Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemzeti Biztonsági Felügyelet

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemzeti Biztonsági Felügyelet"— Előadás másolata:

1 Nemzeti Biztonsági Felügyelet
2012. március 6.

2 A Nemzeti Biztonsági Felügyelet megalakulása és feladatainak bővülése
1998. NATO csatlakozás előfeltétele volt a NATO minősített adatok szakmai felügyeletével foglalkozó hatóság kijelölése (A Nemzeti Biztonsági Felügyeletről szóló évi LXXXV. törvény); 2003. Európai Unióhoz való csatlakozás előestéjén a Felügyelet hatásköre kibővült az EU minősített adatok védelmének hatósági felügyeletével; 2007. a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörébe kerül a nemzeti minősített adatok védelmének szakmai felügyelete (177/2007. (VII.1) Korm. rendelet); Megalakulás Miniszterelnöki Hivatal szervezeti keretében, önálló feladattal és hatáskörrel rendelkező szervezet, háttérintézményként, helyettes államtitkári juttatású vezetővel. NATO és az EU is kötelező jelleggel írja elő, hogy valamennyi tagállamban ki kell jelölni egy nemzeti biztonsági hatóságot, mely szavatol ezen nemzetközi szervezetek adatainak biztonságáért. 2003. Ezen követelménynek tett eleget hazánk és a Nemzeti Biztonsági Felügyeletet kijelölte a NATO mellett az EU minősített adatok védelmének felügyeletét ellátó hatóságként. Kétpólusúvá vált a magyar titokvédelem, ugyanis külön jogszabály rendelkezett a NATO és az EU minősített adatok védelméről és két különálló szervezet felügyelte a nemzet és a külföldi minősített adatok védelmét. 2006. Főosztály jogállású szervvé degradálták a Felügyeletet, működésében ezért számos probléma keletkezett. Helyettes államtitkári poszt megszűntetése. /2007. Korm. rendelet a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszterhez utalta a minősített adat védelmének felügyeletét. A miniszter e feladatát megbízólevél formájában a Felügyeletre delegálta. Problémát jelentett, hogy a Felügyeletről szóló törvény szerint az NBF kizárólag a NATO és az EU minősített adatok védelmének hatósági felügyeletét látta el, a nemzeti adatokét viszont nem. Erre hivatkozással a Nemzetbiztonsági Hivatal akkori főigazgatója, a miniszteri döntés (megbízólevél) ellenére sem engedte, hogy a Felügyelet az NBH-ban a nemzeti adatok tekintetében hatósági ellenőrzést hajtson végre. Nemzeti Biztonsági Felügyelet

3 A Nemzeti Biztonsági Felügyelet megalakulása és feladatainak bővülése
2009. A minősített adat védelméről szóló évi CLV. törvény elfogadása. 2010. A törvény hatályba lépése és végrehajtási rendeleteinek elfogadása. a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III.26.) Korm. rendelet; az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III.31.) Korm. rendelet; a minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól szóló 161/2010. (V.6.) Korm. rendelet. Már 2004-ben elkezdődött a jogalkotás ben az első beterjesztés, majd 2008-ban a következő. A törvény jelentősége: Egységes védelmi követelményeket állapít meg a nemzeti és a külföldi minősített adatokra; A hazai minősített adatok eddiginél jóval magasabb szintű védelme. Magyarországon első ízben szabályozta érdemben az elektronikusan kezelt minősített adat védelmének kérdéskörét; Megteremti annak feltételeit, hogy a magyarországi gazdálkodó szervezetek EU minősített beszerzésekben vegyenek részt; Magasan minősített adatok számának csökkentése. Államtitok, szolgálati titok fogalmak megszüntetése. Biztosítja a magyar EU-elnökség titokvédelmi feladatainak hatékony ellátását, különös tekintettel arra, hogy az elnökség 6 hónapja alatt a rejtjelforgalom a többszörösére fog növekedni.; A hiányzó jogintézmények (pl. nemzeti személyi biztonsági és telephely biztonsági tanúsítvány) megteremtésével lehetőség nyílik Magyarország számára kétoldalú titokvédelmi megállapodások megkötésére. 2010. Három végrehajtási Korm. Rendelet elfogadása. A minősített adat védelmének egységes és a NATO, illetve EU normákkal harmonizáló rendszere alakult ki ezzel hazánkban. Nemzeti Biztonsági Felügyelet

4 A Nemzeti Biztonsági Felügyelet főbb feladatai
Minősített adatvédelem hatósága (hatósági engedélyezés, felügyelet) Rejtjeltevékenység hatósága (hatósági engedélyezés, felügyelet) Állami és kritikus infrastruktúra rendszerek kibervédelme Iparbiztonsági hatóság (minősített beszállító cégek ellenőrzése) NATO és EU minősített adatok védelmének hatósági felügyelete Nemzeti Biztonsági Felügyelet

5 Szervezeti felépítés Elnök Elnök-helyettes Titkárság E-biztonsági
Minősített Adatkezelési és Hatósági Osztály E-biztonsági Osztály Nemzetközi és Jogi Osztály Iparbiztonsági Osztály Kisugárzás Védelmi Osztály Cyber Defence Management Authority Termék-tanúsító Hatósági Osztály Nemzeti Biztonsági Felügyelet 5

6 Nemzetközi kapcsolatok
Nemzetközi feladatok NATO NSC, AHWG, SC4, WG1, Cyber Defence Panel EU CSC, CSPAG, CSCI, SAP, FP7, GNSS, GMES, GSC, DGA5, EDA, EEAS, stb. Bilaterális kapcsolatok Kétoldalú titokvédelmi egyezmények, tagsági felkészítők, cyber defence együttműködések Multilaterális kapcsolatok MISWG, V4, tagsági felkészítők Nemzeti Biztonsági Felügyelet

7 Együttműködés a hazai felsőoktatási intézményekkel
Ösztöndíjasok foglalkoztatása, szakember utánpótlás a Nemzeti Biztonsági Felügyelet és a minősített adatot kezelő szervek részére. Pannon Egyetem (Veszprém) - Kutatási-fejlesztési együttműködés - Nemzeti Kiválósági Központ felállítása Széchenyi István Egyetem Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nemzeti Biztonsági Felügyelet Nemzeti Biztonsági Felügyelet 7

8 A minősített adat védelméről szóló új törvény megalkotásának indokai
Nemzeti Biztonsági Felügyelet

9 Minősített adatvédelem I.
„Államtitok” és „Szolgálati titok”, mint titokfajták megszűntek; a minősítés szintjét a jogosulatlan hozzáférés által okozható kár mértéke határozza meg; „Szigorúan titkos!” rendkívül súlyosan károsítja a minősítéssel védhető közérdeket „Titkos!” súlyosan károsítja a minősítéssel védhető közérdeket „Bizalmas!” károsítja a minősítéssel védhető közérdeket „Korlátozott terjesztésű!” hátrányosan érinti a minősítéssel védhető közérdeket Nemzeti Biztonsági Felügyelet

10 Minősített adatvédelem II.
„Szigorúan titkos!” a Magyar Köztársaság szuverenitásának megsértése, nagyszámú emberi élet veszélyeztetése; „Titkos!” közvetlen életveszély okozása, ellehetetleníti az állami vagy közfeladatot ellátó szerv rendeltetésszerű működését; „Bizalmas!” az állam érdekérvényesítő képességeit hátráltatja, gátolja valamely legalább öt évi szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény felderítését; „Korlátozott terjesztésű!” gazdálkodó szervezetek részére jogtalan előnyszerzést tesz lehetővé; Nemzeti Biztonsági Felügyelet

11 Minősített adatvédelem III.
Minősítési szint Érvényességi idő Hosszabbítás Alapeset Magánszemély jogos érdekével összefügg. A Magyar Köztársaság - honvédelmi, - nemzetbiztonsági, - bűnüldözési vagy - igazságszolgáltatási érdekére tekintettel „Szigorúan titkos!”, „Titkos!” 30 év 1 x 30 év ∑: 60 év 2 x 30 év ∑: 90 év „Bizalmas!” 20 év 1 x 5 év ∑: 25 év 2 x 20 év „Korlátozott terjesztésű!” 10 év ∑: 15 év ∑: 50 év Nemzeti Biztonsági Felügyelet

12 Minősített adatvédelem IV.
„Szigorúan titkos!” „C” típusú kérdőívhez kötött nemzetbiztonsági ellenőrzés „Titkos!” „B” típusú kérdőívhez kötött nemzetbiztonsági ellenőrzés „Bizalmas!” „A” típusú kérdőívhez kötött nemzetbiztonsági ellenőrzés „Korlátozott terjesztésű!” Nincs szükség nemzetbiztonsági ellenőrzésre Nemzeti Biztonsági Felügyelet

13 Minősített adatvédelem V.
„civil” maximum „hivatalos” maximum Visszaélés szigorúan titkos minősítésű adattal: 2-8 évig 5-15 évig Visszaélés titkos minősítésű adattal: 1-5 évig Visszaélés bizalmas minősítésű adattal: - 3évig Visszaélés korlátozott terjesztésű minősítésű adattal: - 1 évig -3 évig Nemzeti Biztonsági Felügyelet

14 Összefoglalás, jogszabályok
2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól 161/2010. (V.6.) Korm. rendelet a minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól Nemzeti Biztonsági Felügyelet

15 Köszönöm a figyelmet! Nemzeti Biztonsági Felügyelet


Letölteni ppt "Nemzeti Biztonsági Felügyelet"

Hasonló előadás


Google Hirdetések