Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Abigél Általános iskolások komplex mentálhigiénés nevelése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Abigél Általános iskolások komplex mentálhigiénés nevelése"— Előadás másolata:

1 Abigél Általános iskolások komplex mentálhigiénés nevelése
„I S K O L Á S O K E G É S Z S É G É É R T” IX. Országos konferencián elhangzott előadás Abigél Dr. Kovács Katalin – Szabó Márta: Általános iskolások komplex mentálhigiénés nevelése Miskolc - Szeged

2 Mottó: „Nem akkor kell elkezdeni beszélgetni a gyerekkel, mikor már kilóg a tű a könyökhajlatából.” /Zacher Gábor/ Az élet és a világ lényeges dolgairól szóló beszélgetések nagymértékben hozzájárulhatnak az empátia, az önismeret és a cselekvési motívumok tudatosságának kialakulásához. Az iskolai nevelőmunkában azonban egyre kevesebb idő jut a beszélgetésre; ma már szinte csak az osztályfőnöki órák kínálnak ehhez valamilyen szervezeti keretet. Forrás: ofoe: Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete

3 Móra Ferenc Általános Iskola Szeged, Kolozsvári tér
Kb. 200 tanuló 4 alsó- és 8 felső tagozatos osztály A tanulók 70 %-a halmozottan hátrányos helyzetű Az állami gondozottak aránya ~ 10 % Egyszülős családok aránya magas Szülők iskolai végzettsége 80 %-ban 8 általános vagy az alatt Nagyarányú munkanélküliség

4 : "A halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok társadalmi beilleszkedésének támogatása" c. pályázat Phare '99 Országprogram: EU csatlakozásra felkészülés Fő célok: hátrányos helyzetű (roma) fiatalok társadalmi kirekesztettségének megelőzése társadalmi integrációjuk elősegítése Projektek: 2 év + 5 évi működtetés Prevenció: általános iskolai lemorzsolódás csökkentése Korrekció: felzárkóztató programok és szakképzés fejlesztése Promóció: tehetséges roma tanulók támogatásával társadalmi előrejutásukat segíteni, a felsőoktatásban tanulók arányát növelni

5 A Móra Iskola programja 1999-2008
Pedagógus továbbképzések Integrált nevelés-oktatás: a tantestület számára Romológia: érdeklődő tanárok postgraduális képzése Egyéni képességfejlesztés: interaktív képességfejlesztő számítógépes programokkal (12 db számítógép) Manó-kaland: elemi alapkészségek (számolás, írásmozgás-koordináció, beszédhanghallás, következtetés, relációszókincs, szocialitás) játékos fejlesztése óvodás-kisiskolás korban Tanuljunk a törpökkel! – játékos tantárgyi (matematika, helyesírás, környezetismeret stb.) témájú program Mentálhygiénés blokk Önismereti személyiségfejlesztő tréning a teljes felső tagozatnak (heti két délután) Saját pedagógusokkal Dél-Magyarországi Gyermek- és Ifjúságvédelmi Alapítvány 2 trénerével (Korom István, Papp Lajos) Jutalom nyári tábor ~ 40 fővel, ingyenes, Szegeden (olcsó) ABIGÉL-program

6 ABIGÉL – PROGRAM Legyen a gyerekeknek egy abszolút megbízható, titkos-titokzatos segítője, akire mindig számíthatnak, minden gondjukat, bánatukat, titkukat, aggodalmukat, félelmüket, örömüket megoszthatják vele. Kellékek: Magyar szakos kollegák, felső tagozat Felkészítés órán a Szabó Magda regényből készült video-film megnézésére (két délután) Gyerekekkel közösen minden osztály plakátot készített Pedagógusok közösen készítették a nagy plakátot és egy dobozt (igazgatói szoba előtt kapott helyet) Abigél postása (ig.h., majd a szoc. munkás) táblára kitűzte annak a levélnek a jeligéjét, amire válasz érkezett átadta nagyszünetben a levelet a feladónak Abigélek I. félév: neveléstan gyakorlat leendő végzős pedagógusoknak (Cs. Czachesz Erzsébet prof. hallgatói) II. félév: iskolai szociális munkás és a szoc. munkás hallgatók Iskolai gyermekvédelmi felelős kolleganő „Szűrő”: Szabó Márta iskola ig. Felkért külső előadók: orvosok, védőnő, pszichológus, mentálhygiénikus, rendőr

7 Módszer „Postázás” levelek átadása a hallgatóknak (H-Sz)
válaszok visszajuttatása (H-Sz-P) Válaszolás 2-3 fős csoportok megbeszélték, megírták. Igazgatónő ben a kérdéssel együtt megkapta (a „szemetet” is, amit nem válaszoltak meg. Reklamáció soha nem érkezett!) Szociális munkás még borítékolás előtt téma szerint feldolgozta. Abigél postása átadta. Kettős jelszó vált szükségessé (Jelige + szám: személyes átadás-átvétel) Gyerekeket legjobban érdeklő témákat osztályfőnöki órákon megbeszélték: - Barátság - Szerelem, szexualitás - Iskolai probléma (kudarcok, tanulási nehézségek, igazság-igazságtalanság) - Testkép zavarok, testi hibák, fogyatékosság (kövérség, soványság, csúnyaság, szépség, mit lehet tenni az egészségért, stb.) - Alulértékeltség, önbizalom hiány - Családi problémák (szegénység, agresszió, válás, munkanélküliség) - Káros szenvedélyek (italozás, dohányzás, kábítószerek veszélyei) - Egészség-betegség, az életmód szerepe Tantestületi értékelés: félévente, ill. évente 1 alkalommal, vendég előadókkal

8 Folyamatosság! Minden tanév kezdetén megismételték az érzékenyítést (a film levetítésével, megbeszélésével, a tapasztalatok kiértékelésével. Ha kezdett érdektelenségbe fulladni a gyerekek részéről, akkor szerveztek valamilyen érdeklődést serkentő témájú of. órát, iskolai rendezvényt. Szülők tájékoztatása tanévnyitó szülői értekezleten. Szupervízió – Az Egészségügyi Főiskolai Kar biztosított külső szupervíziót, havonta 1x.

9 Eredmények 1. Nem választható külön az Abigél program és a többi projekt elem hatása. A gyerekek iskolához kötődése erősödött, kevesebbet hiányoztak. A tanárok iránti bizalom mélyült. Jobban tanultak. Nyugodtabbakká váltak. Oldódtak a szorongásaik, félelmeik. A gyerekek közötti agresszió érezhetően csökkent. Kezelhetőbbé váltak, könnyebb volt fegyelmezni, tanítani őket. Tanulmányi eredményük javult. Kevesebb lett a bukás. Megszerették az önismereti játékokat. Az iskolán kívül szervezett Játszóházba is elmentek, ahol más iskolák diákjaival találkozhattak. (Integráló hatás) Nőtt az önbizalmuk, javult az önértékelésük. Nyitottabbá váltak.

10 Eredmények 2. Sok esetben a szülők is észrevettek pozitív változást.
A tanárok részéről a programmal szemben semmiféle fenntartás, kifogás nem merült fel. A titoktartást soha senki nem szegte meg! „Ki lehet Abigél”?! - mindig valamelyik férfi tanárra gyanakodtak. EGY ESETBEN SIKERÜLT MEGAKADÁLYOZNI EGY ÖNGYILKOSSÁGOT! Több esetben volt más sikeres krízis intervenció, pl. kábítószer-dealerek. Voltak kudarcok is (kislányok prostitúciója, családon belüli erőszak - maga a bántalmazott sem akart, vagy tudott változtatni, kikerült az iskola látóköréből.)

11 Az igazgatónő véleménye
Jobban megismerte a kollegáit. A gyerekek ismétlődő, tanárokkal kapcsolatos panaszai nem voltak alaptalanok. Sikerült megőriznie a titkokat – fokozatosan megoldódtak a problémák és megszűntek a panaszok. A sok önismereti, személyiségfejlesztő program keretében meg tudták egymással beszélni a problémákat, meghallgatták egymás véleményét, könnyebben közös nevezőre jutottak a felnőttek és a gyerekek is. Nagyon fontos volt, hogy mindig szakmailag felkészültek és segítőkészek voltak az Abigélek! Komolyan vették a feladatot. (Nem veszett el levél, azonnal elkészültek a válaszok, átérezték a gyerekek problémáit és igyekeztek használható tanácsokat adni, olyanokat, amiket meg lehetett fogadni, volt realitásuk.) Ebből a hallgatók is nagyon sokat tanultak, hasznos volt a felkészülésük szempontjából.

12 A Móra Ferenc Általános Iskola a körülményekhez képest ideális környezet volt, mert
Elfogadó volt a környezet a gyermekekkel szemben (a család és az iskola is) Nem érzékelték a külső megkülönböztetést, amitől a középiskolában továbbtanulók már szenvedtek A gyerekek ragaszkodtak a pedagógusokhoz, sok olyan problémával megkeresték őket, aminek a megbeszélésére nem volt elég idő. Abigél mérsékelte ezt a terhet!

13 Mibe került? - a program nélkülözhetetlen feltételei
Különösebb anyagi és szellemi befektetés nélkül megkezdhető, kellő empátiával, előzetes egyetértéssel, közös elhatározással a tantestület részéről. Fontos a komplex programba illesztés: pedagógusok továbbképzése és a gyerekek számára szervezett önismereti-személyiségfejlesztő foglalkozások. A kezdeti levéláradat mindig csillapul és „Abigélnek” heti 2-3 órai munkáját igényli. Elkötelezett vezető, aki kezdetben maga is részt vesz, kézben tartja, „eligazítja” az indulást. Utána szinte megy magától. Ne egy ember terhe legyen, hanem legalább ketten meg tudják beszélni. Ideális állapot volt, amikor két főállású segítő szakember volt az iskolai szociális munkás és a gyermekvédelmi felelős személyében. Ekkor a szülőkkel – családokkal is tudtak foglalkozni.

14 Perspektíva Akik kis kamaszként megtapasztalták az iskolai környezet biztonságát, amit Abigél is erősített, valószínűleg a serdülőkor lelki viharai közepette is igénybe vennék ezt az „alacsony küszöbű” szolgáltatást. Körükből képezni lehetne újabb Abigélokat, akik a fiatalabb, vagy más iskolába járó társaiknak segítséget tudnának nyújtani. Kortárs segítőként speciális problémák kezelésére (számítógép-függőség, dohányzás elleni küzdelem, egészséges táplálkozás, stb.) ki lehetne őket képezni. Önmagában az is előremutató, ha egy-egy iskolában az Abigél program jelenti azt a támaszt, ami az ott felcseperedők külső környezethez való alkalmazkodó képességét, belső tartását, egyszóval rezilienciáját megnöveli.

15 Törvénysértő állapotot szüntet meg Szeged vezetése, ha elfogadja a cigány kisebbségi önkormányzat kezdeményezését, s bezárja a Kolozsvári téri Móra általános iskolát. A diákok nyolcvan százaléka roma a szegedi Kolozsvári téri iskolában. Fotó: Schmidt Andrea

16 Ezentúl a kisebbséghez tartozó gyerekek integrált oktatását ösztönzik kiemelt normatívával.
Szeged iskolái közül a Móra igényelte, s eddig meg is kapta a kiemelt állami normatívát. A többletből különböző felzárkóztató programokat valósítottak meg. A volt mórás gyerekeket befogadó szegedi iskolák összesen millió forintot költhetnek a romák integrációjára – egyetlen tanévben. A befogadó iskolákban új álláshelyeket teremtenek és a Móra képzett, romológiai szakos és a hátrányos helyzetű gyerekek fölzárkóztatásában tapasztalatokat szerzett pedagógusait fogják alkalmazni. Forrás: Délmagyarország, Újszászi Ilona, :19

17 Az ördög a részletekben lakozik
Az oktatási bizottság tagját meglepte, hogy van ilyen terv és az is, hogy a szülők (34 család) kezdeményezték, de leginkább az, hogy megszűnik a Móra. – Ez azért lenne baj, mert ezen a speciális területen ott halmozódtak föl oktatási-pedagógiai ismeretek, jártasságot és tapasztalatot szereztek a pedagógusok, élükön az igazgatónővel, akinek szaktudással és szívvel-lélekkel végzett munkáját jól ismerem. Mindent kihoztak magukból és a gyerekekből, amit csak lehet, és nem vagyok biztos benne, hogy ugyanezt el lehet érni ilyen tapasztalatokkal nem rendelkező más iskolákban. Farkasné Pocsai Blanka fideszes önkormányzati képviselő az Oktatási Bizottság tagja

18 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Abigél Általános iskolások komplex mentálhigiénés nevelése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések