Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MBF Szemináriumok – A szállítmányok biztosítási védelme

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MBF Szemináriumok – A szállítmányok biztosítási védelme"— Előadás másolata:

1 MBF Szemináriumok – A szállítmányok biztosítási védelme
Bevezetés 1. Melyek a jó fuvarozó ismérvei? 2. A szállítandó árut érintő biztosítások tipusai 3. A szállítmányozó felelőssége Molnár Sándor

2 BIZTONSÁG vs MEGLEPETÉS

3 SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere
A jó (megbízandó) fuvarozó ismérvei Ismertség Megbízhatóság >> referenciák Fuvareszköz park alkalmassága Fuvareszköz park állapota, műszaki színvonala Humán tényezők (tulajdonosi kör, diszponensek, tgk-vezetők) Szakmai felelősségbiztosítások színvonala (CMR-biztosítás, BÁF-biztosítás) SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere

4 A szállítandó árut érintő (arra köthető) biztosítások tipusai
(biztosítási módozatok) Szállítmánybiztosítás: A szállítmánybiztosító arra szerződik, hogy az árukárt – a felelősség tényétől függetlenül – megtéríti. A biztosító kártérítése: a teljes áruérték + esetleg az elvárt haszon + esetleg a fuvardíj A megnevezés félreérthető! cargo insurance / Transportversicherung (helytelen, de gyakori elnevezés: árubiztosítás) Fuvarozói felelősségbiztosítások (transport liability / Verkehrshaftung) A felelősségbiztosító arra szerződik, hogy a fuvarozó felelősségét lefedi! pl. CMR-biztosítás a nemzetközi közúti fuvarozók fel-bizt. pl. BÁF-biztosítás a belföldi közúti fuvarozók fel-bizt. Kártérítés: a kár azon hányada, amelyért a fuvarozó felel. SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere

5 A szállítmányozó felelőssége
Fuvarozó: aki a fuvart ténylegesen elvégzi (van fuvareszköze) Szállítmányozó: aki a fuvart szervezi = speditőr (alapesetben nincs fuvareszköze) Vonatkozó jogszabály: évi IV. Tv. (Ptk.) XLIII. Fejezet ( §) de!!! A legtöbb EU-tagország jogszabálya ettől eltér! SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere

6 A szállítmányozó kötelességei
- fuvarozási szerződések megkötése (saját nevében, a megbízója számlájára) - biztonság - gazdaságosság - a megbízó utasításait követnie kell - tájékoztatási kötelezettség - köteles a „gondos gazdától” elvárható módon eljárni SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere

7 SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere
A szállítmányozó felelőssége A magyar Ptk. szerint Az áruküldeményben bekövetkezett kárért a szállítmányozó (speditőr) csak akkor felel, ha - maga fuvarozta az áruküldeményt (önszerveződő fuvarozás) - az árut gyűjtőforgalomban továbbította A nyugat-európai államok nemzeti jogszab. szerint 1. „klasszikus speditőr” >> ld. magyar Ptk. 2. Fix költségeket számlázó speditőr (Fixkostenspediteur / fix costs forwarder) A szállítmányozó olyan fuvarozóként felel, amely fuvarozási ág szolgáltatását igénybe veszi! SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere

8 készítette: Molnár Sándor
CMR Egyezmény készítette: Molnár Sándor

9

10 SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere

11 NEM! IGEN! Árukár történt.
A megbízó / fuvaroztató / árutulajdonos elvárása: a kára teljes egészében térüljön meg. Jogos ez az elvárás? NEM! IGEN! Mindkét válasz lehet helyes! SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere

12 SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere
A CMR Egyezmény Egyezmény a Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről Convention relative au Contrat de Transport international de marchandises par route >>> TÖRVÉNY!! Elfogadva: május 19. Genf Cél: egységes szabályozás, áttekinthetőség Magyarország 1971-ben csatlakozott kihirdetve: évi 3. sz. Tvr-ben SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere

13 SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere
CMR 1. Cikk A CMR Egyezmény érvényessége Az Egyezmény az alábbi 5 feltétel együttes teljesülése esetén érvényes: - idegen tulajdonú áru - közúton - járművel (=fuvareszközzel) - díj ellenében végzett fuvarozása - a nemzetközi teherforgalomban Az Egyezmény nem érvényes a következő árutipusok esetén: - postai küldemények - holttestek - költözködési ingóságok - élő állatok (csak a bírói gyakorlat szerint) SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere

14 SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere
CMR 2. Cikk A CMR Egyezmény érvényessége Az Egyezmény az alábbi speciális esetben is érvényes: Kombinált árufuvarozás - közút + egyéb fuvarozási ág - a teljes fuvareszköz / szerelvény - átrakás nélkül A CMR Egyezmény a teljes fuvarszakaszra érvényes! SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere

15 SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere
CMR 3. Cikk A fuvarozó felelőssége más személyekért A fuvarozó úgy felel - alkalmazottai, - megbízottai cselekményeiért, mulasztásaiért, mintha az a saját a cselekménye, mulasztása lett volna. SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere

16 SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere
CMR II. fejezet Cikk A fuvarozási szerződés Konszenzuális (egyetértésen alapuló) szerződés: azaz: a fuvarozó a szerződést megkötötte, ha a fuvareszközt rakodás céljából kiállította! A fuvarlevél Funkciói: - információk a szállítmányról (árumegnevezés, mennyiség, egyéb) - információk a szereplőkről (feladó, átvevő, fuvarozó, rendelkezésre jogosultság) - bizonyító erejű dokumentum: az áru átvétele - bizonyító erejű dokumentum: az áru kiszolgáltatása - bizonyító erejű dokumentum: fenntartások Tartalmi követelmény: igen Formai követelmény nincs (ld. „CMR-fuvarlevél”) SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere

17 SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere
3. April 2017 CMR III. fejezet Cikk A fuvarlevél adatainak helyességéért a feladó felel! (ha a tgk-vezető tölti ki, akkor is!) DE!!! Minden a rakodással kezdődik!! A fuvarozó (=tgk-vezető) kötelessége: - az áru mennyiségi átvétele - az áru minőségi átvétele (kívülről látható sérülések) SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere

18 SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere
A fuvarozó felelőssége időben korlátozott! Időbeli korlát: A fuvarozó felelőssége az áru átvétele és kiszolgáltatása között áll fenn (17. Cikk) (tehát a fel- és lerakodás ideje alatt nem!) Kivételek: (bírói gyakorlat!!!) Ha a fuvarmegbízás rakodást is tartalmaz, melyet a fuvarozó elfogad Emelőhátfalas fuvareszköz esetén Speciális (túlméretes / túlsúlyos) szállítmányok esetén Gépjármű szállítás speciális trélerrel Önmagára konténert daruval felhelyezni képes szállítójármű alkalmazása esetén SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere

19 SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere
CMR III. fejezet Cikk A fuvarozó (= tgk. vezető) kötelessége: - az áru mennyiségi átvétele - az áru minőségi átvéte (kívülről látható sérülések) - fenntartások > fuvarlevél - útközben: a rendelkezésre jogosult utasításait végrehajtani A fuvarozó felel: - a kapott dokumentumok megőrzéséért (CMR) - a rakomány helyes rögzítéséért (nem CMR, bírói gyakorlat) A feladó felel: - a rakomány tömörítéséért - a „szállításbiztos” csomagolásért >> fotó - a kísérő dokumentumok csatolásáért (specifikáció, áruszámla, eredetiségi bizonylat, stb.) - a kísérő dokumentumok helyességéért - a fuvarozónak a rakodás során okozott kárért - minden fontos körülmény, információ átadásáért (pl. ADR) SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere

20 SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere
SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere

21 SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere
CMR III. fejezet Cikk Útközben: Rendelkezési jogosultság Kérdés: A fuvar során ki meddig jogosult rendelkezni az áru felett? 1. A feladó bármely rendelkezésre (módosításra) jogosult, amíg a fuvarlevél az átvevőnek a rendeltetési helyen átadásra nem kerül. Kivétel: ettől eltérő bejegyzés a fuvarlevélen 2. A fuvarlevél átadásától az átvevő (címzett) a rendelkezésre jogosult! A fuvarozó köteles ezek végrehajtására, de.. megilletik a végrehajtásból eredő plusz költségek SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere

22 SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere
CMR III. fejezet Cikk Útközben: A fuvarozó kötelezettségei 1. Azonnali jelentési kötelezettség: - fuvarozási akadály felmerülése („valami történt”) - kiszolgáltatási akadály felmerülése 2. Utasítás kérése a megbízótól 3. Az áru felügyelete, megőrzése 4. A megbízó érdekeinek védelme SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere

23 SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere
CMR IV. fejezet 17. Cikk A fuvarozó felelőssége Időbeli korlát: az áru átvétele és kiszolgáltatása között áll fenn Objektív felelősség / „sikerfelelősség” (Erfolgshaftung) A fuvarozó sikerre szerződik: azaz az árut - hiánytalanul - sértetlenül - időben (a megállapodott lerakodási időben) szolgáltatja ki. Fuvarteljesítési kötelezettség + megőrzési kötelezettség SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere

24 SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere
CMR IV. fejezet 23. Cikk A fuvarozó felelőssége összegszerűen korlátozott! A nemzetközi fuvarozásban bruttó kilogrammonként közúton 8,33 SDR CMR Egyezmény (nem CMR, csak információ) vasúton 17 SDR CIM Cotif Egyezm. légi fuv. 19 SDR Montreali Egyezm. tengeri fuv. 2 SDR Hamburgi Rendtartás vagy 666,67 SDR/db folyami hajózás 2 SDR Haag-Visby Rules Két kiemelt esetben a fenti korlátok nem érvényesek! (29. Cikk) szándékos károkozás A szándékossággal egyenértékű súlyos gondatlansággal történő károkozás csak infó: Belföldi fuvarozásban: az adott ország belföldi jogszabályai szerint (Ptk., HGB, BIFA, Code Civile, Codice Civile, stb.) >> ld. később SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere

25 SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere
Kérdés: mi az SDR? SDR - mesterséges (virtuális) pénznem, - egy, a nemzetközi fuvarjogban alkalmazott elszámolási egység. SDR = Special Drawing Rights SZR = Sonderziehungsrechte Az árfolyamot a Nemzetközi Valutaalap naponta frissíti. honlap: 1 SDR = kb. 1,15 – 1,20 EUR A CMR limit pl. 8,33 SDR = kb. 10 EUR + kamat: 5% + részarányos fuvardíj + vám költségek SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere

26 SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere
A fuvarozó felelőssége (egy konkrét példa) Áru: CNC megmunkálóközpont Érték: EUR, tömeg: 18 to Fuvar: D-Nürnberg >> H-Budapest (=nemzetközi fuvar) Kárösszeg: EUR (totálkár) A kár oka: tűz A közúti fuvarozói felelőssége a CMR Egyezmény szerint: 1. variáció: a tüzet villámcsapás okozta a fuvarozó nem felel (elháríthatatlan esemény) 2. variáció: a tüzet műszaki hiba okozta x 8,33 SDR = kb x 10 EUR = EUR 3. variáció: a tűz baleset során keletkezett, a tgk-vez. ittasan vezetett (= súlyos gondatlanság) a fuvarozó a teljes kárösszegért felel! SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere

27 SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere
A fuvarozó felelőssége (egy konkrét példa) SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere

28 SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere
CMR IV. fejezet 17. Cikk A fuvarozó mentesülése A fuvarozó mentesül a felelősség alól, ha a kárt - a rendelkezésre jogosult vétkessége, mulasztása okozta - a rendelkezésre jogosult utasítása okozta - az áru sajátos hibája okozta - elháríthatatlan esemény okozta (vis maior) bírói gyakorlat: a közlekedési baleset nem vis maior! >> 2 fotó Bizonyítási teher a fuvarozón! 18. Cikk 1. bek. Fontos! A fuvarozó nem hivatkozhat a fuvareszköz műszaki állapotára! (17. Cikk 3. bek.) SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere

29 SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere
CMR IV. fejezet 17. Cikk A fuvarozó mentesülése A fuvarozó mentesül a felelősség alól, ha a kárt a következő körülmények egyike okozhatta: - szállítás nyitott rakterű fuvareszközzel (megállapodás) - a csomagolás hiányossága - rakodási hiba (és a rakodást a feladó végezte) - bizonyos áruk természete (beszáradás, belső romlás, rozsda, férgek, rágcsálók) - az árudarabok nem megfelelő jelölése, címkézése - élő állatok fuvarozása A fuvarozónak „hihetővé kell tennie”, hogy a kár fenti körülmények egyikéből származott. Bizonyítási teher a károsulton! 18. Cikk 2. bek. SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere

30 SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere
SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere

31 SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere
CMR IV. fejezet 19. Cikk A fuvarozó felelőssége - kiszolgáltatási késedelem Kiszolgáltatási késedelem: - az árunak „semmi baja” - a rakodás, áruátvétel időben történt - a fuvarozó késik (ez esetben nem a késedelmes kiállásról van szó) >> Ptk. szerződésjog Visszautalás: Objektív felelősség / „sikerfelelősség” (Erfolgshaftung) A fuvarozó felel. A fuvarozó felelőssége: max. a fuvardíj összege (23. Cikk 5. bek.) Fontos! A kárigényt benyújtónak bizonyítania kell, hogy a késedelem következtében kár érte (pl. termeléskiesés, terítés lehetetlenné válása, stb.) SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere

32 SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere
CMR IV. fejezet 20. Cikk Elveszés A károsult elveszettnek tekintheti az árut, ha - a tervezett (dátumszerűen megadott) lerakási időpontot követő 30. napig nem kerül elő - amennyiben a lerakás időpontjáról megállapodás nem született, a rakodást követő 60. napig az áru nem kerül elő Ha a fuvarozó a kárt megtérítette, és az áru előkerül 1. A károsult írásban nyilatkozhat: kéri az árut - kártérítés visszajár - követelés: kiszolgáltatási késedelem miatt rendben 2. A károsult az áruról lemondhat - az áru a fuvarozóé / biztosítóé SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere

33 SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere
CMR IV. fejezet 21. Cikk Utánvét A fuvarozó felel a be nem szedett utánvét összegéért de visszkereseti joga a címzettel szemben fennmarad! SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere

34 SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere
CMR IV. fejezet 22. Cikk Veszélyes áruk (ADR) 1. A feladó (= megbízó) kötelessége a pontos, részletes tájékoztatás ha ezt elmulasztja A fuvarozó joga az árut lerakni, megsemmisíteni vagy ártalmatlanná tenni - mindezt kártérítés nélkül, sőt - a feladó felelős minden költségért és kárért SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere

35 SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere
CMR IV. fejezet 24. Cikk Bevallott érték A bevallott érték meghaladhatja a fuvarozói felelősségi limitet! Feltételek: - megállapodás a fuvarozóval - bejegyzés a fuvarlevélbe >> ennek hiánya kizáró ok! SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere

36 SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere
CMR IV. fejezet 26. Cikk Különleges kiszolgáltatási érdek A különleges kiszolgáltatási érdek meghaladhatja a fuvarozói felelősségi limitet! Feltételek: - megállapodás a fuvarozóval - pótdíj - bejegyzés a fuvarlevélbe >> ennek hiánya kizáró ok! Ez vonatkozhat kiszolgáltatási késedelemre is. SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere

37 SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere
CMR V. fejezet 30. Cikk Reklamációs határidők Hiány esetén azonnal Kívülről látható sérülés esetén: azonnal Kívülről nem látható sérülés esetén: a kiszolgáltatást követő 7 napon belül de utóbbi esetben a kárigényt benyújtónak kell bizonyítania, hogy a kár a fuvarozás közben keletkezett. Kiszolgáltatási késedelem okozta károk esetén: a kiszolgáltatást követő 21 napon belül SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere

38 SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere
V. fejezet 30. Cikk A reklamáció módja Reklamáció: - írásban, - a fuvarlevélbe tett konkrét fenntartással - és (ha szükséges) átvételi jegyzőkönyvvel. - fotókkal SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere

39 SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere
V. fejezet 32. Cikk Elévülés „Normál” árukár esetén 1 év Minősített esetekben: év (= szándékos, ill. a szándékossággal egyenértékű súlyos gondatlansággal történő károkozás) Felelősségben tartás válasz nélkül: az elévülési idő szünetel Válasz megérkezik a fuvarozótól: az „óra újra ketyeg” SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere

40 SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere
V. fejezet 31. Cikk Illetékes bíróság Jogvita esetén kereset három helyen nyújtható be: - az alperes (általában a fuvarozó) székhelye szerint illetékes bíróságon - az áru átvételének helye szerint illetékes bíróságon - az áru kiszolgáltatási helye szerint illetékes bíróságon SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere

41 SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere
VI. fejezet Egymást követő fuvarozók Jogvita esetén kereset három fuvarozó ellen nyújtható be: - az első ellen - az utolsó ellen - az ellen, amelynél bizonyíthatóan bekövetkezett a kár Visszkereset! SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere

42 SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere
VII. Fejezet A CMR Egyezmény egy kötelezően alkalmazandó jogszabály! Minden, az Egyezménnyel ellentétesen kötött megállapodás semmis! SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere

43 készítette: Molnár Sándor
Belföldi fuvarok A közúti fuvarozók felelőssége - - belföldi- ill. - kabotázs fuvarok esetén készítette: Molnár Sándor

44 SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere
Belföldi fuvar Kabotázs fuvar Vonatkozó jogszabály: Minden esetben azon ország nemzeti jogszabálya, mely országban a belföldi fuvart elvégezték SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere

45 SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere
A közúti fuvarozó felelőssége Ország Felelősségi limit / kg k.k. Nemzetközi fuvar 8,33 SDR (CMR) 1 x B, BG, SK, N, A 8,33 SDR (CMR) 1 x P 8,33 SDR 1 x SLO 8,33 SDR 2 x H, PL a teljes áruérték 1 x CZ a teljes áruérték korl. DK a teljes áruérték korl. D 2 – 40 SDR 3 x CH szerződés sz. GB 1,30 GBP 1 x I 1,00 EUR 1 x SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere

46 SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere
A közúti fuvarozó felelőssége Ország Felelősségi limit / kg k.k. NL 3,40 EUR 1 x RO 2,50 RON 1 x E 4,50 EUR 1 x SF 20 EUR 1 x S SEK korl. F 3 to-ig: 23 EUR, max. 750 EUR / colli 3 to felett: 14 EUR, max EUR / to temperált: 14 EUR, max EUR / to SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere

47 CMR biztosítás CMR monitoring Kárrendezés
készítette: Molnár Sándor

48 A szállítandó árut érintő (arra köthető) biztosítások tipusai
(biztosítási módozatok) Szállítmánybiztosítás: A szállítmánybiztosító arra szerződik, hogy az árukárt – a felelősség tényétől függetlenül – megtéríti. A biztosító kártérítése: a teljes áruérték + esetleg az elvárt haszon + esetleg a fuvardíj A megnevezés félreérthető! cargo insurance / Transportversicherung (helytelen, de gyakori elnevezés: árubiztosítás) Fuvarozói felelősségbiztosítások (transport liability / Verkehrshaftung) A felelősségbiztosító arra szerződik, hogy a fuvarozó felelősségét lefedi! pl. CMR-biztosítás a nemzetközi közúti fuvarozók fel-bizt. pl. BÁF-biztosítás a belföldi közúti fuvarozók fel-bizt. Kártérítés: a kár azon hányada, amelyért a fuvarozó felel. SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere

49 A szállítandó árut érintő (arra köthető) biztosítások tipusai
(biztosítási módozatok) Szállítmányozói felelősségbiztosítás (transport liability / Verkehrshaftung) A felelősségbiztosító arra szerződik, hogy a speditőr felelősségét lefedi! >>> a magyar Ptk. szerint Mi van akkor, ha a speditőr nem, de az alvállalkozója felel? SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere

50 SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere
A CMR-biztosítások hibapontjai Gyakori kérdés: "tessék mondani, ez mindent fizet?" >> ha a fuvarozó nem felel: a kérdés felesleges >> ha a fuvarozó felel: a kérdés jogos! Lehetséges hibapontok a számszerűsíthető paraméterekben - biztosítási összeg káreseményenként (pl USD) - biztosítási összeg évente (gyakran ugyanannyi!) - magas önrész (pl %, néha 30% !!) Lehetséges hibapontok a fedezet kiterjedésében - földrajzi kiterjedés (Európa / “csak” EU ?) - kizárt árutipusok (pl. elektronika, ADR, temperált áru) - kizárt kártipusok (pl. lopáskár, ponyva felvágásos lopáskár) - járulékos költségek fedezet alatt? - kiszolgáltatási késedelem fedezet alatt? - szándékosság, súlyos gondatlanság fedezet alatt? SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere

51 SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere
A CMR-biztosítások hibapontjai Visszkereset (regressz) SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere

52 SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere
A fuvarozó felelőssége (egy konkrét példa) Áru: CNC megmunkálóközpont Érték: EUR, tömeg: 18 to Fuvar: D-Nürnberg >> H-Budapest (=nemzetközi fuvar) Kárösszeg: EUR (totálkár) A kár oka: tűz A közúti fuvarozói felelőssége a CMR Egyezmény szerint: 1. variáció: a tüzet villámcsapás okozta a fuvarozó nem felel (elháríthatatlan esemény) 2. variáció: a tüzet műszaki hiba okozta x 8,33 SDR = kb x 10 EUR = EUR 3. variáció: a tűz baleset során keletkezett, a tgk-vez. ittasan vezetett (= súlyos gondatlanság) a fuvarozó a teljes kárösszegért felel! SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere

53 SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere
A fuvarozó felelőssége (egy konkrét példa) SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere

54 A megbízandó fuvarozó ellenőrzésének utolsó fázisa
CMR monitoring A megbízandó fuvarozó ellenőrzésének utolsó fázisa KI VÉGZI? - az áru tulajdonosa (=fuvaroztató / megbízó) - a speditőr (=fuvaroztató / megbízó) - fentiek megbízottai CÉLJAI: - van-e a megbízandó fuvarozónak CMR-biztosítása? - a CMR-biztosítás érvényes-e? - a biztosítás díjjal rendezett-e? - a kapott fedezetigazolás hiteles-e? >> hamisítások - a fedezet kiterjedése ☺☺☺☺☺☺☺ VÁLASZ - biztosítótól - biztosítási alkusztól SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere

55 SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere
CMR monitoring 1. MÓDSZER - CMR fedezetigazolás bekérése a fuvarozótól - kérdés: a csatolt dokumentum hiteles-e? 2. MÓDSZER - meghatalmazás bekérése a fuvarozótól tartalma: biztosítási titok alól történő felmentés - kérdések: bármi (fedezet, díjrendezettség) MIÉRT SZÜKSÉGES? - a saját árum érdekében - elvárás a speditőrtől: „gondos gazda…” - gyakran a szállítmánybiztosító előírása! SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere

56 Kárrendezés a biztosítóval
Káresemények Kárrendezés a biztosítóval Minden érintett kötelezettségei - káresemény előtt: kármegelőzési kötelezettség - káresemény után: kárenyhítési kötelezettség Tipikus káresemények - vis maior károk >>> - baleseti károk - tűzkárok - lopáskárok Kötelezettségek káreseményt követően a biztosító felé - kárbejelentés: haladéktalanul / 4 héten belül (a tudomásszerzést követően) - minden felvilágosítást megadni (együttműködés) - a kért dokumentumokat benyújtani SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere

57 Kárrendezés a biztosítóval Benyújtandó dokumentumok
Minden esetben benyújtandó dokumentumok – 1. rész - kárbejelentő nyomtatvány: „mi történt?” - tgk-vezető nyilatkozata (a bejelentő nyomt-ba integrálható) - fuvarmegbízás - visszaigazolás - eredeti fuvarlevél - áruszámla - kárszámla / nyilatkozat a kár nagyságáról Szükség esetén benyújtandó dokumentumok (a biztosító írhatja elő) - kárszakértői jegyzőkönyv - tűzoltóság jegyzőkönyve (tűzkár) - rendőrségi feljelentés jegyzőkönyve (lopáskár) - nyomozást lezáró hatósági dok.: NEM SZÜKSÉGES! (határozat, jegyzőkönyv, értesítés bármely fajtája) SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere

58 Kárrendezés a biztosítóval Benyújtandó dokumentumok
MIÉRT VAN ERRE SZÜKSÉG? „Puszira egyik biztosító sem fizet! A kárigényt benyújtó kötelessége bizonyítani: 1. A kár bekövetkeztének tényét 2. A kár összegszerűségét SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere

59 Kárrendezés a biztosítóval Benyújtandó dokumentumok
A pozitív elbírálást követően: Minden esetben benyújtandó dokumentumok – 2. rész Joglemondó nyilatkozat A kártérítést váró károsult nyilatkozata arról, hogy - kárigényt más biztosítónál nem nyújtott be - a kártérítést követően e káreseménnyel kapcsolatban további követelése nincsen Kivétel: kártérítési előleg fizetése esetén SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere

60 Kontaktok: Molnár Sándor (20) 39-89 634 s.molnar@schunck.at
Papp Róbert - CFI egyesületi titkár Magyar Biztonsági Fórum 2100 Gödöllő, Dózsa György út 13. III/310. mobil: fax: Skype: robert.papp-mbf Molnár Sándor (20) SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere


Letölteni ppt "MBF Szemináriumok – A szállítmányok biztosítási védelme"

Hasonló előadás


Google Hirdetések