Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

50 év… 1954-2004 Kihelyezett Megyei Könyvtáros Egyesületi ülés Füzesabonyi Városi Könyvtár és Közösségi Ház – 2004. szeptember 23.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "50 év… 1954-2004 Kihelyezett Megyei Könyvtáros Egyesületi ülés Füzesabonyi Városi Könyvtár és Közösségi Ház – 2004. szeptember 23."— Előadás másolata:

1 50 év… 1954-2004 Kihelyezett Megyei Könyvtáros Egyesületi ülés Füzesabonyi Városi Könyvtár és Közösségi Ház – 2004. szeptember 23.

2 Minden kezdet nehéz… 2001 2000 nov. 30. munkaértekezlet:  2000 gyertyafényes karácsonyi ezredév búcsúztató jegyében  civil támogatás fontossága (1. konkrét megfogalmazás)  költségvetés infláció követő lesz –e - +6% - (2002-ben: elvonások a bázishoz képest is)  textlib honosítás kp-i téma  gyermekrészleg számítógépesítés  helytörténeti gyűjtemény helyigényét rendezni (tömör raktár 1,5 millió Ft)

3  CD tartó legyen  Belső tisztasági festés szükségessége  Rámpa kialakítása a bejáratnál  Zászló 2001. január 1-től kötelező  Címeres intézményi tábla szükséges  Állománygyarapítási keretet helyre kell állítani  Könyvajánló a Fa-i Híradóban  Ülőgarnitúra felújítása + 15 új szék igénye  Tintasugaras nyomtató kell  CD író, írógép javítás  ISDN kell

4 2001 – igazgatói pályázat Helyzetelemzés  Kiváló szakmai alapok (szakképzett dolgozók, nyitottság)  Intenzív közönségkapcsolatok  Informatikai fejlesztések (gépesítés, hálózati kapcsolatok intézmények között)  Pályázatok maximális kihasználása (technikai eszközfejlesztés önrész nélkül: NKÖM,MKM, Soros)  Reálértékben egyre kisebb költségvetés

5 Célok 1.Helyismeret – lokálpatriotizmus 2.Európai Unió (közigazgatás, pályázatok) 3.Információs társadalom, digitális írásbeliség (gyors, minőségi szolgáltatás) 4.Nyitás a fiatal korosztály felé (jövő könyvtárhasználói) 5.Nyitás a civil szféra felé

6 Vezetői elképzelések, stílus  Kompromisszumkeresés  Útjelző szerep  Rugalmasság ( változó társadalmi igények)  Folyamatos szakmai képzés  Minőségi szolgáltatások

7 Tanulság 2001…  Reklámtábla (új szolgáltatások: hőfóliázás, spirálkötészet) RÖGZÍTENI!!!  Szociológiai kérdőív a könyvtárról: Használók általában nem tudják megfogalmazni a könyvtár társadalmi funkcióit!!!

8 Költségvetés 2001-ben: Intézményi finanszírozás 10,84 millió  Ebből állami normatíva: 3,36 millió  Működési bevétel előirányzat: 0,446 millió  Kiadás dologi: 1,874 millió, a többi bér+járulék

9 Költségvetés II. Szigorítások:  Cél: ne legyen szabad pénzmaradvány,  decemberben ne keletkezzen kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány;  kötelezettségvállalások nyilvántartási rendje szigorodik;  részelőirányzatok időarányos korrigálása,  előírt bevétel teljesítése, a hiányzó mértékére nincs dologi kötelezettségvállalási lehetőség,  csak kötelező feladatok finanszírozása,

10 Költségvetés III.  feladatelhagyás esetén a költségvetés ráeső része elvonásra kerül,  oda lehet kötelezettséget vállalni, ahol szabad előirányzat van,  megrendelőtömb bevezetése,  kötött karbantartási előirányzat, 130.000.- Mindent ÖNHIKI előírásoknak alárendelni!

11 Költségvetés IV. 2002. Év közben –5 % költségvetés Inflációval növelt bevételi előirányzat December: Pénzügy kritikája: intézmények mechanikus 5%-os csökkentést hajtottak végre, polgármesteri hatáskörben pótelőirányzatokat kértek (nem valós igényekkel), nem készültek intézkedési tervek, nem történt feladatelhagyás. Jutalom volt beépítve a rendszerbe, amit az intézményvezetők kifizettek, pedig nem kellett volna.

12 Költségvetés V. 2003. tervezés: 2002 dologi, de bevételek inflációval történő emelése. Mozi: előtér bérbeadása kompenzálja a mozi működési bevételeit; mozi nem léte nem veszélyezteti a város működését. Félévkor: telefon 70%; gáz 91%; áram 129%- on!! (Megemelt átalánydíjas)

13 Költségvetés VI.  ÁSZ a 2004. évi tervezett költségvetésről: Lényegesen rosszabb, mint a 2003. évi, de lényegesen jobb, mint a 2005-ös lesz!”  5-15-25 %-os ÁFA bevezetése  Tárgyi adómentes lesz a terembérbeadás, májustól rá kell írni a számlára a vevő adószámát is, uniós adószákok lesznek. Dec: felröppen a hír az összevonásról

14 Statisztika I. Összesen, 2000.  Beiratkozott olvasók 763  Látogatók 11.788  Kölcsönzők 6801  Kölcsönzött dokumentumok (db) 30.385 Ebből 14 év alatti  Beiratkozott olvasók 241  Látogatók 3685  Kölcsönzők 2637  Kölcsönzött dokumentumok (db) 9034

15 Statisztika II. Leltári állomány, 2000. dec. 31. Könyv 39.733 Időszaki 2016 Hangzó 1686 Video 256 Elektr. 481 Egyéb – dia 1024 Összes 43.180

16 Állománygyarapításra fordított összeg 2000-ben 1.200.000.- 2001-ben 1.684.000.- 2002-ben 1.636.000.- 2003-ban 1.710.000.- (Ebből költségvetési 900-930.000.- a többi érdekeltségnövelő, adó 1%, pályázat) Polgármesteri Hivatal közlönymegrendelése 2001-től - 2003-ban közel 400.000.-

17 Érdekeltségnövelő támogatás Előző évi után: 1999-ben 244.000.- 2000-ben 282.000.- 2001-ben 234.000.- 2002-ben 420.000.- 2003-ban 270.000.- 2004-ben 253.000.- (Fenntartótól kapott keret 28-30%-a)

18 Adó 1% 2001-ben 201.000.- (Szirén vásárlás) 2004-ben 120.000.- 2002-ben 130.000.- 2003-ban 240.000.-

19 Szolgáltatási jegyzék, 2004. Szolgáltatás típusa Beiratkozási díj (aktív dolgozó) Beiratkozási díj (diákigazolvánnyal, nyugdíjas 70 évig, munkanélküli, GYES) Beiratkozási díj (16 év alatt, 70 év felett, pedagógus; közgyűjteményi dolgozó) Beiratkozási díj (fonotéka) Napijegy: (Ingyenes: önk-i jegyzőkönyvek, állományfeltáró eszközök használata; gyermek-és felnőtt részleg kölcsönözhető állományának helyben használata) – ezen túlmenően minden állomány- rész/gyűjtemény használata díjköteles

20 Szolgáltatási jegyzék, 2004. Önálló számítógéphasználat / perc Terembérlet Adatfeldolgozás, táb. kész. / oldal (táblázat, grafikon) Internet használat ár/ félóra Nyomtatás: fekete-fehér / oldal Nyomtatás: színes (gépelt szöveg) Nyomtatás: színes (kép A/4) Szkennelés Videókazatta kölcsönzés nap/db Video-hanganyag másolás saját felvétel / perc

21 Szolgáltatási jegyzék. 2004. Kézikönyv kölcsönzés Folyóirat (Burda) kölcsönzés ár/nap Könyvtárközi kölcsönzés: - Szolgáltató könyvtár függvényében Fénymásolás A/4 / oldal Fénymásolás A/3 / oldal Fax küldése / oldal Fax fogadása / oldal Szövegszerkesztés / oldal (szöveg)

22 Személyi kérdések 2001-ben 6 főállású szakalkalmazott + 1 technikai dolgozó Majd 1 státusz csökkentése (helyismereti, feldolgozói feladatok megosztása) 2004 1 dolgozó szülési szabadságon, 1 mindig tanul (7 éves szakképzés), vezető önk-i képviselő

23 Végzettségek Minden dolgozó több egyéb végzettséggel rendelkezik:  Történelemtanár, művelődésszervező- szabadidőszervező, reklámmenedzser, matektanár, tanító, ált. isk-i ped. szakos tanár, informatikai végzettségek, műszaki, közgazdasági, postaforgalmi szakközépiskola

24 7 éves szakképzés, 2000-2007.  2000 Sipos Attila (EKF – könyvtárinform.)  2001 Bessenyei Éva (EKF – könyvtárinf.)  2003 Varga Béláné (ELTE – könyvtár  2004 Antal Istvánné (EKF – intézményi kommunikátor)  Bálint Krisztina – GYES  Bernáth László – 2005-ben kezdene

25 Vállalt tanulmányok ZMNE – internet (SA, BÉ.) IKB pályázat akkreditációs képzései IHM ITP 15 pályázat képzései IHM ITP 5 egyéni pályázatok ECDL Start

26 Pályázatok 2001-2004. •Fejlesztések 95%-a pályázat. NKÖM •Könyvtári bútor pályázat 2001 – 100.000.- ülőgarnitúra •Számítógépes infrastruktúra fejlesztés 2001 – 250.000.- (Szirén) •Könyvtári bútor pályázat 2002 – 250.000.- (20 db szék, 5 forgószék, 2 fogas, 2 kétajtós zárható szekrény)

27 Pályázatok, 2001-2004 II. IKB SZT-IS-2 (Információs társadalom megvalósításában működő könyvtárak számára) •2.030.000.- •2001 októberétől – 2002 nov. 30-ig •nyert 6db szg. (febr. akkr. képzés 2 fő) •(VPOP, OPEN-M, lézeres vonalkód olvasó, web kamera, Minolta lézer nyomtató, 64 KB/sec bérelt vonal 2003.nov.-ig, router, 2002. máj. 18. vonal üzembe helyezés; Internet tanfolyamok 1. jún.15-től 2002 szept. közepe 2. internetes tanfolyam, nov. 30-ig végzünk 60 fő képzésével)

28 Pályázatok, 2001-2004 III. IHM-ITP-5 (Információs műveltség térnyeréséért egyéni – fenntartói pályázat, 2003.) •2 fordulóban mind az 5 dolgozó nyert, 350.000.- Ft/fő •ECDL Start vállalása 3 fő

29 Pályázatok, 2001-2004 IV. IHM-ITP-15 (e-Magyarország program) 2004 •Nyert: IHM: 1.050.000.- utófinanszírozás 700.000.- •3 multimédiás szg. eszközök, 1,5 év ADSL 512 •Elszámolás folyamatban

30 Pályázatok, 2001-2004 V. ISM – Mobilitás (Országos, RIT) Nyári táborra ( hagyományőrző, kézműves) 2001. 90.000.- 2002. 300.000.- + 90.000.- 2003. 75.000.- 2004. Nem nyert, de ICSB 200.000.- Heti turnusokban, 30-35 fővel lsd. tablók •Kirándulás: Bélapátfalva, DIM, Hollókő, Jászberény, Nyíregyháza Vadaspark, Bp. Vár, Közl. Múz., Parlament stb.

31 Pályázatok, 2001-2004 VI. MSZA, Karácsony Sándor Szakalapítvány 2 alkalom/év 40-150.000.- •Helyismereti vetélkedőre (közösen Eger MMK-tal) •Helyismereti előadásokra pl 2003-2004: 6 előadás (Rákóczi szab harc 300. évfordulója, Gárdonyi Géza, régészeti ea.) Megyei Közgyűlés: Pénzügyi, Kulturális Bizottsági pályázatai, Sós Tamás 30- 50.000.- (szakmai napok, helyism. előadások)

32 Pályázatok, 2001-2004 VII. Európai Uniós pályázatok Mint könyvtár, mint információs alközpont •KÜM •Egri EIP Iroda •3 év alatt kb 1.000.000.- Ft (EU dok. vásárlásra, szakmai, népszerűsítő rendezvényekre) •Szakmai, EU tájékoztató kiadványok, dekorációk •Közös rendezvények: vállalkozóknak, mezőgazdasági dolgozóknak, közigazgatási szakembereknek, stb. térségi fórumok, előadások

33 EU munka 1999-2004. FVK Információs Alközpont Nagyrendezvények:  2003. Márc. 29. EU Road Show, Pannonia Singers koncert, francia sanzonest, Dósa Tibor királyi főszakács EU ételkóstoló  2003. Zenei Világnap (Zeneiskolával) EU komolyzenei koncert  2004. Április 30. Várossá válás 15. Évfordulója – EU népek zenéi és táncai (Zeneiskola és tánctagozata 9 tánc)  EU vetélkedő, VTV totó, rajzpályázat  Hotel Argo: 3 napos tréning 2002 +rendezvények látogatása

34 Állandó rendezvények I. Magyar Kultúra Napja (Zeneiskola) Költészet Napja Pedagógusnap Jó tanuló, jó sportoló ünnepség Legek Napja Nyári Ünnepi Könyvhét Aug. 20. Idősek Világnapja Okt. 23.

35 Állandó rendezvények II. Decemberi Gyermekkönyvhét (mozi, irodalmi előadás, kézműves foglalkozások, mese és versmondó versenyek óvodásoknak Adventi hangulatban –évbúcsúztató, FKBT Intézményi nyugdíjasok fogadása

36 Civil társadalom  FKBT rendezvényei (együttműködés Zeneiskolával, Nyugdíjasok Egyesületével, Nőklubbal, Remenyik Gimnáziummal)  2003. NCA – kistérségi együttműködések szervezése 22 szervezet  Régiós Kollégium füzesabonyi kistérségi delegáltja – pályázati felkészítők  Közös programok szervezése (fórumok, előadások, (2004. Október 2. Kiállítás és civilbál)

37 Helytörténeti gyűjtemény ► Gyarapodás: idős kori visszaemlékezések (Szabó Sándor, Tóth Emil, Koppány Károlyné, Újházy László, Hegedűs Erika stb.) ► Szak és évfolyam dolgozatok (főleg gazdasági, menedzsment, régiós) ► Fotók ► Cél: megyei elektronikus könyvtár

38 Szirén – feldolgozó munka  2001. dec. Szirén vásárlás (NKÖM pályázat Adó 1%)  2002 IKB pályázat vonalkód olvasó  2003 év eleje 10.000 db vonalkód  2003 ősze: Selejtezés, tervszerű állományapasztás – nyári vihar is közrejátszott (pince, padlás, raktári állomány)  2003 ősze: Polgári szolgálatos  Törlési jegyzék gépre vitele 1954-től – megakadt 2004 téli vizsgaidőszak, majd A.I. államvizsa, összevonás

39 Kiadványok, kiadványtervek  2000 Városismertető kiadvány  2002 városi web lap létrehozása  2003 ápr. 11. Hegedűs Erika: Tárlat (füzesabonyi kispróza gyűjtemény)  2004 színes zsebkalauz  2004 városismertető utánnyomás  2004 Képes helytörténeti CD-ROM  Régészeti kiadvány  Helytörténeti írások a Füzesabonyi Híradóba (2004. márciusi szám) Forrása: önkormányzati, 230.000.- FKBT NCA

40 Közeljövő •Szept. 27. Idősek Világnapja •Okt. 2. Civil bál •NKA pályázat: projektor, notebook, írásvetítő – 1,3 millió Ft •www.fuzkonyv.atw.hu megújult honlapwww.fuzkonyv.atw.hu •Füzesabonyi Híradó cikk ADB

41 Jelen FVKKH I. 2004. április 1. (Bolondok Világnapja)  Jogutódlással megszűnik a Városi Könyvtár és a Művelődési Központ  Létrejön a Füzesabonyi Városi Könyvtár és Közösségi Ház  Könyvtári létszám marad (Gyesen lévő terhére –4% elvonás) +1 ügyelő  Harcok a takarító állásért – közhasznú foglalkoztatása  Mozi megszűnik 2003. novembertől

42 Jelen FVKKH II.  17-17 milliós költségvetés összeolvad, leépítések után 25.000.000.-  Műv. Ház telefon lemondás +800.000.-  1,5 millió vásárolt közszolgáltatásra (rendezvények)  Bevételi kötelezettség 2,8 millió (műv. Kp.) – lagzi, vásárok, teremkiadás pénzért  420+ÁFA könyvtár (fénymásolás, beir. díj)  Cél: amatőr színház fejlesztés, esélyteremtő tanfolyamok szervezése (cigány mediátor képzés)  Nyelvtanfolyam: angol-német kezdő, haladó!!!

43 Jelen FVKKH III. Ifjúsági Centrum (Figyúsz Közhasznú Egyesület)  Reiki, darts szakosztály  7.5 millió NKÖM „Kell egy hely” pályázat + önkormányzat 8 millió (ebből épül a könyvtári rámpa is)  Épületrezsi a FVKKH költségvetésében

44 A következő 50 évre!!!  Kitartást és rugalmasságot mindenkinek!


Letölteni ppt "50 év… 1954-2004 Kihelyezett Megyei Könyvtáros Egyesületi ülés Füzesabonyi Városi Könyvtár és Közösségi Ház – 2004. szeptember 23."

Hasonló előadás


Google Hirdetések