Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Barnás Ferenc: Másik halál

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Barnás Ferenc: Másik halál"— Előadás másolata:

1 Barnás Ferenc: Másik halál
Barnás Ferenc: Másik halál

2 A szerző Ki Barnás Ferenc, az új Aegon-díjas? Barnás Ferenc 1959-ben született Debrecenben. A tíz testvérével megosztott gyerekszobától, és a nehéz fizikai munkától alig tíz év alatt jutott az ELTE magyar – és esztétika szakának katedrájáig. Debrecenben, Budapesten és Münchenben járt egyetemre, közben magánúton zenét tanult. Csakúgy, mint több regényének hőse, nyaranta ő is végigfuvolázta Európát, utcazenészként. Tanárának és mesterének, Szegedy-Maszák Mihálynak unszolására 1990-ben doktori fokozatot szerzett, disszertációjának témája Herman Hesse világképe volt. Budapesti művészeti iskolákban irodalmat és esztétikát, az ELTE Művelődéstörténeti Tanszékén pedig zeneesztétikát tanított és 2000 között szabadfoglalkozású íróként működött, első regénye Az élősködő 1997-ben jelent meg. Három évvel később jött a Bagatell, 2001-ben pedig az első jelentős elismerés, a Márai Sándor-díj. Harmadik regényéért, a 2006-os A kilencedikért Déry Tibor-díjat kapott, majd az angol fordítás után (a könyv fordítója, Paul Olchváry, a PEN America fordítói díját kapta a kötetért – a szerk.) nemzetközi sikerek következtek. A The Ninth-et  az USA-ban 2009 legjobb külföldi regényének díjára jelölték, szintén 2010-ben pedig Nemzetközi IMPAC Dublin Irodalmi Díjra. Barnás Ferenc 2000 óta az Ernst Múzeum teremőre.

3 A kötet helye az életműben
Regények Az élősködő (1997) Bagatell (2000) A kilencedik (2006) Másik halál (2012) Tanulmányok Hermann Hesse világképe A zene szerepe Hermann Hesse írói világában. In: Literatura, 1990/3. Fordításban megjelent kötetek Anak Kesembilan (A kilencedik) The Ninth (A kilencedik) Egyéb fordítások Der Neunte (A kilencedik)

4 Az élősködő (1997) http://www.ferencbarnas.com/muvek.php?o=az-eloskodo
Aki a könyvborítón lelkesülten dicsér egy nagyregényt, az egyéb aljasságokra is képes. De bármennyire elvetemülten igyekszem fogalmazni, mégsem mondhatok mást Barnás Ferenc Az élősködő című első regényéről, hogy zavarb aejtő, szelíden radikális és igen jelentős írói kvalitásokat rejtő mű. (Mészáros Sándor) Az élősködő története valójában magának az elbeszélőnek a gyötrődéséről és önelvesztéséről szól, és azt a vélekedést cáfolja, hogy a szenvedést s a halállal szembenézést bárki is elmulaszthatja. A látomások és jelenések, képzelgések és álmok a regény nem mindennapi nyelvi ereje folytán válnak félelmetesen emlékezetessé. (Szegedy-Maszák Mihály)

5 Bagatell (2000) http://www.ferencbarnas.com/muvek.php?o=bagatell
Különös, megrázó, szép, bosszantó, felemás, ám felemásságában is érdekes s megkülönböztetett figyelmet érdemlő könyv (…). A cím mint műleírás is találó (hiszen a regény egyrészt a nagyvilághoz képest valóban csekélyebb jelentőségű eseménysort beszél el, másrészt az a tény, hogy főhőse előadóművész, ki utcai szórakoztatóként keresi kenyerét, a bagatell zenei műfajának asszociációját is megengedi). Margócsy István A dolgok logikája értelemszerűen az apró részletek felé mutat, s ezekből Barnás elbeszélője kifogyhatatlan. (…) A másik pont a zene. Barnás elbeszélője benne él és benne gondolkodik a zenében, valahogy úgy, ahogy azt a régi vándormuzsikusok tehették. Egyszer sincs leírva a könyvben a szabadság, de kimondatlanul is erről van szó; és egyszer sincs leírva a csoda,ám az elbeszélő úgy adja elő (ezúttal írásban) utcai és vendéglői szerepléseit, hogy abból kiderül: a csoda (ha nem is mindig, de azért nem is ritkán) végbemegy, függetlenül attól, hogy mia következménye és (az elbeszélőn kívül) ki vesz róla tudomást. Márton László

