Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2013. MÁJUS 29. VDSZ-BALATONSZEMES LEÉRTÉKELT ÉS ELÁRULT NŐK „JÖVÜNK ! A LELKÜNK IZZÓ LÁVA, S A VAD HARAG KORBÁCSOLJA A VÉRÜNK, MINT KÖLKÉT FÉLTŐ VAD PÁRDUCANYÁK,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2013. MÁJUS 29. VDSZ-BALATONSZEMES LEÉRTÉKELT ÉS ELÁRULT NŐK „JÖVÜNK ! A LELKÜNK IZZÓ LÁVA, S A VAD HARAG KORBÁCSOLJA A VÉRÜNK, MINT KÖLKÉT FÉLTŐ VAD PÁRDUCANYÁK,"— Előadás másolata:

1 2013. MÁJUS 29. VDSZ-BALATONSZEMES LEÉRTÉKELT ÉS ELÁRULT NŐK „JÖVÜNK ! A LELKÜNK IZZÓ LÁVA, S A VAD HARAG KORBÁCSOLJA A VÉRÜNK, MINT KÖLKÉT FÉLTŐ VAD PÁRDUCANYÁK, ÉS LECSAPUNK! A POKLOKTÓL SEM FÉLÜNK… …JÖVÜNK MI IS, LÁZADÓ ASSZONYOK! (VÁRNAI ZSENI, 1913 )

2 -1890 Szakegyletek -1904 Feminista Hálózat -1905 Munkásnő Egyesület -1915 Nők Napja -1918 I. Köztársaság -1946 II. Köztársaság - 1989 III. Köztársaság TÖRTÉNELMI FORDULÓPONTOK :

3 A FOGLALKOZTATOTTAK MEGOSZLÁSA NEMEK ÉS FOGLALKOZÁSI FŐCSOPORT SZERINT 2011/KSH

4 A MUNKANÉLKÜLISÉGI RÁTA KORCSOPORTONKÉNT, NEMEK SZERINT 2012/KSH

5 A TARTÓS (LEGALÁBB 12 HÓNAPJA MUNKANÉLKÜLIEK ARÁNYA NEMENKÉNT 2012/KSH/ EUROSTAT, NEW CRONOS

6 A 15-64 ÉVESEK MUNKANÉLKÜLI RÁTÁJA AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN NEMEK SZERINT /EUROSTAT/

7 HÁZTARTÁSI JELLEMZŐK A KIEMELT HÁZTARTÁSTÍPUSOKBAN 2011/KSH

8 A 15-64 ÉVES NÉPESSÉG GAZDASÁGI AKTIVITÁSA NEMEK SZERINT 2012/KSH

9 A NŐK HELYZETE  EU Parlament jelentése a nőket sújtó szegénység megjelenési formáiról (2010/2162(INI)) -a nők és férfiak a szegénység és társadalmi kirekesztés eltérő kockázataival és dimenzióival szembesülnek; az EU 27 országában élő összes nő 17%-át szegénységben élők közé sorolják!!! -a szegénység feminizálódása – súlyosabb és növekszik -hazánkban megszűnt az alanyi jogon járó társadalombiztosítás!! -megszorító intézkedések káros hatással lesznek a nőkre – közszféra – elbocsátás -a szegénység különösen az egyedülálló anyákat és a 65 év feletti nőket sújtja -a jobboldali politika a több gyermekes családok támogatására irányul, annak ellenére, hogy a háztartások 35%-át egyedül élő személyek teszik ki, akik az esetek többségében nők -a nemek közötti bérszakadék -18% (EU) -a munkaviszony önmagában nem jelent megfelelő védelmet a rendkívüli szegénységgel szemben – alacsonyan fizetett állások -Rámutat, hogy a szegénység a nők körében nem pusztán a közelmúltbeli gazdasági válság

10 A NŐK KERESETI ARÁNYA A FÉRFIAKÉHOZ KÉPEST

11 A TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK HAVI BRUTTÓ ÉS NETTÓ KERESETE

12 A TIZENÖT LEGNÉPESEBB SZAKMÁBAN A NŐK ÉS FÉRFIAK BRUTTÓ KERESETE /2011 KSH

13 A TIZENÖT LEGNÉPESEBB NŐI SZAKMÁBAN A FÉRFIAK KERESETI ELŐNYE /2011 KSH

14 A NŐK HELYZETE  Jövedelemkülönbség (hazai) 17-30% között, 59 napot dolgoznak a nők „ingyen”  Munkahelyi diszkrimináció – alacsonyabb bérek, pozíciók – magasabb iskolai végzettség ellenére  Kevesebb munkában töltött év – gyermekgondozás, beteg ápolás, fogyatékosok otthoni gondozása  Fizetetlen munka jóval magasabb a nők körében – nem mért érték, munkateher

15 AZ ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ÉS AZ ELLÁTÁSOK ÁTLAGÖSSZEGE AZ ELLÁTÁS FAJTÁJA SZERINT, NEMENKÉNT 2012. JANUÁR

16 -A nők iskolai végzettsége magasabb bérük jóval alacsonyabb -Foglalkoztatási strúktúrában az alacsonyabb presztizsű és fizetésű állásokat töltik be, a munka értékétől, fontosságától függyetlenül NŐK HELYZETE

17 NŐ ÉS CSALÁDPOLITIKA  EU családpolitika központjában: a női foglalkoztatás, demográfia, elöregedés, generációk közötti szolidaritás, családi munkamegosztás, szülési szabadság, szülőségi ellátások, gyermekek napközbeni ellátása;  Család definíciójának megváltoztatása – alaptörvény, miközben az egyszülős, egynemű párok, és szülők, mozaikcsaládok;  A napközbeni ellátások nehézségei:elérhetőség,megfizethetőség, minőség, rugalmasság, sokféleség;

18 MAGYAR CSALÁDOK  20% az egyszülős családok aránya -86%-ban anya-gyermek;  Magas a tizenéves terhességek és szülések száma európai összehasonlításban is – 1000 -18éves lányból 40 esik teherbe, fele megszüli;  Válások aránya magas – 45% feletti, 12,5 év az átlag együtt töltött idő;  A házasságok 60%-ban van gyermek;  Három évtizede tartósan alacsony születésszám;  A házasságok száma alacsony – a nők 15-39 év között 63,7%-a nem házas;  A gyermekek több mint 40%-a nem házasságban születnek – nagy eltérés lakóhely, iskolai végzettség, és társadalmi helyzet szerint;  A nők egyre később szülnek: 29,1 évesen az első gyermeket - nagy eltérés lakóhely, iskolai végzettség, és társadalmi helyzet szerint;  A tények ellenére a „hagyományos” családmodell preferenciája – alaptörvény, adórendszer, támogatások rendszere;  Családi munkamegosztás terén elmaradás – nőkre hárul – vajon miért elégedettek vele?

19 ÖSSZEGZÉS  Az eltérő szerepvállalások mind társadalmi, mind a családon belüli kapcsolatban továbbörökítik a nemek közötti tradicionális uralmi viszonyokat, hátrányos helyzetet mélyítve a nők számára a köz- és magánszférában egyaránt;  A nőkérdés korkérdés, amely a kétnemű társadalom mindennapi életében az emberi szabadságjogok egyik alapkérdése;  Valójában nem a család van válságban, hanem a társadalom torzult mentalitása, érzelem szegénysége, tudatosan manipulált értékrendszere tükröződik vissza a társadalom mikrovilágában.

20 …HOGYHA EGYSZER FELZÚG MINDEN NŐ TORKÁN…. A három műszakot vállaló pénztárosnő, a kényszervállalkozásba menekült vállalkozónő, az alkalmazotti félelemben dolgozó nő, a több diplomával állást kereső nő, a faluszéli cigánytelep vályogházában élő nő közötti tudatazonosság nem ideológiai alapú, hanem a létbiztonságért folytatott keserves küzdelem, a munkaerő-piacról való kiszorításuk által megélt feleslegessé válás érzése, valamint a tehetetlenség felismerésének gyötrelme.


Letölteni ppt "2013. MÁJUS 29. VDSZ-BALATONSZEMES LEÉRTÉKELT ÉS ELÁRULT NŐK „JÖVÜNK ! A LELKÜNK IZZÓ LÁVA, S A VAD HARAG KORBÁCSOLJA A VÉRÜNK, MINT KÖLKÉT FÉLTŐ VAD PÁRDUCANYÁK,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések