Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

CORPORATE IDENTIY (C.I.)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "CORPORATE IDENTIY (C.I.)"— Előadás másolata:

1 CORPORATE IDENTIY (C.I.)
AZ EGYEDI VÁLLALATI ARCULAT

2 A kommunikációs politika 4 eleme:
- Reklám: olyan szélesebb körre ható, nem személyes befolyásolás, amelyet egy meghatározott szervezet vagy személy fizet. Személyes eladás: a reménybeli vevővel való személyes találkozás során történő értékesítési ajánlattétel, kedvező esetben üzletkötés. Eladásösztönzés: olyan módszerek alkalmazása az értékesítésben, a vevők kiszolgálásában, amelyek a vevőt további vásárlásra serkentik. Közönségkapcsolatok: a vállalatról alkotott kedvező kép kialakítását célzó magatartás, illetve az ezt céltudatosan segítő módszerek alkalmazása.

3 1. Az egyedi vállalati arculat fogalma:
A vállalati arculat, (Corporate Identity, CI), azt a képet jelenti, amelyet a szervezet önmagáról a környezete felé közvetíteni akar.

4 2. vállalati arculat jelentősége:
- azonosíthatóvá teszi a vállalatot, pl. egy szlogennel vagy emblémával megkülönbözteti a versenytársaktól, pl. a színek vagy a formák használatával állandóságot sugall, az egyén a világ minden táján elég hosszú időn keresztül ugyanazzal az arculattal találkozik (időbeli és térbeli állandóság) „kommunikációs kotta”, amellyel biztosítják, hogy az információ nem torzul a vállalti hiearchia különböző kibocsátási szintjein, minősíti a szervezetet (pl. színeknek is jelentése van, az alkalmazottak viselkedéséből is következtetéseket lehet levonni) bizalmat ébreszt (határozott és kedvező kép kivívja a környezet elismerését)

5 3. Az arculat elemei: - tartalmi elemek, formai elemek,
objektív elemek, személyi elemek.

6 4. Az arculat tartalmi elemei:
Azt jelenti, hogy mit tesz, vagy mond a vállalat.

7 4.1. Vállalati filozófia: A vállalati filozófia, küldetés, az a szemléletmód, amelyet a szervezet működésének középpontjába állít, és ennek megfelelően végzi a tevékenységét. - miért van szükség a vállalatra, kik az üzletfelei vevői? milyen piacokat céloz meg? milyen termékkel/szolgáltatással foglalkozik, milyen igényeket kíván kielégíteni? miben és hogyan tudna a versenytársakon felülemelkedni? milyen céljai vannak? melyek a jövőbeli elképzelései? hogyan szervezzék úgy a vállalatot, hogy a kitűzött célokat elérjék, a megcélzott igényeket kielégítsék?

8 4.2. A vállalati kultúra: - a viselkedési szabályok összessége, amelyet a vállalati filozófiának megfelelően alakítanak ki, a vállalati filozófia megvalósulása: pl. a vevőkkel való bánásmód, a stílus, a hangvétel, az alkalmazottak egymás közötti viszonya, a szolgálati út jellege.

9 4.3. A vállalati kommunikáció
- az alkalmazottak elfogadják a vállalati kultúra szokásait, hagyományait, elveit és azokat alkalmazzák az információáramlás folyamatában

10 5. Az arculat formai elemei:
- vizuális elemek: logó, színvilág, tipográfia üzleti kommunikáció: levélpapír, névjegykártya, reklámarculat, kiadványok, formaruha, gépjármű auditív elemek: szignál, szlogen arculati elemeket hordozó eszközök, melyeknek nincs önálló funkciójuk: zászló, emblémázott tárgyak

11 5. Az arculat formai elemei:
Alapvető elvárások: Logó, betűtípus, színek, színek használata, példák a színek használatára, a kézikönyvben használt szakkifejezések magyarázata, jogelőd logó használata, vállalatot megszemélyesítő figura; Alapvető /leány/vállalati előírások: a céglogó alapváltozatai, használatuk, példák, kabalafigura Jogi következmények: általános szabályok, védjegy, tartalék védjegyek (pl. defenzív, csak lefoglalja, hogy más ne használhassa pl. Adios–Adidas), tagvállalatok védjegyei

12 5. Az arculat formai elemei:
Az anyavállalat és a tagvállalatok irodai papírárui: levélpapírok, névjegyek, feljegyzések, emlékeztetők, jelentések, kísérőkártyák, levelezési kártya, meghívókártya, boríték, címke, sajtóközlemények, sajtódosszié, mappa, dossziétartó Ügyviteli nyomtatványok: bélyegzőlenyomatok, űrlapok, számítógépes nyomtatványok, műszaki és szerkesztési lapok

13 5. Az arculat formai elemei:
Kiadványok: címlap, kiadványszerkesztés, reklámkiadványok, termékkatalógusok, belső kiadványok, belső telefonkönyvek, információs táblák Hirdetési és reklámtevékenység: nemzetközi, belföldi, munkaerő-felvételi kiadványok, közterületi reklám, fényreklám, óriásplakát, hirdetőoszlop, egyéb, nyomtatott sajtóban történő, keretgrafika, reklámfilmek, reklámspot, szponzorálás, zenei azonosítók, szignál stb.

14 5. Az arculat formai elemei:
Kiállítások: stand megjelenési arculata, információs felület szerkesztése,panel grafikai tervek, tipográfia, áruhordozók PR tevékenység: jelentések címlapjának kialakítása, PR- filmek, referenciafilmek, cégimázs film, termékimázs, hírlevél, prezentáció, előadás és üzletkötői anyagok, sajtófotó-adatbázis, kríziskommunikációs kézikönyv

15 5. Az arculat formai elemei:
Csomagolás: általános szabályok, alapelvek, azonosítók, fogyasztói, ill. bemutató csomagolás, Termék azonosítása: általános elvárások, címkék, feliratok, alternatív lehetőségek Külső-belső eligazító rendszerek: épületazonosítók, világító, eligazító táblák, épületen belüli jelölések, táblák, névtáblák, belső portál, cégzászlók, stb.

16 5. Az arculat formai elemei:
Vállalati autók jelölése: személyautók, teherautók, egyéb Egyen- és formaruhák: kitűzők, sisakok, kabát, védőruhák, vezetői ruházat, formaruhák, megjelenés különböző rendezvényeken Ajándék- reklámtárgyak: ajándékozási alkalmak, ajándékozás kritériumai, értékhatárok, reklámtárgyak, falinaptárak, üdvözlőkártyák

17 5. Az arculat formai elemei:
Hálózati kommunikáció: cégen belüli kommunikáció, publikációk, szakmai tanácskozások, kutatási együttműködések, cégújság, céghíradó, adatbázis-elérés, a cég és meghatározott személyek közötti kommunikáció, kapcsolattartási elvárások, titoktartási kódok, honlapok, Egyéb – elektronikus- kommunikáció, CD, videokazetta, belső videóhálózat, Műszaki melléklet

18 6. Objektív elemek: A vállalkozás nehezen változtatható tulajdonságai, de meghatározzák a hírnevét, ezek ismeretében a vállalat mérhetővé és összehasonlíthatóvá válik más vállalkozásokkal. - a szervezet múltja, profilja, jellege, az előállított/forgalmazott termékek köre és minősége, a cég mérete, tőkeereje, a munkaerő mennyisége színvonala, a vállalat kapcsolatrendszere, a tulajdonosok szakmai háttere, múltja, hírneve

19 7. Személyi elemek: A tulajdonosok, az alkalmazottak, főbb partnerek jellemzőit, melyek szintén befolyásolhatják a vállalat közvetített képét. - megjelenés, ruházat, ápoltság, felkészültség, szakmai ismeretek, termék- és vállalati információk, nyelv- és számítógépes ismeret, tárgyalási stílus.

20 8. Az arculat-tervezés lépései:
8.1. Helyzetfelmérés: - vállalat jelenlegi piaci helyzete, GYELV elemzés, vállalati célkitűzés, vállalati kultúra, belső értékek felmérése, eddigi kommunikációs anyag összegyűjtése, vállalat külső kép-image feltérképezése

21 8. Az arculat-tervezés lépései:
8.2. Ajánlások készítése és tervezése - a tervjavaslatokat egy szakmai zsűri felülvizsgálja: tipográfus, grafikus, 8.3. Tesztelés 8.4. Elkészítés külső szakemberekkel 8.5. Megvalósítás: meg kell határozni az előírások megvalósításának ütemét, ki kell jelölni a megvalósításért felelős személyt,

22 8. Az arculat-tervezés lépései:
8.6. Belső indítás: - munkatársaknak történő bemutatás 8.7. Külső indítás: partnerekkel, fogyasztókkal való közlés

23 8. Az arculat-tervezés lépései:
8.8. Ellenőrzés és visszacsatolás: - megfelelő ütemezés, új anyagok terjesztése, belső- és külső felmérés, visszajelzés a változásokról.

24 V É G E VÉGRE!


Letölteni ppt "CORPORATE IDENTIY (C.I.)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések