Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A „hétköznapok matematikájának” tanítása az új NAT szellemében

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A „hétköznapok matematikájának” tanítása az új NAT szellemében"— Előadás másolata:

1 A „hétköznapok matematikájának” tanítása az új NAT szellemében
Készítette: Tóthné Virág Ágnes Annamária

2 Alaptantervek átalakulása
1995-ös NAT matematika= tantárgy egymástól teljesen külön kezeli a különböző tantárgyakat pontosan megfogalmazott követelmények tudásalapú nézet kerettantervek (2000) 2003-as NAT matematika= önálló műveltségterület műveltségi terület fogalmának bevezetése alapelvek, célok megfogalmazása fejlesztési feladatok, kompetenciák kerettantervek átdolgozása 2007-es NAT matematika= műveltségterület 9 kulcskompetencia (pl. matematikai kompetencia) kompetencia alapú oktatás előtérbe helyezése kompetencia alapú oktatási programcsomagok 2012-es NAT közműveltségi tartalmak (3 iskolaszakasz szerint rendeződve) kerettantervi mappák helyi tantervek

3 Ugyanaz a 2003-as, 2007-es, 2012-es NAT-ban
Fejlesztési feladatok szerkezete: tájékozódás megismerés az ismeretek alkalmazása problémakezelés és megoldás alkotás és kreativitás akarati, érzelmi képességek és együttéléssel kapcsolatos értékek matematikai tapasztalatszerzés; épülésének elvei

4 Új elemek a 2012-es NAT-ban Egységes műveltségtartalmak:
az a minimális tananyag, amely minden iskoláskorú gyermeknek átadandó, településtől és iskolatípustól függetlenül Alapelvek, célok új eleme: fontos néhány neves matematikus és a tudomány fejlődése során felmerült, érdekes matematikai probléma megismertetése a diákokkal A közműveltségi tartalmakban: új elem: tudománytörténeti és matematikai érdekességek, neves matematikusok változás: hangsúlybeli eltolódások (1-4. és 5-8. évfolyamon)

5 A 9-12. osztály matematika tanítása
A 2007-es NAT előtérbe helyezi a matematikaoktatás nem pusztán számolást, mérést és bizonyítást jelent, hanem egyfajta felkészülést a diák későbbi életére a biztos számolni tudást az érvelést a vitakészséget reformpedagógiai irányzatokat: csoportmunka kooperatív technika Az új NAT előtérbe helyezi a tisztán matematikai problémák helyett a diákok számára valóságközelibb kérdéseket szövegértés lényegkiemelés „hétköznapok matematikáját” az információk matematikai formába öntését a matematikai modell alkotását az algoritmizálhatóságot és kiszámíthatóságot

6 A kerettantervek tartalmáról… (2000-től változatlan)
Tananyagcsökkenés trigonometria lényeges csökkenése (pl. addíciós tételek) hatvány gyök logaritmus (pl. áttérés új alapra) koordináta-geometria (pl. parabola) Új matematikai témakörök statisztikaúj gráfokúj valószínűség- számításúj kombinatorika (részletesebb)

7 Az „életszerű matematika” tanításának esetleges hátrányai
a felsőoktatási intézményekbe felvett tanulóknak nehéz az „átállás” TTK; GTKtudásalapú matematikai szemlélet a szeptemberi 0. matematika zh 40% alatti eredménye kötelező felvenni a „Bevezetés a matematikába” című tantárgyat (a hallgatók kb %-a) Pl. emelt szintű történelem és emelt szintű angol érettségi alapján GTK-ra felvett hallgató nagy valószínűséggel felvenni kényszerül a „bevmatekot”

8 A matematikai modellalkotás veszélyei
A modell ne legyen rémisztő, ijesztő, abszurd! Pl: halálos áldozatok számának kiszámolása diagram a kórházban ápoltak számáról a szárazföldön elpusztult terület nagysága valószínűsége, hogy jól adta vissza a pénzt a román pénztáros az unokáját szerető/nem szerető nagymama figyelni kell bizonyos szavak használatára is

9 2011.október 18.-i érettségi feladat
FELADATRÉSZLET: „Szeizmológusok számításai alapján a december 26-án Szumátra szigetének közelében kipattant földrengés a Richter-skála szerint 9,3-es erősségű volt; a rengést követő cunami (szökőár) halálos áldozatainak száma megközelítette a 300 ezret.” CÉL: logaritmusfogalom és azonosságainak alk. szövegértés ell. EREDMÉNY: Rémület szövegkörnyezet miatt logaritmus miatt nem oldja meg nem ezt a példát választja

10 2011.május 8.-i érettségi feladat
FELADATRÉSZLET: Abban az évben a kórházban ápoltak közül 138 fő volt 18 év alatti, 633 fő 18 és 60 év közötti, a többi idősebb A város lakosságának 24%-a 60 év feletti, 18%-a 18 év alatti. Készítsen kördiagramot a kórházban ápoltak korosztály szerinti megoszlásáról! (A diagram elkészítéséhez szükséges számításokat írja le!) CÉL: statisztika számonkérése, diagramok készítése, táblázatok olvasása problémamegoldó gondolkodásmód, szövegértés társadalmi jelenségekhez illeszkedő modell EREDMÉNY: többség megoldja negatívan értékelik a szövegkörnyezetet

11 2011.október 18.-i érettségi feladat
FELADATRÉSZLET: „A rengés középpontja a sziget partjától 17 km távolságban volt (lásd a felülnézeti ábrán). Mekkora a szárazföldön elpusztult rész területe egész négyzetkilométerre kerekítve?” CÉL: körcikk, körszelet területének számonkérése természeti jelenségekhez illeszkedő modell felismerése EREDMÉNY: rémület nem választják, bár nagyon egyszerű példa lenne nem olvassák el a teljes szöveget

12 2006. május 9.-i érettségi feladat
A feladat szövege: Tagadja az alábbi állítást: „Minden nagymama szereti az unokáját” Megoldás: „Van olyan nagymama, aki nem szereti az unokáját” vagy „Nem minden nagymama szereti az unokáját” CÉL: a hétköznapok matematikájának alkalmazása a „minden” és a „van olyan” helyes használata állítások logikai értékének értelmezése állítások tagadása EREDMÉNY: többség megoldja a matematikai logikát „életszerűbb” példával is lehetne szemléltetni (tanulói vélemény)

13 2006. május 9.-i érettségi feladat
CÉL: valószínűség kiszámítása a klasszikus modell alapján valóságközelibb problémamegoldás EREDMÉNY: többség megoldja nem jó a példa szövegkörnyezete diplomáciai botrány is bekövetkezhetett volna (tanulói vélemény) FELADATRÉSZLET: Az ÚJ LEJ váltópénze az ÚJ BANI 100 ÚJ BANI = 1 ÚJ LEJ. Egy kis üzletben vásárlás után 90 ÚJ BANI a visszajáró pénz. A pénztáros 1 db 50-es, 3 db 20-as és 4 db 10-es ÚJ BANI közül véletlenszerűen kiemel négy pénzérmét. Mennyi a valószínűsége, hogy jól adott vissza?


Letölteni ppt "A „hétköznapok matematikájának” tanítása az új NAT szellemében"

Hasonló előadás


Google Hirdetések