Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pécs, 2005. szeptember 16PA Rt. - Atomfórum1 A társadalmi megítélés ellentmondásai – racionális érvek és emocionális ellenérvek az atomenergiáról Dr. Czibolya.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pécs, 2005. szeptember 16PA Rt. - Atomfórum1 A társadalmi megítélés ellentmondásai – racionális érvek és emocionális ellenérvek az atomenergiáról Dr. Czibolya."— Előadás másolata:

1 Pécs, 2005. szeptember 16PA Rt. - Atomfórum1 A társadalmi megítélés ellentmondásai – racionális érvek és emocionális ellenérvek az atomenergiáról Dr. Czibolya László, Magyar Atomfórum Egyesület

2 Pécs, 2005. szeptember 16PA Rt. - Atomfórum2 Az érem két oldala  a kimeríthetetlen energiabőség  az eddig gyógyíthatatlan betegségek hatékony orvoslása  legyőzhetetlen fegyvert ígérő utópisztikus elképzelések.  a (radioaktív) sugárzás mélytudati szinten a napsugárzással kapcsolódik össze, amely meleget és életet ad.  a határtalan rombolás, amely talán az egész emberiség létét veszélyezteti,  egyetlen ember (az őrült tudós, újabban a fanatikus terrorista) is előidézheti  A sugárzás ismeretlen, kiszámíthatatlan betegségeket okozhat, amelyek beláthatatlan módon veszélyeztetik az utánunk jövő generációkat.  Felsejlik itt a boszorkányok szemmelverése és az ártó szellemek által okozott megrontás ősi képe is. Az okkult és különleges tudás tiltott az emberek számára. A mondák, illetve vallási tanítások része, hogy a világ apokaliptikus megsemmisülése után néhány kiválasztott túlélő egy igazságosabb, becsületesebb és jobb társadalmat épít a régi romjain és hamvain.

3 Pécs, 2005. szeptember 16PA Rt. - Atomfórum3 A remények és a fantázia évei 1902-1938  Atomtudós – alkimista (anyagátalakítás- aranykor)  Energia – civilizáció alapja  A titkos tudás mérhetetlen hatalmat ad birtoklójának.  Rádium – életelixír 1929-ben, például, 80 radioaktív hatóanyagú szabadalmaztatott gyógyszer volt forgalomban. De létezett radioaktív fürdősó, injekció, csokoládé, cukorka, sőt fogpaszta is.  a radioaktív sugárzást azzal a halálsugárral hozták összefüggésbe, amellyel a boszorkányok, varázslók és más természetfeletti személyek rendelkeznek (szemmelverés, akaratátvitel ördögűzés stb.).  tikos tudás közelébe jutók áldozatul esnek saját önteltségüknek (Ádám és Éva, Euridiké és Orpheus, Faust és Margit)  a létrehozója ellen forduló Gólem  világvége jóslat elválik mitikus és vallásos tartalmától. Irodalmi művek jelentek meg, amelyek az emberiség kihalását írták le, betegségek (pestis), természeti katasztrófák, társadalmi válságok és háborúk következményeként

4 Pécs, 2005. szeptember 16PA Rt. - Atomfórum4 Szembenézve a valósággal 1939-1952  maghasadás – reaktor vagy bomba  Hirosima – apokaliptikus fantáziák – nagyon sok ember halála rövid idő alatt – radioaktív sugárzás összekapcsolása a bombával – az atombomba hatását túlbecsülték  a biztonság régi fogalma elvesztette értelmét  az atomtudósok aktívabb közszereplése – a túlélés egyetlen esélye az elrettentés – a félelem tudatos gerjesztése  polgári védelmi kampány  lélektani fegyver vagy világkatasztrófával fenyegető elrettentés  az abszolút fegyelmezett, éles logikájú, érzelmi hullámzásoktól mentes és kötelességét hibátlanul teljesítő repülőtiszt

5 Pécs, 2005. szeptember 16PA Rt. - Atomfórum5 Új remények és rettegést keltő fejlemények 1952-1963  hidrogénbomba – politikai válasz: békés célú alkalmazás  pozitív alternatíva - olcsó és bőségesen rendelkezésre álló energiára  A bizalmatlanság csírái – az ólomüvegen keresztül néző, egy manipulátorral izotópot tartalmazó üveget felnyitó, fehérbe öltözött szakember - mechanizálódó emberiség kapzsin megkaparintja a természet örök titkait és ugyanakkor fél az ismeretlentől, ami kiszabadulhat egy egyszerű üvegből – az atomenergia az emberiség engedelmes és fáradhatatlan szolgája - ez a félelmetes szörny alig tartható ellenőrzés alatt.  titkosság – Oppenheimer ügy  első komoly antinukleáris mozgalom – légköri robbantások ellen – a radioaktív izotópokat nyílt és állandó kapcsolatba hozták az egyik leginkább zavarba ejtő tabuval, a szennyeződéssel – a szennyeződés - a természet rendjének megbontása, tiltott tárgyak vagy cselekedetek – születési rendellenességeket – büntetés a helytelen viselkedés, a természet illetve a társadalom törvényeinek megsértése miatt  házi atombunkerek  kubai válság

6 Pécs, 2005. szeptember 16PA Rt. - Atomfórum6 A gyanús technológia 1956-1986  akkor is biztonságos, ha elromlik – Automata műszerek és automataként viselkedő emberek – A hagyományos ipar:kisebb balesetekből tanulva megelőzni a nagyobb bajokat  containment és a legnagyobb tervezési baleset – WASH-740 - az erősen konzervatív becsléseiket nem megfelelően kommunikálták – a szakértők mind több támogatást követeltek a biztonsággal kapcsolatos kutatásokra  1963-1967 között az USA-ban kétszer annyi film a reaktorokról, és háromszor annyi a nukleáris biztonságról, mint a megelőző öt évben. Utópia helyett a hétköznapi energiatermelés  a rakétaelhárító rendszerek a nagyvárosok mellett – a kormányhivatalok döntése egy, atomenergiával kapcsolatos kérdésben tudományosan megalapozatlannak, politikailag pedig sérülékenynek bizonyult  erős korreláció a atombombát és az atomerőműveket ellenzők között – a fiatalok, a gazdasági és társadalmi szempontból hátrányos helyzetűek valamint a nők  a környezetvédő mozgalmak megjelenése – a tudományos haladásban való hit gyengülése – a környezetszennyezés - az emberiség saját maga által kiváltott katasztrófája – egész modern kultúránk és gazdasági rendszerünk bátorítja a környezetszennyezést. – modern értékekből és intézményekből való kiábrándultság

7 Pécs, 2005. szeptember 16PA Rt. - Atomfórum7 Az antinukleáris magatartás cél vagy eszköz  az atomerőműveket bírálók nem egyszerűen az ismeretek hiánya miatt viselkedtek elutasítóan  új szilárd értékrend – demokratikus, melegszívű, spontán, őszinte és szabad emberek – a névtelen, a hierarchikusan szervezett, titkolózó és arctalan bürokraták ellen  a hivatalos intézményekkel való szembenállás – ellentét a hatalom és az áldozat között – Az egyik oldalon áll a tudós az ő veszélyes találmányával vagy a kegyetlen szülő vagy a domináns férfi (különösen a kormány, az ipar vagy a hadsereg) vagy a tudománytól és technikától való általános fenyegetés – A másik oldalon állt a kísérleti nyúl, az ellökött gyermek, a rabszolgamunkás, a leigázott nő, a modern társadalom által megnyomorított egyén.  a technológiára támaszkodó civilizáció - természet  intuitív gondolkodásmód – logika – a hidegvérűen számító és veszélyes hivatalos személyekkel szembeáll a potenciális áldozatok bátor, lelkes és az emberekkel törődő csoportja – a jóakaratú, nagy tudású és a közjóért munkálkodó emberek türelmesen vitatkoznak buta és lázadozó akadékoskodókkal.

8 Pécs, 2005. szeptember 16PA Rt. - Atomfórum8 A kockázat vállalása •a kockázat vállalása nem önkéntes (pl. ipari környezetszennyezés), míg az önkéntesen vállalt kockázat kisebb nyugtalanságot okoz (pl. sport, dohányzás, autóvezetés), •a következmények egyenetlenül oszlanak meg az érintett populációban •nem lehet egyéni módon védekezni ellene, •forrása ismeretlen vagy újszerű, •emberi tevékenység következménye, A természeti csapások kockázatát általában könnyebben elviselhetőnek tartják. •rejtett illetve megfordíthatatlan károsodást okoz, •veszély rejt a kisgyermekek, terhes nők és a jövő generációk számára, •különösen visszataszító vagy szörnyű elváltozásokat okoz, •az érintett személyek köre meghatározható, •a tudomány még nem tudja megfelelően megmagyarázni, •ellentmondó vélemények hangzanak el róla különböző (vagy ami még rosszabb ugyanazokból) a forrásokból.

9 Pécs, 2005. szeptember 16PA Rt. - Atomfórum9 Miből lesz sajtóhír  lehet-e valakit hibáztatni érte,  felfed-e vélt titkokat (leleplező-e),  köthető-e valamilyen aktuális témához vagy ismert személyiséghez,  hordoz-e érdekütközési elemeket,  utal-e további következményekre (mi jöhet még?),  sok emberre vonatkoztatható (te lehetsz a következő),  kapcsolható-e hozzá erős képi megjelenítés (áldozatok fotója),  összefüggésbe hozható-e a szexualitással vagy a bűnözéssel?

10 Pécs, 2005. szeptember 16PA Rt. - Atomfórum10 Hogyan beszéljünk a kockázatról? 1A párbeszédet komolyan kell venni 2Gondos tervezés és erőforrás gazdálkodás 3A konkrét aggályok gondos meghallgatása és mérlegelése 4Becsületesség, nyíltság és őszinteség 5Együttműködés más, megbízható forrásokkal 6A sajtó igényeinek figyelembevétele 7Világos beszéd és empátia

11 Pécs, 2005. szeptember 16PA Rt. - Atomfórum11 Következtetések 1Az atomenergiához fűződő túlzott remények és mérhetetlen félelmek gyakran ősi kulturális szimbólumokhoz vezethetők vissza, és ezért érzelmi töltésük rendkívül erős. 2A félelmeknek a felkeltéséhez és szításához sok esetben a tudósok és a politikusok is tevékenyen hozzájárultak. Ezért az antinukleáris mozgalmak viszonylag könnyen tudtak támaszkodni a lakosság tudatvilágában már meglévő elutasító attitűdre. 3A tudományos és műszaki haladásba vetett hit gyengülése kedvezőtlenül hatott az atomenergia társadalmi elfogadására. Egyre inkább azok közül kerültek ki az atomenergiát ellenzők, akik az egyéni kezdeményezőkészséget, az intuitív gondolkodást valamint környezeti és természeti értékek megőrzését előnybe részesítették a központosított állami szabályozással, a logikai érveléssel és a tudományos, műszaki haladással szemben. 4A lakossági tájékoztatásban be kell építeni azokat az elemeket, amelyek a mai atomerőműveket olyan szokásos ipari létesítménynek mutatják be, amelynek kockázatai vállalhatók, és ehhez minden tudományos és műszaki ismeret rendelkezésre áll.

12 Pécs, 2005. szeptember 16PA Rt. - Atomfórum12 Következtetések (folyt.) 1.Nem érdemes az atomenergiát a megújuló energiaforrásokkal szembe állítani, hanem azt kell bemutatni, hogy minden tiszta energiaforrásnak megvan a maga helye és szerepe. 2.Az emberi megismerésnek nemcsak logikai, hanem érzelmi-intuitív módja is van. Ezért nem kell lebecsülni a környezetvédők sokszor hiányos tudáson alapuló ellenérveit. Inkább rá kellene mutatni, hogy a szélsőségektől mentesen megfogalmazott aggodalmakat a nukleáris szakma komolyan veszi és már eddig is sokat profitált ezekből a társadalmi mozgalmakból. 3.A kockázatról szóló kommunikációban meg kell keresni azokat a módszereket, példákat és megközelítési módokat, amelyek a bonyolult műszaki tartalmat szemléletessé teszik.


Letölteni ppt "Pécs, 2005. szeptember 16PA Rt. - Atomfórum1 A társadalmi megítélés ellentmondásai – racionális érvek és emocionális ellenérvek az atomenergiáról Dr. Czibolya."

Hasonló előadás


Google Hirdetések