Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„A szociális szolgáltatások jelene és jövője” konferencia

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„A szociális szolgáltatások jelene és jövője” konferencia"— Előadás másolata:

1 A szociális és gyermekvédelmi ellátások pályázati finanszírozásának eredményei és jövője
„A szociális szolgáltatások jelene és jövője” konferencia 2012. október 18. Bélapátfalva Farkasné Farkas Gyöngyi osztályvezető NRSZH Szociális Főosztály

2 Pályáztatás 2011. július 29. Általános pályázat
Támogató szolgálat Közösségi alapellátások és alacsonyküszöbű ellátás Utcai szociális munka CSÁO Krízisellátás 2012. március 09. Általános és fejlesztési pályázat Ellátatlan terület (támogató szolgálat, alacsonyküszöbű ellátás) Fejlesztési pályázat (alacsonyküszöbű ellátás)

3 Statisztikai adatok Támogató szolgálat 276 Közösségi ellátások (PSZ: 80 db; SSZ: 77db; ASZ: 54 db) 211 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 202 Utcai szociális munka 83 Krízis ellátás 14 Szociális foglalkoztatás 189 Összesen: 975

4 Rendelkezésre álló keretösszeg ellátási típusonként
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  eFt Támogató szolgáltatás eFt Közösségi alapellátások 1  eFt Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása eFt Utcai szociális munka eFt Krízisközpont eFt Összesen: 6 360 400 eFt

5 2012. évben várható feladatok, események
Felhalmozási átcsoportosítás ismételt igénybejelentés Eddig bejelentett felhalmozási igényt tartalmazó szerződésmódosítások aláírása Évközi feladatmutató módosításból eredő szerződésmódosítások aláíratása Támogató szolgáltatás, közösségi alapellátások, alacsonyküszöbű ellátás, utcai szociális munka, krízis ellátás – bizottsági ülés és főigazgatói döntés a évi feladatmutató és működési támogatás tekintetében Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt finanszírozási szerződések aláírása a évre Ellátásonként 2 db szakmai műhely tartása vidéki és Budapesti helyszínnel 2013. február 28-ig elszámolás elektronikus elkészítése a tárgyévben igénybe vett működési támogatásról

6 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és szociális foglalkoztatás
2013. Január 01………..? Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és szociális foglalkoztatás 1. Tervezett jogszabály módosítás: „A évi finanszírozásra általános pályázatot nem kell kiírni, a december 32-én hatályos finanszírozási szerződések hatálya december 31-éig meghosszabbodik.” (???) 2. Pályáztatás?

7 Elszámolás folyamatábrája
Beküldés: NRSZH felé 1 példányban, pályázatkezelő rendszerből véglegesítés után kinyomtatva. Határidő: A tárgyévet követő év február 28 –ig, a finanszírozási szerződés évközi megszűnése esetén a megszűnéstől számított 30 napon belül. 1. Azonosító adatok, támogatás elszámolása 2. Szakmai beszámoló /ellátotti adatok, személyi feltételek, szolgáltatás szakmai jellemzői/ Elszámolás folyamatábrája

8 Példa számla záradékolására
A számlán és a kiadási pénztárbizonylaton egyaránt feltüntetésre kerültek az alábbiak: ……………………. Ft a ……………………… számú finanszírozási szerződés terhére elszámolva. Aláírás, pecsét (A bélyegzők a felirattal együtt bárhova elhelyezhetőek a számlán, csak ne takarjanak ki semmilyen fontos adatot.

9 Az ellenőrzésekről jegyzőkönyv készül
MÁK (évente 1X) Az elszámolás szabályszerűségét a szolgáltató székhelye, telephelye szerint illetékes igazgatóság évente legalább egy alkalommal a szolgáltató székhelyén, telephelyén, illetve szükség szerint a fenntartó székhelye szerint illetékes igazgatóság a fenntartó székhelyén ellenőrzi. Az ellenőrzést a finanszírozási szerződés évközi megszűnése esetén a megszűnéstől számított 60 napon belül kell lefolytatni. Az ellenőrzés kiterjed az elszámolás alapját képező tényleges feladatmutatók megállapításának szabályszerűségére, továbbá a felhasználás jogszerűségének vizsgálatára NRSZH (min. 3 évente 1X) A Hivatal a Korm. rendeletben és a finanszírozási szerződésben foglaltak betartását a finanszírozási időszakban legalább egyszer – a krízisközpont kivételével a szolgáltató működésének a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló kormányrendelet szerinti ellenőrzésével egyidejűleg – ellenőrzi. Működést engedélyező hatóság Az ellenőrzésekről jegyzőkönyv készül

10 Folyamatos teendőink 1. Szerződésmódosítás
Formanyomtatvány elérhetősége – Szociális és gyermekvédelem - Közös tájékoztató évi valamint a évi MÁK ellenőrzést követő elszámolások lezárása

11 Támogató szolgáltatás

12 TÁJÉKOZTATÓK Feladatmutató átcsoportosítás lehetősége a személyi segítés és a szállító szolgáltatás között Csoportos szállítás dokumentálásának lehetőségei 1. osztott kilométer alkalmazása 2. útvonaltervező segítségével kiszámított kilométer alkalmazása A honlapon publikálásra, a fenntartóknak / szolgáltatóknak elektronikus úton megküldésre kerültek.

13 Szakmai ajánlás tervezett módosítási javaslatai 1.
Több személyi segítő által egyidejűleg ellátott személy elszámolhatósága: Amennyiben a segített személy állapota indokolja, több személyi segítő egyidejűleg elláthatja úgy, hogy a gondozási tevékenységgel eltöltött idő valamennyi személyi segítő részére feladatmutatóba elszámolható, de az ellátott csak egyszer fizeti meg azt. A több személyi segítő ugyanazon időben történő ellátásának indokoltságának meg kell jelennie az ellátottal kapcsolatos gondozási dokumentációban (egyéni gondozási terv, gondozási terv, gondozási napló). A szolgálatvezető munkaköri feladatainak kiegészítése: A munkaköri feladatainak teljesítésén felül, a rendelkezésre álló szabad kapacitása terhére, szükség esetén részt vehet a személyi segítői és szállító szolgáltatói feladatok kivitelezésében. Több szolgálat egyidejű igénybevétele: Amennyiben a segített személy több szolgálattal is megállapodást köt, abban az esetben mind a kettő szolgálat jogosult az igénybevevő rendszeres havi jövedelmének 30 %-át, vagy kiskorú igénybevevő esetén a családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelmének 20 %-át figyelembe venni.

14 Szakmai ajánlás tervezett módosítási javaslatai 2.
Egy családból több gyermek részére történő igénybevétel: Jogszabály alapján valamennyi gyermek után jogosult a szolgálat a családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelem maximum 20 %-ának igénybevételére, de ebben az esetben ajánlott átgondolni a fenntartónak a méltányosság gyakorlásának elvét. Szállítás során történő kisérés pontosítása: Az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatások tartalmát tekintve javasolt a Megállapodás kiegészítése a „Szállítás kíséréssel” szolgáltatással. Tekintettel arra, hogy ez nem a segített személy által kért személyi segítésnek minősül, nem kell készíteni egyéni gondozási tervet. A bentlakásos intézmény és a támogató szolgálat egyidejű igénybevétele: A bentlakásos intézménynek teljes körű ellátást kell nyújtania az ellátottak részére, melyhez az állam a mindenkori költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelően normatív állami hozzájárulást és támogatást nyújt. A teljes körű ellátásba tartozik az is, hogy – szükség esetén – speciális járművel szállítsák az intézményben tartózkodása során felmerülő, a minden napi tevékenységéhez kapcsolódó helyekre, így orvosi vizsgálatra, iskolába, városi bíróságra stb. az ellátottakat. Ezen szállításokat az intézménynek kell megoldania. Ezen ellátottakra vonatkozóan e szállítási tevékenységre tekintettel a támogató szolgáltatás nem számolhat el támogatás alapjául szolgáló feladatmutatót. Az intézményi tartózkodást meghaladó tevékenység, így pl. a hazautazás is, nem tekinthető az intézményi ellátás részének. Ez alapján a hazautazás történhet a támogató szolgáltató bevonásával úgy, hogy az után a fenntartó támogatás alapjául szolgáló feladatmutatót számolhat el.

15 Szakmai ajánlás tervezett módosítási javaslatai 3.
Szállító szolgáltatás elszámolása: Amennyiben az útvonaltervező alapján kiszámított vagy csoportos szállítás esetében a megosztásra kerülő szállítási kilométer tizedes törtként jön ki, abban az esetben az ellátott mellett feltüntetett megtett kilométert a hó végén szükséges kerekíteni, a kerekítés általános szabályai szerint. Ez alól természetesen kivételt képez az eseti szállítás, amennyiben a teljesítés kifizetése a szállítást követően rögtön megtörténik.

16 Évközi feladatmutató igénylés
181 fenntartó élt feladatmutató emeléssel ( Ft), 11 fenntartó pedig feladatmutató csökkentési igénnyel, mely alapján jóváhagyásra került  500 Ft csökkentési igény. Az értesítések megküldését követően a csökkentést kérő fenntartók jelezték hivatalunknak, hogy ők feladatmutató átcsoportosítást szerettek volna kezdeményezni, ezért hivatalos levélben elálltak a szerződésmódosítástól. → esetükben átcsoportosításra vonatkozó szerződésmódosítás készül megfelelően benyújtott igénylés esetén

17 MÁK helyszíni ellenőrzés 1.
Adminisztrációs és elszámolási hibák

18 MÁK helyszíni ellenőrzés 2.

19 MÁK helyszíni ellenőrzés 3.

20 MÁK helyszíni ellenőrzés 4.

21 Fenntartói észrevétel
NRSZH döntés Elfogadásra került a Fenntartó észrevétele

22 Közösségi ellátások

23 Alacsonyküszöbű ellátás
40 db finanszírozási szerződés került megkötésre év elején 2012. március 09. napján kiírásra került általános és fejlesztési pályázat Ez alapján befogadásra került általános pályázat során 14 db új szervezet Fejlesztési pályázat során 29 db - a pályáztatás idejében már finanszírozási szerződéssel rendelkező - fenntartó befogadása

24

25 Pályázat 2012 Általános pályázat:
Az általános pályázatot azok az alacsonyküszöbű szolgáltatást biztosító fenntartók nyújthattak be, akik évben Budapest, Debrecen vagy Dunaújváros ellátási terület befogadásra pályáztak, de pályázatuk elutasításra került. 14 db szervezet került befogadásra: 12 db Budapest, 2 db Debrecen, 1 db fenntartó pedig Dunaújváros ellátási területre nyert befogadást. Fejlesztési pályázat A fejlesztési pályázat támogatásában részesíthetők körébe tartoznak azok az általános pályázaton befogadott az NRSZH-val finanszírozási szerződést kötött alacsonyküszöbű ellátást végző szervezetek, akik nyertes pályázatukban a kötelező alaptevékenységek mellett vállalt tevékenységként Tű-és fecskendőcsere szolgáltatást és/vagy Drop In működtetését vállalták. A támogatási összegből tű-és fecskendőcsere és/vagy Drop In működtetése támogatható.

26 MÁK ellenőrzések tapasztalatai
Alacsonyküszöbű ellátásnál a helyszíni ellenőrzésről készült jegyzőkönyvek nem állapítottak meg visszafizetési javaslatot. A MÁK helyszíni ellenőrzéseinek jegyzőkönyveiben a közösségi ellátások vonatkozásában a vállalt feladatmutatótól kevesebb feladatmutató teljesítése miatti visszafizetések kis számban kerültek megállapításra. Azonban akadtak olyan esetek is, ahol az Igazgatóság a főkönyvi számlák vizsgálatával megállapította, hogy adott szervezet a működési támogatásból felhalmozási kiadásokra átcsoportosított összeget nem teljes egészében költötte el. A felhalmozásból származó visszafizetések száma is elenyésző.

27 Jövőbeni változásokkal kapcsolatos tervek
A évre szóló befogadásra kiírt pályázaton a Fenntartók kapacitásai beszűkültek, a feladatmutatók lényegesen lecsökkentek. A vállalt feladatmutató a legtöbb szervezetnél egységesen 40 főre lett megállapítva. A feladatmutató csökkentés azt eredményezte, hogy a szervezeteknek klienslétszámukat az előző évekhez képest lényegesen csökkenteniük kellett. A megállapodás lezárásával kapcsolatosan a következő javaslatok születtek: orvos konzultáns bevonása, az ő javaslatával és segítségével történjen a lezárás, belső team döntésbe való bevonása, a kapcsolathálózat facilitálása, valamint a helyi ellátórendszer feltérképezése, annak érdekében, hogy a jövőben a kliensnek lehetősége legyen igénybe venni, önsegítő csoport létrehozásában, facilitálásában való közreműködés. Javaslatként felmerült, hogy a szakmai ajánlásokban konkretizálásra kerülhetne a szupervízió gyakoriságának kérdésköre, valamint a gondozási terv elkészítésének időpontja a megállapodás megkötésétől számítva.

28 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

29 Statisztikai adatok Év elején 204 db finanszírozási szerződés került megkötésre Év közben 3 fenntartó mondta fel a szerződését így jelenleg 201 db finanszírozási szerződéssel rendelkezünk, 24 fenntartó élt évközben feladatmutató csökkentési igénnyel, mely alapján összesen 7 475 000 Ft visszafizetési kötelezettség került megállapításra, a szerződésmódosítások ennek megfelelően elkészültek.

30 Elszámolás A Fenntartók által 2012 február 28-ig benyújtott elszámolások alapján mindösszesen  002 Ft összegű visszafizetés keletkezett. A MÁK helyszíni jegyzőkönyvek alapján megállapítható, hogy a szociális rászorultság igazolásával még mindig sok probléma van, illetve már több olyan eset érkezett be, ahol a MÁK évben megállapított valamilyen problémát, amelyről a Fenntartó sajnos a évben sem gondoskodott. A évi MÁK helyszíni ellenőrzéseknél mindösszesen  345 Ft visszafizetés lett megállapítva. A Fenntartók nem ellenőrizték a szerződésben lévő adataikat, így főleg az ellátási terület hiányosságai miatt több esetben történt levonás. Kiemelkedően fontos a szerződés alapos áttekintése és esetleges eltérés esetén szerződésmódosítás kezdeményezése. A szociális rászorultság igazolásával kapcsolatosan sok esetben merült fel probléma. A jogszabályok tételesen felsorolják, hogy milyen dokumentumokkal igazolható a rászorultság, és az esetek egy jelentős részében ezek hiányoztak (orvosi igazolás vagy fogyatékosság igazolása vagy pszichiáter/neurológusi szakvélemény hiánya. Lejárt orvosi igazolás, éves, vagy még régebbi zárójelentéssel szerették volna igazolni a rászorultságot) Az ellátás kezdetének és végének a dátumát nem jól határozták meg

31 Műhelymunka A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás területére nem született „Szakmai ajánlás-irányelv”. Ez a műhelymunka során kerül kidolgozásra. A tervek szerint a kész szakmai ajánlás január 1-jétől elérhető lesz a honlapon. Javaslatként felmerült, hogy a szakmai ajánlásokban konkretizálásra kerülhetnének a definíciók, meghatározások, tisztázásra kerülnének a fogalmak, az ellátás célja, a szolgáltatás vezérelvei, jellemzői, feltételei. Egyéb problémák: a MÁK ellenőrzéseken az ellenőrök a jogosultságok igazolásánál több esetben nem fogadták el a rendelkezésre álló dokumentumokat, mivel azok nem tartalmazták egyértelműen, hogy a szolgáltatást igénybevevő illető fogyatékossággal rendelkező személy. Az igazoláson csak BNO kódok szerepelnek. Ennek alapján megfogalmazásra került, hogy bővíteni kellene a rászorultság körét.

32 CSÁO krízisközpont

33 Ellátási térkép

34 Statisztikai adatok 14 krízisközpont került befogadásra, megyénként egy-egy a pályázók közül. MÁK ellenőrzés jegyzőkönyve még érkezett be hivatalunkhoz. Befogadott CSÁO összes intézményi férőhelye: 437 fő Ebből krízis férőhely kb.: 93 Félutas házat működtet: 8 db

35 Utcai szociális munka

36 Statisztikai adatok 104 beérkezett pályázatból 83 darab került befogadásra (leellenőrzött szolgálatok száma: 106 db) A támogatás általános összege: szolgálatonként: – Ft-ig terjedt Állami Fenntartó: 12 db Nem állami Fenntartó: 71 db

37 Ellátási térkép

38 Finanszírozási szerződéssel rendelkező utcai szociális munkát végző szolgáltatások országos lefedettségi térképe szolgáltató címadata alapján.

39 Budapest ellátási területei

40 Diszpécserszolgálatokkal való egyeztetés
A Diszpécserszolgálatok támogatják, hogy a területi leosztások kerüljenek bele az együttműködési megállapodásokba, az idei megállapodás-terv tartalmazza is ezt a részt továbbá kérik, hogy a megállapodás kötelező megkötéséről az NRSZH tájékoztassa az utcákat, melyet az NRSZH részére az utcai szolgálatoknak szükséges megküldeni NRSZH által kiküldésre kerülő értesítés a →Diszpécserszolgálatoknak a régióhoz tartozó szerződött fenntartók ellátási területéről, a megállapodás bővítéséről →Fenntartóknak a diszpécserszolgálattal kötött megállapodás pontosításáról, bővítéséről, NRSZH-nak a kijelölt határidőben való megküldéséről, majd a finanszírozási szerződésük ennek megfelelő módosításáról

41 Szociális foglalkoztatás

42 Műhelymunkák Részvétel a terápiás munka kidolgozása munkacsoportban
a szociális foglalkoztatással kapcsolatos szakmai műhelyen Főbb javaslatok: Szakmai ajánlás - irányelv kidolgozása, ami elsősorban a tervezett, új finanszírozási forma, a terápiás munkára irányulna Szociális foglalkoztatási szakvéleményezés újragondolása, komplex rehabilitációs szakvéleményezésbe való bekapcsolásának lehetősége/szükségessége, oly módon, hogy térjen ki: hogy egy foglalkoztató hogyan válasszon tevékenységet, milyen erőforrásokra kell támaszkodnia, milyen infrastruktúrával kell rendelkeznie, része legyen egy munkabetanítási tematika, hogyan értékesítsen, az akkreditációra való felkészüléshez kapcsolódó elvárások összefoglalása (jogszabály módosítás függvényében) Országos információs adatbázis kialakítása (jelenlegi rendszer hosszabbítása esetén is)

43 MÁK ellenőrzést követő elszámolások tapasztalatai 1.
Aki a Felhalmozási kiadásnak a pénzügyi teljesítését nem teljesítette a évben, a MÁK a felhalmozásról szóló szerződésmódosítás kapcsán nem fogadta el (NRSZH ezt jóváhagyta), pl: „A MÁK által végzett helyszíni ellenőrzés során megállapításra került, hogy a foglalkoztatási támogatásról szóló módosító szerződés II/2. pontja alapján az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. (továbbiakban Áht.)  7. §-nak értelmében az államháztartás egyes alrendszereiben a gazdálkodást éves költségvetés alapján kell folytatni. Az Áht. 12/A. § szerint a költségvetés végrehajtása során az államháztartás alrendszereiben tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetőek el. Ennek értelmében felhasználásként csak a pénzügyileg is kiegyenlített tételek számolhatóak el, ezért a Fenntartó által évre felhalmozott összeg egy részéből február 23-án teljesített kifizetések a Módosító szerződés II/3. pontja alapján nem fogadhatóak el a támogatás év december 31-ig történő jogszerű felhasználásaként.”

44 MÁK ellenőrzést követő elszámolások tapasztalatai 2.
Nappali ellátásnál új megállapodás/munkaszerződés esetében szükséges új, ORSZI-s vagy NRSZH-s szakvélemény: „A rendelet 36. § (16) bekezdése értelmében e rendelet hatálybalépését követően nappali ellátásban részesülő ellátottal szociális foglalkoztatásra megállapodás, illetve munkaszerződés akkor köthető, ha az ellátott vizsgálatát az Fvr. e rendelettel megállapított szabályai szerint lefolytatták. Ennek érdekében - ha a szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálatot e rendelet hatálybalépése előtt folytatták le - az intézményvezető térítésmentesen szociális foglalkoztatási felülvizsgálatot kezdeményezhet. A Kormányrendelet szeptember 01-én lépett hatályba, így ezt követően nappali ellátásban részt vevő ellátottal munkarehabilitáció esetén megállapodást, fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás esetén munkaszerződést csak akkor lehetett kötni, ha a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV.23.) Korm. rendelet szerint folytatták le az ellátott vizsgálatát.” Mindez függetlenül attól, hogy korábban, más szerv által kiadott szakvéleménnyel már rendelkeztek, így a MÁK – mivel az ellátottak nem rendelkeztek a jogszabályi kötelezettség szerinti szakvéleménnyel – XXXX feladatmutatót nem fogadott el.

45 MÁK ellenőrzést követő elszámolások tapasztalatai 3.
Munkaszerződést újat kell kötni évente, nem lehet az eredetit módosítani: „A munkaszerződést a jogszabálynak megfelelően az intézményvezető, mint foglalkoztató és az ellátott, mint foglalkoztatott írja alá, amely megfelel az Szt. 99/E. § (2) bekezdésben foglaltaknak. Az ellátottak elsőnek megkötött munkaszerződést minden esetben maximum egy éves időtartamra kötik az intézmény, a határozott idő lejártával azonban nem újat kötnek, hanem a korábbit módosítják az időtartam illetve a munkabér összegére figyelemmel. Az Szt. 99/E. § (2) bekezdés értelmében a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás az ellátott és az intézmény vagy az intézménnyel az ellátottak foglalkoztatására megállapodást kötött szervezet által, legfeljebb egy évre kötött munkaszerződés alapján, a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény szerinti határozott idejű munkaviszony keretében folytatható. Fentiek értelmében a határozott idejű munkaszerződés érvényességi idejének lejártakor a továbbiakban nincs arra lehetőség, hogy az intézmény egy éven túl módosítsa a munkaszerződést, a helyes eljárás ebben az esetben az, ha a munkavállalóval egy teljesen új - legfeljebb egy éves időtartamú - munkaszerződést kötnek.” (NRSZH értesítőből MÁK jegyzőkönyv megállapítását is tartalmazva)

46 MÁK ellenőrzést követő elszámolások tapasztalatai 4.
55 év felett fejlesztőben,  öregségi nyugdíjkorhatár felett munka-rehabilitációban a szociális foglalkoztatási támogatás terhére nem foglalkoztatható az ellátott: „A MÁK helyszíni ellenőrzés során megállapításra került, hogy - hivatkozva a Szfr. 8. § (5) bekezdés 2.) pontjának ab.) pontjára, miszerint a szociális foglalkoztatási támogatás nem igényelhető és nem használható fel annak az ellátottnak a foglalkoztatására, aki fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás esetén az 55. életévét betöltötte – a fenntartó olyan ellátottak esetében is igénybe vette és elszámolta a szociális foglalkoztatási támogatást, ahol a hatályos jogszabályok alapján nem lett volna rá lehetősége.”

47 Elérhetőségek NRSZH honlapja: http://www.nrszh.kormany.hu
Negyedéves jelentés (regiszter): Szociális ágazati portál: Szerződésmódosítás

48 Pályáztatási és Finanszírozási Osztály elérhetőségei
Farkasné Farkas Gyöngyi osztályvezető 06 (1) Obreczán-Köller Zsófia Koordinátor:pályázatkezelő rendszer, általános kérdések 06 (1) Velkei Mariann Támogató szolgálatok szakreferensei 06 (1) Nagy Annamária Szász-Beluczki Bernadett Közösségi ellátások (3 típus) szakreferensei 06 (1) Balázs Boglárka Szerző Zsuzsanna Utcai szociális munka szakreferense 06 (1) Csernai Erika Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakreferensei Hevesi Réka Budavári-Sepsi Szilvia Szociális foglalkoztatás és krízis ellátás szakreferensei 06 (1) Budai Annamária

49 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "„A szociális szolgáltatások jelene és jövője” konferencia"

Hasonló előadás


Google Hirdetések