Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Munkaerőpiaci Tükör 2010 A válság munkapiaci hatásai Fazekas Károly: Bevezető Könyvbemutató konferencia Budapest, MTA Székház, Kisterem 2011. február 10.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Munkaerőpiaci Tükör 2010 A válság munkapiaci hatásai Fazekas Károly: Bevezető Könyvbemutató konferencia Budapest, MTA Székház, Kisterem 2011. február 10."— Előadás másolata:

1 Munkaerőpiaci Tükör 2010 A válság munkapiaci hatásai Fazekas Károly: Bevezető Könyvbemutató konferencia Budapest, MTA Székház, Kisterem 2011. február 10.

2

3 •Munkagazdaságtan és foglalkoztatás- politika •Tényeken alapuló szakpolitikai döntések •Különböző perspektívák és szakpolitikai innovációk Bevezetés

4 Az MTA KTI „kínálata” •Munkaerőpiaci Tükör - évkönyvsorozat •Budapesti Munkagazdaságtani Füzetek •MTA KTI Adatbank •Erőforrástérkép •MTA KTI Munkaerőpiaci előrejelzések

5 Munkaerőpiaci Tükör The Hungarian Labour Market 1.A magyar munkapiac jellemzői 2.Közelkép 3.A munkapiac intézményi és jogszabályi környezete 4.Statisztikai adatok 5.Munkapiaci kutatások Letölthető : http://econ.core.hu/kiadvany/mt.html http://econ.core.hu/kiadvany/mt.html

6 Közelképek 2000Bérek a politikai rendszerváltástól az ezredfordulóig 2001Munkanélküliek jövedelemtámogatása 2002Munkakínálat; Munkaerő-kereslet 2003Munkaerő-piaci egyenlőtlenségek és földrajzi mobilitás Magyarországon 2004Oktatás és munkaerőpiac 2005Munkaügyi kapcsolatok a mai Magyarországon 2006Bérek, keresetek és jövedelmek 2007Jóléti ellátások és munkakínálat 2008A magyar munkaerőpiac néhány vonása – európai tükörben, Az érettségit nem adó szakmunkásképzés válságtünetei 2009Munkapiaci diszkrimináció 2010 A gazdasági válság hatása a munkapiacra és a háztartásokra 2011 Foglalkoztatáspolitikai beavatkozások hatásvizsgálat (terv)

7 http://adatbank.mtakti.hu/ Az Adatbank célja, hogy közgazdasági elemzésre alkalmas állapotba hozza a munkaügyi kutatások számára legfontosabb hazai egyéni, háztartási és települési szintű adatbázisokat. A legfontosabb kezelt és továbbépített adatbázisok a következők: –KSH Munkaerő-felmérés –KSH Háztartási Költségvetési felvétel –NFSZ Bértarifa-felvétel –KSH TSTAR –NFSZ regiszter adatok –Európai munkaerő-felmérések (EU LFS)

8 Erőforrástérkép http://www.eroforrasterkep.hu/ http://www.eroforrasterkep.hu/ Minden magyar település közel 500 társadalmi és gazdasági mutatójának 1990-2008 közötti adatai Az adatok excel formában letölthetők, grafikonon, térképeken ábrázolhatók Jelenleg 32 millió adat, 325 ezer féle térkép megrajzolására ad lehetőséget Az Erőforrástérképben elérhető mutatók az alábbi fontosabb csoportokba rendezhetők: –Társadalmi jelzőszámok, –Munkaerőpiac és gazdaság –Elérhetőség és infrastruktúra, – Szociális jelzőszámok

9 MTA KTI Munkaerőpiaci előrejelzés (TÁMOP2.3.2) http://elorejelzes.mtakti.hu/ http://elorejelzes.mtakti.hu/ •Közgazdaság-statisztikai modellkeret •Adatbank •Feltáró kutatások •Munkaerő-piaci előrejelzés készül 10 ágazatra és 200 foglalkozási csoportra, közép- és hosszú távra •Előrejelzési jelentés a szakértő felhasználók számára, amely jól áttekinthető módon értelmezi a számítások és kutatások eredményeit •Web-alapú információs rendszer felépítése, amely a munkaerő-piaci előrejelzést a nem szakértő felhasználók (például álláskeresők, munkáltatók) számára elérhetővé teszi.

10 Munkaerőpiaci Tükör 2010 1.A magyar munkapiac jellemzői (Bálint Mónika, Cseres-Gergely Zsombor, Scharle Ágota) 2.Közelkép – A válság munkapiaci hatásai (Molnár György ) 3.A munkapiac intézményi és jogszabályi környezete (Frey Mária) 4.Statisztika (Bálint Mónika) 5.Munkapiaci kutatások (Bálint Éva) Olvasószerkesztő: Patkós Anna Typográfia: Kravjanszki Robert Borító fotó: Tóth Ridovics Máté

11 A kötet szerzői: •Bálint Éva – MTA KTI •Bálint Mónika – MTA KTI •Bartus Tamás – Budapesti Corvinus Egyetem •Boda Dorottya – SzMI Munkaügyi Igazgatóság •Busch Irén – FSzH •Cseres-Gergely Zsombor – MTA KTI, CEU •Elek Péter – Költségvetési Tanács •Faluvégi Albert – KSH •Fazekas Károly – MTA KTI •Frey Mária – SZMI Munkaügyi Igazgatóság •Gáspár Katalin – Költségvetési Tanács •Kapitány Zsuzsa – MTA KTI •Kiss Áron – Költségvetési Tanács •Köllő János – MTA KTI •Lakatos Judit – KSH •Lázár György – FSzH •Lőcsei Hajnalka – ELTE Regionális Tudományi Tanszék •Medgyesi Márton – Tárki Társadalomkutatási Zrt •Molnár György – MTA KTI •Neumann László – SZMI Munkaügyi Igazgatóság •Scharle Ágota – Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet •Semjén András – MTA KTI •Tóth István György – Tárki Társadalomkutatási Zrt •Tóth István János – MTA KTI

12 Munkapiac 2009 - 2010 •A foglalkoztatottság alakulása - a verseny és a közszféra eltérő alkalmazkodása •Kik veszítették el állásukat? - nem, életkor, szakképzettség, lakóhely •A csoportos létszámleépítések jellemzői - A túlélés eszköze vagy a bukás előjele •A munkahelyrombolás ágazati jellemzői - Ipar, feldolgozóipar versus szolgáltatások •A válság és a bérek alakulása - Bérköltségek, minimálbér szabályok

13 A válságra reagáló szakpolitikai intézkedések + –Út a munkához program –Munkahelymegtartó támogatás –Bérszubvenciók - –Aktív munkapiaci szolgáltatások elégtelensége –Hiányzó hatásvizsgálatok

14 Közelkép 2010 7 Nagyobb lélegzetű és 2 rövidebb tanulmány hazai empirikus kutatási eredmények alapján + összefoglaló –Munkapiaci válaszok a válságra –A válság hatása a területi egyenlőtlenségekre –Be nem jelentett foglalkoztatás –A válság hatása a háztartásokra

15 Összegzés •A válság hatásai eltérőek voltak a különböző szakaszokban •A válság növelte a munkapiacon már meglévő súlyos feszültségeket és egyenlőtlenségeket •A legnagyobb vesztesek hosszabb távon a szakképzetlenek, a hátrányos helyzetű térségekben, településen élők voltak •Az alkalmazott szakpolitikai intézkedések csak tüneti problémákat kezeltek és nem tudták megakadályozni a munkapiac további polarizálódását

16 A kötet az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával készült

17 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Munkaerőpiaci Tükör 2010 A válság munkapiaci hatásai Fazekas Károly: Bevezető Könyvbemutató konferencia Budapest, MTA Székház, Kisterem 2011. február 10."

Hasonló előadás


Google Hirdetések