Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Orvosi röntgen munkahelyeken foglalkoztatottak dozimetriai ellenőrzése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Orvosi röntgen munkahelyeken foglalkoztatottak dozimetriai ellenőrzése"— Előadás másolata:

1 Orvosi röntgen munkahelyeken foglalkoztatottak dozimetriai ellenőrzése
Összeállította: Déri Zsolt B.- A.- Z. Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Sugáregészségügyi Decentrum Ajánlott irodalom: 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet

2 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet Az atomenergia alkalmazójának kötelessége a foglalkozási sugárterhelésnek a sugárzás forrása, a munkavégzés körülményei és az előírások szerinti ellenőrzése. A sugárveszélyes munkahelyek munkavállalóit az engedélyes sugárterhelésük ellenőrzése szempontjából két osztályba sorolja „A” besorolású munkavállalók azok, akiknél fennáll a lehetősége annak, hogy az évi effektív dózisa meghaladhatja a 6 mSv értéket, vagy a szervdózis korlátok bármelyikének 3/10 részét. „B” besorolású minden egyéb munkavállaló. Az „A” besorolású munkavállalók külső forrásból eredő sugárterhelésének személyi dozimetriai ellenőrzése kötelező.

3 Személyi foton-dózisegyenérték mérése
Dozimetriai film - Kodak (Carestream) Personal Monitoring Film Type 2 Filmtartó kazetta - LOXFORD „zöldpontos” kazetta Tevékenység: megrendelés (engedélyes) munkavállaló adatai sugaras munkahely adatai nyilvántartásba vétel filmdoziméter + kazetta + adatlap postázás filmek + adatlapok érkeztetése, nyilvántartás filmek értékelése dózis összesítése eredményközlő lapok + új film küldése (hatóság értesítése) Igazgatás szolgáltatási díj = 1540 Ft / személy / periódus 1/2009 (I.30.) EüM. rendelet

4 Személyi foton-dózisegyenérték mérése
A filmdoziméter elsősorban a röntgen és gamma sugárzásból adódó egésztestet érő dózisok becslésére szolgál. Az ellenőrzés célja, hogy becsülni tudjuk az effektív dózist a dozimétert viselő személynél. A filmdoziméter egy fotográfiai film, amelyet speciális kazettában helyeznek el. A kazettán szűrők vannak, amelyek segítségével a filmen különböző mértékű feketedések alakulnak ki. A filmeket előhívás után kiértékelik, mely során a feketedés mértékéből lehet a személyi dózist értékelni, sőt információt ad a sugárzás minőségéről, irányáról és energia eloszlásáról is. A filmdoziméter szívtájékon szabályosan kell viselni a munkaidő teljes időtartama alatt.

5 A film AgBr (5 - 10% AgI) Speciális érzékenyítés (ritkafémek)
„gyors és lassú” emulzió 0, mSv és mSv védőréteg (1 - 2 m) gyorsemulzió ( m) Filmalap (0,2 mm) lassú emulzió ( m) védőréteg (1 - 2 m)

6 A film feketedése látens kép keletkezése Ag+ + Br- + hn  Ag0 + Br (hibahelyek / felszín) előhívás = 109-szeres kémiai „erősítés” Ag Ag+ + R-  Ag + R „stop” – az előhívó eltávolítása R- + H+  X fixálás: AgBr  Ag+(aq) foltmentes szárítás

7 „Feketedés” „diffuse transmission optical density” (OD) látható fény
be emulzió ki N (szemcseszám)

8 Dózis-feketedés görbe (Hurter-Driffield, 1890)
szolarizáció kvázi-lineáris szakasz fátyol váll

9 A feketedés energia-függése

10 Szűrők I0 (E, Z) L I ’ = lineáris abszorpciós együttható (1/cm)
 = tömegabszorpciós együttható (cm2/g)  (Ólom) I0 (E, Z) L I

11 A szűrők alatti relatív feketedések

12 Személyi foton-dózisegyenérték mérése
0,7 mm Sn + 0,3 mm Pb 1,0 mm Al Nyílás 50 mg/cm2 polipropilén 300 mg/cm2 polipropilén Filmpozícionáló jelzés 3 1 1 3 2 2 3 1 5 6 3 2 3 4 5 „helyes” 3 4 3 4 „direkt”

13 Személyi foton-dózisegyenérték mérése
0,7 mm Sn + 0,3 mm Pb 1,0 mm Al Nyílás 50 mg/cm2 polipropilén 300 mg/cm2 polipropilén Filmpozícionáló jelzés 1 5 3 2 4 „helyes” „direkt”

14 16/2000. (VI. 8. ) EüM rendelet 2. számú függelék a 2
16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 2. számú függelék a 2. számú melléklethez A külső röntgen- és g-forrásokból származó foglalkozási sugárterhelés rendszeres, központi hatósági személyi dozimetriai ellenőrzését az OSSKI szervezi és végzi.

15

16 16/2000. (VI. 8. ) EüM rendelet 2. számú függelék a 2
16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 2. számú függelék a 2. számú melléklethez A külső röntgen- és g-forrásokból származó foglalkozási sugárterhelés rendszeres, központi hatósági személyi dozimetriai ellenőrzését az OSSKI szervezi és végzi. A hatósági ellenőrzést végző laboratóriumnak akkreditációval kell rendelkeznie. Az ellenőrzéshez szükséges személyi dózismérőket az OSSKI szerzi be és adja ki a munkáltató részére. A detektorok kiértékelése - a lehetséges egyéni sugárterhelésektől és az alkalmazott mérési módszertől függően 1-6 havonta - az ellenőrzött munkahely bejelentésében indokolt mennyiségben történik. Az ellenőrzésre bejelentett munkavállaló munkaviszonyának, illetve sugárterhelése ellenőrzésének szünetelése vagy megszűnése esetén a munkáltató köteles a dózismérő kazettát az OSSKI-nak visszaküldeni.

17 16/2000. (VI. 8. ) EüM rendelet 2. számú függelék a 2
16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 2. számú függelék a 2. számú melléklethez A munkáltató a sugárvédelmi szolgálat útján gondoskodik arról, hogy a sugárterhelésük rendszeres hatósági ellenőrzésére kötelezett munkavállalók a dózismérőt megkapják, és a teljes munkaidő, illetve tevékenység időtartama alatt viseljék.

18

19 16/2000. (VI. 8. ) EüM rendelet 2. számú függelék a 2
16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 2. számú függelék a 2. számú melléklethez A munkáltató a sugárvédelmi szolgálat útján gondoskodik arról, hogy a sugárterhelésük rendszeres hatósági ellenőrzésére kötelezett munkavállalók a dózismérőt megkapják, és a teljes munkaidő, illetve tevékenység időtartama alatt viseljék. A tevékenységet végző a dózismérőt köteles viselni. Ha a munkavállaló a dózismérőt figyelmeztetés ellenére sem viseli, illetőleg nem rendeltetésszerűen használja, a munkavégzéstől a munkáltató eltiltja. A sugárvédelmi szolgálat köteles a dózismérőkről nyilvántartást vezetni az érintett személyek adatai a kiadott dózismérő száma a kiadás, illetve a csere és az OSSKI részére való továbbítás napja

20 16/2000. (VI. 8. ) EüM rendelet 2. számú függelék a 2
16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 2. számú függelék a 2. számú melléklethez A sugárvédelmi szolgálat köteles baleseti sugárterhelés vagy annak gyanúja, továbbá veszélyhelyzeti sugárterhelés esetén soron kívül bevonni és jegyzőkönyvvel együtt haladéktalanul az OSSKI-nak megküldeni. Az OSSKI a beküldött dózismérőket értékeli. Az értékelés eredményeként meghatározott mennyiség a személyi dózisegyenérték, amely a dóziskorlátozásban szereplő effektív dózissal azonosnak tekintendő. Hp(10) ≈ E

21 Az effektív dózis és a személyi dózisegyenérték aránya különböző foton energiákon

22 16/2000. (VI. 8. ) EüM rendelet 2. számú függelék a 2
16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 2. számú függelék a 2. számú melléklethez A sugárvédelmi szolgálat köteles baleseti sugárterhelés vagy annak gyanúja, továbbá veszélyhelyzeti sugárterhelés esetén soron kívül bevonni és jegyzőkönyvvel együtt haladéktalanul az OSSKI-nak megküldeni. Az OSSKI a beküldött dózismérőket értékeli. Az értékelés eredményeként meghatározott mennyiség a személyi dózisegyenérték, amely a dóziskorlátozásban szereplő effektív dózissal azonosnak tekintendő. Hp(10) ≈ E Az OSSKI az értékelés eredményét a munkáltatóval közli. Baleseti sugárterhelés vagy annak gyanúja, továbbá veszélyhelyzeti és engedélyezett különleges sugárterhelés esetén az értékelést soron kívül végzi és az ilyen helyzetekben előírt intézkedéseket megteszi.

23 16/2000. (VI. 8. ) EüM rendelet 2. számú függelék a 2
16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 2. számú függelék a 2. számú melléklethez Munkahelyi kivizsgálási szint: 2 mSv ≤ Hp(10) < 6 mSv Szabálytalan besugárzás vagy a dózismérőt viselő személy indokolatlan sugárterhelésének gyanúja esetén. Az OSSKI értesíti az engedélyest. A munkáltató a tényleges személyi sugárterhelés megállapítása és nyilvántartása, valamint - ha szükséges - a sugárvédelmi feltételek javítása érdekében a sugárvédelmi szolgálat bevonásával az eset munkahelyi kivizsgálásáról és az esetleges személyi felelősség megállapításáról intézkedik. Ennek eredményéről az OSSKI-t tájékoztatja.

24 16/2000. (VI. 8. ) EüM rendelet 2. számú függelék a 2
16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 2. számú függelék a 2. számú melléklethez A b-, illetőleg neutron- sugárterhelésnek kitett személyek esetén a személyi dozimetriai mérésekről, a jóváhagyott MSSZ-nek megfelelően az engedélyes gondoskodik. A b- és neutron-sugárterhelésből eredő mérését végző laboratóriumnak akkreditációval kell rendelkeznie. A bétadózis-mérés eredménye a személyi dózisegyenérték [Hp(0,07)]. A dóziskorlátozásban szereplő bőr- és szemlencse egyenérték dózis a személyi dózisegyenértékkel azonosnak tekintendő. A neutrondózis-mérés eredményeként meghatározott mennyiség a személyi dózisegyenérték [Hp(10)]. A sugárterhelés kiértékelésekor a dóziskorlátozásban szereplő effektív dózis a személyi dózisegyenértékkel azonosnak tekintendő.

25 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet Nyitott radioaktív készítmény szervezetbe kerülésének lehetősége vagy ennek gyanúja esetén az érintett munkavállalók belső sugárterhelését ellenőrizni kell. Az ellenőrzés kötelezettségét a Sugáregészségügyi Decentrum állapítja meg. Az eredmények nyilvántartásának és jelentésének módját, illetve gyakoriságát az MSSZ-ben kell rögzíteni Az ellenőrzés módját és eredményeit az Országos Személyi Dozimetriai Szolgálatnak (OSSKI) kell megküldeni.

26 16/2000. (VI. 8. ) EüM rendelet 2. számú függelék a 2
16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 2. számú függelék a 2. számú melléklethez A belső sugárterhelésnek kitett személyek esetén a megfelelő dozimetriai mérésekről, a jóváhagyott MSSZ-nek megfelelően az engedélyes gondoskodik. A belső sugárterhelés vizsgálatát végző laboratóriumnak akkreditációval kell rendelkeznie. A belső sugárterhelés vizsgálat eredményét lekötött effektív dózisban kell megadni. Belélegzéssel és lenyeléssel felvett valamennyi radionuklid lekötött effektív dózisát összegezni kell.

27

28 16/2000. (VI. 8. ) EüM rendelet 2. számú függelék a 2
16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 2. számú függelék a 2. számú melléklethez A belső sugárterhelésnek kitett személyek esetén a megfelelő dozimetriai mérésekről, a jóváhagyott MSSZ-nek megfelelően az engedélyes gondoskodik. A belső sugárterhelés vizsgálatát végző laboratóriumnak akkreditációval kell rendelkeznie. A belső sugárterhelés vizsgálat eredményét lekötött effektív dózisban kell megadni. Belélegzéssel és lenyeléssel felvett valamennyi radionuklid lekötött effektív dózisát összegezni kell. A béta- neutron- és belső dozimetriai eredményeket a központi nyilvántartás vezetése érdekében, a munkahelyre előírt rendszerességgel közölni kell az OSSKI-val.

29 16/2000. (VI. 8. ) EüM rendelet 2. számú melléklet, IV
16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 2. számú melléklet, IV. A sugárterhelés ellenőrzése Olyan létesítményekben, ahol béta- és neutronsugárzásból eredő sugárhatás léphet fel, az érintett munkavállalóknak ebből származó sugárterhelése rendszeres ellenőrzésének kötelezettségét a Sugáregészségügyi Decentrum állapítja meg. Engedélyezett különleges sugárterhelésben, sugárbaleset következményeinek elhárításában (veszélyhelyzet) érintett, illetve az ebből eredő, tartósan érvényesülő sugárterhelésnek kitett személyeket személyi dozimetriai ellenőrzés alá kell vonni. A lakosság sugárterhelése A lakosság kijelölt vonatkoztatási csoportjában az OTH által előírt gyakorisággal meg kell határozni a sugárterhelés mértékét.

30 16/2000. (VI. 8. ) EüM rendelet 2. számú függelék a 2
16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 2. számú függelék a 2. számú melléklethez Az OSSKI a hatóságilag ellenőrzött személyek sugárterheléséről központi nyilvántartást vezet. A nyilvántartás összegzi a külső és belső besugárzásoktól eredő dózisokat. Az engedélyezett különleges sugárterheléseket a szabályos körülmények mellett kapott sugárterhelésektől elkülönítve kell nyilvántartani. A hatósági személyi dozimetriai ellenőrzés eredményeit az ellenőrzött munkavállaló sugárveszélyes munkájának végétől, illetőleg az ellenőrzés megszűnésétől számított 30 éven át meg kell őrizni a központi nyilvántartásban.

31 16/2000. (VI. 8. ) EüM rendelet 2. számú függelék a 2
16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 2. számú függelék a 2. számú melléklethez Az ötéves dózisösszegzés valamennyi ellenőrzött személynél azonos időszakokra vonatkozik, első alkalommal a rendelet hatálybalépését követő év első napján kezdődik. A munkahely sugárvédelmi szolgálata köteles a dozimetriai eredményeket a munkavállaló sugárveszélyes munkájának időtartama alatt, továbbá annak megszűnését követő 30 éven át megőrizni. A munkáltató változása esetén a sugárterhelések adatainak megőrzése a jogutód felelőssége. Felszámolási vagy a végelszámolási eljárás megkezdésekor a nyilvántartásokat és bizonylatokat be kell szolgáltatni a Sugáregészségügyi Decentrumnak.

32 16/2000. (VI. 8. ) EüM rendelet 2. számú függelék a 2
16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 2. számú függelék a 2. számú melléklethez A személyi dozimetriai ellenőrzés vagy az egyéni sugárterhelés munkahelyi méréseken alapuló becslésének eredményét az érintett munkavállaló kérésére a munkáltatónak hozzáférhetővé kell tennie. A munkáltató beszerzi az általa ellenőrzésre bejelentett munkavállaló beleegyező nyilatkozatát arról, hogy a személyi dozimetriai ellenőrzés adatait az OSSKI nyilvántartsa, és azt a külön jogszabályban meghatározott feltételek alapján kezelje. Hatósági kivizsgálás: 6 mSv/2 hó < Hp(10), vagy 20 mSv/év < Hp(10), szervdózis-korlát 3/10-része < Hp(10) Az OSSKI haladéktalanul értesíti a Sugáregészségügyi Decentrumot. Az értesített Sugáregészségügyi Decentrum helyszíni hatósági kivizsgálást végez, a kivizsgálás alapján intézkedik, és erről értesíti az OSSKI-t.

33 16/2000. (VI. 8. ) EüM rendelet 2. számú függelék a 2
16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 2. számú függelék a 2. számú melléklethez A személyzet egyéni sugárterhelését ellenőrizni kell akkor is, ha a sugárterhelés természetes forrásokból ered. Ilyen munkahelyek, tevékenységek, illetve foglalkozási csoportok a következők: gyógyfürdők, barlangterápiás részlegek, turisztikai látványosságot képező barlangok, föld alatti bányaüzemek és egyéb föld alatti munkahelyek; olyan felszíni munkahelyek, ahol természetes radioaktív anyagokat tartalmazó kőzetek, ásványok és egyéb anyagok aprítása, őrlése, feldolgozása, dúsítása, szállítása, továbbá az előállított termékek tárolása, csomagolása fokozott sugárterheléshez vezethet; interkontinentális légi járatokon vagy nagy magasságban hajózó polgári légiszemélyzet.

34 16/2000. (VI. 8. ) EüM rendelet 2. számú melléklet, IV
16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 2. számú melléklet, IV. A sugárterhelés ellenőrzése Olyan munkahelyen, amelynek jellegzetessége vagy elhelyezkedése alapján felmerül a gyanú arra, hogy a természetes sugárforrások jelenléte a munkahelyen vagy annak közvetlen környezetében a munkavállalók sugárterhelésének jelentős növekedéséhez vezet, a radon levegőben mért aktivitás-koncentrációjának, illetve a külső forrásokból származó környezeti dózisegyenérték teljesítménynek a meghatározását a munkáltató elvégezteti. Amennyiben a sugárzási szint mértéke indokolja, a természetes forrásokból származó fokozott sugárterheléssel járó munkahelyeken (2. számú függelék) az OTH elrendeli az egyéni sugárterhelés rendszeres ellenőrzését és meghatározza annak módját.

35 A személyi dozimetriával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók
Dózismérő filmek kezelése, cseréje: A film kazettába helyezése megfelelő legyen – film pozícionálása, a kazetta megfelelő hordása (zöld pont előre). A dozimétert csak a kiadott időszakban szabad hordani. A használatlan dózismérő filmeket is vissza kell küldeni, azokat sem lehet későbbi periódusban viselni. A kiadott „Adatlap” szerinti film-személy összerendeléstől nem szabad eltérni. Az „Adatlapot” is vissza kell küldeni a doziméterekkel. A dózismérők visszaküldésének határideje az ellenőrzési időszak végét követő hónap 6. napja. Határidőn túli kiértékelés csak rendkívüli esetben lehetséges. A dózismérő filmet a munkavégzésen kívüli időszakban mesterséges forrásból származó sugárzástól mentes helyen kell tárolni.

36 A személyi dozimetriával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók
A filmtartó kazettára vonatkozó tudnivalók: A kazetta az OSSKI tulajdona (az ellenőrzésre bejelentett létszámnak megfelelő mennyiségben kölcsönzi a munkáltató/intézmény részére). Új kazetta csak az ellenőrzött létszámot növelő, új munkavállaló számára igényelhető. Munkaviszony/dozimetriai ellenőrzés szüneteltetése esetén a kazettát vissza kell küldeni az OSzDSz-nak. A kazetta elvesztése vagy használhatatlanná válása esetén a munkáltató a mindenkori beszerzési árat köteles megtéríteni. A meghibásodott kazettát az OSzDSz-nek vissza kell küldeni, a javítás vagy pótlás ilyen esetekben díjmentes. Kizárólag csak az OSSKI által biztosított, „Loxford 30GS/MK1A” típusú ún. „zöldpontos” ("Green Spot") filmtartó kazettát szabad használni.

37 A személyi dozimetriával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók
Ellenőrzött létszám, adatok és cím bejelentése: A munkavállaló központi hatósági személyi dozimetriai ellenőrzése a munkáltató megrendelése alapján történik. Új dolgozókat az „Adatlapon” feltüntetett személyi adatokkal kell bejelenteni, a munkahely azonosítójára hivatkozva. A munkáltatónak be kell szereznie a munkavállalók beleegyező nyilatkozatát megfelelő személyi adataiknak (név, születés dátuma, anyja születéskori neve, TAJ-szám) az OSzDSz által vezetett országos nyilvántartáshoz. Az ellenőrzött munkavállalók számának csökkentését az ellenőrzési időszakot megelőző hónap 10-éig írásban kell bejelenti. A létszámban, illetve a személyi adatokban bekövetkezett változásokat, soron kívül kell jelezni. Az ellenőrzött létszám bővítése bármikor bejelenthető (de a 2 hónap törtrészéig is teljes összeget kell fizetni).

38 Összefoglalás Foglalkozási sugárterhelés:
hatósági ellenőrzés: csak akkreditált laboratórium külső rtg. / gamma-foton sugárzás: csak OSSKI országos nyilvántartás: csak OSSKI ellenőrzés: korlát = személyi dózisegyenérték Hp(d)

39 Összefoglalás Egy munkavállaló
több munkahely több féle sugárzás (akkreditált laborok) Ellenőrzési periódusok (2 hónap / 1 év / 5 év) összesítés munkahely tájékoztatása hatóság + munkahely tájékoztatása „Dózisútlevelek” adminisztrálása Rendkívüli sugárterhelések elkülönített nyilvántartása Archiválás 30 évig

40 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Orvosi röntgen munkahelyeken foglalkoztatottak dozimetriai ellenőrzése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések