Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kamarai díjszámítás – ajánlott ?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kamarai díjszámítás – ajánlott ?"— Előadás másolata:

1 Kamarai díjszámítás – ajánlott ?
MÉK Építészeti Alkotások és Szolgáltatások Díjszámítási Szabályzata A MÉK dec. 10-i küldöttgyűlésen jóváhagyott módosításokkal Dulácska Zsolt okl. építészmérnök

2 MÉK Díjszabások előzménye
Régi, tervezőintézeti, állami-vállalati világ Magasépítés generál (építész+statika+gépész+elektromos) engedélyezési terv 1%, kiviteli terv 2% LAKÓTERV IPARTERV KÖZTI BUVÁTI TTI MÁVTI … … ~ 3 % 5 éves tervek Központi munkaleosztás Tervezővállalatok meghatározott profilra Minden cég állami cég: beruházások zöme állami beruházás Jellemző: közepes és nagy beruházások Építészeti verseny: tervpályázatok a fióknak Tervezési jog: nem személyhez kötődik, a vállalat tervez „Biztosítás” tervezőintézeti terv-zsürik Intézeti műszaki osztályok MEO Központi munkaosztás egyik következménye: Hogyan kell egy kiosztott munkát „kilevelezni”, hogy ne kelljen elvégezni? Sok, minőségi belső zsüri, műhelyek kialakulása, generációk tapasztalat-átadása Műszaki osztályok: technikai tapasztalatok, ép.szerk, tervezési segédletek, tanácsadás OTN szám: élethossziglan, jól elvan a fiókban, maszekolás Engedélyezett mellékes: OTN „magántervezés”: zártkerti ház, nyaraló, családi ház, társasház

3 MÉK Díjszabások története
Magyar Építészek Kamarája és Szövetsége egyesületi jelleggel 1993 Kamarai törvény Magyar Építész Kamara + területi építész kamarák első kamarai díjszabás: Fehér könyv Bordó könyv MÉK Építészeti szolgáltatás és díjszámítás szabályzata tartalmazza: - Belsőépítészeti szolgáltatások - Táj- és kertépítészeti szolgáltatások - Díjosztályok - Óradíj tevékenység-szorzók - Díjtáblázatok Közreműködött: Dr. Bálint Tibor Wapplerné Dr. Balogh Ágnes Dr. Szobácsy Júlianna, bíró Dr. Hajagos Éva, jogász Dr. Homolya László, bíró Dr.Kovács László, bíró Dr. Menyhárd Attila, adjunktus Dr. Szabó György, bíró Kiss Zsolt építész Virág Csaba építész Szerkesztők: Batta Imre, Noll Tamás

4 MÉK Díjszabások története
Zöld könyvek MÉK díjszámítási szabályzatok Terület- és településtervezési szolgáltatások Építészeti alkotások és szolgáltatások díjszámítási szabályzata Táj- és kertépítészeti alkotások és szolgáltatások Belsőépítészeti alkotások és szolgáltatások Elnök: Noll Tamás, építész Szerkesztők: Demeter Nóra, építész Gunther Zsolt, építész Sipos György, építész Kovács Zoltán, belsőépítész Szabó Gábor, táj- és kertép. Dr. Nagy Béla, építész Tagok: Borostyánkôi Mátyás, építész Dévényi Sándor, építész Kaszab Ákos, építész Kertész András Tibor, építész Kováts András, építész Vajai Tamás, építész Vincze Attila, jogi tanácsadó Lektor: Timon Kálmán, építész Készítette: a MÉK Díjszámítási Ad Hoc Munkabizottsága

5 MMK díjszabás MÉK ajánlott díja = MMK átlagár -50%
Ménöki díjszabások: Épületek Geodézia Gépészet Villamosság Közlekedési létesítmények Vizi építmények Sok mérnöki szakágra készül Részleteiben más felépítésű Átlagdíj, ill. minimáldíj rendszere Díjszabás átlagárától eltérési etikai határ ±50% MÉK-MMK azonos, egymáshoz közelítő díjat célszerű kihozzanak ÉPÜLETEK MÉRNÖKI DÍJSZABÁS MÉDI 2008 MÉK ajánlott díja = MMK átlagár -50% MÉDI átlagárat határoz meg, attól +-50% eltérés fel, le. Alsó eltérési határon van kb a MÉK ajánlott minimál díja. Építészet és szakági tervezések közötti arány ne boruljon fel – a valós tervezési feladat során sem

6 MÉK – MMK forrás: Hajtó Ödön, MMK, 2008

7 Klasszikus gazdasági verseny-e a tervezés?
Az építészeti tervezés nem profitorientált tevékenység. A terv nem a végtermék. Versenyezni az építészeti gondolatoknak kell(ene), nem a tervezésí díjnak. Az építészeti terv nem versenyszolgáltatás – EU versenyjog ellenes kijelentés Az építészeti terv nem versenyszolgáltatás …

8 Kirívóan alacsony és a kirívóan magas ár
Kirívóan alacsony ár: amiért a tervező nem tud megfelelő minőséget, adni, a műszaki ellenőrt és a beruházás lebonyolítót megvesztegetésnek tesszük ki. (- 50%-???) Kirívóan magas: felveti a korrupció, a párt és a politikus finanszírozás gyanúját (+ 50%-???) forrás: Hajtó Ödön, MMK, 2008

9 Közbeszerzési törvény módosítása készül
17. § (1) A Kbt. 86. § -ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Ha az ajánlat kirívóan alacsonynak értékelt ellenszolgáltatást tartalmaz, az ajánlatkérő az általa lényegesnek tartott ajánlati elemekre vonatkozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni. Indokolást és az ajánlati elemre vonatkozó adatokat köteles kérni az ajánlatkérő különösen akkor, ha az ajánlati ár nem éri el az adott ágazatra vonatkozó kamarai ajánlásban rögzített ágazati bértarifát. Az ajánlatkérőnek az adatok és az indokolás kéréséről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesítenie kell.” (2) A Kbt. 86. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(4) Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha nem tartja elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást. A gazdasági ésszerűséggel össze nem egyeztethetőnek minősül az indokolás különösen akkor, ha az ajánlati ár nem nyújt fedezetet a külön jogszabályban meghatározott minimális munkabérre és az ahhoz kapcsolódó közterhekre, tekintettel az adott ágazatban szokásos élőmunka ráfordítás szükségletére is.” ÖTM – GM / versenyhivatal ellentéte küözbeszerzésű épületeken: gyenge mminőség sok feketemunka forrás: Hajtó Ödön, MMK, 2008

10 Mit kell tartalmazzon a tervezési díj?
Személyi és pénzügyi Tárgyi szerzői díj tervezői munkabérek bérek közterhei adók, adóelőlegek ÁFA megelőlegezése jogi költségek tervezési biztosítás iroda helyiségbér rezsi anyagköltség gépköltség, eszközök szoftverköltség amortizációk tartalék A „jövő” magyarul: minden istenharagja, a ki nem fizetett másik 3 munkát, az összetört autót, amit a biztosítón kell perelni, a kirabolt irodát, stbstb. „a munkaerő ujratermelése” utazás, világlátás, szakmai közélet stb tervpályázatok ráfordításai személyes tanulás, továbbképzés minden, ami építészet, de nem a napi robot

11 Szolgáltatások rendszere Tervezési szakasz
Alapszolgáltatások Előkészítő tervszakasz: feladat meghatározás, előzetes költségbecslés Engedélyezési terv: eng.terv, eng.eljárás, költségbecslés Kiviteli terv: kiv.terv, konszignációk, kíírás Különszolgáltatások Elôzetes tárgyalások Adatszolgáltatás Az építési telek Helyszíni felmérések Vizsgálatok Meglévô épületek Állagvizsgálat Közmű igények Elvi engedélyezési terv Speciális rajzok Egyéb tervek Hatásvizsgálatok Hatósági eljárások Versenyvagy tenderterv (kiviteli 50%-A…) Szakvélemények Helyiségkönyv Különszogláltatásokra nincs jelenleg ár!!! Elvi eng??? Tűzoltó, munkavédelem, stb egyre több szaktervező kell

12 Szolgáltatások rendszere Kivitelezési szakasz, szolgáltatások
Versenyeztetés Műszaki felügyelet ↔ műszaki ellenőrzés Pénzügyi felügyelet Használatba vételi eljárás

13 Díjszámítási típusok 1. Díjalapérték alapú
minta: angol díjszámítás díjszázalék alapú, degresszív csökkenés Fogalmak: - díjalapérték, - Építőipari Költségbecslési Segédlet (ÉTK) - MÉK honorárium: táblázatos, képlet - díjosztályok, díjosztály korrekciók angol díjszámítást már visszavonatták - ÉTK: jó? nem jó? fejlesztendő: „díjosztály” kategória épülettípusok irányába MÉK képlet hibás! Díjalapérték alapú

14 Tervezési díj, honorárium
H = Da x Do x D% /100 ahol H – az alapszolgáltatások honoráriuma (Ft), Da – a díjalap (Ft), Do – a díjosztály-szorzó, D% – a díjszázalék.

15 Díjtáblázat 10-100 m Ft között

16 Épület tervezési díjszázaléka Kiviteli terv (ajánlat után)
TENDER javaslat: Épület tervezési díjszázaléka Díjalap D Millió Ft Előkészítő szakasz Eng. terv szakasza Ajánlati terv Kiviteli terv Kiviteli terv (ajánlat után) Összesen a b c d e a+b+d a+b+c+e 0,15 0,30 0,28 0,55 0,42 1,00 1,15 díjszázalék 10 1,55 3,08 2,83 5,65 4,31 10,27 11,76 20 1,42 2,82 2,59 5,18 3,95 9,42 10,79 30 1,35 2,69 2,46 4,93 3,75 8,95 10,25 40 1,30 2,38 4,75 3,62 8,63 9,89 50 1,26 2,52 2,31 4,62 3,52 8,40 9,62 60 1,24 2,26 4,52 3,44 8,21 9,40 70 1,21 2,42 2,22 4,43 3,38 8,05 9,22 80 1,19 2,18 4,36 3,32 7,92 9,07 90 1,18 2,34 2,15 4,30 3,27 7,80 8,94 100 1,16 2,12 4,24 3,23 7,70 8,82 200 1,06 1,94 3,89 2,96 7,06 8,09 300 1,01 2,01 1,85 3,7 6,71 7,69 400 0,98 1,78 3,57 2,72 6,47 7,42 500 0,95 1,89 1,73 3,47 2,64 6,30 7,21 600 0,93 1,69 3,39 2,58 6,15 7,05 forrás: Hajtó Ödön, MMK, 2008

17 Díjalapérték alapú számítás
Honnan vesszük a díjalapot? Évente kiadott aktualizált költségbecslés épülettípusonkénti fajlagos ár Közreműködik: MÉK, MMK Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Bp-i Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Vállalkozástámogató Szakközpont Nem komplex, nem illeszkedik a MÉK-MMK épület-díjosztály rendszeréhez Tartalmazza az alapvető díjtáblázatokat, díjosztályokat a nagyközönség számára HUNGINVEST Mérnöki Iroda Kft Petro Kálmán ügyv. szerkesztette és árazta: Szeredi istvánné Díjalapérték alapú + ÁFA

18 Díjalapérték alapú számítás
ÁTLAGOS: vállalkozási körülmények piaci feltételek kivitelezési körülmények reális vállalási határidő reális fizetési feltételek esetén TARTALMAZZA: Anyagköltség: beszerzés, szállítás 15 km-en belül rakodás árkockázat 1 éves kivitelezési időszakra anyagigazgatás, átlagos veszteség kiegészítő és segédanyagok Munkadíj: munkanormák szerinti élőmunka költségek munkahelyi anyagmozgatási költségek teljesítményarányos gépköltségek Szakmánkénti óradíj: bérköltség (bér, bérpótlék, járulékok) átlagos fedezet Fedezet: közvetlen költségek között nem szereplő költségek: munkahelyi és központi irányítás költsége, rezsianyagok és eszkozök költsége, tervezett nyereség és kockázati költségek Díjalapérték alapú + ÁFA

19 2008 Díjalapérték alapú + ÁFA

20 2008 Hiányzik: hotel Díjalapérték alapú + ÁFA

21 Hiányzik: hotel 2008 Díjalapérték alapú + ÁFA

22 Díjalapértékből számított honorárium
+ ÁFA Letölthető:

23 Díjszámítási típusok 2. Időráfordítás alapú
rövidebb tevékenységekre: művezetés, szakvélemény óradíj, fél mérnöknap, mérnöknap, mindenkori minimálbér 3x-osához igazított óradíj, tevékenységtől függő tevékenységszorzókkal Mi ma a minimálbér? Dupla minimálbér, dupla járulék ??? Időráfordítás alapú

24 A minimálbér változása 2008. január 1-jétől
2008. január 1-jétől módosult a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény (továbbiakban: Tbj.). Meghatározásra került a minimálbér fogalma. Az új rendelkezés szerint minimálbér a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes, a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb havi összege. A minimum-járulékalap kifejezést 2008-tól a Tbj. már nem alkalmazza, a törvény szövegében mindenhol „a minimálbér kétszerese” kifejezés jelenik meg. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 316/2005. (XII. 25.) kormányrendelet előírása szerint január 1-jétől a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér havi forint. Mivel a minimálbér a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbért jelenti, ezért a minimálbér, illetve a minimálbér kétszerese előírás használatakor január hónapra még a forintnak, illetve a forintnak megfelelő összeget kell figyelembe venni, február 1-jétől pedig forinttal, illetve forinttal kell számolni.

25 ÓRADÍJAS TERVEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TEVÉKENYSÉGSZORZÓI (Ot )
(1) as szorzó KIEMELT, VEZETŐ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ Jogszabály által előírt személyes jelenlét, okiratszerkesztés, bírálói, választott bírói tevékenység, adatbázison alapuló tanácsadás. Szakirányú felsőfokú végzettség, vezető tervezői jogosultság. – Ft/óra – Ft/mérnöknap (2) 10-es szorzó IRÁNYÍTÓ, VEZETŐ TERVEZŐ Különleges szaktudást és szakmai tapasztalatot igénylő, különleges és felelősségteljes tervezési folyamat elvi irányítása, belsőépítészeti tervezés, tanácsadás, képviselet, számítástechnikai rendszerszervezés, felelős tervezői tevékenység. Szakirányú felsőfokú végzettség, vezető tervezői jogosultság, idegen nyelv legalább középfokú ismerete. Ft/óra Ft/mérnöknap + ÁFA Időráfordítás alapú, 2008, minimálbér: Ft

26 ÓRADÍJAS TERVEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TEVÉKENYSÉGSZORZÓI (Ot )
(3) 7-es szorzó ÖNÁLLÓ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ Széleskörű szaktudást, szakmai és irányító tapasztalatot igénylő, felelősségteljes alkotói tevékenység, a tervezési folyamat irányítása, belsőépítészeti műszaki ellenőrzés, különleges szaktudást igénylő részletek megoldása, felelős tervezői tevékenység, műemlékvédelmi szakértő, számítógépes látványkészítési tevékenység. Szakirányú felsőfokú végzettség, tervezői jogosultság, idegen nyelv tárgyalóképes használata. Ft/óra Ft/mérnöknap (4) 5-es szorzó BEOSZTOTT ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ Felelősségteljes alkotói tevékenység, a tervezési folyamat irányítása, széles körű szaktudást igénylő részletek megoldása, felelős tervezői, szakértői tevékenység, tervezői műszaki ellenőrzési tevékenység. CAD munkahelyen számítógépes adatfeldolgozói tevékenység. Szakirányú felsőfokú végzettség, tervezői és szakértői jogosultság, számítógépes építészeti alkalmazás ismerete. Ft/óra Ft/mérnöknap + ÁFA Időráfordítás alapú, 2008, minimálbér: Ft

27 ÓRADÍJAS TERVEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TEVÉKENYSÉGSZORZÓI (Ot )
(5) 4-ös szorzó ÉPÍTÉSZ GYAKORNOK Irányítás alapján végzett felelősségteljes tevékenység, általános szaktudást igénylő részfeladatok önálló megoldása, beosztott tervező, műszaki ellenőr, árazatlan költségvetési kiírás, árelemző, számlaellenőr. Szakirányú felsőfokú végzettség, számítógépes építészeti alkalmazás ismerete. 4.705 Ft/óra Ft/mérnöknap (6) 3-as szorzó SZERKESZTŐ Irányítás alapján végzett műszaki vagy irodai tevékenység, szaktudást igénylő szokványos, ismétlődő részfeladatok megoldása, mérnökgyakornok, technikus, konsruktőr, költségvetés készítő, számítógépes adatfeldolgozói, titkárnői tevékenység. Középfokú vagy szakirányú felsőfokú végzettség. 3.528 Ft/óra Ft/mnap (7) 2-es szorzó IRODAI KISEGÍTŐ Irányítás alapján végzett betanított tevékenység, műszaki rajzoló, gép- és gyorsíró, kisegítő tevékenység. Középfokú végzettség, legalább három éves szakmai gyakorlat. 2.352 Ft/óra Ft/mnap + ÁFA Időráfordítás alapú, óradíjas ban a minimálbér: Ft

28 Díjszámítási típusok 3. Tervpályázat
Díjszámítási szabályzat rendelkezik róla, Közbeszerzési Tv. „ismeri” a kamarai tervpályázatot Gyanúsan alacsony díjazású pályázati hirdetmények – amiben MÉK zsüror sincs – a kamarának bejelentendőek Esettanulmányok (kormányzati negyed, Győr) Tervpályázat

29 Kamarai szerződésminták
Díjszámítási szabályzat szolgáltatási rendszeréhez igazodik Jelenleg 5 típus van előkészítés alatt … Átverési típusokat, nemfizetési esettanulmányokat érdemes lenne anonim módon a szakmán belül gyűjteni, kamarai tagoknak hozzáférhetővé tenni (pl. a kamarai honlap „zárt”, csak tagoknak elérhető felületén) 2 típus: kis épületre, nagy épületre

30 Kötelező, vagy ajánlott?
Ha a felek elfogadják: díjak és szolgáltatások rendszereként Alacsony, vagy magas? Mit tartalmaz, mit kell fedezzen? Elvárható minőségű építészeti munka minimális fedezete Ha kilépünk a rendszerből… olcsóbb, de a szolgáltatások is csökkennek… vagy a minőség is Mivel csökkenthető a díj? – „játéklehetőségek” Jelentősége: szolgáltatási rendszer szemlélete (nem : „én is meg tudom tervezni, csak le kell rajzolni”) nyomtatásban, könyv formátumban kiadott, (magyar, angol) közismertség: 10 év után a piac „tud róla” Miért használjuk minden esetben? jó kiindulási alap: alkupozíció ismertség, elismertség növelése, más senki nem képviseli a saját érdekünket

31 Csak „ajánlott” jelleg
EU versenyjog Versenyhivatal: árkartell vádja, „az építésznek szíve joga ingyen dolgozni” Kamara Versenyhivatali bírságot kapott -> per Kamarai szabályzat módosítások kényszere: „ajánlott díjszabás” Közbeszerzési tv : „kirívóan alacsony ár”??? Olasz építész szövetség nyertes pere EU bíróságon minimális rezsóradíj fogalma 2008.szept. óta a jogrendben …. örök küzdelem: az építészetet ne tekintsük azonosnak a kereskedelmi versenyszolgáltatásokkal

32 Mit kell kifizetni a tervezési díjból?
Bp. V. ker. belvárosi lakóház, FSZT+6, fszt-en üzletek Tervezés 1980-as évek közepén, megépült Tervezés generál : első építész vázlattól kiviteli terv részlettervig, szakágakkal Tervezési díj mindösszesen: 120e Ft Kártérítési peren bukott a tervezőintézet: 1,5 millió Ft Bp. üzletközpont Tervezés 1980-as években, megépült Átadás előtti probléma: leszakadt álmennyezet Tervezőt perbe hívták, hiányos terv A veszteség nem a tervjavítás, az új álmennyezet kivitelezési költsége, hanem az áruház elmaradt haszna volt Perveszteség felemésztette a tervezési díjat Az épület előtti fedett-nyitott árkád kültéri álmennyezetét vihar letépte. Kivitelező helyreállította. Az üzletház átadása, megnyitása késett. Kártérítési peren a tervező cég veszített: a tervben nem volt specifikálva a kültérre alkalmas fémlamellás álmennyezet, olcsóbb, beltéri rögzítéssel készült.

33 Megfontolások, összefoglalás
Jelentősége: szolgáltatási rendszer szemlélete ( -X- „én is meg tudom tervezni, csak le kell rajzolni”) könyv formátumban kiadott, közismertség: 12 év után a piac „tud róla” jó kiindulási alap: alkupozíció ismertség, elismertség növelése, más senki nem képviseli a saját érdekünket MINDIG HASZNÁLJUK – kiindulásként is – A DÍJSZABÁSUNKAT !

34 Tervezői díjak behajtása régen…
92. CZIKKELY. A nyilvánvaló adós, köznyelven «szembevaló adós» bárhol letartóztatható. Ha pedig valaki panaszkodik, hogy egy másik nyilvánvaló adósa neki, azaz, ha az adós kétségtelen és nyilvánvaló, a ki azt az adósságot nem tagadja és a kit közönséges és anyanyelvükön «szembevaló adósnak» nevezünk: az ilyen adóst is szabad legyen letartóztatni és részéről az ország szokásához képest igazságot szolgáltatni. II. Ulászló első Decretuma (1492)

35 … és ma köszönöm a figyelmet
Magyar Építész Kamara 2008 évi egyik fontos feladatának a szolgáltatás centrikus érdekképviseleti funkciók erősítését tűzte ki. Tagjainak az építészeket leginkább sújtó körbetartozások és kezeletlen kintlévőségek elleni intézményes fellépést ajánlja fel.  Magyar Építész Kamara álláspontja és felmérése alapján az igény a segítségre és kamarai támogatásra megalapozott, hiszen az építészek jogos pénzbeli követeléseinek komoly hányada kintlévőség marad.  Az építészekkel folyatott interjúkból, beszélgetésekből egyértelműen körvonalazódik, hogy igény van egy olyan partnerre, aki segít kezelni a kintlévőségeiket anélkül, hogy ezzel az adott tag üzleti kapcsolatait, együttműködését hátráltatná, vagy ellehetetlenítené. A fenti célok eredményes megvalósítása érdekében a Magyar Építész Kamara stratégiai együttműködést kötött a 2006 óta sikeresen működő, és kifejezetten építőiparra szakosodott ITO Institute Kft. Követeléskezelővel. Speciálisan az építészeknek nyújtott szolgáltatással a Magyar Építész Kamara érdekvédelme egy olyan teljes körű szolgáltatást kínál tagjainak, mely legális úton intézi a kintlévőségek behajtását. Amennyiben többet kíván megtudni az együttműködésről és a kedvező fix áron nyújtott szolgáltatás feltételeiről, kérjük lépjen kapcsolatba a Kamara és egyben az Ön pénzügyi partnerével a weboldalon, vagy küldjön -t az Tüntessük el az adósságokat ügyfélvesztés nélkül legális és hatékony módon, hiszen ez nemcsak egyéni-, hanem fontos szakmai érdek is! Tegyen Ön egy lépést, hogy biztosíthassuk a méltó érdekképviseletet és pozitív lobbit folytathassunk! (2008. ápr. 22) köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "Kamarai díjszámítás – ajánlott ?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések