Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

HAGYOMÁNYOS ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIA ENERGETIKAI VIZSGÁLAT

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "HAGYOMÁNYOS ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIA ENERGETIKAI VIZSGÁLAT"— Előadás másolata:

1 HAGYOMÁNYOS ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIA ENERGETIKAI VIZSGÁLAT
2008.

2 Épülethatároló szerkezet
1. melléklet a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelethez Követelményértékek I. A határoló- és nyílászáró szerkezetek hőátbocsátási tényezőire vonatkozó követelmények Épülethatároló szerkezet A hőátbocsátási tényező követelményértéke U[W/m2K] Külső fal 0,45 Lapostető 0,25 Padlásfödém 0,30 Fűtött tetőteret határoló szerkezetek Alsó zárófödém árkád felett Alsó zárófödém fűtetlen pince felett 0,50 Homlokzati üvegezett nyílászáró (fa vagy PVC keretszerkezettel) 1,60 Homlokzati üvegezett nyílászáró (fém keretszerkezettel) 2,00 Homlokzati üvegezett nyílászáró, ha névleges felülete kisebb, mint 0,5 m2 2,50 Homlokzati üvegfal2) 1,50 Tetőfelülvilágító Tetősík ablak 1,70 Homlokzati üvegezetlen kapu 3,00 Homlokzati vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó 1,80 Fűtött és fűtetlen terek közötti fal Szomszédos fűtött épületek közötti fal Talajjal érintkező fal 0 és 1 m között Talajon fekvő padló a kerület mentén 1,5 m széles sávban (a lábazaton elhelyezett azonos ellenállású hőszigeteléssel helyettesíthető) 1) A követelményérték határolószerkezetek esetében „rétegtervi hőátbocsátási tényező”, amin az adott épülethatároló szerkezet átlagos hőátbocsátási tényezője értendő: ha tehát a szerkezet vagy annak egy része több anyagból összetett (pl. váz- vagy rögzítőelemekkel megszakított hőszigetelés, pontszerű hőhidak stb.), akkor ezek hatását is tartalmazza. A nyílászáró szerkezetek esetében a keretszerkezet, üvegezés, üvegezés távtartói stb. hatását is tartalmazó hőátbocsátási tényezőt kell figyelembe venni. A csekély számszerű eltérésre tekintettel, a talajjal érintkező szerkezetek esetében a külső oldali hőátadási tényező hatása elhanyagolható. 2) Az üvegezésre és a távtartókra együttesen értelmezett átlag. táblázat: A hőátbocsátási tényező1) követelményértékei

3 II. A fajlagos hőveszteség-tényezőre vonatkozó követelményértékek
A fajlagos hőveszteség-tényező megengedett legnagyobb értéke a felület/térfogat arány függvényében a következő összefüggéssel számítandó: ahol A = a fűtött épülettérfogatot határoló szerkezetek összfelülete V = a fűtött épülettérfogat (fűtött légtérfogat) A fűtött épülettérfogatot határoló összfelületbe beszámítandó a külső levegővel, a talajjal, a szomszédos fűtetlen terekkel és a fűtött épületekkel érintkező valamennyi határolás. A fajlagos hőveszteség-tényező megengedett legnagyobb értékét a felület/térfogat arány függvényében az ábra szemlélteti. A/V < 0,3 qm = 0,2 [W/m3K] 0,3 < A/V < 1,3 qm= 0,38 (A/V) + 0,086 A/V > 1,3 qm = 0,58 ábra: A fajlagos hőveszteség-tényező követelményértéke

4 Ha a sugárzási nyereségek hatását nem vesszük figyelembe
(ez az egyszerűsített eljárásban megengedett a biztonság javára történő elhanyagolás), akkor a fajlagos hőveszteség-tényező követelményértékeiből az épülethatároló szerkezetek átlagos hőátbocsátási tényezőjének felső határértéke is származtatható a következő összefüggés szerint: Um értéke az ábráról is leolvasható. Um = 0,086 (V/A)+ 0,38 [W/m2K] (II.2.) 2. ábra: Az átlagos hőátbocsátási tényező követelményértékei Az átlagos hőátbocsátási tényező értelemszerűen tartalmazza a fajlagos hőveszteség-tényezőnél meghatározott jellemzőket (rétegtervi hőátbocsátási tényező, hőhidak okozta hőveszteség). A sugárzási nyereség nagyságától függően magasabb átlagos hőátbocsátási tényező is megengedhető lehet - ezt a sugárzási nyereség számításával kell igazolni.

5 2. melléklet a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelethez - Számítási módszer
Számítási módszer leírása (a részletes és az egyszerűsített számítási módszerek egyes lépései felváltva, vegyesen is alkalmazhatók) 1. Az épület rendeltetésének és az ehhez tartozó alapadatoknak és követelményeknek a meghatározása. 2. Geometriai adatok meghatározása, beleértve a vonal menti hőveszteség alapján számítandó szerkezetek (talajon fekvő padló, pincefal) kerületét és a részletes eljárás választása esetén a csatlakozási élhosszakat is. 3. A felület/térfogatarány számítása. 4. A fajlagos hőveszteség-tényező határértékének meghatározása a felület/térfogatarány függvényében. 5. A fajlagos hőveszteség-tényező tervezett értékének megállapítása. Ez a határértéknél semmiképpen sem lehet magasabb, de magas primer energiatartalmú energiahordozók és/vagy kevésbé energiatakarékos épületgépészeti rendszerek alkalmazása esetén a határértéknél alacsonyabbnak kell lennie.

6 2. melléklet a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelethez - Számítási módszer
6. A nyári túlmelegedés kockázatának ellenőrzése. 7. A nettó fűtési hőenergia igény számítása. 8. A fűtési rendszer veszteségeinek meghatározása. 9. A fűtési rendszer villamos segédenergia igényének meghatározása. 10. A fűtési rendszer primer energia igényének meghatározása. 11. A melegvíz-ellátás nettó hőenergia igényének számítása. 12. A melegvíz-ellátás veszteségeinek meghatározása. 13. A melegvíz-ellátás villamos segédenergia igényének meghatározása. 14. A melegvíz-ellátás primerenergia-igényének meghatározása. 15. A légtechnikai rendszer hőmérlegének számítása. 16. A légtechnikai rendszer veszteségeinek számítása. 17. A légtechnikai rendszer villamosenergia-igényének meghatározása. 18. A légtechnikai rendszer primerenergia-igényének meghatározása. 19. A hűtés primerenergia-igényének számítása. 20. A világítás éves energia igényének meghatározása. 21. Az épület saját rendszereiből származó nyereségáramok meghatározása. 22. Az összesített energetikai jellemző számítása.

7 II. Megjegyzések és értelmezés az egyes határoló szerkezetekre vonatkozó számításokhoz
A határoló és nyílászáró szerkezetek tervezése/kiválasztása során figyelembe kell venni, hogy kedvezőtlen felület/térfogat arányú vagy tagoltabb épület esetében a határoló szerkezetek hőveszteségéhez még jelentős hőhídveszteség is hozzáadódik. Ehhez tájékoztató adatként használható az átlagos hőátbocsátási tényezőre vonatkozó diagram és összefüggés. A rétegtervi hőátbocsátási tényező (U) a szerkezet általános helyen vett metszetére (pl. az MSZ EN ISO 6946 szerint) számított vagy a termék egészére, a minősítési iratban megadott [W/(m2·K) mértékegységű] jellemző, amely tartalmazza a szerkezeten belüli pontszerű hőhidak hatását is. A határoló szerkezetek felületét a belméretek alapján, a nyílászárók felületét a névleges méretek alapján kell meghatározni. Ha az épület egyes határoló felületei vagy szerkezetei nem a külső környezettel, hanem attól eltérő tx hőmérsékletű fűtetlen vagy fűtött terekkel érintkeznek (raktár, pince, szomszédos épület), akkor ezen felületek U hőátbocsátási tényezőit a következő (ti – tx )/(ti - te ) arányban kell módosítani, ahol tx és te a fűtési idényre vonatkozó átlagértékek. Egyszerűsített módszer alkalmazása esetén ez az arányszám pincefödémek esetében 0,5, padlásfödémek esetében 0,9 értékkel vehető figyelembe.

8 A hőhidak hosszának fajlagos mennyisége (fm/m2)
II. Megjegyzések és értelmezés az egyes határoló szerkezetekre vonatkozó számításokhoz Az épületnek azokra a határoló szerkezeteire, amelyek hőveszteségét nem egydimenziós hőáramok feltételezésével kell számítani (pl. talajjal érintkező határolás, lábazat) a veszteségáramokat egyszerűsített számítási módszer esetén a 3. mellékletben közölt vonal menti hőátbocsátási tényezők alkalmazásával kell meghatározni. A hőhídveszteségeket egyszerűsített módszer alkalmazása esetén a következő összefüggés szerint UR = U (1 + χ) (II.3.b) kell figyelembe venni. A χ korrekciós tényező értékeit a szerkezet típusa és a határolás tagoltsága függvényében táblázat tartalmazza. A besoroláshoz szükséges tájékoztató adatok a következők: Épülethatároló szerkezetek A hőhidak hosszának fajlagos mennyisége (fm/m2) Épülethatároló szerkezet besorolása gyengén hőhidas közepesen hőhidas erősen hőhidas Külső falak <0,8 0,8-1,0 > 1,0 Lapostetők <0,2 0,2-0,3 > 0,3 Beépített tetőtereket határoló szerkezetek <0,4 0,4-0,5 >0,5 2. Táblázat: Tájékoztató adatok a χ korrekciós tényező kiválasztásához

9 A hőhidak hatását kifejező korrekciós tényező (χ)
Épülethatároló szerkezetek A hőhidak hatását kifejező korrekciós tényező (χ) Külső falak külső oldali, vagy szerkezeten belüli megszakítatlan hőszigeteléssel gyengén hőhidas 1) 0,15 közepesen hőhidas 1) 0,20 erősen hőhidas 1) 0,30 egyéb külső falak 0,25 0,40 Lapostetők gyengén hőhidas 2) 0,10 közepesen hőhidas 2) erősen hőhidas 2) Beépített tetőteret határoló szerkezetek gyengén hőhidas 3) közepesen hőhidas 3) erősen hőhidas 3) Padlásfödémek4) Árkádfödémek4) Pincefödémek szerkezeten belüli hőszigeteléssel4) alsó oldali hőszigeteléssel4) Fűtött és fűtetlen terek közötti falak, fűtött pincetereket határoló, külső oldalon hőszigetelt falak 0,05 1) Besorolás a pozitív falsarkok, a falazatokba beépített acél vagy vasbeton pillérek, a homlokzatsíkból kinyúló falak, a nyílászáró-kerületek, a csatlakozó födémek és belső falak, erkélyek, lodzsák, függőfolyosók hosszának fajlagos mennyisége alapján (a külső falak felületéhez viszonyítva). 2) Besorolás az attikafalak, a mellvédfalak, a fal-, felülvilágító- és felépítmény-szegélyek hosszának fajlagos mennyisége alapján a (tető felületéhez viszonyítva, a tetőfödém kerülete a külső falaknál figyelembe véve). 3) Besorolás a tetőélek és élszaruk, a felépítményszegélyek, a nyílászáró-kerületek hosszának, valamint a térd- és oromfalak és a tető csatlakozási hosszának fajlagos mennyisége alapján (a födém kerülete a külső falaknál figyelembe véve). 4) A födém kerülete a külső falaknál figyelembe véve.

10 A padlószint és a talajszint közötti magasságkülönbség z (m)
III. Vonalmenti hőátbocsátási tényező tájékoztató adatok talajjal érintkező szerkezetek hőveszteségének számításához 1. táblázat: A talajon fekvő padlók vonalmenti hőátbocsátási tényezői a kerület hosszegységére vonatkoztatva (ψpadló) A padlószint és a talajszint közötti magasságkülönbség z (m) A padlószerkezet hővezetési ellenállása a kerület mentén legalább 1,5 m szélességű sávban1) R = d / λ (m2K/W) Szigeteletlen 0, ,35 0, ,55 0, ,75 0, ,00 1, ,50 1, ,00 2, ,00 -6,00 -6, ,05 0,20 0,15 -4, ,55 0,40 0,35 0,30 -2, ,85 0,60 0,55 0,50 0,45 -1, ,25 0,80 0,70 0,65 -1, ,75 1,00 0,90 0,85 0,75 -0, ,45 1,20 1,05 0,95 -0, ,25 1,40 1,10 -0, ,20 1,75 1,45 1,35 1,25 1,15 0,25...0,40 2,10 1,70 1,55 1,30 0,45...1,00 2,35 1,90 1,05...1,50 2,55 2,05 1,85 1)A szigetelt sáv függőleges is lehet: a szigetelés a pincefalon vagy a lábazaton is elhelyezhető (a magasságkülönbség előjelének megfelelően). A vízszintes és függőleges helyzetű szigetelt sávok összegezett kiterített szélességének minimális szélessége 1,5 m. Példa: Kerület mentén 1,5 m szélességben 10 cm PS hab R=0,1/0,05=2,0 m2K/W Padlószint magassága a járdaszint felett: 45 cm Z=0,45 m ψpadló = 1,15

11 III. Az épületet határolásának egészére vonatkozó számítások
Egyszerűsített számítási módszer alkalmazása esetén a benapozás ellenőrzése elhagyható. A fajlagos hőveszteség-tényező a transzmissziós hőáramok és a fűtési idény átlagos feltételei mellett kialakuló (passzív) sugárzási hőnyereség hasznosított hányadának algebrai összege egységnyi belső-külső hőmérséklet-különbségre és egységnyi fűtött térfogatra vetítve. Egyszerűsített számítási módszer alkalmazása esetén a fűtési idényre vonatkozó direkt nyereség elhanyagolható.

12 2. melléklet a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelethez - Számítási módszer
Számítási módszer leírása (a részletes és az egyszerűsített számítási módszerek egyes lépései felváltva, vegyesen is alkalmazhatók) 1. Az épület rendeltetésének és az ehhez tartozó alapadatoknak és követelményeknek a meghatározása. 2. Geometriai adatok meghatározása, beleértve a vonal menti hőveszteség alapján számítandó szerkezetek (talajon fekvő padló, pincefal) kerületét és a csatlakozási élhosszakat is. 3. A felület/térfogatarány számítása. 4. A fajlagos hőveszteség-tényező határértékének meghatározása a felület/térfogatarány függvényében. 5. A fajlagos hőveszteség-tényező tervezett értékének megállapítása. Ez a határértéknél semmiképpen sem lehet magasabb, de magas primer energiatartalmú energiahordozók és/vagy kevésbé energiatakarékos épületgépészeti rendszerek alkalmazása esetén a határértéknél alacsonyabbnak kell lennie.

13 II. Megjegyzések és értelmezés az egyes határoló szerkezetekre vonatkozó számításokhoz
A határoló és nyílászáró szerkezetek tervezése/kiválasztása során figyelembe kell venni, hogy kedvezőtlen felület/térfogat arányú vagy tagoltabb épület esetében a határoló szerkezetek hőveszteségéhez még jelentős hőhídveszteség is hozzáadódik. Ehhez tájékoztató adatként használható az átlagos hőátbocsátási tényezőre vonatkozó diagram és összefüggés. A rétegtervi hőátbocsátási tényező (U) a szerkezet általános helyen vett metszetére (pl. az MSZ EN ISO 6946 szerint) számított vagy a termék egészére, a minősítési iratban megadott [W/(m2·K) mértékegységű] jellemző, amely tartalmazza a szerkezeten belüli pontszerű hőhidak hatását is. A határoló szerkezetek felületét a belméretek alapján, a nyílászárók felületét a névleges méretek alapján kell meghatározni. Ha az épület egyes határoló felületei vagy szerkezetei nem a külső környezettel, hanem attól eltérő tx hőmérsékletű fűtetlen vagy fűtött terekkel érintkeznek (raktár, pince, szomszédos épület), akkor ezen felületek U hőátbocsátási tényezőit a következő (ti – tx )/(ti - te ) arányban kell módosítani, ahol tx és te a fűtési idényre vonatkozó átlagértékek. Egyszerűsített módszer alkalmazása esetén ez az arányszám pincefödémek esetében 0,5, padlásfödémek esetében 0,9 értékkel vehető figyelembe.

14 1. A GEOMETRIAI ADATOK ÖSSZEGYŰJTÉSE

15 1. A GEOMETRIAI ADATOK ÖSSZEGYŰJTÉSE
1.1. A FŰTÖTT TÉRFOGAT SZÁMÍTÁSA FÖLDSZINT "A" "H" "V" előszoba 4,6 m2 2,7 m 12,4 m3 kamra 1,5 4,05 WC 1,7 4,59 konyha 6,4 17,3 hall 7,3 19,7 lépcsőtér 5,6 5,7 31,9 szoba 22,8 61,6 Földszint Σ 49,9 152 TETŐTÉR "A" "H" "V" lépcsőház 5,5 m2 3 m 16,5 m3 szoba-I 10 2,1 21 szoba-II 6,6 19,8 szoba-IV szoba-V 8,1 24,3 Emelet Σ 40,2 103 EMELET "A" "H" "V" közlekedő 2,5 m2 2,7 m 6,75 m3 fürdő 4,2 11,3 szoba 14,6 39,4 23,5 63,5 Emelet Σ 44,8 121 FŰTÖTT TÉRFOGAT Földszint: 2*152 m3 Emelet: 2*121 Tetőtér: 2*103 Fütött térfogat Σ= 2*375  =  750  m3

16 1. A GEOMETRIAI ADATOK ÖSSZEGYŰJTÉSE
"A" (m2) "U" (W/m2K) ÉSZAKI HOMLOKZAT - FÖLDSZINT HOMLOKZATI FAL 20,50 m2 fal konyha 2*2,22*2,7 11,99 előszoba 2*1,5*2,7 8,10 kamra 2*1,16*2,7 6,26 Σ 26,35 NYÍLÁSZÁRÓK bejárati ajtó 2*1,05*2,4 5,04 bej kamraablak 2*0,45*0,9 0,81 abl ÉSZAKI HOMLOKZAT - EMELET 22,80 szoba 2*5,0*2,7 27,00 ablak 2*1,4*1,5 4,20 ÉSZAKI HOMLOKZAT - TETŐTÉR TÉRDFAL 2*1,2*5 6,00 terdfal FERDE TETŐ 18,26 teto felület 2*2,69*5 26,90 tetőablak 2*3*0,8*1,8 8,64 tetabl ÉSZAKI FELÜLET Σ 86,25 1.2. A FŰTÖTT TÉRFOGATTAL ÉRINTKEZŐ FELÜLETEK SZÁMÍTÁSA ÉSZAKI homlokzat

17 1. A GEOMETRIAI ADATOK ÖSSZEGYŰJTÉSE NYUGATI homlokzat
"A" (m2) "U" (W/m2K) NYUGATI HOMLOKZAT - FÖLDSZINT HOMLOKZATI FAL 19,64 m2 fal konyha 2,9*2,7 7,83 lépcsőház 2,5*5,7 14,25 kamra 2*1,16*2,7 6,26 Σ 28,34 NYÍLÁSZÁRÓK ko-ablak 1,4*1,5 2,10 abl szo-erkajtó 1,4*2,4 3,36 lh-ablaak 1,8*1,8 3,24 NYUGATI HOMLOKZAT - EMELET 15,14 szoba 2,94*2,7 7,94 4,69*2,7 12,66 20,60 ablak erk-ajtó NYUGATI HOMLOKZAT - TETŐTÉR OLDALFAL 20,07 felület 21,15 0,6*1,8 1,08 NYUGATI FELÜLET Σ 70,10 1.2. A FŰTÖTT TÉRFOGATTAL ÉRINTKEZŐ FELÜLETEK SZÁMÍTÁSA "A" (m2) "U" (W/m2K) KELETI HOMLOKZAT - FÖLDSZINT HOMLOKZATI FAL 19,64 m2 fal konyha 2,9*2,7 7,83 lépcsőház 2,5*5,7 14,25 kamra 2*1,16*2,7 6,26 Σ 28,34 NYÍLÁSZÁRÓK ko-ablak 1,4*1,5 2,10 abl szo-erkajtó 1,4*2,4 3,36 lh-ablaak 1,8*1,8 3,24 KELETI HOMLOKZAT - EMELET 15,14 szoba 2,94*2,7 7,94 4,69*2,7 12,66 20,60 ablak erk-ajtó KELETI HOMLOKZAT - TETŐTÉR OLDALFAL 20,07 felület 21,15 0,6*1,8 1,08 KELETI FELÜLET Σ 70,10 KELETI homlokzat

18 1. A GEOMETRIAI ADATOK ÖSSZEGYŰJTÉSE
"A" (m2) "U" (W/m2K) DÉLI HOMLOKZAT – FÖLDSZINT HOMLOKZATI FAL 20,70 m2 fal szoba 2*5*2,7 27,00 NYÍLÁSZÁRÓK ablak 2*2,1*1,5 6,30 abl DÉLI HOMLOKZAT - EMELET 2*5,0*2,7 DÉLI HOMLOKZAT - TETŐTÉR TÉRDFAL 2*1,2*5 6,00 terdfal FERDE TETŐ 18,26 teto felület 2*2,69*5 26,90 tetőablak 2*3*0,8*1,8 8,64 tetabl DÉLI FELÜLET Σ 86,90 1.2. A FŰTÖTT TÉRFOGATTAL ÉRINTKEZŐ FELÜLETEK SZÁMÍTÁSA DÉLI homlokzat

19 1. A GEOMETRIAI ADATOK ÖSSZEGYŰJTÉSE VÍZSZINTES tetőfelület
"A" (m2) "U" (W/m2K) TETŐFÖDÉM ERESZ-FÖDÉMSÁV 20,00 m2 fodem födém 2*2*1*5 TETŐTÉRI FÖDÉM 40,49 teto 4,25*5*2 42,5 válaszfal: (5+1,9+3,14)*0,1*2 -2,01 FÖDÉM FELÜLET Σ 60,49 1.3. AZ „A/V” VISZONY ÉS qm SZÁMÍTÁSA HATÁROLÓ FELÜLETEK Padló 49,9 m2 É-i homl. 86,25 D-i homl. 86,90 NY-i homl. 70,10 K-i homl. Tető 60,49 Összesen: 423,7 FŰTÖTT TÉRFOGAT Földszint: 304 m3 Emelet: 242 Tetőtér: 206 Fütött térfogat Σ= 750 A/V= 0,565 qm= 0,086+0,38*ΣA/V 0,301 W/m3K

20 Ufal = 0,42 W/m2K (0,45) 2. A HŐTECHNIKAI ADATOK ÖSSZEGYŰJTÉSE
A HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐK MEGHATÁROZÁSA 38-as kisméretű téglafal hőátbocsátási tényezője kétoldali vakolattal: Ufal = 1,43 W/m2K – javítandó! 38-as kisméretű téglafal hőátbocsátási tényezője 8 cm DRYVIT vakolattal: Ufal = 0,42 W/m2K (0,45) Üvegezett nyílászárók: Uablak = 1,6 W/m2K (1,60) Bejárati ajtó: Uajtó = 3,0 W/m2K (3,00) Eresz-sáv (vb.+15 cm hőszig): Ueresz = 0,25 W/m2K (0,25) Ferde tető (15+3 cm hőszig): Utető = 0,25 W/m2K (0,25) Tetősík ablak (Velux): Ut-ablak = 1,6 W/m2K (1,70)

21 A hőhidak hosszának fajlagos mennyisége (fm/m2)
A HOMLOKZATI FALAK HŐHIDASSÁGÁNAK MEGHATÁROZÁSA FÖLDSZINT (egy oldali fél ikerrel számolva) Falsarok 2*2,7 5,4 Válaszfal "T" csatlakozás 6*2,7 16,2 Főfal "T" csatlakozás 4*2,7 10,8 Ablak kerület 2*(0,45+0,9+1,4+1,5+1,8+1,8+2,1+1,5) 22,9 Ajtó kjerület (3 oldal) 2*2,4+1,4+2*2,4+1,05 12,05 Koszorú hossza 10,25+2*5-0,25-0,1-2*0,06 19,78 EMELET (egy oldali fél ikerrel számolva) 2*(1,4+1,5+1,4+1,5+2,1+1,5) 18,8 2*2,4+2,4 7,2 10,25+2*5-2*0,06 20,13 Erkélylemez 2 Vonalmenti hőhidak hossza (m): 156,86 HOMLOKZAT FELÜLET (egy oldali fél ikerrel számolva) Földszinten 2,7*(10,25+2*5)-2,7*(0,25+0,1+2*0,06) 53,41 Emeleten 2,7*(10,25+2*5)-2,7*2*0,06 54,35 Homlokzat felület összesen (m2): 107,76 L/A (fm/m2)= 1,46 Épülethatároló szerkezetek A hőhidak hosszának fajlagos mennyisége (fm/m2) Épülethatároló szerkezet besorolása gyengén hőhidas közepesen hőhidas erősen hőhidas Külső falak <0,8 0,8-1,0 > 1,0 Lapostetők <0,2 0,2-0,3 > 0,3 Beépített tetőtereket határoló szerkezetek <0,4 0,4-0,5 >0,5

22 A hőhidak hatását kifejező korrekciós tényező (χ)
A hőhidak hatását kifejező korrekciós tényező értékének meghatározása Épülethatároló szerkezetek A hőhidak hatását kifejező korrekciós tényező (χ) Külső falak külső oldali, vagy szerkezeten belüli megszakítatlan hőszigeteléssel gyengén hőhidas 1) 0,15 közepesen hőhidas 1) 0,20 erősen hőhidas 1) 0,30 egyéb külső falak 0,25 0,40 Lapostetők gyengén hőhidas 2) 0,10 közepesen hőhidas 2) erősen hőhidas 2) Beépített tetőteret határoló szerkezetek gyengén hőhidas 3) közepesen hőhidas 3) erősen hőhidas 3) Padlásfödémek4) Árkádfödémek4) Pincefödémek szerkezeten belüli hőszigeteléssel4) alsó oldali hőszigeteléssel4) Fűtött és fűtetlen terek közötti falak, fűtött pincetereket határoló, külső oldalon hőszigetelt falak 0,05 1) Besorolás a pozitív falsarkok, a falazatokba beépített acél vagy vasbeton pillérek, a homlokzatsíkból kinyúló falak, a nyílászáró-kerületek, a csatlakozó födémek és belső falak, erkélyek, lodzsák, függőfolyosók hosszának fajlagos mennyisége alapján (a külső falak felületéhez viszonyítva). 2) Besorolás az attikafalak, a mellvédfalak, a fal-, felülvilágító- és felépítmény-szegélyek hosszának fajlagos mennyisége alapján a (tető felületéhez viszonyítva, a tetőfödém kerülete a külső falaknál figyelembe véve). 3) Besorolás a tetőélek és élszaruk, a felépítményszegélyek, a nyílászáró-kerületek hosszának, valamint a térd- és oromfalak és a tető csatlakozási hosszának fajlagos mennyisége alapján (a födém kerülete a külső falaknál figyelembe véve). 4) A födém kerülete a külső falaknál figyelembe véve.

23 A korrigált hőátbocsátási tényezők:
Az épület hőveszteségének számítása U'=Uo*(1+χ)*ξ Uo χ ξ U'fal = 0,546 0,42 0,3 1 kültér U'ablak= 1,6 U'ajtó= 3 U'eresz= 0,27 0,25 0,2 0,9 padlás U'tető= U"tető= U't-ablak= A (m2) U'=UR (W/m2K) A*UR (W/K) Külső fal 194,4 0,546 106,14 Bejárati ajtó 5,04 3 15,12 Ablak+erkélyajtó 48,09 1,6 76,94 Tető ereszsáv 20 0,27 5,40 Tető térdfal 12 3,24 Ferde tető 36,52 0,3 10,96 Padlástéri tető 40,49 10,93 Tetősíkablak 8,64 13,82 ΣA*UR= 242,56 W/K L (m) ψ (W/mK) L*ψ (W/K) padló éle 37,4 1,15 43,01 q= 1 (ΣA*UR + ΣL*ψ - Qsd ) V 72 q= 1 (242, ,01 - Qsd ) 750 72 q = 0,381 {W/m3K} > qm = 0,301 {W/m3K} A tervezett épület a választott szerkezetekkel nem felel meg!

24 MIT LEHET ITT TENNI? (ΣA*UR + ΣL*ψ - ) (182,58 + 43,01 - )
A korrigált hőveszteség számítása A (m2) U'=UR (W/m2K) A*UR (W/K) Külső fal 194,4 0,325 63,18 (106,14) Bejárati ajtó 5,04 3 15,12 Ablak+erkélyajtó 48,09 1,3 62,52 (76,94) Tető ereszsáv 20 0,27 5,40 Tető térdfal 12 3,24 Ferde tető 36,52 0,3 10,96 Padlástéri tető 40,49 10,93 Tetősíkablak 8,64 11,23 (13,82) ΣA*UR= 182,58 W/K (242,56) L (m) ψ (W/mK) L*ψ (W/K) padló éle 37,4 1,15 43,01 A kezdeti hőátbocsátási tényezők: U'=Uo*(1+χ)*ξ Uo χ ξ U'fal = 0,546 0,42 0,3 1 kültér U'ablak= 1,6 U'ajtó= 3 U'eresz= 0,27 0,25 0,2 0,9 padlás U'tető= U"tető= U't-ablak= q= 1 (ΣA*UR + ΣL*ψ - Qsd ) V 72 A korrigált rétegrendek hőátbocsátási tényezői: U'=Uo*(1+χ)*ξ Uo χ ξ ΔU ΔR Δd U'fal = 0,325 0,25 0,3 1 0,17 0,8 0,04 U'ablak= 1,3 U'ajtó= 3 U'eresz= 0,27 0,2 0,9 U'tető= U"tető= U't-ablak= q= 1 (182, ,01 - Qsd ) 750 72 q = 0,301 {W/m3K} = qm = 0,301 {W/m3K} A tervezett épület a korrigált szerkezetekkel már megfelel!


Letölteni ppt "HAGYOMÁNYOS ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIA ENERGETIKAI VIZSGÁLAT"

Hasonló előadás


Google Hirdetések