvetlenül C-nek adja fel, akkor A és B között fuvarozási ügylet jön létre.

3 Vásárlás kézbesítéskori fizetéssel (2)
Az előbbi ügyletben >amennyiben a feladást az A végzi el, és B adóalany, akkor A áfa-mentesen számláz, viszont ha B nem adóalany, v. nincs adófizetési kötelezettsége, akkor A áfásan számláz. >amennyiben a feladást B (a középső fél) végzi, akkor neki A áfa-mentesen számláz, de B a C székhelye szerinti ország áfa-mértékével számláz tovább C-nek és a teljesítési hely ilyenkor C székhelye szerinti ország, így a B be is fizeti és vissza is igényeli az áfát, ha ez utóbbira jogosult C ország hatóságával szemben és oda bejelentkezik. >Ha az előbbi ügylet láncügylet, azaz saját országában mindhárom regisztrált közösségi adózó, akkor B mentesíthető a bejelentés alól, ilyenkor C mint beszerző fogja az adót befizetni és visszaigényelni. >Ha a három fél közül valamelyik harmadik országbeli, akkor amelyik fél országában vámjogilag forgalomba helyezik az árut, az lesz a teljesítési hely, oda kell lejelentkezni adózóként. pl. A és B közösségen belüli, de C harmadik országbeli, akkor A és B áfá-t nem fizet, C saját országában fog fizetni importáfát utána. Ha viszont A harmadik országbeli, B és C közösségi, akkor B a C országában bejelentkezik adózóként és azzal a kulccsal adózik, az import-áfa szabályai szerint és igényeli azt onnan vissza.

4 Vásárlás kézbesítéskori fizetéssel (3)
A termék feladója által fizetett járulékos ktg.: =a szállítási költség, amelyből a magyar határállomás és a külföldi rendeltetési hely közötti szakaszra jutó rész csökkenti az árbevételt, =ha azt továbbhárítják a vevőre, akkor annak áfa-mértéke az eredetileg értékesített, szállított termék áfá-jának kulcsával azonos =a szoftverértékesítést, szolgáltatásnyújtásként kezeli az áfa-tv. =a termék átvevőjénél a szállítási költség beépül a termék beszerzési értékébe Az áfa megállapítása forintban =közösségen belüli beszerzésnél a fizetendő adó megállapítására vonatkozó árfolyamon történik, =amely a számlakibocsátáskor, de legkésőbb a teljesítést követő hónap 15-én érvényes árfolyam, =ez eltér a számviteli politika szerintitől, de választhatja az áfa-tv. szerintit is a vállalkozó a számviteli tv. módosítása szerint.

5 Utalványok (1) Az igénybe vehető termék, szolgáltatás szerint lehet:
=vásárlási utalvány =étkezési utalvány (Erzsébet utalvány) =utazási utalvány =vegyes felhasználású utalvány >Széchenyi Pihenő Kártya (Szép-kártya) >internetes kedvezményoldalak kuponjai >egyéb kuponok >helyi „pénzek” (soproni kékfrank, balatoni korona) A kibocsátó szerint lehet: =saját kibocsátású (a gazdálkodó bocsátja ki, ami hálózatában levá-sárolható) =idegen kibocsátású (a gazdálkodó megvásárolja, majd természetes személynek juttatja)

6 Utalványok (2) Beszerzett idegen utalványok:
=T 36. követelés-K 38. pénz =T 5. személyi jell. ráf. -K dolgozóval, adóhatósággal, tb-vel szembeni köt. =T 47. dolgozóval sz. köt. –K 36. követelés Vagy =T ktg. K 36. követelés Kibocsátott utalványok: =T 38. pénz – K 47. kötelezettség =T 38. pénz – K 9. értékesítés árbevétele és 467. fiz.áfa =T 31. vevőkövetelés – K 9. értékesítés árbevétele és 467. =47. kötelezettség – K31. vevőkövetelés

7 Bankkártyák (1) Betéti kártya:
=mögöttes betétszámla feletti rendelkezést biztosít =forint és valuta felvételére alkalmas a mögöttes forint-, ill. devizabetét-számláról =vásárlás ellenértéke rendezhető vele =a pénzfelvétel a bankszámláról a házipénztárba való felvétellel azonosan könyvelendő =a vele való vásárlás kifizetése tartozásként könyvelendő, amíg a bankértesítés meg nem jelenik =fizetésként való elfogadásakor a kereskedőnél követelésként könyvelendő, amíg a bank jóváírási értesítés megérkezik =vele történő valuta felvétel, v. külföldi pénznemben felmerülő ellenérték rendezésekor árfolyamkülönbözetet az általános szabályok szerint könyveljük =banknak fizetett kártyahasználati díj a vállalkozónál egyéb szolgáltatás költsége

8 Bankkártyák (2) Hitelkártya:
= a betéti kártyában foglaltakon túl hitelfelvételre is alkalmas, vagy pénzfelvételre vagy vásárláskor tartozás rendezésére való felhasználás formájában a túlköltés során = T 38. pénz – K 451. hiteltartozás = T 455. szállítói tartozás – K 451. hiteltartozás = T 451. hiteltartozás – K 38. pénz Az üzleti és magáncélú kártyák használatát külön kell választani! = a magáncélú kártyával való fizetés a magánszemély kártyatulajdo-nossal szembeni kötelezettséget keletkeztet, ha a vállalkozás tarto-zását rendezik vele.

9 Elektronikus pénz Elektronikus jel formájában létezik speciális hordozó eszközön (pl. kártya, számítógépes megoldás) Elektronikus pénz kibocsátásra jogosult intézmény bocsátja ki hagyományos pénz ellenében és kötelezettségként mutatja ki. A hagyományos pénz ellenében vehető, a pénz egyik formája. Beszerzésekor hagyományos pénz csökken, elektronikus pénz nő. Beváltásakor az előbbi fordítottjaként könyvelendő a beváltónál, a kibocsátónál pedig kötelezettség csökken és hagyományos pénz csökken. Fizetésre alkalmas olyan elfogadó helyen, amely szerződést kötött a kibocsátóval. A vele való fizetés a hagyományos pénzzel történő fizetés szerint könyvelendő.

10 PayPal fizetési forma A PayPal egy nemzetközi, elektronikus pénzkibocsátásra jogosult intézmény, amely elektronikus pénz-számla (fiók) nyitásával bonyolítja az interneten keresztüli adásvételek ellenértékének rendezését olyan felek között, akik ezen rendszerhez csatlakoztak (regisztrálták magukat dombornyomásos bankkártyával) Minden tekintetben az elektronikus pénzre vonatkozó szabályok szerint kell az elszámolásnál eljárni, legfeljebb az árfolyamkülönbözet elszámolása lép be további tételként.

11 Feltöltő kártyák Az utalványhoz hasonló céllal bocsátja ki általában dolgozóinak valamilyen szolgáltatás igénybevételének rendezésére a vállalkozás Az utalvánnyal azonosan könyvelendő és kezelendő minden tekintetben. Az nem készpénz-helyettesítő fizetési eszköz.


Letölteni ppt "1.4. Modern fizetési formák"

Hasonló előadás


Google Hirdetések