Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Prof. Dr. Andrea Martinuzzi IRCCS Medea Conegliano

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Prof. Dr. Andrea Martinuzzi IRCCS Medea Conegliano"— Előadás másolata:

1 Prof. Dr. Andrea Martinuzzi IRCCS Medea Conegliano
Speciális igényű fiatalok szakmai életútja: FNO - Gyermekek és fiatalok iránymutató Prof. Dr. Andrea Martinuzzi IRCCS Medea Conegliano

2 Fogyatékosság definíciója
ENSZ Egyezmény fogyatékos személy definíciója 1. tétel Hosszú távú fizikai, mentális, intellektuális, vagy érzékelési károsodással élő személy, akinek teljes és tényleges részvétele akadályoztatott lehet a szociális kölcsönhatások terén. Javasolt definíció (M. Leonardi, J. Bickenbach, T. Bedirhan Ustun, N. Kostanjsek, S Chatterji) A fogyatékosság egy nehézség egyéni, testi, vagy szociális szinten, az élet egy vagy több területén, az egyén tapasztalatai alapján. A károsodás a testet befolyásoló kölcsönhatás; A tevékenységbeli korlátozódás az egyén tevékenységét vagy viselkedését befolyásoló kölcsönhatás; a részvételi korlátozás az egyén élettapasztalását befolyásolja. KEVÉSBÉ ALKALMAZOTT ÁLTALÁNOSAN ALKALMAZOTT Vol 368 October 7, 2006

3 27. cikkely Munka és foglalkoztatás
A tagállamok elismerik a fogyatékossággal élők munkához való jogát, a másokkal való egyenlőségen alapulva; a létfenntartáshoz való jogot egy szabadon választott vagy a munkaerőpiac által kínált munka segítségével, egy olyan nyitott munkakörnyezetben, ami elősegíti a fogyatékos egyén beilleszkedését. A tagállamoknak garantálni és segíteni kell a munkához való jog gyakorlását, azok számára is akik munka közben szerezték fogyatékosságukat, megfelelő kezdeményezéssel – akár törvényhozáson keresztül – legfőképpen a következő célokkal: (a) fogyatékosságból eredő diszkrimináció kiküszöbölése bármilyen típusú foglalkoztatásban, különös tekintettel a toborzás körülményeire, felvételre és foglalkoztatásra, a foglalkoztatás folytonosságára, az előmenetelre és a biztonsági és higiénés viszonyokra; (b) fogyatékkal élők jogvédelme a másokkal való egyenlőségen alapulva, kedvező és egyenlő munkakörülményeken, beleértve az esélyegyenlőséget és bérezési egyenlőséget azonos értékű munka esetén, biztonságos és egészséges munkakörülmények, zaklatásoktól és nézeteltérésektől való védelem; (c) garantálni kell hogy a fogyatékkal élők gyakorolhassák a jogaikat, mint munkavállalók és szakszervezeti tagok, másokkal való egyenlőség alapján; (d) lehetővé kell tenni a fogyatékkal élők számára a technikai és képzési orientációhoz való tényleges hozzáférést, munkaügyi szolgáltatásokhoz és szakképzéshez és így tovább; (e) fogyatékkal élők munkalehetőségének és szakmai előrejutásának elősegítése a munkaerőpiacon, asszisztencia a keresésben, a munka megszerzésében és megtartásában, beilleszkedésben; (f) önálló munkavégzés lehetőségének elősegítése, vállalkozás, munkaközösség szervezése és saját gazdasági tevékenység elindítása; (g) fogyatékkal élők felvétele a közszférában; (h) fogyatékkal élők alkalmazásának elősegítése a magán szektorban olyan adekvát politikával és intézkedésekkel amelyek magukban foglalhatnak diszkrimináció ellenes programokat, ösztönző és egyéb intézkedéseket; (i) garantálni kell, hogy a fogyatékkal élők megfelelő elhelyezésben részesülnek a munkahelyen; (j) fogyatékkal élők tapasztalatszerzésének elősegítése a munkaerőpiacon; (k) tájékozódási és szakmai rehabilitációs programok elősegítése, munkahely megtartása és munkába visszahelyezés a fogyatékkal élők számára

4 Az olasz normatíva 68/99 törvény és célzott munkakeresés alapelvek
CÉLZOTT MUNKÁBA HELYEZÉS FOGALMÁNAK BEVEZETÉSE FOGLALKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK KIEGYENSÚLYOZOTT MEGOSZLÁSA A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁBAN EGYEZMÉNY ALKALMAZÁSA KEDVEZMÉNYEK JUTTATÁSA A MUNKAVÁLLALÓK KÁROSODÁSÁNAK MÉRTÉKÉBEN NEMZETI ÉS REGIONÁLIS PÉNZÜGYI ALAPOK TERVEZÉSE ELHELYEZKEDÉSI PROGRAMOK FINANSZÍROZÁSÁRA

5 Célzott munkakeresés definíciója
A fogyatékosság nem az egyetlen elem amit figyelembe kell venni Célzott álláskeresés a 68/99 törvény 2. bekezdésének rendelkezése alapján “technikai és támogatási eszközök összessége amivel megfelelően értékelhető a fogyatékkal élők munkaképessége és elhelyezkedési lehetősége, munkahely elemzésen és támogatási formákon keresztül, pozitív megmozdulások és a környezeti problémák megoldása”. INTERPERSZONÁLIS KAPCSOLATOK MUNKAVÁLLALÓ KÖRNYEZET ESZKÖZÖK

6 A területi hálózat Állam Régió Megye
Irányítás Régió Regionális foglalkoztatási rendszer Megye Három részből álló megyei bizottság (Megye, Munkáltatók szövetsége, Szakszervezetek, Fogyatékkal élők szövetsége) Munkaügyi Központok és Szolgáltatások Technikai Bizottság Egyesített Orvosi Bizottság 104/92 törvény Elhelyezkedési szolgáltatások Társadalmi szervezetek Fogyatékkal élők szövetsége Munkáltatók szövetsége Szociális, egészségügyi, nevelési, képzési szolgáltatások INAIL INPS

7 A munkába helyezés folyamata
Elismerés Erősségi pontok Gyenge pontok, Egyéni hozzáállás és igények Képzés Találkozás a munkáltatói ajánlattal Elhelyezés és támogatás Követés

8 A hálózat működése – kínálati oldal
ORIENTÁCIÓ ELSŐ TALÁLKOZÁS INFORMÁCIÓ SPI FOGYATÉKKAL ÉLŐ EGYÉN EGYÉNI RANGSOR BEFOGADÁS BEIRATKOZÁS MUNKÁBA HELYEZÉS EÜ Bizottság SZEMÉLYES SZAKMAI PROFIL KIVIZSGÁLÁS EGYÉNI NYILVÁNTARTÁS (68/99 tv 1. bek. 8. cikk.) TECHNIKAI BIZOTTSÁG MEGLÉVŐ KÉPESSÉGEK ÉRTÉKELÉSE CÉLZOTT JAVASLATOK VÉGLEGES JEGYZŐKÖNYV INFORMATIKAI RENDSZER

9 A hálózat működése – keresési oldal
TERÜLETI KOMPENZÁCIÓK SPI IDEIGLENES FELFÜGGESZTÉS RÉSZLEGES MENTESSÉG FELÜLVIZSGÁLAT TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS VÁLLALAT VÁLLALAT ELŐVÁLOGATÁS FELVÉTELI KÉRELEM KIVÁLASZTÁS INFORMÁCIÓ Tanácsadás: KEDVEZMÉNYEK MUNKAHELY ELEMZÉS AKADÁLYOK. EGYEZMÉNYEK STB. CÉGLÁTOGATÁS MUNKAHELY ELEMZÉS (FNO) MUNKÁBA HELYEZÉS

10 Szakmai Képző Központ “…Rehabilitációs Központokban megvalósuló kurzusok a fogyatékkal élők szakmai képzése céljából” Szakmai képzésre létrehozott Központok fejlődő korú fogyatékosok számára 104/92 Tv 17.3 cikk. reg.Veneto 10/91 Tv

11 “Don Luigi Monza” Szakmai Képző Központ, Conegliano Elhelyezés, szervezési szempontok, célok
Alapítva ban Veneto Régió számára Fogyatékos fiatalok életkor >15 Célok: Az egyén értékelése önmaga teljességében Nagyobb fokú szociális és munkaerő-piaci integráció elérése Tevékenység struktúra: Modul 1 (1. év): Megfigyelés-Orientáció Alaptevékenységek a jövőbeni fejlődés jobb kereteinek kialakítása céljából Modul 2 (2-3. év): differenciált képzések Famunkás Növény karbantartó Kézműves műhely inas A 3. évben gyakorlatba helyezés: Szakmai gyakorlat megfelelő képességűeknek Védett munkahelyi gyakorlat (Irányított Munkaközpont) súlyosabb problémákkal küzdőknek, akik nem tudnak önállóan tapasztalatot szerezni

12 Szakmai csapat Neuropszichiáter Nevelők Pszichológus Pedagógus
Szociális munkás

13 foto

14 FNO, mint fogalmi kalauz a szakmai képzésben
FNO-alapú funkcionális értékelő ívek megvalósítása a Conegliano-i Szakmai Képző Központban elhelyezett fiatalok számára: Projekt leírása Program leírása Végső értékelő ív megszerkesztése Szakmai gyakorlat meghatározása

15 FNO: Funkcióképesség Nemzetközi Osztályozása
Egészségi állapot FUNKCIÓ Test Tevékenység Részvétel Károsodás Tevékenység korl. Részvételi korl. FOGYATÉKOSSÁG Secondo il modello biopsicosociale sottostante all’ICF, il funzionamento e la disabilità di una persona è concepita come una interazione dinamica fra le condizioni di salute malattie disturbi lesioni traumi e fattori contestuali – personali e ambientali – che creano l’esperienza totale vissuta di funzionamento e disabilità. Questa interazione dinamica può essere compresa sia come processo – come le menomazioni o le limitazioni sono trasformate in restrizioni della partecipazione dai fattori ambientali – che come risultato o esito. L’ICF può essere usato per descrivere sia gli elementi del processo che gli esiti. Nell’ICF, il funzionamento e la disabilità restano sempre assieme al cotesto della salute. Benché il processo possa essere analogo, l’ICF non è una classificazione delle conseguenze dell’etnia, sesso, religione o fattori socioeconomici sul funzionamento umano. Egyidejű faktorok

16 Testi funkciók és struktúra Tevékenység & Részvétel
FNO összetevői FOGYATÉKOSSÁG Testi funkciók és struktúra Tevékenység & Részvétel Környezeti tényezők Queste sono le componenti base dell’ICF: Le dimensioni del funzionamento e della disabilità: 1. Funzioni e strutture corporee 2. Attività come capacità di agire; Partecipazione come performance ad agire Il contesto del funzionamento e disabilità: 3. Fattori ambientali Queste componenti insieme formano un modello di funzionamento e disabilità completo e integrato. Per eventuali problemi di terminologia, si veda la nota n.4 pag. 172 del manuale ICF. Képességek Előadásmód Funkciók Struktúra Akadályok Segítség

17 Testi funkciók és struktúra – Fejezetek
MENTÁLIS MŰKÖDÉSEK IDEGRENDSZER STRUKTÚRÁJA FÁJDALOM ÉS ÉRZÉKELŐ MŰKÖDÉSEK SZEM, FÜL ÉS KAPCSOLÓDÓ STRUKTÚRÁK HANG- ÉS KIFEJEZÉSBELI MŰKÖDÉSEK HANGKÉPZÉSBEN ÉS KIFEJEZÉSBEN RÉSZTVEVŐ STRUKTÚRÁK KERINGÉSI, IMMUN ÉS LÉGZŐ STRUKTÚRÁK KERINGÉSI, VÉRKÉPZŐ, IMMUN- ÉS LÉGZŐRENDSZER MŰKÖDÉSE BELSŐ ELVÁLASZTÁS ÉS EMÉSZTŐRENDSZER MŰKÖDÉSE EMÉSZTŐ ÉS ENDOKRIN SZERVEK KIVÁLASZTÓ ÉS SZAPORÍTÓ SZERVRENDSZER MŰKÖDÉSE KIVÁLASZTÓ ÉS SZAPORÍTÓ STRUKTÚRÁK I capitoli relativi alle Funzioni Corporee ed alle Strutture Corporee sono ordinate secondo i sistemi ed organi più importanti, a cominciare con il cervello ed il sistema nervoso centrale. MOZGÁSBELI ÉS NEUROMUSZKULÁRIS RENDSZER MŰKÖDÉSE MOZGÁSBAN RÉSZTVEVŐ STRUKTÚRÁK BŐR ÉS KAPCSOLÓDÓ SZERVEK MŰKÖDÉSE BŐR ÉS KAPCSOLÓDÓ SZERVEK

18 Tevékenység és részvétel - Fejezetek
1 Ismeretek befogadása és alkalmazása 2 Általános feladatok és elvárások 3 Kommunikáció 4 Mobilitàs 5 Önmagával való törődés 6 Otthoni élet 7 Interperszonális kapcsolatok 8 Főbb életterületek 9 Szociális, civil és közösségi élet Le dimensioni di Attività e Partecipazione hanno dei domini in comune, dal momento che la distinzione fra attività e partecipazione non è effettuata in termini del tipo di azioni, compiti e complessi di azioni a cui si applicano, ma in termini dei costrutti di capacità e performance( qualificatori). Tuttavia, per ogni azione selezionata – semplice o complessa – è possibile effettuare una classificazione sia dalla prospettiva della capacita che da quella della performance. Classificare sia la capacità che la performance della stessa azione fornisce una grande quantità di informazioni: -se la capacità è elevata, ma la performance bassa, significa che l’ambiente peggiora la performance ( BARRIERA) -se la capacità è bassa, ma la performance alta, significa che la performance è facilitata dall’ambiente (FACILITATORE)

19 Környezeti tényezők - Fejezetek
1 Termékek és technológiák 2 Természetes környezet és környezeti változások 3 Kapcsolatok és szociális támogatás 4 Magatartás 5 Szolgáltatások, rendszerek és politika I domini dei fattori ambientali coprono tutti gli aspetti del contesto naturale, fisico, artificiale, sociale ed attitudinale in cui le persone vivono. 1 Prodotti e tecnologia es. cibo, tecnologia per l’assistenza, prodotti per la comunicazione, denaro e risorse 2 Ambiente Naturale e cambiamenti ambientali effettuati dall’uomo es. geografia fisica, clima, animali, qualità dell’aria, suono e vibrazioni 3 Relazioni e sostegno sociale es. famiglia, amici, colleghi e datori di lavoro, estranei, persone che forniscono aiuto e assistenza 4 Atteggiamenti es. valori sociali, atteggiamenti personali e credenze 5 Servizi, sistemi e politiche es. leggi, politiche, programmi e agenzie sociali

20 Tervezési út 2007/2008 54 teljesített projekt/program (60 diák)
35 végső értékelő ív 18 éveseknek 15 szakmai gyakorlat

21 A SZKK-BÓL VALÓ ELBOCSÁTÁS VÁZLATA
A Szakmai Képző Központból távozó fiatalok végleges viszonyának leírására. A Tevékenység és Részvételen belül, minden fejezetben meghatározták a leghasznosabb kategóriákat a fiatalok megszerzett képességeinek leírására. A referensek kitöltik a beszámolót, a fiatal profiljának leírására legalkalmasabb kategóriák által, meghatározva a specifikus tevékenységbeli leírásokat.

22 A SZKK-BÓL VALÓ ELBOCSÁTÁS VÁZLATA
Általános feladatok és elvárások (műhely tevékenység leírására): Egyszeri feladat elkezdése Egyszerű feladat elvégzése Összetett feladat elvégzése Többrészű feladat elkezdése Önálló munkavégzés Csoportos munkavégzés Mindennapi rutin végrehajtása Feszültség és más pszichés tényezők kezelése Viselkedés kontrollálása Újdonságok elfogadása Válasz a kérésekre Személyekhez és szituációkhoz való viszonyulás Kiszámítható viselkedés Tevékenységhez alkalmazkodás Ismeretek befogadása és alkalmazása: Érzékelési tapasztalatok Nézés Hallgatás Egyéb érzékelések Érintés Szaglás Alapvető befogadás Másolás Alapképességek megszerzése Komplex képességek megszerzése Ismeretek alkalmazása Figyelem összpontosítása Gondolkodás Olvasás Írás Számolás Egyszerű problémák megoldása Összetett problémák megoldása Döntéshozatal.

23 A SZKK-BÓL VALÓ ELBOCSÁTÁS VÁZLATA
Mobilitàs: Testhelyzet változtatása Alaphelyzet változtatása Testhelyzet megtartása Áthelyezés Tárgyak tartása, áthelyezése Felemelés és hordozás Áthelyezés az alsó végtagokkal Finom kézhasználat Kéz és kar használata Járás Gyaloglás Helyváltoztatás Helyváltoztatás különböző irányban Helyváltoztatás segédeszközökkel Mozgás közlekedési eszközzel Közlekedési eszköz használata Vezetés Kommunikáció: Kommunikáció – fogadás Verbális üzenetek fogadása Non verbális üzenetek fogadása Jelbeszéd Kommunikáció – kifejezés Beszéd Non verbális üzenetek adása Üzenetek írása Társalgás és kommunikációs eszközök alkalmazása Társalgás Vita Kommunikációs eszközök és technikák alkalmazása

24 A SZKK-BÓL VALÓ ELBOCSÁTÁS VÁZLATA
Ápoltság: Fürdés Test részeinek ápolása Fogak Orr Testi szükségletek Vizelet szabályozása Széklet szabályozása Öltözködés Étkezés Ivás Háztartásbeli élet: Háztartási feladatok Ételek készítése Házimunkák végzése Otthoni tárgyak gondozása Interperszonális kapcsolatok : Általános interperszonális kapcsolatok Egyszerű Komplex Sajátos interperszonális kapcsolatok Idegenekkel kapcsolatba lépni Formális kapcsolatok Informális társasági kapcsolatok Családi kapcsolatok

25 A SZKK-BÓL VALÓ ELBOCSÁTÁS VÁZLATA
Főbb életterületek: Oktatás Iskolai oktatás Szakmai képzés Program betartása Program elvégzése Munka és foglalkoztatás Inas Fizetett munka Gazdasági élet Egyszerű gazdasági tranzakciók Szociális, civil és közösségi élet: Közösségi élet Rekreáció és szabadidő

26 Végső beszámoló D. B. ISMERETEK BEFOGADÁSA ÉS ALKALMAZÁSA
D. a Nostra Famiglia Rehabilitációs Intézetében végezte az iskolát. Majd az állami iskolában végezte a felsőbb osztályokat és beiratkozott a Don Luigi Monza Szakmai Képző Központba famunkás berendező képzésre. ISMERETEK BEFOGADÁSA ÉS ALKALMAZÁSA D. részt vesz minden tevékenységben, érdeklődéssel és motiváltan. Minden feladat során precíz, még akkor is ha egyszerű és sokszor ismétlődő feladatról van szó. Alapszintű felfogás: Elég folyékonyan olvas, nyomtatott nagybetűkkel ír főleg másolás vagy diktálás útján, de nem használja funkcionálisan ezen képességeit. Egyszerű szövegek kidolgozásánál felnőtt segítségre van szüksége. Igen/nem kérdésekkel igazolható a szövegértés. A válaszok azonban nem mindig kiszámíthatóak és nem igazolja pontosan a szövegértést. Ismeri a hét napjait, csak az egész órákat olvassa az óráról, és tájékozódik a nap folyamán. Ismeri a pénzérméket és használni tudja az eurót hogy megvegye az uzsonnáját az automatából. Felnőtt segítséggel meg tud oldani egyszerű adás-vételi problémákat, pl. több tétel összeadása, a számológép megfelelő használatával. Felismeri a geometriai mintázatokat, úgy mint négyzet, téglalap, háromszög. Ismeri a méter használatát és egyszerű méréseket tud végezni. Általános feladatok D. a műhelybe került ahol érdeklődően és motiváltan közreműködik. Nagyon precízen hajtogatja az A4-es papírokat. Önállóan meg tudja számolni és kilyukasztja a megfelelő eszközzel. Tud kötözni ami jó kézügyességre utal. Teljes önállósággal végzi a feladatait, nehezebb feladatnál segítség kell. Kielégítően válaszol a kérésekre és elfogadja az újdonságokat és a vártalan változásokat. A szövetműhelyben is részt vesz ahol egyszerű rajzokat készít kis keretben közepes fonállal. Követni tudja a mintázatot. Segítséget kap a munka helyes elkezdésében. Informatika: D. elfoglalta magát ezzel a feladattal. Pontosan másol különböző szövegeket. Tudja hogyan kell megnyitni a videó programot, saját fájlt létrehozni, menteni, betűt formázni, képet elhelyezni, kijavítani és nyomtatni a szöveget, kiválasztani a nyomtatót. A feladat végzése nagyon lassú de folyamatos. Ritkán kezdeményez valamilyen tevékenységet, inkább várja a tanár utasítását, és különböző stimulusok hatására kezdi el. Szünetekben pasziánszt játszik. Nem mutatott érdeklődést az internet iránt.

27 Részt vett a famunkás és növény ápoló műhelyben ahol nagyon aktív volt
Részt vett a famunkás és növény ápoló műhelyben ahol nagyon aktív volt. Ha talál munkát rögtön kezdeni szeretne. Ismer néhány egyszerűbb eszközt; az év során új kompetenciákat sajátított el ami még jó fejlődési készségre utal. Figyelmes és precíz. Nem közreműködik a társaival, de pozitívan fogadja ha bevonják valamibe. Nehezen zavarható meg. Nem mutatott probléma megoldó képességet. KOMMUNIKÁCIÓ Pozitív fejlődést mutatott a felnőttekkel való spontán kapcsolatokban, mindenesetre még stimulusokra van szüksége hogy személyes élményeket meséljen. A kérdések legyenek egyszerűek és sokszor a válasz igen/nem. Testi viselkedése meglehetősen merev. Társaival nincs kommunikáció. MOTOROS KÉPESSÉGEK Lelkesen közreműködik még ha egyedül jobban is szeret dolgozni. Megfelelő időben végzi a feladatokat. Nehezen kapcsolódik be csapatjátékokba. A kosárlabdát szereti de mást se utasít vissza. Önállóan mozog az ismerős környezetben. Szívesen segít a felnőtteknek. Nem nagyon tud nehezet emelni. SZEMÉLYES ÖNÁLLÓSÁG Önállóan tud kezet mosni de tusolni nem. Felismeri a testi szükségleteit és szól. Segítséggel öltözik és vetkőzik. Étkezéskor eléggé önálló, megfelelően használja az evőeszközöket. SZOCIÁLIS ÉLET Egész évben jár az uszodába, édesanyja elkíséri. Különböző társas helyzetekben mindig van vele felnőtt kíséret.

28 Gyakorlati értékelő ív
Amikor a fiatal szakmai gyakorlaton vesz részt egy cégnél vagy irányított munkahelyen. A munkáltató tölti ki, a mentor tanár segítségével, a munka végén. A legmegfelelőbb kategóriák lettek meghatározva a megszerzett munkabeli, viselkedési és kapcsolati képességek leírására.

29 Gyakorlati értékelő ív

30 SZAKMAI GYAKORLAT ÉRTÉKELÉSE ÉS AZ ÉSZREVÉTELEK LEÍRÁSA
A gyakorlat végén minden fiatalról végső beszámoló készül. A kategóriák a Tevékenység és Részvétel és a Környezeti tényezők. A mentor tölti ki a leírást, a munkáltató által elmondottakat figyelembe véve.

31 SZAKMAI GYAKORLAT ÉRTÉKELÉSE ÉS AZ ÉSZREVÉTELEK LEÍRÁSA
Gyakorlat ideje…………………… Munkahely ……………………………………… Elvégzett feladatok…………………………………. Tevékenység és részvétel Ismeretek alkalmazása Figyelem összpontosítása Figyelem irányítása Problémák megoldása Döntéshozatal Általános feladatok: Egyszerű feladat elvégzése Több részből álló feladat elvégzése Feszültség kezelése Újdonságok elfogadása Kérésekre adott válasz Tevékenységhez való alkalmazkodás Mobilitàs: Testtartás Tárgyal emelése és áthelyezése Finom kézhasználat Különböző irányú lemozdulás Közlekedés eszközzel Vezetés Interperszonális kapcsolatok: Egyszerű Komplex Idegenekkel kapcsolatba lépés Formális kapcsolatok Főbb életterületek: Szakmai képzés Nem bérezett munka Környezeti tényezők Termékek és technológiák: Termékek és technológiák a munkához Kapcsolatok és szociális támogatás: Ismerősök, kollégák, szomszédok és közösségi tagok Viselkedés Egyéni viselkedések ismerősökkel Hatósági személyek

32 Gyakorlati igazolás Tevékenység és részvétel Ismeretek alkalmazása
Képzési év 2008/2009 Elvégezte a gyakorlatot a Vittorio Veneto Szövetkezetnél, 13/05/ /06/09. Alábbi munkákat végezte: Polcok rendezése Polcok feltöltése Lejárati dátumok ellenőrzése Termékek rendszerezése Tevékenység és részvétel Ismeretek alkalmazása A. Új helyzettel tudott ismerkedni és alkalmazni tudta ismereteit. Próbára lett téve a figyelem és a koncentráció és A. nem nyújtotta mindig a maximumot, minthogy a környezet könnyen zavaró lehet. Felelősséggel végezte a feladatokat. Általános feladatok Értette a rá bízott feladatokat és jól végezte azokat. Kontrollálni tudta a kezdeti izgalmakat az új munkakörnyezetben, elfogadta az újdonságokat még ha nem is feleltek meg az elvárásainak. Folyamatos volt a munkavégzés. Mobilitàs Nagyon jó koordináció és precíz munkavégzés. Fáradtság jeleit nem mutatta álló helyzetben. Jó tájékozódási képesség a szupermarket részlegei között. Interperszonális kapcsolatok Korrekt és adekvát kommunikáció a referenssel. Jó kapcsolat a kollégákkal de nem alakított ki jelentős kapcsolatot. Környezeti tényezők Termékek és technológiák Megfelelő módon használta a kartonvágó eszközt. Formatore tutor

33 Jövőbeni munka Kapocs a képző központ eszközei és a rehabilitáció eszközei között, valamint a munkába helyezés eszközei között 68 Tv “FNO és foglalkoztatáspolitika” projektben Disability Italian Network és Italia Lavoro által kidolgozva: Munkavállalói lap Munkáltatói lap

34 Következtetések A Szakmai Képző Központ a Rehabilitációs Központ része, ahol az FNO-t funkcionális leírásként alkalmazzák. FNO a rehabilitációs folyamat dokumentálására, megosztására alkalmazható. FNO közös nyelv a szolgáltatási hálózatban hogy megvalósuljon az ENSZ Egyezmény szerinti munkához való jog.

35 Fogyatékos fiatal szakmai felkészítése és munkába helyezése: FNO mint “fil rouge”
Rehabilitációs Központ Rehab. program Területi szolgáltatások Fogyatékkal élők számára Értékelő ív (SVaMDi) Munkához való jog megvalósítása Munkaügyi szolgáltatások Cég

36


Letölteni ppt "Prof. Dr. Andrea Martinuzzi IRCCS Medea Conegliano"

Hasonló előadás


Google Hirdetések