Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A SZEMLÉLETVÁLTÁS ELKERÜLHETETLEN ! A KÖVETHETŐ ÉS ELLENŐRIZHETŐ BÁNYAMÉRÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A BÁNYAFELÜGYELETNÉL A SZEMLÉLETVÁLTÁS ELKERÜLHETETLEN.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A SZEMLÉLETVÁLTÁS ELKERÜLHETETLEN ! A KÖVETHETŐ ÉS ELLENŐRIZHETŐ BÁNYAMÉRÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A BÁNYAFELÜGYELETNÉL A SZEMLÉLETVÁLTÁS ELKERÜLHETETLEN."— Előadás másolata:

1 A SZEMLÉLETVÁLTÁS ELKERÜLHETETLEN ! A KÖVETHETŐ ÉS ELLENŐRIZHETŐ BÁNYAMÉRÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A BÁNYAFELÜGYELETNÉL A SZEMLÉLETVÁLTÁS ELKERÜLHETETLEN ! O RSZÁGOS B ÁNYÁSZATI K ONFERENCIA E GERSZALÓK, 2013. NOVEMBER 7-8.

2 Visszatekintés, csak röviden: A szemléletváltás 1. fázisa: terepi ellenőrző mérések Az MBFH vezetése 2009. év végén határoz a geodéziai módszerekkel történő terepi ellenőrző mérések megkezdéséről. A 2010. évben kezdetét veszi – módszertani kísérleteket követően – a mérések sora. 2011.-ben az öt Bányakapitányság terve alapján a Bányahatóság megrendelésére az MFGI Geodéziai Osztálya folyamatosan végzi a bányák teljes körű felmérését. Az ellenőrzés céljai: - független felmérésből megismerni a bánya állapotát - ásványvagyonhoz kapcsolt, mérésalapú adatbázis építésének megkezdése - szabálytalanságok feltárása

3 A piros mező az alaplap alóli kitermelést mutatja

4 Bányatelekhatárból való kilépés 3D terepmodellen. A zöld lemez a telekhatár függőlegese, mely belemetsz a bányagödörbe is

5 A szemléletváltás 2. fázisa: A 2011. év végére, a szerzett tapasztalatok alapján a Bányahatóság megfogalmazza az igényét, miszerint a bányák felmértségéről, térképezettségéről szélesebb körben szeretne ismereteket és adatokat szerezni. Műszaki Üzemi Tervtérképek központi vizsgálata. A Bányakapitányságokkal és Geodéziai Osztállyal történő egyeztetések után 2012. év elején bevezetésre kerül a digitálisan leadott Műszaki Üzemi Tervtérképek központi vizsgálata. Az állományok a vizsgálatot követően az MBFH adatbázisába kerülnek. (A papíralapú térképek vizsgálata és minősítése továbbra is a Bányakapitányságok feladata.)

6 A digitális állományok vizsgálatának célja megállapítani, hogy: - megfelelő minőségű-e a felmérés - az állományok alkalmasak-e adatbázisba integrálásra - építhető-e belőlük terepmodell, számítható-e térfogat Hagyományos optikai műszerrel végzett analóg mérés alapján kézzel készített térkép - A mérés nehezen rekonstruálható, rekonstruálható, - alacsony pontsűrűségű, digitalizálása gazdaság- digitalizálása gazdaság- talan, várható eredménye talan, várható eredménye bizonytalan. bizonytalan.

7 - Kellően pontos és részletes felmérés - közel 6000 mért pont és származtatott objektum - terepmodell építésére, térfogat számítására, adatbázisban felhasználásra alkalmas!

8 A szemléletváltás 3. fázisa: a rendszeres szakmai ellenőrzést kiterjeszti minden működő külszíni bányára Az MBFH vezetése úgy dönt, a rendszeres szakmai ellenőrzést kiterjeszti minden működő külszíni bányára, függetlenül a Műszaki Üzemi Tervektől. A 2012. év során megkezdődik és az év végére befejeződik a 10/2010. KHEM rendelet módosítása a 10/2010. KHEM rendelet módosítása, mellyel lehetőség nyílik a működő bányák év eleji állapotának áttekintésére. A Bányamérő Szakcsoport képviselőivel folytatott szakmai egyeztetéseket követően az MBFH módosító javaslat részletesen körülírja a bánya mérésére és térképezésére vonatkozó feltételeket és elvárásokat. A módosított 10/2010. (III. 26.) KHEM rendelet 2013. év január 5.-én lép hatályba.

9 A rendelet közvetlen hatása: működő bányák éves felmérését Bányaművelési térkép és mérési adatok A bányavállalkozások a működő bányák éves felmérését Bányaművelési térkép és mérési adatok formájában be kell szolgáltassák a Bányahatóság számára, lehetővé téve a tevékenység folyamatos minőségi és mennyiségi vizsgálatát.Határidők: felmérését március 31.-éig - a bánya éves felmérését március 31.-éig kell elvégezni április 20.-áig kell a területileg - a mérés anyagát április 20.-áig kell a területileg illetékes Bányakapitányságnak beszolgáltatni. illetékes Bányakapitányságnak beszolgáltatni.

10 Az adatszolgáltatás legfontosabb tartalmi követelményei: - a terepi méréseket geodéziai pontosságú digitális mérőműszerekkel kell végrehajtani (mérőállomás, GNSS vevő, geodéziai sonar) EOV - a méréseket EOV rendszerben kell végezni - a mért pontoknak/vonalaknak 3D adatokkal kell rendelkezniük - mérendők a terepfelszín meghatározó pontjai és vonalai - meg kell mérni eredeti terepfelszínt is az éves kitermelésre szánt területeken! - minimális 3D pontsűrűség: 20 m, bányafalon 10 m - a terepi méréseket a műszerek által generált jegyzőkönyvi fájlok dokumentálják, melyeket a bányamérő tárolni köteles

11 Az adatszolgáltatás formájára vonatkozó legfontosabb követelmények: Egyszer írható CD/DVD-n leadandó állományok formájában: 1. a terepi mérések alapján készített digitális térkép 3D tartalommal dwg/dxf formátumban A térkép a bánya egészét ábrázolja, kivéve: - a művelés alá nem vont és - a művelés alól kivont területrészeket! (A rendelet türelmi időt enged a régi bányarészek térképeinek átdolgozására.) 2. a mért pontok listája txt/xls formátumban Yeov, Xeov, Z 3. a térkép áttekintő változata pdf formátumban

12 A határidőre leadott Bányaművelési térképek vizsgálatának tapasztalatai: A fejlődés érzékelhető: az állományok tartalom és minőség tekintetében még sokfélék, de már kevésbé, mint egy évvel ezelőtt, a MÜT-ök leadásának kezdetén! Azért maradt még bőven tennivaló … Elérendő cél: minden mérés alkalmas legyen a valósághoz minden mérés alkalmas legyen a valósághoz hű terepmodell építésére! hű terepmodell építésére! Vannak még hibák …

13 A térképkészítés jellemző hibái, hiányosságai, észrevételek: Nem építhető szabályos, valósághoz hű terepmodell, mert: - a terepi mérési hibák és hiányosságok - nem kellően pontos és részletes a felmérés - kevés a mért pont - az éves termelésre kijelölt terület eredeti felszíne nincs felmérve - szerkesztési hibák és hiányosságok (térképszemlélet) - a nyomtathatóság elsődlegessége - a pontok és vonalak szerkesztett kapcsolatai nem alkalmasak a helyes terepmodell előállításához - a felhasznált objektumok keveredése, hibás alkalmazása

14 A bánya valósághű, pontos felmérésének elsőszámú haszonélvezője a Bányavállalkozó, akit segít az elszámolásban a változások, az aktuális állapot rögzítésével. Kívánatos, hogy a Bányamérő a friss szakmai, technikai, módszertani ismeretek birtokában legyen: - korszerű eszközöket használjon a méréshez - alkalmas programmal végezze a térkép szerkesztését - terepmodell építéséhez - nyomtatáshoz - alkalmas programmal végezzen térfogatra vonatkozó számításokat. A Geodéziai Főosztály igény szerinti, személyes konzultációval, szakmai tanáccsal igyekszik segíteni a Bányavállalkozókat és a Bányamérőket!

15 Hogyan tovább, bányamérés? A Bányaművelési térképek vizsgálatáról Jelentés készül, melynek tartalma eldönti, szükség van-e hiányok pótlására, hibák kijavítására, s ezt a Bányakapitányság közli Bányavállalkozóval. Az állományok az MBFH adatbázisába kerülnek. A következő évek azonos időszakában a Bányavállal- kozások ismét eleget tesznek adatszolgáltatási kötelezett- ségüknek. Több év mérési állományával gazdálkodva megnyílik a lehetőség a Bányahatóság számára az adatbázis tartalmának különböző típusú felhasználásai előtt.

16 Váltsunk-e szemléletet? Váltsunk-e szemléletet? A szemlélet korszerűsítése több, mint időszerű: A szemlélet korszerűsítése több, mint időszerű: ELKERÜLHETETLEN! ELKERÜLHETETLEN! Szükségünk van pontos adatokra, mérésekre, térképekre? Szeretnénk képet kapni nemzeti, sok milliárdot érő ásványvagyonunk és bányáink aktuális állapotáról? … a közös munka még csak elkezdődött! …

17

18


Letölteni ppt "A SZEMLÉLETVÁLTÁS ELKERÜLHETETLEN ! A KÖVETHETŐ ÉS ELLENŐRIZHETŐ BÁNYAMÉRÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A BÁNYAFELÜGYELETNÉL A SZEMLÉLETVÁLTÁS ELKERÜLHETETLEN."

Hasonló előadás


Google Hirdetések