6 A kilencedik (2006) Kilencedik. …a család kilencedik gyermeke, kilencéves és kilenc ujja van. Kilenc: „próbatételek, a küzdés ideje; a beteljesülést a tíz hozza el”. Beavatás: „kilenc lépcsőfokot kell bejárni ahhoz, hogy valaki elérje a tíz tökéletességét, és a tudás részese lehessen” – olvashatjuk a Szimbólumtárban (…) De a tíz nem jön el, mindig csak kilenc: a beteljesületlenség, a vágy, a hiány. Egzisztenciális hiány (…) „mindennapi kenyerünket”, bakancsunkat és kapcánkat, fürdőszobánkat, saját ágyunkat „add meg nekünk ma”. A lét csak a testben nyilvánulhat meg, a test pedig a hiány által rajzolódik ki. És ez a test fog beszélni, érezni és gondolni – a test nyelvén. Bucur Tünde Csilla Barnás Ferenc a magyar irodalom egyik legjobb szegénységrajzát nyújtja ebben a könyvben, a szegénység metasztázisait, a tudatban, a személyiségben okozott torzulásait is feltárva. Az ő szegénysége nem költői, mint József Attiláé, nem drámai, mint mondjuk Gorkijé, nem festőien sötét, mint Van Goghé, hanme prózai, a szó minden értelmében. Nem színes, mint Móricznál. Nyelvileg nem olyan pezsgő, mint Tar Sándor legjobb novelláiban. Hanem sivár, zsúfoltságában is kopár, monoton, kopottas – az indulatok fojtásban, az érzelmek takarásban maradnak, és belül rágnak, mindenki „befelé sír”. Radics Viktória

7 Másik halál (2012) http://www.ferencbarnas.com/kritikak.php
Lassú, szaggatott ütemben indul Barnás Ferenc negyedik regénye, ami - a fül szerint - "egy regényciklus utolsó része". És csakugyan: ha akarjuk, olvashatjuk a Másik halált az előző regényekkel együtt. Horváth Györgyi A Másik halálban kirajzolódó sorstörténet rekonstruálását az is megnehezíti, hogy a töredékekben folyamatosan változik a beszédhelyzet, az elbeszélés vélhető ideje és a felidézett események közötti időtávlat. A narrátor pozíciója a könyv elején rögzítetlen, ekkor rendszertelenül váltakoznak a múltbéli eseményekről beszámoló és a jelen idejű igealakokat tartalmazó szövegek (…) Balajthy Ágnes Ő az egyik legfigyelmesebb kortárs regényírónk, aki a mondatok kidolgozásával, a szöveg tempójának szabályozásával azokat a belső folyamatokat is pontosan ábrázolja, amelyeket társadalmi szégyen tabusít, és amelyekhez a nyelvnélküliség élménye kapcsolódik – most azt, hogy a psziché bármikor összerogyhat. És bármikor felépülhet, változhat. Szűcs Teri

8

9 Mintha egy burok vette volna körül – volt egy megközelíthetetlen része, amihez senkit nem engedett közel. Röpke tizenöt évig gyűltek a cetlik, míg a munka titokzatos tárgya Az élősködő című regény formájában testet öltött. Nem kapkodta el. - Erről és egész pályájáról beszélgetett Barnás Ferenccel Keresztury Tibor és Jánossy Lajos. Nagyvizit. 2013. március 15.

10 AEGON Művészeti Díj 2013 http://www.youtube.com/watch?v=36VQ7xnz-LI

11 Még több videó … http://www.youtube.com/watch?v=T7eUHvVqP5w
ÉS arcok - Wiegmann Alfréddal. Vendég: Barnás Ferenc Barnás Ferenc az írásról a LIteraTV-ben, március 14. Barnás Ferenc az Aegon Művészeti Díj nyertese; Barnás Ferenc - Másik halál – könyvbemutató, május 24. csütörtök Bemutatja: Szegedy-Maszák Mihály A szerzővel beszélget: Mészáros Sándor (06.05-től) Könyvheti megnyitó az Írók Boltjában, június 6. Barnás Ferenc – Margó Fesztivál (2013),

12 FELADATOK – A regény a kritika tükrében
MUNKAFORMA egyéni + szakértői csoportok + közzététel ESZKÖZÖK ÉS ELJÁRÁSOK fénymásolt szövegek, cédulák; szemponttáblázat; körtábla-jegyzet, szakértői csoportok FELADAT A regény gazdag kritikai recepciójából egy rövid szövegválogatást kaptok. Olvassátok el a szövegeket! A csoportok tagjai színes cetlikre készítsenek jegyzeteket! A színek a szövegfeldolgozás szempontjait, illetve a csoporton belüli munkamegosztást jelölik – PIROS: történet, szereplők; SÁRGA: regénypoétikai eljárások; ZÖLD: nyelv, stílus; KÉK: szövegpárbeszédek. Rendeződjetek szakértői csoportokba, egyeztessétek munkátok eredményét! Saját csoportotokban számoljatok be tapasztalataitokról! (A beszámolók nyomán ki-ki készítse el saját följegyzéseit körtábla formájában! A körtábláitokon a szempontoknak megfelelő színekkel dolgozzatok!) KUTATÁS – BÖNGÉSZÉS AZ INTERNETEN (kapcsolódó HF) Bővítsd ismereteidet, Barnás Ferenc írói honlapján olvasd el a jelzett kritikák teljes szövegét! INSERT-táblázatot, majd ennek felhasználásával írj 1000 – 1200 szavas esszét a regényről szerzett benyomásaidról! (Ha már olvastad a regényt, akkor a kritikai recepcióról készíts egy értékelő esszét!)

13 FELADATOK – Reflexió, önreflexió, identitás
MUNKAFORMA egyéni munka, kooperatív kiscsoportok ESZKÖZÖK ÉS ELJÁRÁSOK szóforgó, fürtábra, csoportforgó - csoportquartet, szövegpiramis, három megy – egy marad, ötperces esszé FELADAT 1.A személyes és társadalmi, történelmi létezés számos traumája jelenik meg a regényben. A csoportok tagjai különböző szövegrészleteket kapnak. Olvassátok el a szövegeket, és szóforgóval összegezzétek tapasztalataitokat, majd fürtábra segítségével készítsetek közös jegyzetet! A prezentáció a táblánál vagy egy előre elkészített közös poszteren történjen a csoportforgó technikájával. 2.Az előző feladat szövegeivel fogunk dolgozni. Négyféle szöveg az osztály egészének munkaanyaga, de a csoportquartetek azonos szöveget vizsgálnak meg. Most az elbeszélő reflexióira, identitással kapcsolatos viszonyára figyeljetek! Olvassátok el a részleteket, majd készítsetek ötsoros szövegpiramist A szövegekben kiemelt kulcsszó legyen a piramis csúcsa, s minden további sorban egy-egy új szót tegyetek hozzá, amely az elbeszélői magatartásra, az elbeszélésmódra, az elbeszélő pozíciójára vonatkozik. A munkát a három megy – egy marad technikával folytassuk! Ha újra összeállt a csoport, beszéljétek meg a begyűjtött tapasztalatokat, majd egy saját magatok számára készített ötperces esszében rögzítsétek! KUTATÁS – BÖNGÉSZÉS AZ INTERNETEN (kapcsolódó HF) Végezzetek kutatómunkát az interneten! -a budapesti zsidóság deportálása -a zsidóüldözés és a diktatúrák történetének nevezetes budapesti helyszínei

14 FELADATOK – Tér, idő, megfigyelés
MUNKAFORMA pármunka, kooperatív kiscsoportok ESZKÖZÖK ÉS ELJÁRÁSOK szemponttáblázat, névlánc, idézetgyűjtemény, T-táblázat – kreatív ábrázolás – jellemtérkép, tárlatvezetés, tollak középre (A szövegválogatás nem minden esetben jelenti a teljes oldalt; a legtöbb esetben a jelzett szöveghelynek néhány soráról van szó. Ha az órákat szervező tanárkolléga jónak látja, hogy a jelzett szöveghelyeket teljes terjedelmükben ismerjék meg a diákok, akkor a fénymásolt vagy elektronikusan hozzáférhetővé tett anyagot előzőleg célszerű elolvastatni.) FELADAT 1.… mozgásban … A) A feladatsor első lépése: olvassátok el a regényből válogatott részleteket! (Ha a Google térkép linkjét megnyitjátok, nyomon követhetitek a főszereplő/elbeszélő által megnevezett helyeket, az ismétlődő mozgások terepét!) Szemponttáblázat segítségével pármunkában készítsetek megjegyzéseket arról, milyen lelki, szellemi folyamatok kapcsolhatók az mozgások helyszíneihez; milyen összefüggésben vannak ezek a mozgások az elbeszélt cselekmény idejével; milyen jellegű mozgásokról tudósít az elbeszélő!A csoporton belüli párok egyeztessék munkájuk eredményét! A közzététel a névlánc technikájával történjen.

15 FELADATOK – Tér, idő, megfigyelés
B) A főszereplő szemponttáblázatban jelölt lelki-szellemi folyamatainak illusztrálására a csoport egyik párosa keressen idézeteket a szövegből! Az idézetgyűjteményt írjátok/ragasszátok föl szövegdobozban az A/3-as lapon mellékelt kép (Kim Hyun koreai művész dobókocka-szobra) emberalakjához.A másik páros az elbeszélő gondolkodását, az elbeszélés tárgyához, cselekményéhez való viszonyátillusztráló idézeteket gyűjtsön! Gyűjteményeteket a szobor mögötti árnyékfigurához illesszétek! Rögzítsétek a csoporttal közösen elkészített T-táblázatban a műalkotásról készített fotó és az idézetgyűjteményeitek összefüggéseit! … kiállítótér … Az elbeszélő lakása, a ház és a galéria fontos helyszínei a regénynek. Mindegyik zárt tér. A szövegrészletek alapján a csoport készítsen rajzot róluk, majd ezt helyezze el egy képzelt kiállítótérben, a csoport számára kijelölt felületen! … portrék és sorsok … A kiállítás képeit portrékkal is gyarapítsuk! A szövegrészletek egy-egy jellegzetes szereplőt tárnak elénk (az elbeszélő/főszereplő, Michael és a Grófnő). A csoportokból az egyik pár rajzoljon portrét, a másik páros pedig készítsen jellemtérképet! (Mielőtt munkához láttok, a csoportok képviselői folytassanak rövid egyeztető tárgyalást, hogy ki melyik szereplővel fog dolgozni!)Az elkészült anyaggal gyarapítsuk a kiállítást, rendezzetek tárlatvezetést! Mindegyik csoportból egy-egy, jól fölkészített tanuló legyen a tárlatvezető, aki forgószínpadszerűen fogadja a látogatókat, a csoportok tagjait. A látogatók jegyzeteljenek, majd a saját kiscsoportjukban beszéljék meg a tapasztalatokat, tárlatvezetőjüknek a tollak középre technika alkalmazásával számoljanak be élményeikről!

16 FELADATOK – Tér, idő, megfigyelés
KUTATÁS – BÖNGÉSZÉS AZ INTERNETEN (kapcsolódó HF) Ha sikerül megszervezni, látogassatok el az Ernst Múzeumba vagy más, lakóhelyetekhez közeli galériába, kiállítóterembe! Látogatás előtt tájékozódjatok az interneten! Pl: -Készítsetek szavas beszámolót a látogatott kiállításokról, tapasztalataitokról! -Készítsetek fotóillusztrációkat a könyv általatok megismert szövegeihez! Keresgélhettek az interneten, például használhatjátok a következő oldalakat: és/vagy A szövegidézetekkel ellátott képekből összeállíthattok mappát, gyűjteményt.

17 FELADATOK – Tér, idő, megfigyelés

18 FELADATOK – Nyelv és beszéd
MUNKAFORMA egyéni, páros munka, kooperatív kiscsoportok ESZKÖZÖK ÉS ELJÁRÁSOK szemponttáblázat, kétperces kiselőadás, konstruktív vita – tisztázó kérdések, feladatküldés – interjú, közzététel FELADAT … üres szöveg … A regény szövegében gyakran előforduló névmásítás – előre- és visszautalások, deixisek – és a túlfokozott ismétlésekkel terhelt hosszú mondatok elbizonytalanítják a jelentést. A szövegrészletek jelentésének bizonytalanságai azonban funkciót kapnak az elbeszélés egészének kontextusában. Vizsgáljátok meg a névmási funkciókat (anafora, katafora, deixis) és az ismétléseket! Munkátokhoz használjátok a mellékelt táblázatot, majd ezzel összefüggésben közösen állítsatok össze kétperces kiselőadást a szöveg névmási funkcióiról és a névmások valamint az ismétléses alakzatok narrációs szerepéről és stílushatásáról! A kiselőadásra készítsétek föl egyik csoporttársatokat! Az osztály minden csoportképviselőt meghallgat, majd a csoportok észrevételeit, kérdéseit is megvitatja a konstruktív vita szabályai szerint. A jelentés elbizonytalanítása kihívás az olvasó számára, hiszen a jelzések, utalások mögöttesében a „villanások” tükörcserepeiből kell megalkotnia saját koherens olvasatát.A szövegrészlethez kapcsolódóan fogalmazzatok az elbeszélés tárgyára, az elbeszélő/főszereplő állapotára, körülményeire, gondolkodására, magatartására, az elbeszélt időre …stb. vonatkozó tisztázó kérdéseket! Egyénileg dolgozzatok, majd vitassátok meg munkátok eredményét! Válasszatok ki a kérdések közül négyet, és azt küldjétek át a szomszédos csoportnak! A közzététel során a csoportok szóvivője válaszoljon a feltett kérdésekre!

19 FELADATOK – Nyelv és beszéd
2. … párbeszédből magánbeszéd … A csoportok két szereplőt szólaltassanak meg egy-egy képzelt interjúban! Az egyik az elbeszélő/főszereplő legyen, a másikat a kiállítás portréi közül (Michael vagy a Grófnő) válasszátok ki! Párban dolgozzatok, s a páros egyik tagja a főszereplőt kérdező pszichológus, illetve egy képzelt tévéműsor riportere legyen. Három-négy rövid, pontosan fogalmazott kiegészítendő kérdést tegyetek föl, amelyre az interjúalanynak a lehető legtöbb információt tartalmazó két-három mondatban kell válaszolnia. Közzététel során csak a válaszok hangozzanak el. KUTATÁS – BÖNGÉSZÉS AZ INTERNETEN (kapcsolódó HF) Lapozzatok a regény szövegében, és keressetek különböző nyelvi és stílusrétegeket! Feladatok - A REGÉNY A KRITIKA TÜKRÉBEN

20 FELADATOK – Nyelv és beszéd

21 FELADATOK – Párbeszédben
MUNKAFORMA egyéni munka és kooperatív kiscsoportok ESZKÖZÖK ÉS ELJÁRÁSOK Venn-diagram, egy megy, három marad, jegyzetelés, fürtábra, gondolkodástérkép FELADAT 1.…. szövegek párbeszéde … Mindegyik csoport egy-egy szövegrészletet kap. (pl. Dosztojevszkij, Hajnóczy Péter, Bartis Attila, Ottlik Géza, Nádas Péter). Olvassátok el a szöveget, majd a csoport készítsen közösen Venn-diagramot, melynek segítségével összehasonlítja az adott szövegrészletet a Másik halál szövegrészleteinek anyagával. Az egy megy, három marad technikával osszátok meg gondolataitokat a többi csoporttal. A szomszédolás addig folytatódjon, amíg minden csoport megismerte a többiek munkáját. Ha a követek visszatértek, az otthon maradottak számoljanak be a megszerzett tudásról. Készítsetek fürtábrával közös jegyzetet! 2.… nyelv – pszichológia – filozófia … Olvassátok el Piszár Ágnes Bevezetés a halálról szóló beszédbe című írását (Híd, 2012/9. Készítsetek gondolkodástérképet arról, hogyan kapcsolódik a kritika írója szerint a Barnás-regény anyaga más, szépirodalmi, nyelvfilozófiai, illetve pszichológiai szövegekhez!

22 FELADATOK – Párbeszédben
KUTATÁS – BÖNGÉSZÉS AZ INTERNETEN (kapcsolódó HF) Olvassátok el Sántha József és Szegedy-Maszák Mihály írását is! A három kritikából válasszatok ki egy-egy hivatkozott művet vagy alkotót, s nézzetek utána, milyen vonatkozásokban kapcsolódik a Másik halálhoz! Tapasztalataitokról készítsetek szemponttáblázatos följegyzéseket! Piszár Ágnes Bevezetés a halálról szóló beszédbe című írását (Híd, 2012/9. Sántha József: Megkomponált pszichózis. Holmi, XXV. évf, 3. sz., március. Szegedy-Maszák Mihály: A semmivel szembenézés regénye. Kalligram, XXI. évf., július–augusztus.

23 Szakirodalom •Művek, cikkek, kritikák, interjúk Barnás Ferenc írói honlapján •Arató Ferenc – Varga Aranka: Együtt-tanulók kézikönyve •Bárdossy Ildikó – Dudás Margit – Pethőné Nagy Csilla – Priskinné Rizner Erika: A kritikai gondolkodás fejlesztése. Az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei I-II. PTE, Pécs – Budapest, 2002. •Kagan, Spencer : A kooperatív tanulás, Bp •Kooperatív tanulásszervezés - Kooperatív paradigma •Orbán Józsefné: Kooperatív technikák. Az együttműkodő tanulás szervezése - Kulcsfogalmak •Pethőné Nagy Csilla: Módszertani kézikönyv. Befogadásközpontú és kompetenciafejlesztő irodalomtanítás a gimnáziumok és szakközépiskolák évfolyamában, Bp •Zágon Bertalan - Nagy Ilona: A kooperatív módszer


Letölteni ppt "Barnás Ferenc: Másik halál"

Hasonló előadás


Google Hirdetések