Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fórum Kisebbségkutató Intézet Park utca 4. 931 01 Somorja-Šamorín Szlovákia WEB: Tel.: +421 31 590 27 90 Fax:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fórum Kisebbségkutató Intézet Park utca 4. 931 01 Somorja-Šamorín Szlovákia WEB: Tel.: +421 31 590 27 90 Fax:"— Előadás másolata:

1 Fórum Kisebbségkutató Intézet Park utca 4. 931 01 Somorja-Šamorín Szlovákia WEB: www.foruminst.sk E-mail: forum@foruminst.sk Tel.: +421 31 590 27 90 Fax: +421 31 560 27 12 Korábbi megnevezése (1996–2002 között): Fórum Társadalomtudományi Intézet Alapítva: 1996. december Alapító: Fórum Alapítvány, Katedra Alapítvány Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2005. június 9–10., Somorja, Tóth Károly

2

3 Az intézet fő tevékenységi körei 1.Kutatások 2.A szlovákiai magyar és a nemzeti kisebbségi kultúrák dokumentálása Szlovákiában •Könyvtár, adattárak, levéltár •Digitalizálás, adatbázisok 3.Képzések, konferenciák, szakmai megbeszélések 4.Kiállítások 5.Publikációk Kőintézmény, háttér-infrastruktúra, tudástermelés, tudástranszfer, programközpontúság, kutatók kiszolgálása Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2005. június 9–10., Somorja, Tóth Károly

4 Az intézet felépítése 1.Magyarságkutatás (Somorja) 2.Európai Etnológiai Központ (Komárom) 3.Interetnikus Kutatások Központja (Somorja) 4.Könyvtárak •Bibliotheca Hungarica (Somorja) •Bibliotheca Ethnologica (Komárom) •Bibliotheca Interethnica (Somorja) 5.Szlovákiai Magyar Levéltár (Somorja) 6.Digitalizáló központ (Komárom, Somorja) Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2005. június 9–10., Somorja, Tóth Károly

5 Kutatási programok I. •A rendszerváltás évei – Oral History •A szlovákiai magyarok történeti bibliográfiája (1990— 2002) •Emberi jogok-e a nemzeti kisebbségi jogok? •Beneši dekrétumok – forráskiadvány •Kitelepítések, deportálások, elvándorlás – forráskiadvány •Az 50-és évek dokumentumokban – forráskiadvány •1956 és Szlovákia •Alsó- és Felsőszeli – az elmúlt 80 év fejlődése egy mikrotársadalmon belül – falumonográfia Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2005. június 9–10., Somorja, Tóth Károly

6 Könyvtárak darab •Bibliotheca Hungarica – (Cseh)Szlovákiában kiadott magyar nyelvű könyvek, folyóiratok stb. 7 951 •Bibliotheca Ethnologica (néprajzi, honismereti, történeti szakmunkák, kézikönyvek) 5 339 •Bibliotheca Hungarica kézikönyvtár 3 646 •A Csemadok Központi Irodája egykori könyvtárának egy része 1 938 •Bibliotheca Interethnica 1 305 Összesen 20 179 Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2005. június 9–10., Somorja, Tóth Károly

7 Folyóiratok fajta •Folyóiratok 1945-től napjainkig (regionális és központi sajtótermék)247 •Folyóiratok 1918–1945 közötti időszak sajtótermékéből 88 •Magyarországi irodalmi és társadalom- tudományi folyóirat 53 •Szlovákiában kiadott más nemzetiségű •folyóirat (nemzetiségi újságok) 13 Összesen401 Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2005. június 9–10., Somorja, Tóth Károly

8 Bibliográfiák – repertóriumok I. •Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia 4 648 •Katedra folyóirat 10 éve – repertórium 3 108 •Kalligram folyóirat 10 éve – repertórium 1 809 •Személyi bibliográfiák: Liszka József 869 •Csemadokról szóló cikkek bibliográfiája 801 •Személyi bibliográfiák: Zalabai Zsigmond 646 •Csallóközről szóló írások bibliográfiája 326 •Magyar Figyelő repertóriuma 250 •Személyi bibliográfiák: Ág Tibor 236 •Lilium Aurum Könyvkiadó 10 éve 197 •Fórum Társadalomtudományi Szemle repertóriuma154 Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2005. június 9–10., Somorja, Tóth Károly

9 Bibliográfiák – repertóriumok II. •Személyi bibliográfiák: Gyönyör József 77 •A szlovákiai magyar sajtóban megjelent írások bibliográfiája Madách Imréről 74 •A szlovákiai magyar sajtóban megjelent írások bibliográfiája Mikszáth Kálmánról 51 •A szlovákiai magyar sajtóban megjelent írások bibliográfiája Balassi Bálintról 26 Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2005. június 9–10., Somorja, Tóth Károly

10 Egyéni hagyatékok •Győry Dezső – levelek, újságcikkek, fotók, bélyegek, képeslapok – 6 levéltári doboznyi anyag és 143 könyv •Ungváry Ferenc – színházzal kapcsolatos írásai, hangjátékai, rádió történetét feldolgozó munkái, hanglemez, családi fényképek, családi levelezések •Haltenberger Ince – könyvtárából 247 könyv •Krivosik István – 172 könyv és a Természet és Társadalom című folyóirat több évfolyama •Petneházy Ferenc – 164 könyv •Szalatnai Rezső – 326 könyv és 30 különféle újság egyes számai (főleg amelyikben megjelentek írásai) •Sipos Győző – 165 könyv •Gyönyör József – 142 könyv, 40 doboznyi iratanyag •Zalabai Zsigmond – 30 doboznyi levéltári anyag (kéziratok, levelezések, jegyzetek, dokumentumok) Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2005. június 9–10., Somorja, Tóth Károly

11 Fényképarchívum darab •Bibliotheca Hungarica fotógyűjteménye 6 118 •Prandl Sándor fekete-fehér fényképek 6 500 •Prandl Sándor színes dia felvétel 4 000 •Csemadok fotóarchívum 3 440 •Etnológia (+ cca. 3 500 digitalizálásra váró, rendezendő fotó) 2 893 •Néprajzi tudománytörténeti fotótár 337 •Íróportré 238 •Görföl Jenő fotói (A csallóközi templomokról) 100 •Görföl Jenő fotói (A szabadságharc emlékhelyei a Felvidéken) 58 •Görföl Jenő fotói (A pozsonyi műemlékekről) 29 Összesen23 713 Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2005. június 9–10., Somorja, Tóth Károly

12 Hangarchívum óra •A pozsonyi Comenius Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék nyelvjárásgyűjteménye (118 hangszalag, ebből digitalizálva 37) 472 •Oral History (lejegyzett és digitalizált) 203 •Hangarchívum (1 órás kazetták, melyek a Szlovák Rádió magyar nyelvű adásában elhangzott, szlovákiai magyar írókkal és közéleti személyiségekkel folytatott beszélgetéseket tartalmazza) 150 •Somorjai Fórum Klub előadásai (digitalizált) 64 Összesen889 Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2005. június 9–10., Somorja, Tóth Károly

13 Egyéb gyűjtemények darab • Képeslapgyűjtemény (régi és mai képeslap Szlovákia magyar lakta városairól és községeiről, műemlékekről, történelmi és irodalmi emlékhelyekről) 3 163 •Képzőművészeti kiállításról szóló katalógusok277 •Műsorfüzetek190 •Meghívók (ennyi fajta rendezvény van – tehát pl. a Jókai Napok 1. szám alatt van) 145 •CD-ROM gyűjtemény103 •Videokazetták101 •Szakdolgozatok 73 •Plakátok 47 Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2005. június 9–10., Somorja, Tóth Károly

14 Adattárak Adatlap •Szakrális Kisemlék Archívum 2 094 •Néprajzi Adattár (cca. 30 ezer lapnyi adat) 1 264 •Temető Dokumentáció (az adott temető összes sírfelirata) 13 Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2005. június 9–10., Somorja, Tóth Károly

15 Levéltár – Csemadok doboz •Országos rendezvények iratanyagai 38 •Országos választmány elnöksége üléseinek anyagai 1949–1990 34 •Csemadok helyi szervezeti évzáró taggyűléseinek jegyzőkönyvei 1960–1990 28 •A Csemadok titkárságának vegyes anyagai 1950–1990 18 •Országos választmány iratai 1951–1989 13 •Országos közgyűlések iratai (1949–1997) 11 •Csemadok központi titkárságának személyzeti iratai 1949–1974 7 Összesen (81 folyóméter)149 Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2005. június 9–10., Somorja, Tóth Károly

16 Levéltár – egyéb iratok doboz A szlovák kormány Nemzetiségi Tanácsának iratai 40 A szlovákiai magyar pártok iratai •Magyar Polgári Párt (61,5 folyóméter) 50 •Együttélés (11 folyóméter) 25 Egyéni hagyatékok •Szabó Rezső iratai 20 •Varga Sándor iratai 10 Összesen145 Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2005. június 9–10., Somorja, Tóth Károly

17 Kiállítások I. •Dél-Szlovákia szakrális kisemlékei (1998–2004: Komárom, Pozsony, Tőketerebes, Kassa, Udvard, Dél- Komárom, Tata, Csorna, Győr, Budapest, Veszprém, Szombathely, Székesfehérvár, Bad Ausse) •Kiállítások: Csemadok 50. évfordulójára •Kiállítások: Csemadok 55. évfordulójára •Kiállítások: Új Szó 50. évfordulójára •Kiállítások: Petőfi Felvidéken •Kiállítások: 1848–1849-es szabadságharc emlékhelyei Szlovákiában Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2005. június 9–10., Somorja, Tóth Károly

18 Kiállítások II. •Kiállítások: A csallóközi templomokról •Bél Mátyás kiállítás (Pozsony, Somorja) •A Nagyszombati Egyetem (Nagyszombat) •Academia Istropolitana (Pozsony) •Márai Sándor (Somorja) •Szlovákiai magyar képzőművészek alkotásai (Somorja) •Kopócs Tibor képei (Somorja) Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2005. június 9–10., Somorja, Tóth Károly

19 Konferenciák •A Fórum Kisebbségkutató Intézet rendezésében23 •Hazai (szlovákiai és magyarországi) konferencián való részvétel előadással54 •Külföldi (cseh, lengyel, németországi, valamint ausztriai) konferencián való részvétel előadással34 Összesen 111 Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2005. június 9–10., Somorja, Tóth Károly

20 Három éve épül a Fórum Kisebbségkutató Intézet internetes adatbázisa. Nagysága: 1 335 MB Megtalálható: www.foruminst.sk Főbb részei:  Települési adatbázis  Intézményi adatbázis (kataszter)  Bibliográfiák  Repertóriumok  Digitalizált kép- és hanganyag  Pályázatfigyelő  Rendezvényi naptár  A Fórum Kisebbségkutató Intézet honlapja  Az intézet belső kommunikációs rendszere Internetes adatbázisok I. Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2005. június 9–10., Somorja, Tóth Károly

21 darab •Digitalizált fényképek 3 702 •Települések (egész Szlovákia) 2 922 –Település objektum (minden település, járások, kerületek, tájegységek, régiók) 4 940 –Település megnevezés (szlovák, magyar) 10 940 •Digitalizált képeslapok 1 912 •Szlovákiai magyar intézmények (kataszter) 1 152 •Szlovákiai magyar iskolák 428 •Dokumentumok 207 Internetes adatbázisok II. Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2005. június 9–10., Somorja, Tóth Károly

22 darab •Sajtószemle (bibliográfiai adat) 35 242 •Bibliográfiai tétel – könyvek 5 215 •Levéltári feldolgozás 1 245 •Tárgyszavak 858 •Katalógusok 250 •Műsorfüzetek 172 •Folyóiratok 107 •Repertóriumok 4 •Digitalizált hanganyag412 óra Internetes adatbázisok III. Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2005. június 9–10., Somorja, Tóth Károly

23 Cím •Nostra Tempora 11 •Interethnica7 •Miscellanea Bibliothecae Hungaricae 8 •Notitia Historico-Ethnologica5 •Fontes Historiae Hungarorum2 •Lokális és regionális monográfiák 3 •Disputationes Samarienses3 •Sorozaton kívül 13 •Kísérleti tankönyvek 2 Összesen 54 Publikációk – Könyvsorozatok Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2005. június 9–10., Somorja, Tóth Károly

24 Szám •Fórum Társadalomtudományi Szemle 20 magyarul, angol összefoglalók •Acta Ethnologica Danubiana6 magyar, szlovák, angol, német •Szlovákiai Kisebbségek Évkönyve1 magyar, szlovák Összesen 27 Folyóiratok, évkönyvek Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2005. június 9–10., Somorja, Tóth Károly

25 Alkalmazottak •Tudományos munkatárs 12 •Ebből PhD. / PhD. hallgató 5/3 •Dokumentátor, könyvtáros, informatikus8 •Adminisztratív munkatárs3 Összesen 23 •Külsős kutató 9 •Kérdezőbiztos 36 Együtt 45 Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2005. június 9–10., Somorja, Tóth Károly

26 Somorjai Fórum Klub 2002–2005 Tudománynépszerűsítő előadások a Fórum Kisebbségkutató Intézetben 41 előadás Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2005. június 9–10., Somorja, Tóth Károly

27 Köszönöm a figyelmet! Tóth Károly


Letölteni ppt "Fórum Kisebbségkutató Intézet Park utca 4. 931 01 Somorja-Šamorín Szlovákia WEB: Tel.: +421 31 590 27 90 Fax:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések