Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

közötti HUMÁNSTRATÉGIÁJA

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "közötti HUMÁNSTRATÉGIÁJA"— Előadás másolata:

1 2012-2021. közötti HUMÁNSTRATÉGIÁJA
A Magyar Honvédség közötti HUMÁNSTRATÉGIÁJA 1

2 Az új humánstratégia pillérei
hiteles és valós pályakép munkaköri követelmények rendszere Széll Kálmán Terv Magyary program személyzet-fejlesztés illetmény, juttatások, támogatások komplex humánerőforrás-menedzsment rendszer 2

3 Az új pályamodell jellemzői
Világos, egyértelmű követelmények a pályahálón Átlátható előmeneteli rendszer Horizontális karrier lehetősége Az előmenetel egyéni kezdeményezésen alapul Megújul a teljesítményértékelés – objektív elemek Átjárhatóság a közszolgálatok között – garanciák Könnyített szolgálat, nyugdíj előtti rendelkezési állomány

4 Életpályák, pályamodellek
Közszolgálat Klasszikus katonai pályamodell parancsnoki és szakmai (hivatásos) Speciális szakmai pályamodell (szerződéses) Legénységi állomány pályamodellje Horizontális karrierutak „szakértővé” válás Felfelé irányuló karrierutak 4

5 A klasszikus katonai pályamodell jellemzői
hagyományosan katonai munkakörcsaládok belépés csak kezdő rendfokozattal (Nemzeti Közszolgálati Egyetem v. altisztképzés) hivatásos jogviszony kötelező és „puha” maximum várakozási idő – „minőségi csere” szakértővé válás „parancsnoki” vonalon általában egy beosztás – egy rendfokozat, „törzs” vonalon egy beosztáshoz két rendfokozat is tartozhat közszolgálati pályaútra átlépés garanciákkal 5

6 Kötelező és „puha maximum” várakozási idő
szakértővé válás puha maximum „védett” minőségi csere lehetősége!!! szakértői vizsga Maximális várakozási idő „védett” előmenetel lehetősége 10 év 5 év minősítő vizsga Kötelező várakozási idő 5 év Belépés rendfokozatba

7 Tisztek Ezredes Alezredes Őrnagy Százados Főhadnagy Hadnagy
Katonai felsőfokú vezető képzés Tisztek (elvi vázlat) Ezredes 3 év Katonai felsővezetői tanfolyam Minősítés 10 év Alezredes Alezredes 5 év Minősítés Őrnagy 10 év Őrnagy 5 év Szakértő Nemzeti Közszolgálati Egyetem (MSc) Minősítés 10 év Százados 6 év Törzstiszti tanfolyam Minősítés 8 év Főhadnagy 4 év Összesített teljesítmény-értékelés Hadnagy 4 év 7 Nemzeti Közszolgálati Egyetem (BSc)

8 Főtörzsőrmesteri tanfolyam Polgári élet, legalább érettségi
Altisztek (elvi vázlat) Főtörzszászlós Vezető zászlós képzés Minősítés 10 év Törzszászlós Törzszászlós 5 év Minősítés Zászlós Zászlós 10 év Szakértő 5 év Zászlós tanfolyam Minősítés Főtörzsőrmester 10 év 5 év Főtörzsőrmesteri tanfolyam Minősítés 10 év Törzsőrmester 5 év Összesített teljesítmény-értékelés Őrmester 5 év 6/9 hónapos tanfolyam 2 éves nappali altisztképzés Legénységi állomány Polgári élet, legalább érettségi

9 A speciális szakmai pályamodell jellemzői
Speciális szakmai tudás (a nem katonai oktatási intézményben megszerezhető végzettség, képzettség) Belépés lehetséges „oldalról” is, max. százados, illetve főtörzsőrmester rendfokozattal (releváns szakmai tapasztalat függvénye) Egy beosztás - több rendfokozat Szerződéses jogviszony Specialistává válás Elhelyezkedés támogatása a közigazgatásban (nem garantált) 9

10 Tisztek Ezredes Alezredes Őrnagy Százados Főhadnagy Hadnagy
(elvi vázlat) Ezredes 6 év Katonai felsővezető képzés Minősítés Alezredes Alezredes 6 év Minősítés Őrnagy Őrnagy 6 év Szakértő MSc (egyetemi végzettség) + Hadműveleti tanfolyam Minősítés Százados 6 év Törzstiszti tanfolyam Minősítés Főhadnagy 6 év Harcászati tanfolyam Összesített teljesítmény-értékelés Hadnagy 6 év Felsőfokú polgári végzettség (BSc, MSc)

11 Polgári végzettség (érettségi)
Altisztek (elvi vázlat) Törzszászlós Minősítés Zászlós Zászlós 6 év Szakértő Zászlós tanfolyam Minősítés Főtörzsőrmester 6 év Minősítés Törzsőrmester 6 év Harcászati tanfolyam Összesített teljesítmény-értékelés Őrmester 6 év Polgári végzettség (érettségi)

12 Legénységi állomány pályaképe
toborzás közvetlenül a munkaerőpiacról azonos szintű beosztások előléptetés jellemzően adott beosztáson belül történik – minősítő vizsgák szerződéses jogviszony az altiszti állománycsoportba átlépés legalább tizedes rendfokozattól, a 4. és 10. év szolgálati év között specialistává válás a 10. szolgálati évtől 12

13 Altisztképzés, altiszti állományba vétel
Legénység Szakértő 10. év Szakaszvezető Altisztképzés, altiszti állományba vétel 3 év Minősítés Tizedes 3 év Minősítés 4. év Őrvezető 3 év közkatona Alap- és szakkiképzés 1 év Munkaerőpiac 13 13

14 A pályamodell garanciális elemei (hivatásos állomány)
könnyített szolgálat nyugdíj előtti rendelkezési állomány foglalkoztatás más jogviszonyban veterán program rekonverziós támogatás közigazgatási tartalékállomány juttatás meghatározott ideig az elhelyezkedés támogatása (szerződéses állomány) tárcán belül tárcán kívül 14 14 14

15 A teljesítmény mérése II.
teljesítményértékelés minősítő vizsga minősítés Önkéntes jelentkezés Összesített teljesítményérté-kelés + minősítő vizsga Objektív eleme: fizikai felmérés, ált. katonai kiképzés Kevésbé mérhető eleme: Egyéni kompetenciák megítélése Objektív eleme: katonai szakmai ismeretek Értékelő és Vizsgaközpont (NKE) SZAKMAI RANGSOROK 15

16 Teljesítmény mérése II. Teljesítményértékelés
a tiszti és altiszti állomány esetében évenként – pontozásos értékelés legénységi állománynál csak meghatározott (előlépés, állománycsoport-váltás) esetekben – szöveges értékelés maximált pontszám (100 pont) 3 fázis: célkitűzés évközi (féléves értékelés) éves teljesítményértékelés 16 16

17 A teljesítmény mérése III.
juttatások karrier kibontakozása jobb teljesítmény 17 17 17

18 Munkaköri, beosztási követelmények
az adott munkakörhöz tartozó „követelményprofil” = szervezet elvárások + képzések szakmai felelősök A szakmai felelősök beazonosítása megtörtént, következő lépés a követelmények/képzések meghatározása rendfokozati hierarchiával összhangban egymásra épülő követelmények „civil” munkakörök beazonosítása (a katonai feladatvégzést jellemzően nem igénylő munkakörök, beosztások átmeneti idővel történő átalakítása közalkalmazotti, kormánytisztviselői munkakörökké) a magas rendfokozatok számának csökkentése 18 18 18

19 Személyzetfejlesztés
alapja a reális szükségletelemzés, a hatékony képzéstervezés, valamint az objektív értékelés képzések indítása katonai szakmákra – a többit a civil életből kell megvenni a tiszt- és altisztképzés, valamint az át- és továbbképzések átalakítása szakmai felelősök – a képzések szervezésének, tervezésének és végrehajtásának felügyelete az általános közigazgatási ismeretek beépítése 19

20 Illetmények, illetményen kívüli juttatások
beosztás (rendfokozat) szolgálati idő Különleges igénybevétel az illetményrendszer fejlesztése a mobilitás és a horizontális mozgás támogatása folyamatos illetményemelkedés biztosítása pótlékrendszer átalakítása (állandó és eseti pótlékok) rugalmasság - munkaerőpiaci hatások kezelésére 20 20

21 Humánszolgálati tevékenység
a személyi állomány testi, lelki és szociális jólétének elősegítése, az előmeneteli rendszer támogatása ügyfélszolgálati irodák, „emberközpontú” ügyintézés mobilitással kapcsolatos feladatok helyőrségváltásban érintettek beillesztésére (mentorálás) a házastárs munkahelyhez való jutásának, illetve a gyermekek helyi szinten történő óvodai és iskolai elhelyezésének segítése 21 21

22 Lakhatás támogatása a szolgálati érdek érvényesülése érdekében működtetett rendszer (nem szociális alapon) normatív támogatás – tervezhető, ellenőrizhető pénzbeli támogatás („lakáspénz”) a MH-ben betöltött szerep (rendfokozat/beosztás), valamint az eltartottak számának figyelembe vétele alapvetően a hivatásos állomány részére járó támogatás a lakhatás végleges megoldását elősegítő támogatás csak a katonai pálya végén érhető el 22

23 Elismerések, ösztönzések
a nem pénzbeli elismerési formák erősítése a kitüntetések erkölcsi értékének helyreállítása a különféle végzettségek, speciális szaktanfolyamok elismerése „látható” módon az elismerési rendszer kiszélesítése, meghatározott szintű vezetők – a kitüntetés kivételével – elismeréseket alapíthatnak 23

24 Humánerőforrás-menedzsment, humán informatikai rendszer
adminisztratív terhek csökkentése, feladatok delegálása alacsonyabb szintekre átlátható és ellenőrizhető folyamatok önkiszolgálói modul, vezetői információs rendszer támogatása előremutató tervezés a személyi állomány mozgatásával kapcsolatban erős központi személyzeti gazdálkodás, igazgatás KGIR+ KGIR+ KGIR+ KGIR+ 24

25 A stratégia bevezetése
Új szolgálati kultúrát alapoz meg Fokozatos bevezetés, az átmenet kezelése Hjt. és háttérszabályozók módosítása Új jogállási törvény Összhangban a közszolgálati jogszabályokkal és az MT-vel

26 Köszönöm a figyelmet! 26


Letölteni ppt "közötti HUMÁNSTRATÉGIÁJA"

Hasonló előadás


Google Hirdetések