Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szótárírás a gyakorlatban Szabó Tamás Péter MTA Nyelvtudományi Intézet Szótári Osztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szótárírás a gyakorlatban Szabó Tamás Péter MTA Nyelvtudományi Intézet Szótári Osztály."— Előadás másolata:

1 Szótárírás a gyakorlatban Szabó Tamás Péter MTA Nyelvtudományi Intézet Szótári Osztály

2 Előmunkálatok •előzmények kritikus számbavétele •célcsoport meghatározása •koncepció kialakítása •szerkesztési szabályzat készítése •szócikkírói munka –magyar szakos diploma előfeltétel –belső képzés a Nyelvtudományi Intézetben –próbaszócikkek értékelése –új anyagok folyamatos szerkesztése, szerkesztői és főszerkesztői kontroll –gyakorlott szócikkírók szerkesztővé nevelése

3 Keresés a korpuszban

4

5

6

7 MTSz.: szövegtípusok •2011-ben végeztem el az anyag szövegtípus szerint újraannotálását –annotálás fájlonként: a fájl egészére vonatkozó minősítés, tehát utánközlések stb. nincsenek külön annotálva –nem az eredeti annotációk automatikus átfordítása (az eredeti megoldások következetlenségei, hibái miatt) •Új tagek és értékei: –RHY: vers/próza (1/0) –FIC: szépirodalom/tényirodalom (1/0) –REG: (…/0) –FLD: (…/0) •Terv: a fenti kategorizáció átvezetése a keresésbe

8 MTSz.: REG és FLD REG •hiv •nyj •sajtó •szakny •szem FLD •a Nszt. szaknyelvi minősítései

9 MTSz.: szövegtípusok Példa az új annotációra: RHYFICREGFLD vers, líra 1100 vers, líra, szerelmi költészet 1100 próza, epika, széppróza, regény 0100 próza, epika, széppróza, novella 0100 próza, publicisztika 0000 próza, élő nyelv 00szem0 próza, irodalomelmélet 00szaknyIrodt próza, jogtudomány 00szaknyJog próza, művészet, film 00szaknyFilm próza, napilap 00sajtó0

10 Regiszterek – példák Hivatalos •A rendtartó székely falu, Debreceni végrendeletek, Erdélyi rendeknek jegyzőkönyve, Országgyűlési jegyzések stb. (18. szd.; a 18. századból összesen 37.313 szó) •Kölcsey Ferenc és Eötvös Mihály követek jelentése az 1833. máj. 18–25. közötti ülésekről (1833; a 19. szd. egyetlen forrása, 1017 szó) •Állategészségügyi törvények és rendeletek (1934; a 20. szd. egyetlen forrása, 13.364 szó) Nyelvjárás •Vadrózsák (1862) •Palóc népköltemények (1865) Ezeken kívül más nyelvjárásinak jelölt szöveg nincsen!

11 Regiszterek – példák Személyes •Kazinczy Ferenc: Pályám emlékezete (1831) •Arany János levelezése (1852– 1855) •Teleki Sándor: Egyről-másról (1881) •Szana Tamás ford.: Benvenuto Cellini önéletírása (1890) Sajtó •Debreceni-Nagyváradi Értesítő •Dolgozó Asszonyok Lapja •Garasos Tár •Hazai és Külföldi Tudósítások •stb. Szaknyelvi •Zsirai Miklós: Finnugor rokonságunk (1937) •Dapsy László ford.–Darwin: A fajok eredete (1873) •Magyar Konyha •Irodalomtörténeti Közlemények

12 MTSz.: szövegtípusok – RHY (szószám %) Összes szószám: 25 822 775

13 MTSz.: szövegtípusok – FIC (szószám %) Összes szószám: 25 822 775

14 MTSz.: szövegtípusok – REG (szószám %) Összes szószám: 25 822 775

15 MTSz.: szövegtípusok – FLD (szószám %) Külön kiemelve a 3%-os vagy afeletti értékek Összes szószám: 10 369 059

16 MTSz.: évek szerint

17

18 Kiegészítő szöveggyűjtemény •Kereskedelmi forgalomban kapható CD-k, DVD-k (főként az Arcanum Kft. kiadványai) •Kb. 60 CD, DVD •Összterjedelem: 334 074 142 szó, ebből 1951–2000 közé esik 164 301 404 szó (49,02%) •Kevésbé kiegyenlített gyarapítás, mint a MTSz.

19 Kiegészítő szgy.: szövegtípusok (szószám %) Összes szószám: 334 074 142

20 Kiegészítő szgy.: tematika – időszaki kiadványok (szószám %). Összes szószám: 146 315 191

21 Kiegészítő szgy.: tematika – szakkönyvek (szószám %) Összes szószám: 44 617 453

22 Szócikkírás

23

24

25

26

27

28 Szerkesztés

29 céda mn és fn I. mn 1. (nyj) ‘(túlságosan) élénk, játékos, könnyelmű(, rendsz. viselkedési szabályokat megszegő) 1a. (nyj) ‘más(oka)t bántó, sértő, méltatlan (viselkedésű)’ 2. (irod) ‘a testi, kül. a nemi élvezeteket túlzott mértékben hajszoló, feslett erkölcsű, kicsapongó ’ 2a. (irod) ‘a szexuális vágyból származó, azt kifejező, ill. azzal összefüggő’ 2b. (irod) ‘a testi, kül. szexuális örömöket (túlzott mértékben) előtérbe állító (értékrendű); romlott’ 3. (átv is) ‘szexuális partnerét egy másik kedvéért elhagyó; hűtlen’ 4. (vál) ‘(hamis volta miatt) csekély v. csökkent értékű’ 5. (vál) ‘az alkalomhoz nem illő, nem megfelelő, rendetlen II. fn 1. (vál) ‘anyagi ellenszolgáltatásért szexuális szolgáltatást nyújtó személy, rendsz. nő’ 1a. (pejor) ‘ ’

30 céda mn és fn I. mn 1. (vál) ‘a nemi erkölcsi normákat sértő módon viselkedésű, ill. ilyen életvitelű, könnyűvérű, feslett ’ 1a. (ritk) ‘könnyűvérű, mulatozó, kikapós ’ 1b. (vál) ‘ilyen nőre jellemző, tőle származó, rá emlékeztető’ 2. (vál) ‘érzékiségből, nemi ösztönből fakadó, azt tükröző, ill. érzékiséggel, nemiséggel telített, azt megjelenítő, erotikus ’ 3. (kissé rég, irod) ‘csábító, vonzó, kecsegtető ’ 4. (kissé rég) ‘alávaló, bitang, mihaszna ’ 4a. (kissé rég) ‘hamis, hitvány, cudar ’ 5. (rég) ‘csintalansága, pajkossága miatt nehezen fegyelmezhető ’ 6. (rég) ‘rendetlen, hanyag, hiányos, ill. ilyen öltözetű (személy)’ II. fn 1. ‘anyagi ellenszolgáltatásért szexuális szolgáltatást nyújtó nő; prostituált, kurva’ 1a. (birtokszóként) (ritk) ‘vkinek az ágyasa, szeretője’ 1b. ‘a nemi erkölcsi normákat sértő módon viselkedő, ill. ilyen életvitelű, könnyűvérű, feslett nő’ 2. (ritk) ‘alávaló, bitang, mihaszna személy’

31 Belső lektorálás Szaklektorálás Előkészítés főszerkesztésre Főszerkesztés Tördelés Korrektúra Nyomdai munkák Értékesítés

32 A diák letölthetők: http://sztp.hu/elte/szotariras.pps További információ: http://nszt.nytud.hu Elérhetőség: sztp@nytud.hu


Letölteni ppt "Szótárírás a gyakorlatban Szabó Tamás Péter MTA Nyelvtudományi Intézet Szótári Osztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések