Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PhD fokozatok nyomában adatok és javaslatok

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PhD fokozatok nyomában adatok és javaslatok"— Előadás másolata:

1 PhD fokozatok nyomában adatok és javaslatok
Mihály György az Országos Doktori Tanács elnöke A Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Akkreditációs Bizottság és az Országos Doktori Tanács által június 3-án rendezett konferencián elhangzott előadás szerkesztett kivonata A lap a doktori képzés és fokozatszerzés adatainak hiteles forrása. Az ODT a doktori iskolák mutatóit tartalmazó adatbázison futtatott algoritmus segítségével határozza meg az államilag támogatott ösztöndíjak intézményi kereteit, és ez az adatbázis teszi lehetővé, hogy a MAB elektronikus úton végezze a doktori iskolák értékelését. Az adatbázison alapuló statisztikai analízisek jól jelzik a trendeket, oktatás- és tudománypolitikai döntéseket alapozhatnak meg. A rendszer könnyen továbbfejleszthető a végzett hallgatók pályájának országos szintű nyomonkövetésére is.

2 Doktori képzésben részt vett hallgatók által elnyert fokozatok száma
(a öt éves időszak egy évre vonatkoztatott átlaga) ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem DE Debreceni Egyetem PTE Pécsi Tudományegyetem SzTE Szegedi Tudományegyetem BME Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem SE Semmeilweis Egyetem SzIE Szent István Egyetem BCE Budapesti Corvinus Egyetem PE Pannon Egyetem NKE Nemzeti Közszolgálati Egyetem NyME Nyugat-magyarországi Egyetem ME Miskolci Egyetem PPKE Pázmány Péter Katolikus Egyetem SzE Széchenyi István Egyetem KE Kaposvári Egyetem LFZE Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem MoME Moholy-Nagy Egyetem CEU Central European University A fokozatszerzési adatok hitelességét a nyilvános honlap magas szinten garantálja: a fokozat odaítélése 2008-tól adatbázis szinten össze van kapcsolva az értekezés és a tézispontok elektronikus dokumentumaival, a hallgató és a témavezető nevével, valamint a fokozatot kibocsátó doktori iskola adataival. A felsőoktatás intézmények ezeket az adatokat az oklevél-nyilvántartásukkal összevetve 2012-ben visszamenőlegesen hitelesítették.

3 Egyetemek doktori képzésének adatai
1 évre vonatkozó adatok (5 év átlaga) Ezt itt most Llll Lll llll Magas a lemorzsolódás: a felvett hallgatók ~ 20%-a a képzési időn belül elhagyja az iskolát, csak ~ 60%-a jut el az abszolutóriumig, és mindössze ~50%-a a fokozatszerzésig.

4 A felvett hallgatók számára normált adatok
Egyetemek doktori képzésének adatai A felvett hallgatók számára normált adatok A lemorzsolódásnak lehet anyagi oka is: - alacsony az állami ösztöndíj: kevesebb, mint fele az átlagos pályakezdő fizetésnek, - az Apáczai- és a Jedlik-ösztöndíj szinte csak a felzárkózási régiót támogatja, pedig a fokozatszerzési arányok: (konvergencia régió):(KMR régió) = 42% : 58%

5 A felvett hallgatók számára normált adatok
Tudományterületek képzési adatai 600 400 200 A tudományterületi és tudományági besorolások problémája: - a MAB, az MTA és az EMMI (OH) kategóriái eltérnek, és nem illeszkednek nemzetközi konvenciókhoz, nincs megoldva a tudományágak fejlődésének követése. A felvett hallgatók számára normált adatok

6 A felvett hallgatók számára normált adatok
Fokozatszerzési arány A felvett hallgatók számára normált adatok Hatásfok: az utolsó három évben doktori képzéssel fokozatot szerzettek száma a megelőző három éves időszakban felvett hallgatók számához viszonyítva. A képzés eredményességének megítéséhez az értekezések minőségét is értékelni kell! Lehetséges módszerek: 1. a doktori iskola publikációs követelményeinek vizsgálata, 2. az ODT adatbázisban elérhető disszertációk statisztikai mintavételezésű analízise, (pl. tudományos közlemények száma, típusa) 3. azonos területek összehasonlító minősítése 5-10 disszertáció érdemi szakmai értékelésével.

7 Fokozatszerzési arány
Az ODT adatbázisban nyomon lehet követni a doktori iskolákba 2001 után belépett hallgatók pályáját. A ‘90-es években doktori programként induló képzéseknél az ezredfordulóra már kialakult az oktatói és témavezetői gárda, túljutottak az indulási szakaszra jellemző ingadozásokon és létrejött egy többé-kevésbé stabil működési modell. A felvett hallgatók száma évente közel azonos mértékben növekszik. A hallgatók közül néhányan már 3-4 év után megkapják doktori oklevelüket, de többnyire 4-5 év múlva jelennek meg fokozatot szerzettek között. Az összesített adatok egy közel lineáris időfüggést mutatnak mind a belépőkre, mind pedig a fokozatot szerzettekre vonatkozóan. A fokozatszerzési arányt a két egyenes meredekségének aránya adja meg. A továbbiakban néhány kiválasztott doktori iskola példáján vizsgáljuk a doktori képzések sajátosságait.

8 Fokozatszerzési arány
Tudományág: kémia (138) 30% 70% A 138-as számú doktori iskolában a fokozatszerzési követelmények magasak, ezzel együtt a fokozatszerzés arány is magas, mintegy 70%. (az ODT honlapon keresztül be lehet tekinteni a disszertációkba, tézisfüzetekbe is )

9 Fokozatszerzési arány
Tudományág: fizika (135) 30% 70% A 135-as számú doktori iskolában a fokozatszerzési követelmények magasak, ezzel együtt a fokozatszerzés arány is magas, mintegy 70%. (az ODT honlapon keresztül be lehet tekinteni a disszertációkba, tézisfüzetekbe is )

10 Fokozatszerzési arány
Példa egy alacsony fokozatszerzés arányra. (a negatív példáknál a doktori iskola nincs megnevezve) 70% 30%

11 ? ? Fokozatszerzési arány
Két lehetőség a fokozatszerzési arány növelésére: ? ? 1. Magasabb felvételi követelmények kevesebb hallgató felvétele ? Lesz-e „kritikus tömeg” ? 2. Hatékonyabb képzés nagyobb oktatói ráfordítás ? Van-e elegendő tudományos kapacitás ? ? Van-e elegendő tudományos kapacitás ? A doktori iskola további működtetésének lehetőségét az egyetemnek felül kell vizsgálnia.

12 Korreláció a PhD fokozatok és a tudományos közlemények száma között
(BME mérnöki karok) Az egy év alatt kibocsátott doktori fokozatok száma (5 év átlaga) doktori fokozatok száma A publikációs tevékenység értékelésénél figyelembe kell venni a szakterületi sajátosságokat, a hasonló területek azonban összehasonlíthatók (jelen esetben: mérnöki karok). lektorált folyóiratcikkek száma az adott karhoz tartozó publikáció a publikációk összegzésekor a kari szerzők számától függetlenül csak egyszer szerepel (éves publikációiszám – 5 év átlaga) egy bizonyos szint alatt nincs tudományos háttere a doktori képzésnek (érvényesül a publikációs minimum-követelmény)

13 Korreláció a doktori képzésben szerzett fokozatok száma
és az oktatók minősítése között (a öt éves időszak egy évre vonatkoztatott átlaga) ELTE DE PTE SZTE BME doktori képzésben szerzett fokozatok száma SE A felsőoktatási intézmények doktori képzéseiben részt vevők által egy év alatt elnyert tudományos fokozatok száma ( , 5 év átlaga) SZIE BCE tudományos pontok teljes munkaidejű oktató/kutató, a PhD/CSc 1-es, a DSc 3-as, az akadémikus 5-ös súlyozással

14 Korreláció az összes doktori fokozat száma és az oktatók minősítése között (a három éves időszak egy évre vonatkoztatott átlaga) ELTE SZTE DE PTE SE BME A felsőoktatási intézmények által egy év alatt kibocsátott összes doktori fokozat száma, beleértve az egyéni felkészülőket is (3 év átlaga) összes doktori fokozat SZIE BCE tudományos pontok teljes munkaidejű oktató/kutató, a PhD/CSc 1-es, a DSc 3-as, az akadémikus 5-ös súlyozással

15 Fokozatszerzési arány
Példák nagy hallgatói létszámú, feltűnően alacsony hatékonyságú doktori iskolákra. Tudományág: állam és jogtudomány

16 Fokozatszerzési arány
Példák nagy hallgatói létszámú, feltűnően alacsony hatékonyságú doktori iskolákra. Tudományág: gazdálkodás és szervezés

17 Tudományági trendek doktori fokozatok száma
A magyarországi doktori iskolák által egy év alatt kibocsátott doktori fokozatok számának változása néhány tudományterületen. doktori fokozatok száma * ** *kémiai + vegyészmérnök **+gazdálkodás és szervezéstud.

18 Végzett hallgatók monitoringja (javaslat)
Metodika: témavezetők megkérdezése (bejelölés egy legördülő menüben) Példa (BME-n végzett 2009 évi felmérés az elhelyezkedésről): * ** *hasznosítja doktori tanulmányait **szakmán kívül helyezkedett el Hallgató 1 Hallgató 2 Hallgató 3 Adatkezelés: internetes adatfeltöltés a felsőoktatási intézmény szerverére az összesített adatok személyes azonosítás nélkül kerülnek az ODT adatbázisba adatbázis szintű kiértékelések példák tudományterületi és tudományági statisztikák, trendek követése a fokozatszerzési év szerinti kimutatásokkal, intézményi statisztikák, területi kimutatások (pl. „felzárkózási régió” vs. KMR)

19 Végzett hallgatók monitoringja (példa a BME 2009-es felméréséből – DI:135)
A fokozatszerzést követő első elhelyezkedésre vonatkozó adatok. A fokozatukat 5 évnél régebben szerzett hallgatók jelenlegi elhelyezkedése.

20 Összefoglalás A lap a doktori képzés és fokozatszerzés adatainak hiteles forrása. Az adatok hitelességét a nyilvános honlap magas szinten garantálja: A fokozat odaítélése adatbázis szinten össze van kapcsolva az értekezés és a tézispontok elektronikus dokumentumaival, a hallgató nevével és a témavezető adataival, valamint a doktori fokozatot kibocsátó doktori iskola adataival. Az ODT honlapján csak olyan témakiírás jelenhet meg, ahol a témakiírói adatfeltöltése teljes, és aktív kutatói tevékenységét a MAB által előírt formában, publikációs adataival is igazolja. Az adatbázison alapuló statisztikai analízisek jól jelzik a trendeket, oktatás- és tudománypolitikai döntéseket alapozhatnak meg. A rendszer könnyen tovább-fejleszthető a végzett hallgatók pályájának országos szintű nyomonkövetésére is.


Letölteni ppt "PhD fokozatok nyomában adatok és javaslatok"

Hasonló előadás


Google Hirdetések