Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség segítői szerepei az ún. "Szentesi modell" megvalósulásában.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség segítői szerepei az ún. "Szentesi modell" megvalósulásában."— Előadás másolata:

1 A VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség segítői szerepei az ún. "Szentesi modell" megvalósulásában

2 1. A VE-GA Szövetség bemutatása. 2. A "Szentesi modell" kialakításának szükségessége és lényege. 3. A VE-GA által segített jelentősebb események a "Szentesi modell " kialakulásában. 4. A segítői szabályok és betartásuk a kialakulás folyamatában. 5. A VE-GA segítői tevékenységeinek főbb elemei a "Szentesi modell" működésében. 6. A Szentesi Ifjúsági és Diák Önkormányzatnak (a SZIDÖK- nek), mint a "Szentesi modell" "csúcsszervének" bemutatása. TARTALOM

3 1. A VE-GA Szövetség bemutatása  A VE-GA 1978-ban alakult meg a Korom házaspár vezetésével  Tagjai elsősorban 10 – 35 év közöttiek, kb. 2.000 fő  A szervezet központja Szentesen található  Külföldi kapcsolataink vannak Németország-ban, Franciaországban és Romániában (Erdélyben) működő csoportokkal, szerveze-tekkel

4 Céljaink – – Komplex személyiség- és közösségfejlesztés – – Demokráciára nevelés – – Segíteni a fiataloknak, hogy autonóm felnőtté, európai polgárrá váljanak – – Közéletfejlesztés – – Az egyének és a közösségek képességeinek módszeres fejlesztése – – Fiatalok civil kezdeményezéseinek elősegítése – – A gyermekek és a fiatalok érdekeinek és jogainak védelme – – Környezetvédelem

5 Tevékenységeink – – Ifjúsági önkormányzat- és közéletfejlesztés – – Képzések tanárok és felnőtt segítők számára – – Kortárssegítők képzése – – Drámajátékok; kézműves műhelyek – – Vizitúrák; környezetvédelmi őrjáratok – – Kétoldalú (és többoldalú) nemzetközi kapcsolatok építése – – Nyári táborok a Szentes-magyartési Tábor Központban

6 2. A "Szentesi modell" kialakításának szükségessége és lényege Szentes város néhány jellemzője: - 30e. fős lakosság - 2300 általános iskolás - 8-ról 6-ra csökkent általános iskola - 8-ról 4-re csökkent iskolai diákönkormányzat (DÖK) - 2400 középiskolás - 5 középiskola - (még) 5 DÖK - A VE-GA Szövetség országos központja itt található - 8 kifejezetten gyermek és ifjúsági szervezet működik itt, mintegy 500 fő össztaglétszámmal - Nemzeti sportváros, utánpótlás bázis féltucat sportágban

7 A "Szentesi modell" kialakításának szükségessége: A rendszerváltás negatív hatásai: • Az ifjúsági munka közösségi tereinek és (állami ) finanszírozási rendszerének összeomlása. • A "régi" gyermek és ifjúsági tömegszervezetek összeomlása. • Gyenge civilszféra. • A civilszféra kizárása az iskolákból. • Az iskolák iskolán kívüli "hatáskörének" megszüntetése. • A diákönkormányzatok jogi bezárása az iskolákba, a pedagógiai követelményekből való kihagyásuk - gyengeségük. A megalakult országos diákszervezetek "keménykedő" diákjogi kampány-sorozata (és megszűnésük). A szocializációs rendszer egyéb minőségi változásai: • A család szerepének alapvető változása, a tizenévesek mind korábbi és mind erőteljesebb függetlenedése a családjuktól. • A piaci (verseny-) középiskola rendszer kialakulása, a diák illetve tizenéves értékrendszer minőségi átalakulása.

8 Két alapvető következmény: - Ellehetetlenül a demokráciára való nevelés mind az iskolákban, mind pedig a szabadidős terekben. - Magukra maradnak a tizenévesek a szabadidős tereikben. A "Szentesi modell" lényege: Tizenéves kortárssegítő referencia csoportok hálózata kialakulásának és működésének intézményes segítése, városi szinten. Ennek kulcsfontosságú elemei az iskolai diákönkormányzatok, a tizenévesek szervezetei és a rájuk épülő SZIDÖK.

9 3. A VE-GA által segített jelentősebb események a "Szentesi modell" kialakulásában 1991 A városi ifjúsági közélet-fejlesztési koncepció kidolgozása. 1992 Megállapodás Szentes Város Önkormányzatával a koncepció megvalósításáról. 1994 A magyartési volt Polgármesteri Hivatal és a Kossuth u. 8.sz. épület pincéjének átvétele táborozási illetve közösségi hely kialakítására. 1995 A "TÖRŐDÉS" Gyermek és Diák Alapítvány létrehozása a független finanszírozás biztosítására. 1995 A Magyartési Tábor Központ illetve a Városi Diák Pince üzembehelyezése. – – A nyári táboroztatás rendszerének beindítása. – – A kortárssegítő képzési folyamat-rendszer megindítása. – – A szisztematikus tizenéves életmód vizsgálatok megindítása.

10 1996 Megalakul és működik a Szentesi Gyermek és Ifjúsági Kerekasztal. 1998 A GYIKA megszervezi a SZIDÖK első megválasztását. 1999 Megalakul az Alternatív Játszóház, az önálló ifjúsági csoportok laza együttműködése a Diák Pincében. 2000 A SZIDÖK önálló fejezetben kerül be Szentes Város Önkormányzata SZMSZ-ébe. 2001 Az Önkormányzat és a VE-GA közhasznú támogatási szerződést köt. 2003 Megvalósul a Szentesi Ifjúsági Információs Pont (a SZIIP). 2005 A VE-GA és a SZIDÖK meghatározó szerepével megszületik a város Ifjúsági Koncepciója és 2005-2006. évi Cselekvési Terve. 2006 Széleskörű hazai és külföldi kapcsolatok épülnek ki. 2008 Megszületik a város 2008-2009. évi Ifjúsági Cselekvési Terve.

11 4. A segítői etikai szabályok és betartásuk a "Szentesi modell" kialakulási folyamatában  A VE-GA segítői tevékenységei minden esetben az Önkormányzat felkérésére történtek.  A VE-GA a segítői vállalásairól minden esetben szabadon, felelősen döntött.  A konkrét segítői tevékenységekről szóló megállapodások minden esetben nyilvános szerződés formáját öltötték.  Az Önkormányzat és a VE-GA kapcsolata ezen ügyekben mindvégig egyenranú és szimmetrikus (ami nehezen leküzdhető ellenérzéseket szül mind a mai napig a Hivatal és az intézmények érintettjeinek egy jelentős hányadában).  A VE-GA mindvégig, csak az amúgy is meglévő szándékokat, erőket segítette felszínre kerülni, megszerveződni, érvényesülni. Saját külön szándéka nem hatott ezekre a folyamatokra. (Ellenkezőleg! Etikai okokból például megszüntette a saját szentesi tizenéves szervezetét és erőn felül támogatta a "Szentesi modell" kibontakozását.) (Ellenkezőleg! Etikai okokból például megszüntette a saját szentesi tizenéves szervezetét és erőn felül támogatta a "Szentesi modell" kibontakozását.)

12 5. A VE-GA segítői tevékenységeinek főbb elemei a "Szentesi modell" működésében  Folyamatos tizenéves vizsgálatok ("kutatások") végzése.  A "Szentesi modell" koncepciójának szakaszos korrekciója a vizsgálatok tükrében.  A kormány-szintű ifjúság politikai változtatások szerinti korrekciók elvégzése.  A pályázatok összeállításának segítése, koordinálása (különös tekintettel az önkormányzat által beadandó pályázatokra).  A városi folyamatok, az önkormányzati szándékok, előterjesztések és döntések szükség szerinti "lefordítása" és közvetítése - elsősorban a SZIDÖK-nek.

13  A SZIDÖK testületi munkájának segítése. (Lényegében a hivatali feladatok ellátása.)A SZIDÖK saját programjai megvalósításának segítése.  A Magyartési Tábor Központ és a Városi Diák Pince valamint a Szentesi Ifjúsági Információs Pont (a SZIIP) üzemeltetése.  A táboroztatási és képzési rendszer működtetése.  Az Alternatív Játszóház önálló csoportjainak és azok együttműködéseinek segítése.  A SZIDÖK hazai és külföldi kapcsolat-építéseinek és tartásának menedzselése, segítése.  Szervezet-, csoport- és közösségfejlesztési segítői tevékenységek.

14 6. A Szentesi Ifjúsági és Diák Önkormányzatnak (a SZIDÖK-nek), mint a "Szentesi modell" "csúcsszervének" bemutatása. Mi a SZIDÖK?  A SZIDÖK a szentesi fiatalok és a diákok választott városi önkormányzata.  SZIDÖK választási körzetei az általános és középpiskolák. Itt választják meg a SZIDÖK Képviselőjüket (1 fő) és Küldötteiket (legfeljebb 4 fő) a diákok.  A SZIDÖK további Képviselőit és Küldötteit a gyermek és ifjúsági civil szervezetek választják meg (szervezetenként 1 fő Képviselőt és maximum 4 fő Küldöttet). A SZIDÖK működésének alapdokumentumai: A szervezeti és működési szabályzat, ill. a választási szabályzat.

15 Célok: • segíteni és fejleszteni az intézményi diákönkormányzatokat, • segíteni a fiatalok által létrehozott szervezeteket; • megismertetni a fiatalokkal a demokrácia szabályait; • képzések szervezésének támogatása; • olyan információs, tanulási, életvezetési, munkaerő-piaci, kulturális és egyéb szolgáltatások nyújtása a fiataloknak, amely segíti, hogy sikeresek legyenek és hogy városunkban találják meg a jövőjüket; • szépíteni városunkat és környékét, megőrizve annak hagyományait; • táborok és találkozók szervezése tagjaink és a hazai illetve a külföldi partner szervezeteink számára; • kapcsolatépítés és -tartás hazai és más ország beli tizenéves önkormányzatokkal. Állandó találkozási helyünk minden pénteken a Városi Diák Pince!

16 Tevékenységek: • I. Közéleti tevékenységek: • Évenkénti választások • Közéleti (testületi) döntések előterjesztések alapján, határozat- hozatallal • Részvétel a felnőtt Önkormányzat munkájában: Testületi üléseken és Bizottsági üléseken • Közös pályázatok benyújtása • SZIDÖK igazolványok kiadása – jogosítványokkal • Saját küldöttséggel való részvétel a nemzeti és állami ünnepeken • Az iskolai diákönkormányzatok határozott támogatása

17 • Rongálás-, pia- és kábszerprevenciós tevékenységek • Önkutató tevékenységek • Médiamunka • Kitüntetések: - 2001. évben a Képviselő-testület a SZIDÖK javaslatára „Szentes Város Ifjúsági Közéleti Díja” címmel új kitüntetést alapított. Ez minden évben, a Nemzetközi Gyermeknapon, a SZIDÖK javaslatára kerül átadásra egy tizenévesnek és egy felnőtt segítőnek. - 2001. évben a Képviselő-testület a SZIDÖK javaslatára „Szentes Város Ifjúsági Közéleti Díja” címmel új kitüntetést alapított. Ez minden évben, a Nemzetközi Gyermeknapon, a SZIDÖK javaslatára kerül átadásra egy tizenévesnek és egy felnőtt segítőnek. - A LEG-DIÁKOK évenkénti megválasztása az iskolákban és a városban. - A LEG-DIÁKOK évenkénti megválasztása az iskolákban és a városban. II. Alternatív Játszóházi programok, táborok, találkozók szervezése III. Részvétel a Szentesi Ifjúsági Információs Pont működtetésében IV. Saját városi rendezvények szervezése és lebonyolítása

18 V. Kapcsolatok építése és ápolása:  Hazai (pl. a Nagytõkei Gyermek és Ifjúsági Önkormányzattal, a Szolnoki Gyermektanáccsal, a Szolnoki Középiskolás Tanáccsal)  Külföldi (pl. a német Zethau-i Grüneschule-val, a francia FRANCAS több csoportjával és az erdélyi Marosvásárhelyi Kultúrális Központ Egyesülettel) VI. Saját pályázatok kiírása 13 éves korig illetve 14-19 éves között (Például: origami; irodalmi; fotó; graffiti; rajz, festmény pályázatok) Amit jó tudni... A SZIDÖK - mint helyi ifjúsági tanács - állandó meghívott Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete és bizottságai üléseire véleményezési és kérdésfeltevési joggal minden ügyben (kiemelendő, hogy ezen jogokat nem korlátozták csak a gyermek, az ifjúsági és diák ügyekre).

19 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! www.ve-ga.hu/szidok korom.pali@gmail.com


Letölteni ppt "A VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség segítői szerepei az ún. "Szentesi modell" megvalósulásában."

Hasonló előadás


Google Hirdetések