Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

VIZUÁLIS MEGISMERÉS VIZUÁLIS ALKOTÁS - VÁLTOZATOK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "VIZUÁLIS MEGISMERÉS VIZUÁLIS ALKOTÁS - VÁLTOZATOK"— Előadás másolata:

1 VIZUÁLIS MEGISMERÉS VIZUÁLIS ALKOTÁS - VÁLTOZATOK
(VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ VÁLTOZATOK) VIZUÁLIS MEGISMERÉS tanár: Sándor Zsuzsa

2 VIZUÁLIS KOMOMMUNIKÁCIÓ VÁLTOZATOK
PRIMER: imitáció - modell utáni ábrázolás külső látványra figyelő szerkezetre figyelő tudomány: biológia – határozó célú ábrázolás [ művészet] DIREKT: ábra, magyarázó-értelmező ábrázolás, alaprajz, metszetrajz, nézetrajz, térképrajz séma, jel, reklám tudományhoz kapcsolódás: természettudomány, építészettudomány művészet: alkalmazott grafika INDIREKT: tárgy, környezet, építmény; díszítés művészetek: építészet népi tárgyalkotó és díszítő művészet iparművészet, dizájn kertépítészet, városépítészet, … SZEMÉLYES: kifejezések: hangulat, érzés, élmény, elképzelés,... képzőművészet: festészet, egyedi és sokszorosító grafika, szobrászat, fotó, happening, installáció, térberendezés, …

3 rajz növénytani könyvből
primer (fotó: Sándor) rajz növénytani könyvből

4 direkt folyamatábra térképrajz

5 indirekt Fajanszváza, Zsolnay, 18. sz.
Pálinkásbutykos, magyar népi kerámia, 18. sz.

6 személyes + képzőművészet
Gozzoli freskói a Palazzo Medici Riccardi kápolnájában, Firenze (15.sz.) Dürer: Orrszarvú Fametszet Dürer anyja Szénrajz, 42,1 x 30,3 cm Berlin, Kupferstichkabinett

7 a vizuális nevelés rendszere (Bálványos-Sánta: … old.)
VIZ.KOM. VÁLTOZA-TOK ELSAJÁTÍ-TANDÓ KÉPES-SÉGEK ALKOTÁS ELEMZÉS MŰVELT-SÉG-ÉRTÉKEK a tanulók tevékenységei PRIMER OBJEKTÍV OKTATÁS DIREKT INDIREKT SZUBJEKTÍV NEVELÉS SZEMÉ-LYES

8 A VIZUÁLIS KÖZLÉSVÁLTOZATOK RENDSZEREZÉSE
(a Bálványos- Sánta tankönyv alapján) KÖZNAPI ÉS TUDOMÁNYOS vizuális kommunikáció O B J E K T Í V K Ö Z L É S E K MŰVÉSZETI (ESZTÉTIKAI) S Z U B J E K T Í V K Ö Z L É S E K PRIMER megfejtő-értelmező ábrázolás látvány után (formára, fényre, színekre, felépítésre stb. figyelő tanulmány) DIREKT szemléltető- magya-rázó- tájékoztató (ábra, embléma, piktogram, jel, térképrajz, stb.) INDIREKT funkcióhoz és kultúrához kötődő kifejezés (tárgy, környezet, díszítés) [népművészet, iparművészet, design] SZEMÉLYES ön- (hangulat, élmény, érzelem, stb.) [képzőművészet: fes-tészet, szobrászat, egyedi és soksz. grafika]

9 A VIZUÁLIS KÖZLÉSVÁLTOZATOK RENDSZEREZÉSE (a Sándor tankönyv alapján)
PRAKTIKUS KÖZLÉSEK Praktikus céllal 1. Műszaki ábrázolás 1.1. tárgy/építmény (téries) szerkezeti rajza 1.2. nézetrajz 1.3. metszetrajz (téries, nézeti) 1.4. alaprajz 1.5. szerelési rajz 1.6. tervrajz és makett/modell 2. Ábrázoló geometriai (és mértani) szerkesztések 3. Térképészeti ábrázolás 3.1. földrajzi, domborzati 3.2. közlekedési, úthálózati 3.3. idegenforgalmi/tájékoztató, túrista 4. Értelmező, magyarázó és szemléltető (szabadkézi) ábrázolás 4.1. tárgy felépítését magyarázó rajz téries, átlátszó; nézetszerű, metszetes 4.2. útvonalrajz 4.3. folyamatot értelmező rajz (tárgy összeszerelése, gép működése, eszköz használata, természeti változás, élőlény fejlődése, élőlény mozgása, stb.

10 5. Szemléltető célú, illusztratív ábrázolás; ábra [nem vizuális tartalmak vizualizálása]
5.1. grafikon, diagram 5.2. működési elv elvont jelekkel 6. Praktikus köznapi és műszaki tárgy 6.1. köznapi szükségletek egyszerű tárgyai 6.2. gépek belső szerkezete, alkatrészek [design kapcsolódású] 7. Látvány/tárgy leképező ábrázolása speciális elektrotechnika-függő kódolással [a nem látható láthatóvá tétele] 7.1. röntgenkép 7.2. hődiagramm 7.3. csillagászati felvétel 7.4. elektronmikroszkópos felvétel

11 Praktikus vonatkozással
8. Látványhű/tárgyhű és látványra visszavezethető ábrázolás [képzőművészeti kapcsolódású] 8.1. leképező naturalista ábrázolás (látszatszerű; látvány, tárgy ábrázolása/figuratív ábrázolás/imitatív ábrázolás, látványfotó, fotódokument, filmdokument képanyaga mesterrajz, tudományos illusztráció; makett, modell) 8.2. látványszerű szelektív ábrázolás [mint iskolai gyakorlat] (látvány ábrázolása valamely vizuális nyelvi elem hangsúlyozásával: tónusos tanulmány, tömegvázlat síkon és térbeli (makett is) plasztikus ábrázolás; térszerkezet -vázlat térmélységekkel; kontúrrajz / vonalrajz színtanulmány, színvázlat) 8.3. látványt idéző (erősen) redukált ábrázolás (mint iskolai gyakorlat) színes homogén folttal, fekete-fehér homogén folttal, körvonallal kerített homogén folttal 9. Modell nélküli (nonfiguratív) ábrázolás a vizuális nyelv tanulmányozására 9.1. minőségek 9.2. minőségviszonylatok 9.3. ritmusok 9.4. kompozíciós megoldások únja már?

12 Praktikus közlések művészi vonatkozással
10. Információközlő jelszerű ábrázolás [alkalmazott grafikai/művészeti kapcsolódású] 10.1. nonfiguratív vizuális jelek (irányított nyíl; tagadás, tiltás; írásjel, betű) 10.2. tájékoztató jelrendszerek/piktogramok (térképészeti, közlekedési, menetrendi, Windows, Internet) 10.3. tulajdont, hovatartozást közlő jelek (címer, zászló; védjegy, pecsét, billog, mesterjegy; embléma, cégjel) MŰVÉSZI KÖZLÉSEK ÉS NEM MŰVÉSZEK DÍSZÍTŐ-SZÉPÍTŐ-EXPRESSZÍV KÖZLÉSEI Használati vonatkozással 11. Tárgy és környezet /kézmű és szériatermék/ (népművészet, iparművészet, építőművészet, design) 11.1. használati tárgy 11.2. építmény 11.3. település, kert/park 11.4. dísztárgy 12. Ún. alkalmazott művészetek (a vizuális közlés is "alkalmazkodik") 12.1. csomagolás 12.2. plakát, meghívó, reklám 12.3. díszítés, díszítmény 12.4. dekoráció

13 Művészi /esztétikai céllal
13. Más művészetekkel társulva művészetet teremtő 13.1. díszlet, kellék színpadkép-, játéktér-terv jelmez, maszk 13.4. testbeszéd (mozdulat, mimika, gesztus) képisége 13.5. báb fényhatások 13.7. képregény-rajz, animációs filmek képei, mozgófilm-kép 13.8. happening, perfomance, ... látványelemei (Képzőművészet - konvencionálisan) 14. Más művészeteket illusztráló módon 14.1. miniatúra, iniciálé szépirodalmi illusztráció zenei ill. 15. Más vizuális művészetekhez kapcsolódó, ill./és/vagy társadalmi vagy vallásos célokat szolgáló 15.1. oltár emlékmű és köztéri történelmi szobor 15.3. plakett, érme falfestmény, mozaik, pannó, üvegablak 16. Független 16.1. művészfotó kisplasztika, "nagyplasztika" (dombormű és kerekszobor) táblakép festmény 16.4. sokszorosító grafikai lap (mély-. magas-, síknyomás) 16.5. egyedi grafikai lap (rajz, monotípia) (mindegyiken belül tematikailag: portré, csendélet, tájkép; életkép, vallásos, mitológiai élmény, élet/érzés, hangulat, gondolat figuratív ábrázolása élmény, élet/érzés, hangulat, gondolat nonfiguratív ábrázolása)

14 jaj … és persze ennél is sokkal több vizuális alkotásfajta van …


Letölteni ppt "VIZUÁLIS MEGISMERÉS VIZUÁLIS ALKOTÁS - VÁLTOZATOK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések