Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az alkotmányos rendszer megszilárdításának kísérlete Franciaországban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az alkotmányos rendszer megszilárdításának kísérlete Franciaországban"— Előadás másolata:

1 Az alkotmányos rendszer megszilárdításának kísérlete Franciaországban
Száray Miklós: Történelem III. (4. lecke)

2 A „régi rendszer” összeomlása
A vidék forradalma: A vidéki városok párizsi mintára új községtanácsot és polgármestert választanak; létrehozzák a nemzetőrséget. A „Nagy Félelem”=spontán erőszakhullám, a parasztok sok helyütt uraik ellen fordulnak (1789. júl-aug.) 1789. aug. 4.: a kiváltságosok lemondanak előjogaikról: Közteherviselés (általános adózás) Egyházi tized kárpótlás nélküli eltörlése. Személyi jellegű szolgáltatások eltörlése A földhasználathoz kapcsolódó paraszti terhek megválthatóvá tétele. Emigráció: a régi rend hívei külföldre távoznak. A „régi rendszer” összeomlása

3 Az Emberi és polgári jogok nyilatkozata
Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés fogalmazza meg, a felvilágosodás szellemében, az amerikai Függetlenségi Nyilatkozat mintájára A francia társadalom átalakításának elvi alapjait fogalmazza meg Minden ember természetes (=veleszületett, elidegeníthetetlen) alapjogait tartalmazza Szabadságjogok: személyes szabadság, szólás- és véleményszabadság, vallásszabadság) Jog a tulajdon birtoklására, biztonságra, elnyomásnak való ellenállásra A személy szabadsága nem abszolút és nem korlátlan: a többi ember szabadsága korlátozza, törvényekben lefektetett módon. A törvények: a közakarat kifejeződése, mindenkire egyformán vonatkozik (=törvény előtti egyenlőség), a törvényalkotásban minden állampolgár személyesen vagy képviselői útján részt vehet. Az ártatlanság vélelme: amíg valaki bűnösségét nem bizonyítják, ártatlannak kell vélelmezni Az Emberi és polgári jogok nyilatkozata

4 Az új rendszer felépítése (alkotmányozás)
Királypártiak (monarchisták) elképzelései: abszolutizmus helyett megreformált királyi kormányzás kétkamarás parlament királyi vétójog (a király ezzel részesedne a törvényhozói hatalomban. Tkp. megosztott szuverenitás a nemzetgyűlés és a király között) folytonosság: a meglevő intézmények reformja Alkotmányos monarchisták elképzelései: a szuverenitás egyedül a nemzetgyűlésé a király a végrehajtó hatalmat gyakorolja, felelős a nemzetgyűlésnek Az új rendszer felépítése (alkotmányozás)

5 A tömegek újabb fellépése
XVI. Lajos a ngy. döntéseinek jóváhagyását a vétójoghoz kötné. Ellátási problémák: a termés betakarítása késik (ld. forrás, tkv. 28. o.) arisztokraták emigrációja>növekvő munkanélküliség (kézművesek, szolgák) pénzhiány: az adók beszedése nehézkes, nincs újabb államkölcsön a király Versaillesba vezényli a flandriai ezredet okt. 1. tisztek bankettje Versailles-ban okt. 5. az asszonyok menete> 5-6 ezer párizsi nő kikényszeríti a király P-ba költözését (a Tuileriák – „tüjleriák” – palotába költözik az udvar) a párizsi forradalmi tömeg: önszerveződés (szekciók, ülésezés, bizottságok) forradalmi népvezérek, demagógok, politikai klubok befolyása igen jelentős politikai tényező A tömegek újabb fellépése

6 A forradalom és az egyház
aug. (4.): az egyház lemond a tizedről okt. (10.):Talleyrand javaslata az egyházi javak államosítására: a birtokokat az állam kiárusítja (assignaták kibocsátása) a papok állami alkalmazottak lesznek Eleinte a forradalom nem vallás/egyházellenes, az egyház pedig nem változás-ellenes!!! 280 papi küldött a 3. rend képviselői között A szakadás oka: a papság világi alkotmánya (1790. VII. 12.): tkp. államegyházat hoz létre: az egyházat a nemzetgyűlés alá rendelik a korábbiak helyett a 83 megyének megfelelő püspökség a szerzetesrendeket feloszlatják (~II. József...) választott plébánosok és püspökök kötelező hűségeskü az alkotmányra csökkentett állami fizetés sem a pápa, sem nemzeti zsinat nem fogadja el (a pápa elítéle!) a király aláírja tkp. egyházszakadás jön létre a katolikus közvélemény elutasítja – a későbbi (1793-as) vendée-i („vandé- i”) polgárháború egyik oka a forradalom vallásellenessége A forradalom és az egyház

7 Franciao. 1791-es alkotmánya 1.
államforma: alkotmányos királyság törvényhozó hatalom: 2 évre választott törvényhozó nemzetgyűlés cenzusos választójog aktív választójog: 25 év feletti férfi, 3 napi munkabérnek megfelelő adót fizet passzív választójog: vagyoni küszöbhöz kötött elektori rendszer (megválasztott választók...) a király szentesíti a törvényeket. Korlátozott – halasztó hatályú – vétójoga van (két ülésszak idejére) képviselői mentelmi jog (a törvényhozásnak kell mérlegelni, hogy bíróság elé kerülhet-e) Franciao es alkotmánya 1.

8 Franciao. 1791-es alkotmánya 2.
A végrehajtó hatalom: a király által kinevezett, nemzetgyűlésnek felelős miniszterek uralkodói rendelkezés csak miniszteri ellenjegyzéssel (jóváhagyással) érvényes új közigazgatási rendszer: 83 egységesen igazgatott megye (département) Az igazságszolgáltatás: választott esküdtbíróságok (esküdtszék: a tárgyalás – vád és védelem meghallgatása – után egységesen állást foglalnak) Franciao es alkotmánya 2.

9 királypártiak (monarchisták) – a régi rend hívei, de rendi monarchiát szeretnének
alkotmányos monarchisták: angol típusú monarchiát, alkotmányt, a forradalom lezárását kívánják jakobinusok nevük a Szent Jakab-kolostorról később kiválnak közülük a girondisták (főleg Gironde megye képviselői, mérsékelt köztársaság-pártiak) radikalizálódnak (királyellenesek, köztársaságpártiak) legjelentősebb alakjuk Maximilen Robespierre sans-culotte-ok („rövidnadrág nélküliek”) – Párizs radikális forradalmi tömegei. Egyre nagyobb befolyásuk lesz – a nemzetgyűlés felett is. Politikai erők

10 Az alkotmányos monarchisták térvesztése
XVI. Lajos: bizalmatlanság, félelem, bizonytalanság a királyi család szökése június (20-21.) a király megbüntetését követelő, köztársaságpárti tüntetés a Mars-mezőn, a nemzetőrség a tömegbe lő (1791. júl. 17.) 1791. szept. (14.) a király esküt tesz az új alkotmányra az Alkotmányozó Nemzetgyűlés feloszlik. Törvényhozó Nemzetgyűlés megválasztása. Az Alkotmányozó Ngy. tagjait nem lehet újraválasztani. Az alkotmányos monarchisták térvesztése


Letölteni ppt "Az alkotmányos rendszer megszilárdításának kísérlete Franciaországban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések