Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Minden mi él, Istent dicsérje!

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Minden mi él, Istent dicsérje!"— Előadás másolata:

1 Minden mi él, Istent dicsérje!
ÖKUMENIKUS VILÁGIMANAP 25 éve Magyarországon Erő a mához, remény a holnapra 2010. március 5. Kamerun

2 Minden mi él, Istent dicsérje!
Bevonulás Ünneplőbe öltöztünk, vidáman énekelve, táncolva bevonulunk. A kameruni asszonyok meghívnak bennünket, mint ahogy mi is benneteket erre a különleges istentiszteletre. Hangszereink sokfélék  – sajátunk és kameruniak – ezek adnak lendületet bevonulásunkhoz. A bevonulást egy hangos kiáltás zárja: Minden mi él, Istent dicsérje! 

3

4 Köszöntés  1. hang: A Világimanapi Bizottság és a kameruni asszonyok köszöntik  Megváltónk, Jézus Krisztus nevében a testvéreket szerte a világon. Országunkat «Afrika kicsiben» jelzővel illetik. Mindaz, ami az afrikai kontinensre jellemző: a strandok, folyók, puszták, hegyek, esőerdők és szavannák – megtalálhatók Kamerunban. 2. hang: A világ minden részéről hívjuk testvéreinket, ünnepeljétek velünk ezt az istentiszteletet, szívvel-lélekkel, magasztalással és dicséretmondással. Kamerunban, az idegent megkülönböztetett, különleges tisztelettel veszik körül. Különböző tájegységeinken, különböző szokások szerint köszöntünk benneteket. Északon és Nyugaton az a szokás, hogy kókuszdiót vagy Cola cserjét kínálunk fel, a tengerparton pálmaborral, a déli tájakon pedig pirított földimogyoróval kínáljuk a vendéget.  Mind:  Minden, mi él, Istent dicsérje! 

5

6 Meghívás az imádságra  1. hang:  Urunk, Te erős Istenünk és menedékünk vagy. Mindig kész vagy biztatni, vezetni, segíteni, örömben vagy bánatban igazi társ vagy. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe: ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek.                                                  (46.zsoltár 3-4.verse) Tudjuk Istenünk, hogy te közel vagy hozzánk. Nem kell félnünk, ha hosszú a szárazság és nem terem a kiszáradt föld. Ha árvizek jönnek, földcsuszamlások és más katasztrófák, amelyek lerombolják hazánkat. Jöjj Szentlélek, áraszd reánk és miden földi élőlényre a Te Lelkedet. Tölts meg mindent és mindenkit erőddel és szereteteddel. Emeld fel szívünket és áldásod nyugodjon meg rajtunk. Ámen.

7 2. hang: Amikor most együtt imádkozunk, nyílt szívvel, éber figyelemmel, nyitott fülekkel és várakozó tekintettel, tegyél képessé minket Igéd befogadására.  Mind: Magasztaljuk Istent és figyeljünk Isten Igéjére. Beszéljük el egymásnak saját életünket. Legyünk újra képesek, a földön mindenütt szeretetközösségként, békében élni.   3. hang: Nyisd meg szám…  Mind: …hogy nevedet magasztaljam. 

8

9 Bűnbánat és bocsánatkérés
1. hang:  Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg és nincs meg bennünk az igazság. (1 Ján 1,8) Töredelmes szívvel szánjuk, bánjuk bűneinket és Isten bocsánatáért esedezünk. Hűséges és igazságos Istenünk meg fog bocsátani nekünk és megszabadít minket minden gonosztól!  Mind : Irgalmazz ! Kegyelmezz, Uram irgalmazz! „Kyrie Eleison!” = Mwehel bes…

10

11 Csendes, egyéni bűnvallás
2. hang: Nem akaratod szerint éltünk. Törvényedet megszegtük. Szereteted ellen fellázadtunk. Nem szerettük felebarátunkat, mint magunkat. Nem hallottuk meg a szükségben levők kiáltását.  Mind : Mwehel bes…= Uram irgalmazz (énekelve)  3. hang: Megvalljuk előtted, hogy gyűlölet, konfliktusok, erőszak, visszaélések, korrupció és kapzsiság tönkreteszik közösségünket. Sok ember szenved. Kérjük  könyörületed és bocsánatod, azért amit teszünk vagy mulasztunk, mert miattunk következhettek be ezek a dolgok. Tudatában vagyunk annak, hogy az elnyomás és szenvedés ellen sokszor nem emeltük fel szavunkat.  4. hang: Krisztus értünk, bűnös emberekért halt meg. Szeretete jeleként megbocsát nekünk Isten, Jézus Krisztus nevéért.  Mind : Mwehel bes…= Uram irgalmazz (énekelve) Csendes, egyéni bűnvallás 

12 Litánia és magasztalás
1. hang:  Mi Istent Kamerunban életünk nehézségei közepette magasztaljuk, mivel az életet Isten legnagyobb ajándékának tartjuk. Utolsó leheletünkig reménykedünk. Reménységgel telve így énekeljük, hogy ezután jobb lesz minden. A „halál árnyékának völgyében” is tudják nálunk Kamerunban, azok akik, árvák, özvegyek, fogyatékosok, HIV vírussal fertőzöttek, hogy Isten velük van. Azok is, akik Kamerunban, a napi betevő falatért küzdenek, a taxisok, piaci kofák,(bayam-sellam-nak nevezik őket), magasztalják Istent. Mi mind, magasztaljuk Istent az élet ajándékáért!

13 2. hang: Már a bibliai időkben voltak olyan emberek, akik hálát adtak Istennek az élet ajándékáért. Számtalan szorongatott helyzetre, amelyek napjainkban is előfordulnak, ők zsoltártokkal válaszoltak. A zsoltárok imádságokat tartalmaznak, amelyek segítséget és gyógyulást kérnek, bűnbocsánatot és hálaadást fogalmaznak meg énekes formában. Hálaadást Isten áldásáért és az ellenség ellen való oltalomért. Ők megerősítenek bennünket abban, hogy Isten a mi menedékünk és kővárunk, igazi biztonság és védelem. A zsoltárokból tudtuk meg, hogy Isten a szegények és erőtlenek iránt figyelmes, bőkezűségre, igazságosságra és szeretetre nevel. A 150. zsoltárt imádkozzuk most és hallgassuk meg azokat a gondolatokat, amelyek kifejezik a kameruniak látásmódját.

14 A kameruni asszonyok szólítanak bennünket a panasz-himnusz éneklésére, amely a 150. zsoltárt képekkel és tapasztalatokkal egészíti ki.  Mind:  Dicsérjétek az Urat Dicsérjétek Istent szentélyében, dicsérjétek a hatalmas égboltozaton! Dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságához méltóan! Dicsérjétek kürtzengéssel, dicsérjétek lanttal és hárfával! Dicsérjétek dobbal, körtáncot járva, dicsérjétek citerával és fuvolával! Dicsérjétek csengő cintányérral, dicsérjétek zengő cintányérral! Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat!                    Választott ének Javasolt ének a Ref. Énekeskönyv 150.zsoltára, mely a 150. genfi zsoltár

15 Választott ének Felszólaló: Kit magasztalunk?
1. hang: A mennynek és földnek teremtőjét magasztaljuk, mindannak a létrehozóját, ami van. A mindenható Istent magasztaljuk, aki hatalmas és erős, aki Ábrahám és Sára utódait kihozta a szolgaság házából. Magasztaljuk Istent, aki velünk együtt szenved és aki irgalmas. Magasztaljuk a békesség és igazság Istenét. Ő úgy szeretett minket, hogy Jézus Krisztust ajándékozta nekünk, hogy akik benne hisznek el ne vesszenek, hanem örök életük legyen. ( János ev. 3:16. verse )  Mind: Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az Ő szent nevét! (103.zsolt. 1.verse) Választott ének Javasolt ének a Ref. Énekeskönyv 103. zsoltára, vagy az Ev. Énekeskönyv 42. éneke.

16 Felszólaló:  Hol magasztaljuk Istent?
2. hang: Istent a földön magasztaljuk, a mennyben és az óceánok mélyén. A Sahel-övezetben élők magasztalják Istent, Kamerun északi részén, a meleg forróságban is és amikor enyhe szellő fújdogál le rájuk a magas hegyek felől. Az asszonyok veteményezés közben, amikor zorgumot  és kölest vetnek, magasztalják Istent. Magasztalják Istent odaadóan, de egyszerűen, mikor gyermekük felett altatót énekelnek, vagy a konyhában főznek.   Mind: „Dicsérjétek hatalmát, melyből dicső nagy voltát, minden veheti eszébe!”

17 3. hang: Kamerun partvidékén, az ország központi részén és délen magasztalják Istent, amikor látják a hatalmas hullámokat, amelyek Limbe, Duala és Kribi strandjainál ringanak. Az asszonyok magasztalják Istent, amikor a folyókhoz mennek és vizeken közlekednek, csónakjaikkal, amikor garnélarákot keresnek. Az asszonyok magasztalják Istent az erdőkben, a föld megmunkálása közben, a mezőkön és a kakaó ültetvényeken. Magasztalják Istent miközben a templomba indulnak és amikor istentiszteleten vannak. Mind: „Dicsérjétek hatalmát, melyből dicső nagy voltát, minden veheti eszébe!” 

18 4. hang: Kamerun nyugati, délnyugati és északnyugati országrészén élők magasztalják Istent! Az asszonyok magasztalják Istent a lakodalmakban és a gyermekek születésekor, magasztalják Istent a temetési szertartásoknál, az élet végén. Kamerunban nem hallgatnak az asszonyok hangjára. De Isten meghallgatja azt, akkor is ha csak halkan suttognak, vagy sóhajtanak. Mind: „Dicsérjétek hatalmát, melyből dicső nagy voltát, minden veheti eszébe!” 

19 Felszólaló:  Miért magasztaljuk Istent?
1. hang: Magasztaljuk Istent, országunk szépségéért. Kamerunban magasztaljuk Istent a csodálatos és sokrétű tájért és a föld termékenységéért. Magasztaljuk Istent az állatokért az Adamna tartományban, amelyek ellátnak minket tejjel és hússal. De magasztaljuk Istent a méhek mézéért is. Magasztaljuk Istent a bányákért, az erdőkért, a nemzeti parkokért Djaban, Limbeben, és Caupoban és sokféle vadállatért bennük. Magasztaljuk Istent a gyapotért, a kakaóért, kávéért és banánért.  Mind: „Dicsérjétek hatalmát, melyből dicső  nagy voltát, minden veheti eszébe!” 

20 2. hang: Magasztaljuk Istent az esőkért és a száraz időszakokért
2. hang: Magasztaljuk Istent az esőkért és a száraz időszakokért. Magasztaljuk Istent az esőért, amely meghozza az aratásig a növekedést. A csibék csipognak, a madarak énekelnek, a halak a vízben ficánkolnak, a bárányok, a kecskegidák ugrándoznak, a vadállatok ellenek és a gyümölcsök beérnek. Magasztaljuk Istent a föld ásványi kincseiért, a tengerekért és óceánokért, a vízért és az energiáért és azért, hogy minden kulturális sokszínűségünk ellenére harmonikus életet élhetünk. Kamerunban magasztaljuk Istent a békés vallási együttélésért, a számos törzs és nép között. Magasztaljuk Istent nagyságáért és jóságáért.   Mind: „Dicsérjétek hatalmát, melyből dicső nagy voltát, minden veheti eszébe!”  

21 Felszólaló:  Hogyan dicsérjük Istent? 
3. hang: Istent alázatosan és tisztelettel magasztaljuk. Ismerjük bajainkat, hát így imádkozunk: Légy kérünk szereteteddel közel a szomorúakhoz. A rossz kedélyűeknek adj új reményt  és segítsd meg az üldözötteket! Meghajolunk Istenünk előtted, és kérjük kegyelmedet az egész emberiségre. Adj erőt, hogy le tudjunk mondani a gonosz praktikákról, varázslásról, jóslásról, csalásról, korrupcióról és mindenféle rosszról.

22 4. hang: Magasztaljuk Istent, amikor éneket énekelünk és dal van a szánkban, mikor hárfán, furulyán, xilofonon és cimbalmon játszunk. Kérjük, segítsd meg azokat , akik a bírói ítéletre várnak,  hogy megtapasztalhassák igazságodat. Segítsd azokat, akik ítéletet kapnak, hogy megbánást tanúsíthassanak és a lopás megszűnjön társadalmunkban. VÍGASZTALANOK VAGYUNK - EZÉRT IMÁDKOZUNK. Imádkozunk, hogy az erőszak megszűnjön a földön. A feltámadott Krisztus őrizzen meg minden szenvedőt, a holtaknak adjon örök életet és a bűntettet elkövetőknek adjon kegyelmet.

23 5. hang: Dalra fakadunk, hogy Istennek megköszönjük sikereinket, magasztalva őt mind azért amit elértünk. Magasztaljuk és áldjuk őt csendes elmélkedésben . De tapsolunk, trillázunk és mozgással is dicsérjük nevét. A Biblia igéivel és imáival kiöntjük szívünket Isten előtt. Amikor könnyekre fakadunk, könnyebbül terhünk és megvidámodik a mi szívünk. Amikor örömünkben ujjongva táncolunk, szinte önfeledten magasztaljuk Istent. Örömben, bánatban és gondok között is mindenkor áldjuk Istent.  Ajánlott zenehallgatás : CD  6, vagy 7-es , vagy a „Minden mi él, csak Téged dicsér” éneklése 

24 Olvasmány az Apostolok Cselekedeteiből
1. hang: Miközben Istent magasztaljuk, társadalmi problémáink nem oldódnak meg csak úgy maguktól. Erről szól Pál, Szilász és a szolgálólány következő története: Apcsel 16:16-22.  2. hang: Ma sok példája van annak, hogyan zsákmányolnak ki embereket, különösképpen lányokat. Az emberkereskedelem a rabszolgatartás új formája és milliárdos hasznot hozó ügylet. 

25 3. hang: A Kamerunban élő lányok hasonló nehézségekkel és problémákkal küzdenek, mint a többi, ún. fejlődő országokban élők. Róluk elsősorban a családi hozzátartozók köre gondoskodik. Minden velük kapcsolatos kiadás pazarlásnak minősül, mivel a lányt, jövendőbeli férje tulajdonának tekintett értéknek tartják. Csak kevesen vannak abban a szerencsés helyzetben, hogy iskolába járjanak, képzésüket befejezzék, hiszen sok és nehéz háztartási munkával terhelik őket. A lányok az anyáknak segítenek mindenféle elfoglaltságukban – a kereskedésben, a mezőn, a háztartásban, a gyerekek gondozásában, a betegek ápolásában… Sokszor láthatunk nyolcéves lánykát banánnal megrakott kosárral a fején, amit még iskolába menet előtt el kell, hogy adjon. Ennek eredménye az, hogy rossz tanuló az iskolában.  Sokan vannak olyan lányok, akik korán megszakítják iskolai képzésüket, ifjúkori bűnözés, munkaerő kizsákmányolás, prostitúció, korai házasságkötések, nem kívánt terhességek és más súlyos problémák ennek következményei. 

26 4. hang: Az Apostolok Cselekedetei felé fordulunk, hogy megtapasztaljuk milyen további következményei lettek Pál és Szilász befolyásának: Apcsel 16: versei    1. hang: Bár megverték őket és bilincsbe verték, imádkozott Pál és Szilász és dicséreteket énekeltek. A földrengéskor megnyíltak az ajtók és lepattantak a bilincsek. De nem kíséreltek meg szökést. A börtönőrnek, aki már öngyilkosságot akart elkövetni, Pál és Szilász rámutatott az igazi szabadság útjára. A rabszolgalány prófétai kijelentése megtapasztalhatóvá vált: „Ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, ők az üdvösség hirdetői!” Az üdvösség nem csak egyeseknek szól, másoknak pedig kárára van. Az üdvösség mindenkié! Választott ének Javasolt ének a Ref. Énekeskönyv 452. vagy 458. éneke, vagy az Ev. Énekeskönyv 328. éneke.

27 Olvasmány Ézsaiás Próféta könyvéből
1. hang: Ézsaiás próféta a világ eseményeit nem tartotta véletlenszerűeknek. A szerető Isten, aki megteremtette a világot, velünk van próbatételeink és kudarcaink közepette is és igazsága szerint vezérel bennünket. Isten együttérző szeretete olyan mint az anyának a gyermekei iránt táplált szeretete, aki övéit el nem hagyja. Isten új életlehelettel ajándékoz meg bennünket. Mindenki: „Minden mi él, téged dicsér…!”  2. hang felolvassa : Ézsaiás 42:10-17 verseit.   IGEHIRDETÉS (A kameruni asszonyok rövid, aktualizáló igemagyarázatra vagy kreatív megjelenítésre buzdítanak minket)

28 Adakozás 3. hang: Adakozásunkkal szeretnénk kifejezni, hogy egy világban élünk és egymásnak testvérei vagyunk. Kitartóan imádkozunk egymásért és nemcsak gondjainkat, hanem anyagi javainkat is képesek vagyunk megosztani egymással. Adományainkkal Magyarországon az egyedülálló nők közötti evangélizációs és szeretetszolgálati munkát segítjük. ( Az adakozás alatt énekelt énekek: Hallelujah! v. Kumbaya is lehet, vagy a CD 4-es darabja hallgatható) 

29 Könyörgések  1. hang: Magasságos Isten! Hozzád kiáltunk. Elődbe járulunk problémáinkkal, amelyek nyugtalanítanak bennünket. Megígérted, hogy nem kell sokáig várnunk. A szülési fájdalmak kiáltása hangzik már. Igéd által jön létre országod. Hozzád fohászkodunk és erőteljes jelenlétedben magasztalunk téged szüntelenül.  2. hang: Sok fiatal nem látja jövőjét. Segíts minket abban, hogy tudjunk számukra képzést és munkalehetőséget nyújtani, hogy megélhetésük biztosítva legyen. Isten munkálkodásában bízva, imádkozunk!   Mind: ISTEN NEM FOG ELHAGYNI BENNÜNKET

30 3. hang: Istenünk, imádkozunk a fogvatartottakért, akiket a túltelített börtönökben bezárva tartanak. Ajándékozd meg őket igéddel, hogy abból meríthessenek erőt és reménységet, kegyelmedbe vetett hitet és a megbocsátásra képessé tevő szeretetet. Isten munkálkodásában bízva imádkozunk!  Mind: ISTEN NEM FOG ELHAGYNI BENNÜNKET  4. hang: Bölcsességedért könyörgünk Istenünk, azok számára akik a kormányokban és az egyházakban vezető szerepet töltenek be. Tágítsd ki látókörüket, hogy világosan felismerjék az emberek szükségeit. Tedd őket kegyelmed által képessé, hogy hivatalukat megbízhatóan, igazságosan gyakorolják és a békességet munkálják. Mind: ISTEN NEM FOG ELHAGYNI BENNÜNKET

31 5. hang: Imádkozunk a családi békéért, azért, hogy mindenkinek meglegyen, amire szüksége van. Erősíts minket, hogy egymást a nehézségekben támogatni tudjuk és a kitartáshoz add meg nekünk a szükséges erőt. Isten munkálkodásában bízva imádkozunk!  Mind: ISTEN NEM FOG ELHAGYNI BENNÜNKET 6. hang: Istenünk, köszönjük, hogy kríziseink és problémáink közepette, amelyek főleg bennünket nőket érintenek, velünk vagy. Az embert képmásadra alkottad, férfiúvá és nővé. Had legyen kiegyensúlyozott és kölcsönös segítés az alapja minden együttműködésünknek. Mind: ISTEN NEM FOG ELHAGYNI BENNÜNKET 

32 7. hang: A vérző szívűekért imádkozunk Istenünk, mert elveszítették a harcokban és háborús övezetekben szeretteiket. Kegyelmes Isten, engedd meg, hogy fájdalmukban, az őket ért veszteség és bánat közepett megláthassák kegyelmed fényét, amely gyászukban világít. Isten munkálkodásában bízva imádkozunk!  Mind: ISTEN NEM FOG ELHAGYNI BENNÜNKET. 

33 Záróima Választott záróének
1. hang: Isten, mi magasztalunk Téged az életért! Dicsérjük állandó  szeretetedet, amellyel magadhoz emelsz minket, s amely soha el nem múlik. Kegyelmed soha meg nem szűnik, minden reggel megújul. Dicséreteket énekelünk! Jelenlétedben és közelségedben népünket átható békességedet érezzük. Magasztalunk gyümölcstermő földünkért, az élelem bőségéért, az esőért és napsütésért, a maga idejében. Kérünk téged kísérj minket felelősségeink hordozásában, hogy felismerjük lehetőségeinket és megtapasztalhassuk áldásod gazdagságát. Engedd meg, hogy mindig hálásak maradhassunk, és segíts minket veszteségeinket, fájdalmainkat elviselni, Szentlelked ereje által. Szívünk telve van hálával, mert meghallgatod imádságainkat: múltban, a jelenben és a jövőben is: bölcsességed szerint. Választott záróének Javasolt ének az Ev. Énekeskönyv 124. éneke.

34 Áldás  1. hang: A föld lakóinak seregeivel együtt felemeljük kezeinket magasztalásodra és köszönjük a testvéri közösséget. Megköszönjük a mindennapi kenyeret, a békesség ajándékát. Istenünk áldj meg minket csodálatos szereteteddel  és kegyelmeddel. Istenünk légy most velünk mikor távozunk és közben téged magasztalunk! Mind: Minden mi él, Istenünk Téged dicsér, most és mindörökké. Ámen 


Letölteni ppt "Minden mi él, Istent dicsérje!"

Hasonló előadás


Google Hirdetések